Sunteți pe pagina 1din 1

Asociatia Civica DREPTATE Hunedoara Ref. Dos.nr.3556/1/2017

Str. Victoriei nr.17, bl.5, et.i Termen:23.O4.2Oi8 Tel. 0732 745 763 E-mail: asociatia_dreptate hd@yahoo.com Pagina Web: dreptate.org.ro

Nr. io/ 22.04.2018

Catre Inalta Curte de Casatie si Justice

Semnatara prezentei Asocia^ia Civica DREPTATE cu sediul mai sus rubricat, reprezentata prin Presedinte Galambos Tiberiu in temeiul art.6i si urmatoarele din NCPC. formulam prezenta

 

CERERE DE INTERVENTIE ACCESORIE

*'

in favoarea reclamantului Barbir Gabriel Danut, rugandu-va ca prin hotararea ce o ve^i lua sa admiteti urmatoarele:

-

exceptia de neconstitutionalitate invocata de petent a art.5, alin.i si alin.2 din legea

nr.105/1996;

i

- exceptia de neconstitutionalitate invocata de petent a art.6, alin.i si alin.2 si art.17

din OUG nr.97/2OO5;

- exceptia de neconstitutionalitate invocata de petent a art.194, punctul a), teza a doua; art.2O5, alin.2, punctul a); art.483, alin.i din legea nr.i34/2Oio (NCPC),

prevederi care impun prezenta cnp-ului,

ca substituent identitar.

Pe fond va rugam sa admiteti cererea asa cum a fost formulata de petent,

f

,'

pentru a avea posibilitatea rectificarii datelor sale personale in sensul * eliminarii CNP (codul numeric personal) in conformitate cu art.8, alin.2 din CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALS A UNIUNII EUROPENE, raportat la art. 20, •{ alin 2 din Constitu^ia Romaniei, ce statueaza prevalenta tratatelor interna^ionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, fa^a de legile interne.

Motive:

In fapt, codul numeric personal (CNP) a fost impus pentru prima data de Decretul nr.59 din 2 martie 1978 emis de Consiliul de stat al regimului de trista amintire, care modifica legea nr.5/i97i cu privire la actele de identitate ale cetatenilor romani, prin art.3OAi, citam:

,,Ministerul de Interne, Comitetul pentru problemele Consiliilor Populare ?i Direcfia Generala de Statistica vor stabili un cod numeric personal pentru tofi cetafenii

romani

Codul numeric personal va fi inscris in actele de stare civila si in alte acte

»

personale."

Acest Decret a fost semnat de Pre§edintele Republicii Socialiste Romania, Ceauseseu Nicolae, pe care fostii/actualii emanati 1-au executat, dupa cum se stie, in ziua de Craciun. La

1