Sunteți pe pagina 1din 5

LT

Disciplina Limba și lit.română cl.VI


Nume.....................................................
Data.......................................................

Evaluare finală la Limba și literatura română


Varianta II

Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă următoarele cerinţe:


„ Horică îşi pusese peste ochi nişte ochelari, aproape cât capul lui. Erau nişte ochelari cu
geamuri negre şi cu reţea de sârmă împrejur, din aceia, cu care stuparii se apără de albine.
Horică simula o preocupare de citit.
Domnu’ îl fixă, apoi îl apostrofează, uşor iritat, dar cu glasul încă stăpânit:
- Mă, tu ce ai acolo?
- Ochelari! răspunse Teculescu, fără a se ridica...
- Mi-a prescris medicul. Sunt miop! face Teculescu cu totală seriozitate ca şi cum o
teribilă calamitate a dat peste el.
În aceeaşi clipă, Domnu’ se repede cu paşi de cataligi spre el, cu intenţia vădită de a-l
înşfăca şi de a-i administra o sfântă de bătaie, pe deplin meritată ”.
(Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor)

1. Numeşte modurile de expunere folosite în textul dat ................................................. 2 p.

2. Trece adjectivul muncită la toate gradele de comparație: 6p.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Găseşte cîte un sinonim pentru cuvintele: 3p.


A simula –
Intenţie –
Înșfacă -

4. Scrie cîte un enunţ în care cuvîntul alb să aibă trei valori gramaticale diferite: 3p.
Substantiv.............................................................................................................................
Adjectiv................................................................................................................................
Adverb..................................................................................................................................
5. Precizează modul , timpul,aspectul verbelor: 6p.
Ai.................................................... de citit.........................................
Simula............................................ a înșfăca.....................................
Fixă................................................ răspunse.....................................
6. Selectează în două coloane textele literare de cele nonliterare:
3p.
conversație cotidiană,descriere geografică,nuvelă,basm,buletin meteo,parabolă.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..

7. Precizează tipul pronumelor: Precizează tipul numeralelor: 5p.


Aceeași a patra
Tine un sfert
Sieși douăzeci
Acesta prima
Al vostru o treime

8. Alcătuiește propoziții după cerințele date: 2p.


a) o propoziție interogativă,directă,dezvoltată,afirmativă.
b) O propoziție negativă,dezvoltată,propriu-zisă.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9.Alcătuiește,pornind de la cuvîntul libertate: 4p.


a) o pesonificare .....................................................................................................................
b) o metaforă ...........................................................................................................................

10.Redactează,în spațiul propus, un mini-eseu la tema:,, O copilărie fericită’’


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................10p

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punctaj 0-2 3-4 5-7 8-12 13-18 19-25 26-32 33-37 38-42 43-44

Mult succes!
LT
Disciplina Limba și lit.română cl.VI
Nume.....................................................
Data.......................................................

Evaluare finală la Limba și literatura română


Varianta I

Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă următoarele cerinţe:


În dupa-amiaza aceea de vară,la cîteva luni după sfărşitul războiului,Herbert se plictisea
formidabil.Ai săi dormeau,el nu avea voie să iasă în stradă,iar în curtea în care se
afla,pardosită cu plăci negre de piatră şi izolată complet de stradă,nu mai avea nimiv de
explorat. Se duse în fundul curţii şi începu să pompeze apă pînă cînd inundă aproape toată
curtea.Se afla lîngă treptele pivniţei,lîngă poarta cea mare,care era zidită şi pe al cărui
tavan era atîrnată în lanţuri o sanie uriaşă de lemn.(În absenţa stăpînilor-Nicolae Brehan)

1.Numeşte modurile de expunere folosite în textul dat ..................................................... 2p.

2.Trece adjectivul brodată la toate gradele de comparație: 6p.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3.Găseşte cîte un sinonim pentru cuvintele: 3p.


formidabil –
explorat –
atîrnată -

4.Scrie cîte un enunţ în care cuvîntul verde să aibă trei valori gramaticale diferite: 3p.
Substantiv.............................................................................................................................
Adjectiv................................................................................................................................
Adverb..................................................................................................................................
5.Precizează modul , timpul,aspectul verbelor: 6p.
dormeau.................................................... începu.........................................
să iasă....................................................... a nimici.....................................
de explorat................................................ mergînd.....................................

6.Selectează în două coloane textele literare de cele nonliterare:


Anunț publicitar,roman,buletin de știri,fabulă,rețetă,snoavă. 3p.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..

7.Precizează tipul pronumelor: Precizează tipul numeralelor: 5p.


acesta jumătate
A noastră 5%
vouă a doua
aceia un milion
sie o treime

8.Alcătuiește propoziții după cerințele date: 2p.

c) o propoziție interogativă,directă,simplă,afirmativă.
d) O propoziție doar cu predicat, negativă,dezvoltată,propriu-zisă.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9.Alcătuiește,pornind de la cuvîntul flacără: 4p.


a) o comparație ........................................................................................................................
b) o hiperbolă ..........................................................................................................................

10.Redactează,în spațiul propus, un mini-eseu la tema:,, O copilărie fericită’’


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................10p

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punctaj 0-2 3-4 5-7 8-12 13-18 19-25 26-32 33-37 38-42 43-44

Mult succes!