Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Transilvania Braşov Student: Pascu Oriana

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Specializarea Psihologie, anul I, grupa 14LF173

Copilul și școala peste 50 ani

Școala peste 50 ani va ajuta la dezvoltareaa copilului într-o fiinţă umană adultă completă,
confortabilă cu sine, cu societatea şi cu umanitatea în ansamblul ei. În timp ce abordarea tradiţională a
educaţiei - care predomină în zilele noastre rămâne concentrată pe transmiterea unor blocuri prescrise de
cunoştinţe, abordarea peste 50 ani se va concentra pe susţinerea şi sprijinirea procesului natural de
dezvoltare a fiinţei umane. Acest lucru se va realiza prin înţelegerea faptului că fiinţa umană complet
dezvoltată are, astfel, o mai mare predispoziţie către a învăţa lucrurile de care are nevoie pentru a deveni
un membru integrat în societate. Esența fiinţei umane, dezvoltarea caracterului şi integrarea personalităţii
în ansamblu - sunt abordate, tradiţional, ca valori care trebuie insuflate în copil. Rezultă, astfel, copii care
sunt plictisiţi sau stresaţi şi o societate cu niveluri de boli mintale în creştere. Astăzi, ca şi acum un secol,
educaţia este văzută, ca un mijloc de a ataca sărăcia, inegalitatea, comportamentul anti-social şi alte
aspect ale societăţii. Problema fundamentală a educaţiei tradiţionale este lipsa încrederii în copil pentru a-
şi ghida propria dezvoltare — şi de a ghida educatorii în sprijinirea acestei sarcini.

Educaţia peste 50 ani va căuta să ofere copiilor medii ideal amenajate în funcţie de fiecare etapă
de dezvoltare; acest lucru le va permite să răspundă chemării interioare a ”stărilor senzitive” specifice şi
le va oferi libertatea să acţioneze în concordanţă cu tendinţele lor umane înnăscute. Educaţia va fi văzută
ca o metodă de a împlini potenţialul optim al copilului pentru fiecare faţetă a personalităţii sale în
devenire, acest ”mediu pregătit” va oferi o fundaţie sigură şi permanentă pentru educaţie, copiilor li se vor
oferi instrumentele de care au nevoie pentru dezvoltare, li se va oferi libertate pentru a-şi manifesta
tendinţele și înclinațiile, de a alege. Interacţiunea copilului cu mediul este cea mai productivă - din
punctul de vedere al dezvoltării individuale - atunci când este auto-aleasă şi fundamentată pe interesul
propriu.
Educația peste 50 ani se va împărţit în clase de vârste multiple — copilăria mică (0-3 ani),
preşcolari (3-6 ani), ciclu primar (6- 12 ani) şi secundar (12-18 ani) — mediile pregătite vor introduce
serii neîntrerupte de etape de învăţare, un continuum. Fiecare din mediile pregătite va reflecta
caracteristicile de învăţare naturale ale copilului în fiecare etapă de dezvoltare.

1
Universitatea Transilvania Braşov Student: Pascu Oriana
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Specializarea Psihologie, anul I, grupa 14LF173

Copilăria mică (0-3 ani). Aici vor fi oferite opţiuni şi oportunităţi pentru implicare din partea
părinţilor. Clasa părinte-copil va oferi un mediu în care părinţii şi copiii vor interacţiona alături de un
adult cu pregătire, care va folosi mediul pentru a le facilita interacţiunea. După ce încep să meargă, copiii
se vor alătură grupului celor peste 1 an, unde le vor fi cultivate coordonarea motorie primară,
independenţa şi limbajul. Copiii vor fi angajați în diferite activităţi practice ale vieţii de zi, vor
experimenta contactul cu alți copiii.

Casa copiilor (3-6 ani). Aici, mediul preşcolar va unifica funcţionarea psiho-socială, fizică şi
academică a copilului. Li se va oferi copiilor o fundaţie generală, care include o atitudine pozitivă cu
privire la şcoală, încredere interioară şi un simţ al ordinii, curiozitate permanentă, obiceiul de a se
concentra, obiceiuri precum a avea iniţiativă, abilitatea de a lua decizii, auto-disciplină şi un simţ al
responsabilităţii faţă de ceilalţi membri ai clasei, şcolii şi comunităţii. Această fundaţie le va permite să
dobândească cunoştinţe şi aptitudini mai specializate pe parcursul carierei lor şcolare.

Educaţia primară (6-12 ani). Această clasă primară reprezintă o cale de a atinge un scop - și
anume, de a stimula imaginaţia, sprijini gândirea abstractă, de a genera o imagine de ansamblu asupra
sarcinii şi scopului omului. Copilul va lucra în cadrul unui sistem filozofic, punând întrebări despre
originile universului, natura vieţii, oameni şi diferenţele dintre ei. Studiile interdisciplinare vor combina
elementele de bază - cititul, scrisul şi aritmetica, geologia, biologia, studiul istoriei şi ecologiei. De
asemenea, vor fi integrate studiile nu numai în ce priveşte materiile dar şi în ce priveşte învăţarea morală,
având drept rezultat aprecierea şi respectul pentru viaţă, empatia morală şi o credinţă fundamentală în
progres, contribuţia individului, universalitatea condiţiei umane şi sensul adevăratei dreptăţi. Se va pune
accent pe cercetare şi studiu aprofundat. Copiii nu vor primi teme pentru acasă.

Educaţia secundară (12-18 ani). Programul pentru adolescenţi se va centra pe participare


economică reală la societate. O dată ce copilul atinge adolescenţa, este important, pentru a se defini pe
sine si locul său în lume, să contribuie la comunitatea sa. Învăţarea va avea la bază un proiect - un
business mic - care oferă adolescentului oportunitatea de a explora cum funcţionează societatea în
realitate.

După terminarea acestor studii, adolescenții vor putea opta pentru studiul universitar, ei își vor
putea alege domeniile preferate pe care vor dori să le aprofundeze, acest program de studii va fi unul
gratuit și bazat pe experiență directă, pe schimb de experiențe cu alți studenți de diferite naționalități, pe
excursii și practică în diferite țări.

2
Universitatea Transilvania Braşov Student: Pascu Oriana
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Specializarea Psihologie, anul I, grupa 14LF173

În concluzie, va exista mai multă creativitate în educație. Educația nu va fi doar pentru a


acumula informații și a le împărtăși înapoi, ci aceea de a afla ce se poate face cu informațiile în lumea
relă. Elevii vor fi evaluați pe abilități critice și de rezolvare a problemelor, literatura și matematica vor fi
învățate, dar vor fi învățate diferit; astfel matematica va fi ca o modalitate de a învăța cum să rezolvi
problemele și puzzle-urile, iar in literatură, elevii vor fi întrebați ce înseamnă o poveste pentru ei. În loc să
fie testați, studenții vor arăta tot ceea ce au învățat prin proiecte creative, iar rolul profesorilor va fi acela
de a ghida elevii în domeniile în care au nevoie de îndrumare. Învățarea nu se va limita doar la o școală
fizică, elevii vor învăța în sălile de clasă care călătoresc, iar lumea reală va fi campusul lor, ei vor trăi
împreună și vor folosi bibliotecile orașelor și laboratoarele orașelor pentru a finaliza proiecte. Educația va
insufla ideea că orice lucru este posibil și că poți realiza tot ceea ce ți-ai propus.

BIBLIOGRAFIE
1. http://www.montessori.org.ro/documents/CeEsteEducatiaMontessori.pdf
2. http://blog.ed.ted.com/2016/02/12/whats-the-future-of-education-teachers-respond/