Sunteți pe pagina 1din 1

Structura portofoliului de absolvire

Pagina de titlu:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALĂ A PROFESIONALIZĂRII INIŢIALE


PENTRU CARIERA DIDACTICĂ
NIVELUL II

AB S O LV E NT :

NUME , PRENUME.........................................................
FACULTATEA..............................................................
SPECIALIZAREA............................................................
SESIUNEA........................................................................
NOTĂ: Ca pagină de titlu/copertă, cursantul poate să-i imprime o notă de personalizare.

CUPRINS

PARTEA I - CRITERII ÎN REALIZAREA PREGĂTIRII INIŢIALE PENTRU


PROFESIUNEA DIDACTICĂ
1. Motivarea participării la modulul de profesionalizare didactică
2. Obiective şi aşteptări proprii în formarea ca profesor
3. Autoaprecierea experienţei proprii câştigate
4. Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare iniţială şi evaluare
sumativă. Propuneri ameliorative

PARTEA a II-a - CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR

Portofoliul trebuie să cuprindă următoarele tipuri de lucrări:

- Realizarea profilului bio-psiho-socio-cultural al unui adolescent/tânăr/adult


- Proiect de cercetare care abordează o problematică din domeniul educaţional
- Prezentarea unor metode de cunoaștere a grupului
- Un proiect de unitate de învățare la disciplina de specialitate
- Proiect de activitate extracurriculară

Notă: Puteţi da portofoliului o notă personală, incluzând imagini sugestive, citate reprezentative
pentru fiecare disciplină, adăugând, după fiecare lucrare/disciplină de învăţământ concluzii,
comentarii, reflecţii personale

S-ar putea să vă placă și