Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNALTPREASFINȚITE STĂPÂNE,

Subsemnatul _____________________________, cadru didactic titular/suplinitor la


Școala _____________________________________________, gradul didactic ___, absolvent al
Facultății de ________________________________, cu adâncă smerenie Vă rog să binevoiți a-mi acorda
Arhiereasca Binecuvântare în vederea participării la concursul de ___________________, sesiunea
__________________, anul școlar ___________.

În acest sens, ținând cont de prevederile Protocolului cu privire la predarea disciplinei religie -
cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox
preuniversitar și universitar, încheiat între Ministerul Educației (cu nr. 9217/29.05.2014), Patriarhia
Română (cu nr. 5120/29.05.2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (cu nr. C-927/30.05.2014), mă
angajez să respect prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile
autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice.
Totodată, îmi asum cu responsabilitate prevederile referitoare la retragerea avizului scris
(binecuvântării), consemnate în partea a II-a a documentului sus amintit: Art. 27 (Abateri grave de la
doctrina sau morala cultului), Art. 28 (Abateri administrative), Art. 29 (Prejudiciul patrimoniului
bisericesc) și consemnările aferente, fiind conștient de faptul că încălcarea acestora atrage după sine
pierderea statutului de Profesor de Religie Ortodoxă/Profesor la Seminarul/Liceul Teologic și
implicit excluderea de la catedră.

Data:

Sărut Dreapta,

ÎPS Sale, Înaltpreasfinițului Părinte Dr. IRINEU,


Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

S-ar putea să vă placă și