Sunteți pe pagina 1din 2

Calculul retelelor de bord in regim normal de functionare

Se considera ca regimul normal de functionare a unei retele electrice de bord este cunoscut
atunci cand in toate nodurile acesteia se cunosc valorile tensiunii( in modul si argument,
unde este cazul)si puterii( respectiv a puterii active si reactive unde este cazul).
Aceste marimi se numesc parametrii regimului.

Daca se cunosc parametrii regimului, structura retelei magistrale si de distributie, pozitia


tablourilor de distributie si traseele conductoarelor pe aeronava etc, se pot deduce valorile
curentilorcare circula prin diferitele elemente, pierderile de tensiune prina cestea, pierderile
d eputere si pierderile de energie. Se pot verifica astfel conditii de functionare sigura,
economica si de calitatea a retelelor electrice de bord.

Stabilirea configuratiei retelei electrice magistrale(in proiectarea retelei p-zise,o pondere


insemnata se acorda retelei magistrale datorita complexitatii ei ) se face tinand cont de:

- Dispunerea pe aeronava si caracteristicile surselor si ocnsumatorilor de enrgie


electrica
- Traseele cablurilor electrice si lungimea lor
- Pozitia si tipul aparatelor cu contacte mobile
- Normele de incalzire a conductoarelor si caderile de tensiune adminisibila in regim de
avarie.

Astfel, se alege tipul conductoarelor si a izolatiei, dupa care se calculeaza sectiunea lor si se
face o verificare la incalzire a conductoarelor determinate.

In aceste calcule se are in vedere satisfacerea conditiilor:


- Temperatura conductoarelor si caderea de tensiune pe retea nu trebuie sa
depaseasca valorile limita admisibile in regim de scurtcircuit
- Masa intregii retele de bord trebuie sa fie minimizata

In aviatie, datorita folosirii unor materiale cu calitati mai bune limitele temperaturilor
admisibile sunt mai ridicate decat la isntalatiile electrice terestre. De exemplu, pentru
conductoarele izolate cu policlorura de vinil, care functioneaza in regim de durata, se admite
temperatura de 200 C(temepratura maxima a mediului fiind consderata 155 C) , iar daca
functioneaza in regim de scurta durata se admine o incalzire pana la 250 C. Prin utilizarea
unor marimi superioare, TFE(politerafuoretilena) fluorocarbon si izolatie pe baza de fibra de
sticla, se pot admite temperaturi mai ridicate – 260 C. Pentru compartimentele etanse se
admite o temperatura de 100-150C, iar pentru conductoarele pozate in locuri in care
membrii ehcipajului nu au acces direct se pot admite temperaturi de 200-350C.
Caderile de tensiune admisibile pe retelele electrice de bord sunt de ordinul 4-10% din
tensiunea nominala( STAS 9688 – 86.F68.1986]
Deoarece retelele aeronavelor moderne sunt de puteri tot mai mari, iar structura este din c
ein ce mai complexa si functioneaza in diverse regimuri de avarie, este necesar sa se
dezvolte calculul retelelor tinand seama de o serie de factori, dupa cum urmeaza:

1. Calculul termic trebuie sa se faca diferentiat , in fucntie de regimul de


functionare de natura si aspectul conductorului, de tehnologia de cablare,
conditiile de racire, viteza si altitudinea de zbor.
2. Verificarea la incalzire a conductoarelor trebie ca sa se faca tinand seama de
curentii nominali dar si de curentii de scurcircuit stabilizat si de curentii de
soc.
3. Curentul maxim de sarcina din conductoarele trebuie corelat cu tipul de
aparate de protective utilizate/sigurante fuzibile (automate cu bimetal etc.)
4. Calculul la caderea de temperatura in regim normal trebuie dublat cu un
calcul la caderea de tensiune in regim de avarie si eventual cu un calcul
special
5. Calculul retelelor electrice magistrale de puteri mari ,alimntate de la mai
multe surse electrice, trebuie sa se faca tinanand seama de mersul in parallel
al surselor si de pierderile de putere in retea.

Proiectarea retelelor de bord se poate face in 3 etape distincte vazand atingerea unor
obiective specifice astfel:
*Calculul termic cuprinde calculele functie de regimul conductoarelor , de modul de
montare si de racire al acesteia ,de influenta vitezei si a altitudinii in zbor , de natura
materialului conductor si a izolatiei
*Calculul electric care trebuie sa tina seama de caderea admisibila de tensiune ,
reparatia curentilor in reg nominal , val curentilor de cc.
*Calculul specific care se refera la calculul retelei magistrale ….