Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare clasa a VI a

Triunghiuri congruente, drepte perpendiculare și bisectoarele triunghiului

Subiectul I (14 puncte)


1. Latura opusă unghiului ∢𝐴𝐵𝐶 în triunghiul ABC este..........
2. Dacă triunghiul ABC este isoscel de bază BC, atunci laturile congruente sunt......... și ..........
3. Un triunghi dreptunghic are...... catete.
4. Perimetrul triunghiului echilateral cu latura de 8 cm este egal cu ..........
5. Construiți triunghiul ABC știind că BC = 4 cm, 𝑚(∢𝐴𝐵𝐶) = 400 ș𝑖 𝑚(∢𝐴𝐶𝐵) = 700 .
6. Fie o dreaptă d și punctul 𝐵 ∈ 𝑑. Construți perpendiculara în B pe dreapta d.
7. Dacă ∆ 𝐴𝐵𝐶 ≡ ∆ 𝑀𝑁𝑃, atunci 𝐴𝐵 ≡ … . . ș𝑖 ∢𝐵 ≡ … ..
Subiectul II (46 puncte)
1. Triunghiul ABC este isoscel de bază BC. Dacă AB=5 cm și BC=8 cm, calculați perimetrul
triunghiului. (6p)
2. Fie triunghiul isoscel ABC cu 𝐴𝐵 ≡ 𝐴𝐶 și punctul D mijlocul laturii BC. Arătați că
∆𝐴𝐵𝐷 ≡ ∆𝐴𝐶𝐷. (10 p)
3. Două segmente [𝐴𝐵] ș𝑖 [𝐶𝐷] au același mijloc. Demonstrați că unghiurile CAD și CBD
sunt congruente. (10 p)
4. Se consideră unghiul ascuțit AOC astfel încât OA=OC și (OP bisectoarea unghiului AOC.
Fie punctule 𝐵 ∈ (𝑂𝐴 ș𝑖 𝐷 ∈ (𝑂𝐶 astfel încât AB=CD și 𝑃𝐵 ⊥ 𝑂𝐴 , 𝑃𝐷 ⊥ 𝑂𝐶. Demonstrați
că : a) PA=PC, b) ∆𝑃𝐴𝐵 ≡ ∆𝑃𝐶𝐷.