Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Catedra Microelectronica și Inginerie Biomedicală

RaportLa practica tehnologică


Efectuată la AROBS Software SRL

Efectuat de st. gr. ISBM-141 Savca Eugeniu _____________


Verificat de: lect. asistent Ababii Nicolae _____________
Resp. unit. econ. Bragarenco Andrei _____________
Director Gorgos Mihail _____________

Chișinău 2017
Introducere

Introducere
Practica în producție reprezintă o parte organică a procesului de învățământ și servește
scopurilor de fundamentare și aprofundare a cunoștințelor teoretice, dobândirea abilităților
practice de lucru în organizațiile de stat, publice sau private.
Obiectivul general al stagiului de practică reprezintă contribuția la dezvoltarea durabilă a
cooperării între instituția de învățământ (UTM) și piața muncii, prin facilitarea formării
profesionale a studenților din învățământul universitar.
Prin efectuarea stagiului de practică are loc tranziția de la statutul de student la cel de angajat,
asigurându-se în acest mod, condițiile de creștere a ocupabilității tinerilor absolvenți din
învățământul universitar.
Pe parcursul efectuării practicii se urmărește integrarea a trei componente principale:
programele de studii, aptitudinile inițiale ale studenților și cerințele de pe piața muncii. Toate
acestea, însumate, asigură dezvoltarea aptitudinilor profesionale și de muncă ale tinerilor aflați în
situația de tranziția de la universitate la viața activă, având drept urmare o îmbunătățire
considerabilă a infiltrării acestora pe piața muncii.
Efectuând stagiul de practică în producție, și în general, studenții sunt asistați și îndrumați de
specialiști cu experiență vastă în domeniile în care activează, ce au rolul de tutore. Aceștia trebuie
să fie permanent disponibili pentru a împărtăși din experiența lor atât cunoștințe teoretice cât și
deprinderile practice cele mai utile, în scopul însușirii acestora de către studenții practicanți,
deprinderi care ar putea să-i ajute-n mod real în viitor la angajarea în câmpul muncii.
Un alt aspect al stagiului presupune că, prin stagiul de practică, angajatorii au posibilitatea de a
atrage în cadrul companiei lor tineri valoroși, pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în
regim permanent. Selectarea unui student sau proaspăt absolvent într-un program de practică
presupune seriozitate, orientare către învățare și perfecționare, precum și deschiderea de a
dobândi abilități profesionale noi.
În concluzie, experiența dobândită pe perioada unui stagiu de practică ajută foarte mult un
tânăr absolvent la angajare cât și în activitatea sa ulterioară, și în combinație cu cunoștințele
teoretice oferite formează un tânăr specialist în domeniul ales.

3
AROBS Software SRL

CARACTERISTICA DE BAZĂ A ORGANIZAȚIEI


Scurt istoric
AROBS Transilvania Software este o
companie specializată în furnizarea de
soluţii IT, înfiinţată la Cluj-Napoca în 1998.
În prezent firma are peste 350 de angajaţi, patru birouri locale (la Cluj, Bucureşti, Iaşi şi Oradea) şi
două internaţionale, în Chişinău (MD) şi Budapesta (HU). Lider de piaţă în dezvoltarea de produse
şi servicii software, cu un portofoliu de clienţi din 14 ţări de pe trei continente (Europa, America şi
Asia), AROBS oferă soluţii eficiente pentru industrii cum ar fi turismul, transporturile,
automatizarea forţei de vânzări, localizarea parcurilor auto, navigaţie GPS, servicii financiare,
sănătate, automotive, retail. AROBS are în prezent o cifra de afaceri de peste 8 milioane de euro şi
peste 350 de angajaţi.
Fructificând experienţă dobândită pe parcursul colaborărilor avute cu firme străine de prestigiu,
AROBS a dezvoltat o serie de soluţii software proprii pentru piaţă românească: soluţia pentru
automatizarea forţei de vânzări (SFA) pe terminale şi tablete Android (Optimall), sistemul de
monitorizare şi management a parcurilor auto prin GPS/GPRS (TrackGPS), sistemul de
monitorizare prin GPS a persoanelor (Personal Tracker), sistemul automat de vânzare a biletelor şi
legitimaţiilor de călătorie pentru transportul public (AROBS Ticketing). Numărul clienţilor care
folosesc aceste soluţii se ridică în prezent la peste 1800, la nivel naţional.
AROBS şi-a diversificat pe parcurs profilul activităţilor prin iniţierea unei noi linii de business,
devenind distribuitor naţional de sisteme complete de navigaţie GPS gama Mio şi de tablete
mărcile Archos şi 3Q. În aprilie 2008, AROBS a lansat Smailo, primul brand românesc de sisteme
de navigaţie GPS, iar în anul 2009 compania devine distribuitor unic în România a sistemelor de
navigaţie GPS Becker. În ianuarie 2012, Smailo a devenit cel mai bine vândut sistem de navigaţie
din România iar împreună cu brandul Mio au propulsat AROBS că şi cel mai mare distribuitor
naţional de sisteme de navigaţie. În 2013 compania a lansat pe piaţă şi prima tabletă marca Smailo.
AROBS deţine o puternică reţea de distribuţie reprezentată de magazine online, clienţi corporate
şi lanţuri de retail.
4
AROBS Software SRL

AROBS a fost prezenţa patru ani la rând în topul Deloitte Technology CET FAST 50, este
certificată ISO 9001-2008 de către compania Dekra şi a obţinut statutul de Microsoft Gold Certified
Partner, cea mai înalta formă de parteneriat dintre Microsoft şi companiile care activează în
domeniul IT.

Misiune și valori
Valoarea - element definitoriu la AROBS
În vreme ce piaţă de outsourcing e dominată de un permanent război al preţurilor şi de
ambiguităţi în ce priveşte valoarea serviciilor de programare oferite, calitatea soluţiilor soft
distribuite firmelor şi instituţiilor româneşti poate fi evaluată ceva mai uşor, prin raportarea lor la
alternativele prezente pe piaţă. Această realitate poate aduce doar avantaje unei firme că a
noastră, care pune pe primul plan calitatea şi cerinţele clientului.
Conştienţi fiind de faptul că numai un raport calitate/preţ superior celui oferit de compeţie
permite dobândirea poziţiei de lider al pieţei, ne canalizăm eforturile către oferirea de soluţii
calitativ superioare la preţuri competitive.
Împreună cu şi pentru tine
Obiectivul principal al fiecărei soluţii soft produse de noi reprezentându-l satisfacerea la nivel
optim a cerinţelor beneficiarului, încurajăm fiecare client al firmei să participe activ la conturarea
produsului sau.
Cu ajutorul tău vom analiză acele atribute şi variabile pe care le considerăm importante pentru
aplicaţia pe care ai comandat-o. Procesul de elaborare al acesteia va fi unul deschis, în care vei fi
invitat(a) să participi în calitate de consultant al echipei noastre de dezvoltare. Implicarea ta directă
va permite obţinerea de rezultate de cel mai înalt nivel şi încadrarea în bugetul alocat.

Produse pentru piața internă


În anul 2008, AROBS a lansat în calitate de distribuitor național de sisteme de navigațtie prin
GPS propriul brand de sisteme de navigație, Smailo;
TrackGPS - soluție de localizare și monitorizare a parcurilor auto prin GPS;
Optimall SFA - soluție de automatizare a forței de vânzări;
Optimall WMS - soluție pentru managementul depozitelor.

5
AROBS Software SRL

Personal
AROBS selecteaza cei mai buni profesioniști.
Dezvoltarea continuă a firmei noastre poate fi atribuită în mare măsură politicii sale de
personal. Un rol important în creşterea AROBS îl are cooperarea noastră cu Universitatea Tehnică
din Cluj şi cu alte institudii de învăţământ din zona. An după an, selectăm şi angajăm cei mai buni
absolvenţi ai facultăţilor clujene.
Procesul nostru de selecţie se bazează în mare măsură pe internship-uri, care le oferă
studenţilor posibilitatea dobândirii unei experienţe practice de valoare şi le permite managerilor
firmei să identifice specialiştii cei mai talentaţi, pasionaţi, serioşi şi dornici să-şi clădească o carieră
de succes în mijlocul unei echipe câştigătoare.
Parte din angajaţii noştri sunt implicaţi şi în activităţi necesare obţinerii de certificate
internaţionale de tipul celor oferite de firmele Microsoft sau SUN. Acest aspect demonstrează că
AROBS recunoaşte dreptul fiecărui individ de a-şi alocă timp oricăror activităţi care contribuie la
dezvoltarea profesională, de la cursuri şi traininguri până la examene de certificare.
Managementul firmei înţelege importantă creşterii profesionale şi personale şi că atare îşi
încurajează agajatii să-şi urmeze visurile şi aspiraţiile.

Certificări
Expertiză atestată de certificări. Specialiştii noştri sunt angrenaţi în permanentă în traininguri şi
participa frecvent la examene de certificare în diferite domenii. În momentul de faţă echipa AROBS
include programatori şi ingineri care deţin certificări Microsoft şi Sun.
Mulţumită ambiţiei şi talentului unor astfel de angajaţi AROBS este:
partener certificat Microsoft, partener de afaceri, IBM partener ISTQB pentru testare

Rezultate financiare
Număr de angajați: Cifra de afaceri:
2013: 300 2014: 13 milioane euro
2008: 170 2011: 7,9 milioane euro
2010: 7,2 milioane euro
2009: 6,5 milioane euro
6
AROBS Software SRL

Portfolio
AROBS oferă un șir de soluții pentru diverse ramuri tehnologice, incluzând:
 Turism, Farmaceutica, Automatizare, Automotive, Financiar, Cu amănuntul, Servicii de
teren, Sănătate, Divertisment, Telecomunicații.
Domeniul farmaceutic

Gestionarea datelor din studiile clinice


Acesta este un sistem software personalizabil utilizat de producătorii de produse farmaceutice
pentru a gestiona volumele mari de date generate în timpul studiilor clinice. Menţine şi
gestionează planificarea, pregătirea, performanţă şi raportarea studiilor clinice, cu accent pe
menţinerea informaţiilor de contact la zi pentru participanţi şi urmărirea termenelor şi a reperelor.
Serviciul de răspuns interactiv Web (IWRS)
IWRS este alimentat de un sistem interactiv de răspuns vocal (IVRS), care ajută clienţii să
administreze screening-ul pacientului şi înscrierea în studiile clinice, randomizare şi managementul
ofertei de droguri. Serviciul web integrat pe care l-am dezvoltat oferă capacităţi puternice de
raportare şi multe alte caracteristici.
Client, Ţară: Phase Forward, Statele Unite ale Americii
Tipul aplicaţiei: Web
Tehnologii utilizate: MS SQL Server, Microsoft ASP.NET, C #
Domeniul Sănătate

Ghid medical
Acesta este un ghid medical pentru tabletele iPad şi Android care oferă pacienţilor posibilitatea
de a determina tipurile de carcinom. Descrierea fiecărui tip este afişată sub rotiţă de derulare.
Calculatorul Motzer / Heng încorporat în aplicaţie permite medicului să pregătească o prognoza
fiabilă pentru evoluţia pacientului. Pentru a utiliza acest calculator, utilizatorul are nevoie de
valorile standard din laborator. Soluţia include, de asemenea, o secţiune cu informaţii despre
medicamentele furnizate de compania în numele căreia a fost elaborată aplicaţia.
Client, Țara: Confidential, Germania
Tehnologii: html5, iOS, Android

7
AROBS Software SRL

Tratamentul cancerului
Înregistrează o înregistrare medicală electronică specifică oncologiei. Cererea de gestionare a
tratamentului pacientului. Ea generează foi de lucru pentru tratament, calculează dozajul,
gestionează stocurile de droguri şi de aprovizionare, monitorizează rezultatele, alertează pentru
indicatorii critici.
Client, Ţară: Confidenţial, Statele Unite ale Americii
Tipul aplicaţiei: mobil
Tehnologii: iPhone, Android

Figura 1: Aplicația mobilă realizată

Aplicaţie de urmărire a aplicaţiilor


Clientul nostru are un program de loialitate care oferă stimulente persoanelor fizice care se
angajează să rămână sănătoase. Pentru a extinde programele de wellness existente, clientul a
început să încurajeze participarea activă la activitatea fizică, cu recompense cum ar fi milă
frecvenţa, printr-un parteneriat major de companii aeriene şi alţi parteneri de răscumpărare. Acest
concept este implementat în cadrul unei aplicaţii de urmărire a fitnessului, dezvoltată atât pentru
iOS cât şi pentru Android, care detectează şi urmăreşte automat mişcarea utilizând GPS-ul şi
accelerometrul dispozitivelor. Membrii programului câştigă mile pentru fiecare minut de exerciţiu
şi îşi pot răsplăti recompensele cu un partener de răscumpărare al clientului nostru. Misiunea
acestei aplicaţii este de a educa oamenii despre importantă unui corp şi a unei minţi sănătoase
prin exerciţii fizice, oferind recompense experimentale pentru a motiva şi schimbă
comportamentul.

8
Activitatea la întreprindere

Săptămâna I

Concluzii

Bibliografie
http://www.arobs.com/
http://trackgps.ro/ro/acasa/
http://www.gandul.info/financiar/locul-din-romania-unde-americanii-au-facut-cea-mai-
profitabila-afacere-aici-inginerii-sunt-platiti-cu-4-000-de-euro-pe-luna-14546858 , 5 iulie

2015, Gândul

http://www.optimallsfa.ro/
http://www.smailo.ro/

Cuprins

9
Cuprins

Introducere .................................................................................................................3

CARACTERISTICA DE BAZĂ A ORGANIZAȚIEI ...............................................................4

Scurt istoric .............................................................................................................4

Domeniul de activitate ............................................................................................6

Consiliul de administrare ........................................... Error! Bookmark not defined.

Săptămâna I ................................................................................................................9

Săptămâna II .................................................................. Error! Bookmark not defined.

Săptămâna III ................................................................. Error! Bookmark not defined.

Săptămâna IV................................................................. Error! Bookmark not defined.

Concluzii .....................................................................................................................9

Bibliografie..................................................................................................................9

S-ar putea să vă placă și