Sunteți pe pagina 1din 2

Minuni şi false minuni

Minunile sunt fapte Dumnezeieşti mai presus de mintea şi puterea omenească. Ele sunt
fapte săvârşite în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând legile minţii şi ale firii,
care se fac în momente extraordinare şi urmăresc luminarea şi îndreptarea noastră în vederea
mântuirii. Minunile arată voinţa lui Dumnezeu şi arată căile Sale cele necunoscute.
Există o raţiune precisă pentru care Dumnezeu săvârşeşte minuni şi anume mântuirea
omului. Iisus Hristos nu a săvârşit niciodată minuni de dragul miracolului sau pentru a atrage
atenţia asupra Sa
Cele mai cunoscute minuni din Biblie sunt: crearea Lumii din nimic de către Dumnezeu,
prefacerea unei materii în altă materie ( ca exemplu avem prefacerea toiagului în şarpe şi a apei
în sânge de către Moise, prefacerea apei în vin la nunta din cana Galileii de către Iisus),
înmulţirea unei materii (înmulţirea peştilor şi a pâinilor de către Iisus, înmulţirea untdelemnului
de către Ilie), învierea din morţi (Ilie, Elisei, Iisus, unii sfinţi la învierea lui Iisus , toţi oamenii la
învierea cea de pe urmă a celor adormiţi), trecerea prin ușile încuiate a lui Iisus după înviere,
mersul pe apă (Iisus şi Petru), producerea de fenomene naturale extreme (potopul, ploaia de foc
şi pucioasă peste Sodoma şi Gomora), vindecările neobişnuite (vindecarea orbului din naştere,
vindecările din scăldătoarea Betezda la pogorârea îngerului), toate apariţiile îngerilor atât în vis
cât şi în realitate (în formă nevăzută sau întrupaţi) (de exemplu pedepsirea prin muţenie a lui
Zaharia de către înger pentru necredinţa în legătură cu naşterea lui Ioan Botezătorul, lovirea cu
orbire de către îngeri a desfrânaţilor din Sodoma) şi aşa mai departe.
Unele minuni (de exemplu comunicarea cu cei morţi, ghicitoria) sunt total interzise, fiind
unele din cele mai grave păcate, atât pentru vrăjitor cât şi pentru cel ce apelează la astfel de
practici. Mântuitorul condamnă pe cărturarii şi farsierii care cer “semne”, ce caută minuni doar
pentru senzaţional, cei ce în momentul răstignirii lui Iisus spuneau “Dacă eşti fiul lui Dumnezeu,
coboară-te de pe cruce”. Una dintre preocupările de bază ale regilor în Biblie era îndepărtarea
celor ce aveau astfel de îndeletniciri.
--Manase a cultivat vrăjitoria la curtea sa şi s-a ocupat personal de vrăjitorie până în
momentul când s-a pocăit adânc şi s-a închinat lui Dumnezeu.
--În prima parte a domniei, Saul îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce
ghiceau însă înaintea unei lupte cu filistenii, fiindu-i frică, a apelat el însuşi la o vrăjitoare şi a
intrat în legătură cu profetul Samuel.
--Pavel este bătut şi aruncat în temniţă pentru că a alungat duhul pitonicesc din trupul
unei ghicitoare care aducea mari câştiguri stăpânilor ei, lăsându-i pe aceştia fără câştiguri.
De multe ori ne rugăm ca Dumnezeu să îndeplinească cererea noastră; asteptăm o minune
dumnezeiască însă nu judecăm cât adevăr, folos real şi lipsit de egoism ar putea fi în dorinţa
noastră, iar dacă răspunsul la dorinţă întârzie, suntem gata să pierdem credinţa. Însă în această
situaţie, Sfânta Scriptură ne învaţă să avem conştiinţa că nimic din viaţa noastră nu se petrece
fără îngăduinţa lui Dumnezeu, care este iubirea.

S-ar putea să vă placă și