Sunteți pe pagina 1din 6

Teorema lui Cauchy

 ENUNTUL TEOREMEI
Fie f si g doua functii, f,g:[a,b]R, cu proprietatile:
a) f si g continue pe [a,b]
b) f si g derivabile pe (a,b)
c) g’(x)=0
atunci g(a)=g(b) si (Ǝ) cel putin un punct cε(a,b) a.i.
f (b )  f ( a ) f ' (c )

g (b )  g ( a ) g ' ( c )

 DEMONSTRATIA TEOREMEI

P.p.a. ca g(a)  g(b)g continua pe [a, b]     cel putin un punct c   a, b  a.i. g'(c)  0
g der. pe (a, b) 
dar g'(x)  0  contradictie.

 g(a)  g(b).
Fie h(x)  f(x)  k  g(x); k - constanta reala a.i. h(a)  h(b)
 f(a)  k  g(a)  f(b)  k  g(b)
 f(a) - f(b)  k  g(b) - k  g(a)
 f(a) - f(b)  k  g(b) - g(a)

f(b) - f(a)
k  -
g(b) - g(a)
h continua pe [a, b] 

h derivabila pe (a, b)  () cel putin un punct c  (a, b) a.i. h' (c)  0;
h(a)  h(b) 

h' (x)  f' (x)  k  g' (x)
h' (c)  f' (c)  k  g' (c)
 f' (c)  k  g' (c)  0
f' (c)
 k  -
g' (c)
f(b) - f(a) f' (c)
 
g(b) - g(a) g' (c)

 INTERPRETARE GEOMETRICA

Pantele celor doua drepte sunt proportionale cu pantele


tangentelor duse la graficul functiei in punctul c corespunzator.

 APLICATII

1. Sa se aplice TEOREMALUICAUCHY in cazul functiilor :


f :  - 2,5  R
 x  3 ;- 2  x 1

f(x)   x 7
  ;1  x  5
4 4
g :  - 2,5  R g(x)  x .
g' (x)  1  0
Functia f este continua pe [-2,1) si [1,5] ca functie
t.cauchy elementara.
  cel putin un c   - 2,5 a.i. f' (c)  f(5) - f(-2)
Se puneproblema in x  1 g' (c) g(5) - g(-2)
lim f(x) xlim 1 x3 2
x 1;x 1
21;x1x - 3 ; x  (-2,1)
f' (x)   x7
lim f(x) lim 1 2
x 1;x 1
x41;x1 4 ; x  [1,5)
g' (x)  1
f(1)  2  f este continua pe  - 2,5
f' (c) 2
Functia feste derivabila pe [-2,1) si [1,5] ca functie elementara .
g' (c) 7
Se pune problema in x  1
Cazul 1 : x  (-2,1)
f(x) - f(1) 1
f' (1)  lim
S
1  1 2
 f' (c)  x - 1 ; g'
x 1;x 1 4 (c)  1  
2 c- -f(1)
f(x) 3 1 2 c-3 7
f'D (1)  xlim 
1;x 1 x -1 4

 f este derivabila pe[-2,5] . 97


4 c - 3  7  16(c - 3)  49  c 
 (-2,1)
16 [-2,5] ca f. elementara.
Functia g este continua si derivabila pe
Cazul 2 : x  (1,5)
1 1 2
 f' (c)  ; g' (c)  1   (F)
4 4 7
97
c
16
2. Sa se aplice Teorema lui Cauchy pentru functiile
f, g : [1, e]  R , f(x)  ln(x) si g(x)  2x - 1 , determinand punctul
  
c corespunza tor. Similar pentru functiile f, g :  ,   R
6 3
f(x)  sin(x) si g(x)  cos(x).
 f : [1, e]  R f(x)  ln(x)
g : [1, e]  R g(x)  2x - 1
f si g sunt continue pe [1, e] ca functii elementare

f si g sunt derivabile pe (1, e) ca functii elementare


g' (x)   2x - 1 '  2
t. cauchy f' (c) f(e) - f(1) 1
( ) cel putin un punct c  (1, e) a.i.  
 g' (c) g(e) - g(1) 2e - 2
1
f' (x)  ; g' (x)  2
x
f' (c) 1 1
   2c  2(e - 1)  c  e - 1.
g' (c) 2c 2e - 2

 
   continue pe  ;  ca f elementare
 f f: si g; sunt
 R f(x)  sin(x)
6 3
 6 3 
f sig 
  
 der. pe  ;  ca f elementare
sunt
3. Sa se studieze valabilitatea teremei lui Cauchy si sa se
g :  ;   R g(x)  6 cos(x)
3
6 3
g' (x)  -sin(x) ; sin(x)  0  x  k determine valoarea punctului c :
t. cauchy   
x 2
3
( ) cel putin un punct c   ; 

 3 - x  1, x  (1,3]
 6 3
   
a.i.
f' (c)
f  -f 
      -1
3 6 f : [0,3]  R f(x)  
g' (c)    
g  - g  - x  4 , x  [0,1]
3 6  3
f' (c) cos(c) 
  -ctg(c)  -1  c 
g' (c) - sin(c) 4 g : [0,3]  R g(x)  x
Functia f este continua si derivabila pe [0,1) si (1,3]
ca functie elementara .
Se pune problema in x  1.
Continuita tea
4
lim f(x)  lim - x   1/3
x 1;x 1 x 1;x 1 3
3

lim f(x)  lim x - x2  1  1/3


x 1;x 1 x 1;x 1 3

f(1)  1/3  f este continua pe [0,3].


Derivabili tatea

f(x) - f(1)
f'S (1)  xlim  -1
1; x 1 x -1
f(x) - f(1) x
3
- 3 x2  2
f'D (1)  xlim  lim  -1
1;x 1 x -1 x 1;x 1 3(x - 1)
 f este der. pe (0,3).
Functia g este continua si derivabila pe [0,3]

ca functie elementara.
t. cauchy
g' (x)  1 ( ) cel putin un punct c  (0,3)

f' (c) f(3) - f(0)
a.i.   -1/9
g' (c) g(3) - g(0)
x - 2x x  (1,3)
2

f' (x)  
- 1 x  (0,1)
g' (x)  1
Cazul 1 : x  (1,3)
f' (c) 2
f' (c)  c2 - 2c ; g' (c)  1   c - 2c  -1/9
g' (c)
 9 c2 - 18c  1  0
32 2
  288  c1   (1,3)
3
Cazul 2 : x  (0,1)
f' (c)  -1 g' (c)  1  -1  -1 (A)

32 2
c
3