Sunteți pe pagina 1din 2

Derivate de ordin superior

Definiție. Fie f : D  , D  o funcție și x0  D  D '. Funcția f este derivabilă de 2 ori în x0


(respectiv are derivată de ordinul al doilea în x0 ) dacă:
a) f este derivabilă pe o vecinătate V a lui x0
b) funcția derivată f ' : D f '  este derivabilă în x0 (respectiv are derivată în x0 ), adică există
f '  x   f '  x0  f '  x   f '  x0 
lim  ( respectiv lim  ).
x  x0 x  x0 x  x0 x  x0
Limita se notează cu f ''  x0  și se numește derivata a doua ( sau derivata de ordinul al doilea) a
funcției f în punctul x0 .
Observații:
a) f ''   f ' '; f '' : D f ''  , D f ''  domeniul de derivabilitate al funcției f ' : D f '  .
b) În mod asemănător, se definește prin recurență derivata de ordin n  *
a funcției f : D  și se

 
'
va nota f  n  . f    f   , n 
n n 1 *

c) Derivata de ordinul 0 a funcției f coincide cu f , adică f    f .


0

cos 2 x    
1) Se consideră funcția f :  , f  x 
. Arătați că 6 f ''    f '    8.
1  sin x2
4 4
. Arătați că 1  x 2  f ''  x   3xf '  x   f  x   0.
arcsin x
2) Se consideră funcția f :  1,1  , f  x  
1 x 2

 
\ 1  , f  x   x  x 2  1 . Arătați că  x 2  1 f ''  x   xf '  x   n 2 f  x   0.
n
3) Fie n  *
și funcția f :
4) Să se calculeze derivatele de ordin superior ale următoarelor funcţii:
a) f  x   e x ,   ; 1
d) f  x   4 , x  \ 1,1 ;
1 x 1
b) f  x   ;
x 1
1
c) f  x   2 , x  \ 1,1 ;
x 1
5) Să se determine derivata de ordinul n a următoarelor funcţii:
a) f  x   sin 2 x e) f  x   cos 2 x x k) f  x   3 e 2 x 1
h) f  x   2
b) f  x   sin 4 x  cos 4 x f) f x  2 x  1 x  4 x  12
  3
3x  2 i) f  x   2
x x2
c) f  x   x sin x g) f  x  
ln x
1
d) f  x   e x sin x
x j) f  x  
x 1

6) Să se demonstreze prin inducţie următoarele egalităţi:


 n  n
 n
a)  sin x   sin  x   cos x    cos  x  
n
 , x  , n  b)  , x  , n 
 2   2 

a 
 n
 1  n  1! , x  0, n 
n 1
 a x  ln a  , x  , n  ; a  1, a  1
x n
 n d)
c)  ln x  
xn

1
x 
n
e) 
 m  m  1 ...  m  n  1 x m  n , x  *
,   , n  ;

 arctgx     n  1!cosn  arctgx  sin n  arctgx 
n
f)  , x  , n  ;
 2
 n
g) 1  x       1 ...   n  11  x  , x  1,   , n 
  n
;
 
7) Se consideră funcția f :  , f  x   e 2 x sin 2 x. Calculați f    x  .
n

8) Se consideră funcția f :  , f  x   e x sin x. Arătați că f  n  2  x   2 f  n 1  x   2 f  n   x   0, n  *


.
9) Arătați că 1 este rădăcină multiplă a ecuației x5  x4  5x3  x2  8x  4  0. Stabiliți ordinul de
multiplicitate al acestei rădăcini și apoi rezolvați ecuația.
x 2 x3 n x
n
10) Arătați că ecuația 1  x    ...   1  0, n  * nu are nicio rădăcină multiplă.
2! 3! n!
11) Determinați parametrii reali a și b astfel încât ecuația x4  x3  3x2  ax  b  0 să aibă o rădăcină triplă
număr întreg.
12) Determinați valoarea parametrului real a asftel încât ecuația x3  ax2  x 1  0 să aibă o rădăcină dublă.
13) Determinați parametrii reali a, b și c astfel încât ecuațiile 2 x3  3x2 12 x  a  0 și
x4  x3  bx2  cx  8  0 să aibă o rădăcină dublă comună.
e x , x  0
2

14) Arătați că funcţia f :  , f  x    admite în punctul x  0 derivate de orice ordin egale cu 0.


0, x  0
15) Se consideră funcția f :  0,    , f  x   e
2 ln x
. Arătați că f este de două ori derivabilă, oricare ar fi
x 2 f ''  x   axf '  x 
x   0,1  1,   . Fie a  și funcția g : \ 1  , g  x   . Determinați a astfel încât
f  x
g să fie o funcție constantă.
16) Determinați funcția polinomială f :  cu proprietatea că  x  1 f '  x  f ''  x   4 f  x   8, x  .
ax 2  bx  c, x  0
17) Fie a, b, c  și funcția f :  , f  x   . Determinați a, b, c astfel încât funcția
 2 ln  x  1 , x  0
f să fie de două ori derivabilă pe .
 P  x  , x  1
18) Fie P :   , f  x    x 1
o funcție polinomială și funcția f : . Determinați P având
2e , x  1
gradul cel mai mic posibil, astfel încât funcția f să fie de două ori derivabilă pe .
o funcţie polinomială cu proprietatea că  f   x     f  x   . Determinaţi gradf.
5 3
19) Fie f : 
sin  2 arccos x 
20) Se consideră funcţia f :  1,1  , f  x   . Arătaţi că
1  x2
x 2

 1 f   x   3xf   x   3 f  x   0 pentru orice x din domeniu.
 ax 2  bx  c, x0
21) Fie a, b, c  şi funcţia f :  , f  x    . Determinaţi a, b şi c astfel încât f să
2sin 3x  3cos 2 x, x  0
fie de două ori derivabilă pe . Calculaţi derivata de ordinul n a funcţiei
x x2
2
f : \ 1,1  , f  x   3 .
x  x2  x 1