Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”

Departamentul „Transporturi”

Programul „Ingineria Vehiculelor Auto și Feroviare”

Elaborat: studentul grupeiIMT-151


Dosca Petru

Verificat: conf.univ. Olivian Pădure

CHIŞINĂU 2017
Scopul lucrării: Studierea destinației, construcţiei și principiului de funcționare a
sistemului de direcție, precum și pieselor componente. Analiza defectelor posibile,
reglajele și materialele utilizate la fabricarea pieselor.
Durata lucrării – conform planului de învăţămînt.
Utilajul: Placarde, standuri, machete şi ansamblurile de lucru a sistemului de
direcție, set de instrumente a lăcătuşului-auto.

Metodica efectuării lucrării de laborator

Lucrarea de laborator prevede studierea construcţiei generale şi principiul de


funcţionare a sistemului de direcție, ordinii de demontare-montare a pieselor sistemului
de direcție, verificarea și reglarea jocului sumar al sistemului de direcție.

7.1 Construcţia generală a sistemelor de direcţie


Destinaţia, clasificarea şi construcţia sistemului de direcţie.

Concluzie:
În rezultatul efectuării lucrării de laborator, am studiat sistemul de frînare, în special
destinaţia, construcţia şi principiul de funcţionare a sistemului de frînare cu acţionare
electromecanică, sistemele de frînare cu acţionare pneumatică,
destinația, construcţia și principiul de funcționare a pieselor componente ale sistemului
de frînare cu acţionare pneumatică și
defectele în exploatare ale sistemului de frînare cu acționare pneumatică,metodele de
înlăturare.
La partea practică a lucrarii de laborator, am studiat pricipiul de demontarea și
montarea a compresorului.

Bibliografie:
”Construcția automobilului”, editura Lumina, Chișinău 2010
Autori: Gheorghe Stoianov; Gheorghe Bagrin
”Automobile – Cunoașterea, Întreținerea, Repararea”, editura didactică și pedagogică,
București 2001
Autori: Gh. Frățilă; M. Frățilă; St. Samoilă
Google.com

Coala

Coala
2
Mod Coala N. Document Semnat Data