Sunteți pe pagina 1din 1

Adverbul

Adverbul este cel care ne spune mai mult despre verb, care intareste verbul.
Majoritatea adverbelor se formeaza din adjective.
Ele seformeaza astfel:
- pentru majoritatea adverbele - la adjectiv se adauga teminatia -ly :
bad - badly
hard - hardly
- pentru adjectivele care se termina in -le, ca sa formam adverb, se shimba terminatia -le
in -ly
simple - simply
probable - probably
-pentru adjectivele care se termina in y, precedat de o consoana, ca sa formam adverb shimbam pe y in i si apoi adauga
terminatia -ly
easy - easily
happy - happily

Exceptii :
well = bine; cum trebuie
fast = repede; strâns
very = foarte; chiar; prea
never = niciodata; deloc
always = totdeauna
often = adesea
still = înca; si mai; totusi

Gradele de comparatie ale adverbelor sunt aceleasi ca si la adjective si se formeaza in acelasi moduri.

Pozitiv Comparativ Superlativ

badly = rău worse = mai rău the worst =cel mai rău
far = departe farther the farthest = cel mai departe
further the furthest
late =târziu later = mai târziu the latest = cel mai târziu
the last = ultimul
little = puţin less = mai puţin the least = cel mai puţin
well = bine,bun better = mai bine the best = cel mai bine,bun

Adverbele sunt de mai multe feluri :


- de loc
- de mod
- de timp - precizat
- neprecizat : already = deja, pana acum
always = intotdeauna
ever = totdeauna, vreodata
just = tocmai
often = adesea
never = niciodata
sometimes = uneori, cateodata
seldom = rareori
still = inca, mai

O modalitate usoara de a tine minte adverbele de timp si care ne arata cat de des cineva
face ceva :
100% always
usually
frequently
often
50% sometimes
occasionally
rarely
seldom
hardly ever
0% never