Sunteți pe pagina 1din 15

Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite

clasa a II-a

Întrebări concursul judeţean „Aşii Cunoaşterii” clasa a II-a


-model-

LIMBA ROMÂNĂ

3p
1. Completează A (adevărat) sau F (fals).
Numele de persoane se scriu întotdeauna cu literă mare.

Linia de dialog se scrie cu alineat.

Cuvântul pămînt este scris corect.

3p 2. Formează perechi de cuvinte cu sens asemănător:


trăsură zăpadă
nea hazliu
vesel caleaşcă

3p 3. Cuvântul strălucitor are:


a) 2 silabe
b) 4 silabe
c) 3 silabe

3p 4. Sunt scrise în ordine alfabetică următoarele cuvinte:

a) mireasă, păpuşă, carte, vioară


b) alb, floare, batistă, crocodil
c) gutuie, mere, turtiţă, umbrelă

3p
5. Din propoziţia “Tată moşule dar cocorii unde se duc “ lipsesc:

a) virgula şi semnul exclamării


b) virgula şi punctul
c) virgula şi semnul întrebării

1
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p
6. Completează versurile cu cuvintele care lipsesc:

„A-nceput de .................. să cadă


Câte-un ................. , acum a stat,
................... s-au mai răzbunat
Spre ..................., dar stau grămadă
Peste .............. .”
(norii, ieri, fulg, sat, apus)
(George Coşbuc – Iarna pe uliţă)

3p 7. Ordonează corect enunţurile. Scrie în căsuţele goale de mai jos ordinea firească a propoziţiilor:

1 Ridică puţin capul şi zăreşte venind un car tras de boi. 2 Îndată se lungeşte în mijlocul
drumului, ca şi cum ar fi fost moartă. 3 Dimineaţa, vulpea s-a aşezat flămândă la marginea
drumului. 4 Şezând ea cu botul întins, îi vine miros de peşte. 5 Era odată o vulpe vicleană, ca
toate vulpile. 6 Ea a umblat toată noaptea după hrană şi nu a găsit nicăieri.
(după Ion Creangă - Ursul păcălit de vulpe)

3p 8. Subliniază în text cuvintele scrise greşit şi scrie-le corect.

A fost odată un băieţel pe care îl cema Ghiorghiţă. El era un copil ca toţi copii. Dar avea o
mare problemă: nu voia să spună cuvintele macige ,,te rog’’. În loc de ,,mama, îmi dai, te log,
apă!’’, spunea ,,mama, dă-mi apă!’’. Sau în loc de ,,tata, mă ajuţi, te rog, să mă înbrac!’’, spunea
,,tata, ajută-mă să mă îmbrac!’’ şi tot aşa.

................................. ................................. ..................................

................................ ................................. ..................................

2
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

9. Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele:

Un şoricel cu blana neagră, lacom, ruase întro zii un perete. Dincolo de el găsi o cameră
plină cu alimente. Pentru că era tare mâncăcios, a înfulecat până s-a umflat. În zori, când a
vrut să se întoarcă, burta nu l-a mai lăsat să treacă prin deschizătură.

3p
a) Găsiţi trei titluri care s-ar potrivi textului.
3p 3p p3

.................................................

.................................................

..................................................

3p
b) Transcrieţi corect propoziţia subliniată.

..........................................................................................................................................

3p c) Scrieţi cuvinte cu sens asemănător celor subliniate.

..........................................................................................................................................

3p d) Transcrieţi trei cuvinte în ordine alfabetică.

..........................................................................................................................................

3p e) Formulaţi mesajul pe care-l transmite textul.

..........................................................................................................................................

3p
f) Scrieţi trei cuvinte în ordinea crescătoare a numărului de silabe.

..........................................................................................................................................

3
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

MATEMATICĂ

3p
10. Alfabetul limbii române are 28 litere, la care se adaugă q, w, y.
Numărul literelor cu care scriem este:

a) 28
b) 31
c) 29

3p 11. Numerele de forma a 7 mai mici decât 30 sunt:

a) 7, 17
b) 17, 27
c) 07, 70

3p 12. Completează pe spaţiile punctate cuvântul potrivit.

Numărul 10 este cel mai mic număr natural de .................. cifre.


Numărul 99 este cel mai .................. număr natural de ..................... cifre.

3p 13. Potriveşte numerele pe spaţiile punctate. (5, 33, 28)

Într-o rezervaţie naturală se aflau la păscut ............ animale. Cele ........... gazele au părăsit
păşunea. Au rămas .......... căprioare.

3p
14. Un pui de urs cântăreşte 90 kg şi este cu 43 kg mai greu decât o căprioară.
Câte kg cântăreşte căprioara?
Răspuns: ......................

4
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

15. Citeşte cu atenţie, apoi completează/scrie răspunsurile.

3p a) Zece unităţi formează ............................, douăzeci de unităţi formează ..........................................,


zece zeci formează .......................... .

3p b) Compară numerele naturale de două cifre mai mari decât 10 şi mai mici decât 30, care au cifra
unităţilor 8.
..................................................................................................................

3p c) Scrie în ordine descrescătoare numerele naturale formate numai din zeci, cele mai apropiate
pentru fiecare dintre numerele: 24, 41, 77, 39 şi 92.
...................................................................................................................

3p 16. Suma a două numere impare este 26. Care pot fi aceste numere? (scrie trei soluţii)
............................. ................................. ...............................

17. Citeşte cu atenţie, apoi răspunde corect.

3p a) Elevii din clasa a II-a încep cursurile la ora 8 şi le termină la ora 12, când pleacă acasă. Câte
ore stau elevii la şcoală?

Răspuns ........................................

3p
b) Doi biciclişti au pornit din oraşul A spre oraşul B. Unul a parcurs distanţa în timp de 1 oră şi
30 minute, iar celălalt a parcurs distanţa în timp de 1 oră. Cu cât timp a ajuns unul înaintea celuilalt?

Răspuns .........................................

3p c) Mihnea pleacă la şcoală la ora 7 şi 30 de minute.


Până la şcoală, merge cu autobuzul timp de 30 de minute. Acolo stă 4 ore.
La ce oră va ajunge acasă după orele de curs, dacă la întoarcere foloseşte tot autobuzul?
Răspuns: .................................

5
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p 18. Care este cel mai mare număr mai mic decât 9?

…………………………………………………………..

19. Daniel are 43 de monede de 50 de bani. Mama îi mai dă 10 monede de acelaşi fel. Cîte monede îi
3p
mai trebuie pentru a avea 70 de monede?

a) 17 monede b) 27 de monede c) 37 de monede

3p
20. Ascuţitorile elevilor din clasa a II-a sunt mai puţine cu 75 decât cele 99 de creioane. Dacă 11 sunt
defecte, în clasă mai există.........ascuţitori bune.

21. Cântecele pe care le ştie Ana le cântă şi Dana. Dar Dana mai ştie în plus încă 5 cântece.
3p
Numărul cântecelor pe care le ştie fiecare fată ar putea fi:

a) 37 şi 24 b) 48 şi 53 c) 99 şi 44

CUNOAŞTEREA MEDIULUI
3p 22.. Scrie A dacă este adevărat sau F dacă este fals.

Muntele este cea mai înaltă formă de relief.

La munte şi la câmpie cresc aceleaşi plante.

Fructul stejarului se numeşte ghindă.

De la morcov se consumă fructul.

Tulpina grâului se numeşte pai.

Rozătoarele dăunează culturilor de cereale.

6
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p 23. De la cartof, omul consumă:

a) frunzele
b) florile
c) tulpina subpământeană

3p
24. Este numită “bucătăria plantei”:

a) rădăcina
b) frunza
c) tulpina

3p 25. Completează cuvintele potrivite pe spaţiile punctate:

Grâul şi porumbul sunt ................................... .


Câmpia este o formă de relief .......................... .
De la salată consumăm .............................. .

3p 26. Uneşte ce se potriveşte:

conifere prun
foioase brad
pomi fructiferi stejar

3p 27. Care dintre următoarele afirmaţii (reguli) este falsă? (subliniază răspunsul)

a) Toate fructele trebuie să se consume mai ales proaspete.


b) Toate fructele trebuie să fie spălate bine pentru a fi consumate.
c) Toate fructele trebuie curăţate de coajă.
d) Toate fructele sunt foarte importante în alimentația copiilor pentru că au vitamine.

7
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p
28. Ce element din natură nu poate fi poluat? (marchează cu X răspunsul corect)

soarele apa aerul solul

3p 29. Ghici ghicitoarea mea!

Ninsoarea dispare,
Soarele apare,
Copacul înfloreşte,
Cine soseşte? (................................)

3p Pomii s-au dezbrăcat,


Păsările au plecat,
Totul s-a ofilit,
Cine a sosit ? (...............................)

3p Tot e alb în zare,


Sania apare,
Omul alb zâmbeşte,
Cine soseşte? (.............................)

3p 30. Păsărelele au plecat în ţările calde. Încercuieşte copacii în care îşi pot face cuibul acolo.
palmier, brad, portocal, molid, cactus, bananier, ferigă

8
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

EDUCAŢIE MUZICALĂ

3p
31. Atunci când tragem aerul în piept:

a) inspirăm
b) expirăm
c) respirăm

3p 32. Scrieţi A sau F.

Un grup mai mic sau mai mare de cântăreţi formează un cor.

Ca să ne încălzim vocea, înainte de a cânta, ţipăm câteva minute cu putere.

Exerciţiile de respiraţie şi vocalizele ne ajută să ne încălzim vocea.

3p 33. Încercuieşte litera din dreptul seriei de cuvinte care cuprinde numai instrumente muzicale:

a) pian, riglă, clopoţel


b) tobă, chitară, vioară
c) trompetă, acordeon, cântar

3p 34. Cocoşul cântă “Cucuriguuuu!”.


Câinele latră “Ham!”.
Ciocanul face “Poc!”.
Trenul face “ Uuuuuuuuuuu!”.

Cele mai lungi sunete le scoate :

a) cocoşul şi trenul
b) cocoşul şi ciocanul
c) câinele şi trenul

9
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p 35. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

Muzica Imnului de Stat al României aparţine lui:

a) Anton Pann şi George Ucenescu


b) Andrei Mureşanu
c) George Enescu
d) din folclor

3p 36. Scrie trei instrumente cu coarde pe care le cunoşti:

............................... ............................... ...............................

3p 37. „Miaaau!”se vaietă pisica.


Sunetul scos de pisică este:
a) un sunet lung
b) un sunet scurt
c) nu este un sunet

3p 38. Începe ora de muzică. Elevii îşi încălzesc vocea. Scrie adevărat sau fals în dreptul
propoziţiilor următoare:

a) Elevii ţipă tare timp de câteva secunde.


b) Elevii fac exerciţii de respiraţie.
c) Elevii fac vocalize.

3p
39.. La serbarea şcolii, trei elevi cîntă la instrumente cu coarde.
Care sunt acestea ? Subliniază-le.

violoncel, tobă, chitară, vioară, acordeon, trompetă, clopoţel

10
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

EDUCAŢIE PLASTICĂ
3p 40. Andra pictează iarba, cireşele şi cerul. Ea foloseşte următoarele culori:

a) verde, portocaliu şi maro


b violet, galben şi roşu
c) verde, roşu şi albastru

3p
41. Andrei vrea să realizeze o pictură în care să folosească doar nonculori. El foloseşte:

a) roşu şi verde
b) alb şi negru
c) verde şi albastru

3p 42. Delia a amestecat roşu şi galben şi a obţinut:

a) oranj
b) verde
c) violet

3p 43. Scrie A sau F.

Roşu, galben şi albastru sunt culori primare.

Roşu este o culoare rece.

Albastru este o culoare rece.

3p 44. Ce culoare se obţine din amestecul a două culori primare? (uneşte prin săgeţi)

galben şi roşu violet


albastru şi roşu verde
albastru şi galben oranj

3p
11
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

45. Încercuieşte cuvintele care indică „nonculorile” în arta plastică.

roşu verde negru galben violet alb

3p 46. Andra pictează un covor de frunze. Alege trei culori pe care ea le va folosi mai puţin sau deloc
pentru a picta:

albastru, galben, portocaliu, roşu, verde, violet

3p 47. Irina vrea să deseneze frunze dar nu are decât culorile roşu, galben şi albastru.
Ce culori va combina pentru a obţine verde?

....................................................................................................................................

ABILITĂŢI PRACTICE
3p
48. Scrie adevărat (A) sau fals (F).
La ora de abilităţi practice, când lucrezi cu fire de aţă sau de lână, foloseşti ca tehnici
(modalităţi) de lucru:

a) răsucirea
b) împletirea în trei
c) înnodarea
d) culegerea şi presarea plantelor

RELIGIE
3p 49. Ce sărbătoresc creştinii în ziua de 25 Decembrie, în fiecare an?

a) Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului


b) Sărbătoarea Naşterii Domnului
c) Paştele
d) Ziua Naţională a României

12
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p 50. Care este numele Maicii Domnului?

a) Magdalena
b) Paraschieva
c) Ana
d) Maria

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

3p
51. Scrie A sau F.

La şcoală sau pe stradă arunc ambalajele la întâmplare.

Protejez spaţiile verzi.

Colectez hârtia(maculatura) pentru a împiedica tăierea copacilor.

3p 52. Potriveşte cuvintele din cele două coloane:

Ciocănitoarea se curăţă trecând printre pietre.

Lupul curăţă aerul.

Pădurea curăţă pădurea de animale moarte.

Apa curgătoare curăţă copacii de insecte dăunătoare.

3p 53. Putem proteja mediul prin:

a) tăierea copacilor
b) aruncarea deşeurilor la întâmplare
c) plantarea copacilor

13
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

3p 54. Bifează acţiunile care dăunează mediului înconjurător:

□ tăierea copacilor
□ spălarea maşinilor în râuri
□ colectarea deşeurilor
□ refolosirea sticlelor de suc
□ incendiile
□ construirea de căsuţe pentru păsărele

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

3p 55. Care este cea mai mare gimnastă a României şi a lumii?

Răspuns: ...................................................................................

3p 56. Numeşte jocurile /sporturile specifice iernii:

............................. ............................ .........................

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE


3p 57. Igiena locuinţei este importantă pentru sănătatea ta. Alege variantele corecte
pentru păstrarea curăţeniei şi a sănătăţii tale:

a) Aspirăm sau măturăm?


b) Aerisim camera deschizând uşa sau geamul?
c) Ştergem praful sau îl suflăm?

14
Aşii Cunoaşterii – concurs de cultură generală şi verificare a competenţelor dobândite
clasa a II-a

Observaţie!
A. Fiecare lucrare va fi notată cu 100 puncte astfel:
-10 puncte din oficiu
-90 puncte obţinute din răspunsuri

B. Exerciţiile de mai sus sunt doar modele (punctajul este orientativ).

15

S-ar putea să vă placă și