Sunteți pe pagina 1din 5

DESFĂŞURAREA LECŢIEI / SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE / OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


SECVENŢELE OP. METODE ŞI MIJLOACE FORME DE
LECŢIEI PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
DIDACTICE
1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării
organizatoric activităţii în parametri optimi.
Întâlnirea de dimineață.
2. Reactualizarea  Ce instrumente aveţi pregătite? foi glace, Frontal aprecieri
cunoştinţelor  Elevii vor observa soarele reprezentat în artele lipici, verbale
învăţate anterior vizuale reprodus în albume de artă precum şi foarfece,
vizionând PPt-ul „Florile în artele vizuale” PC, proiector,
ppt.: „Florile
în artele
vizuale”

3. Captarea Voi provoca copiii sa găsească răspunsul la Conversaţia Frontal Orală


atenţiei următoare ghicitoare:
Cine are petale
Frumos mirositoare,
Tulpina și Frunze verzi? (Florea)
4. Informarea ele- Voi anunţa subiectul lecţiei şi obiectivele într-o - explicaţia Frontal
vilor cu privire la manieră accesibilă elevilor. Planșa
subiectul activităţii Elevii vor fi solicitaţi să numească principalele „Floarea-
şi obiectivele de părți componente ale unei flori folosind părți
atins cunoştinţele aflate la MEM. componente”
Vor completa următorul enunţ lacunar Fișă cu
„Principalele părți componente ale florii sunt:
enunţuri
.............., ...................., ....................
exerciţiul lacunare Pe grupe
5. Demonstrarea  Le prezint planșa model – produsul - explicaţia Planşa model Frontal aprecierea
modului de finit. - observaţia Planșă cu verbală
execuţie  Discuții referitoare la planşa model. prcesul
 Voi prezenta etapele de lucru tehnologic și
demonstrând realizarea planşei.: etapele de
 Voi cere copiilor să citească cuvintele ce lucru
descriu fiecare etapă din procesul instrumentele
tehnologic; de lucru Frontal
6. Executarea  Îi încurejez inspirându-le încredere în - conversaţia Frontal
prin activităţi capacitatea lor de a realiza şi ei o planşă -planşă cu aprecierea
independente frumoasă. Pe parcursul desfăşurării acestei - exerciţiul etapele de individual verbală
etape vor fi date indicaţii suplimentare, lucru
frontale sau individuale, dacă este necesar. - foi glace
 Se precizează că lucrarea trebuie să galbene, risii
fie curată (deci, trebuie să aibă grijă să şi verzi
lucreze cât mai îngrijit posibil, fără să o - foarfece
murdărească. - lipici
 Pe fond muzical copiii vor începe să
lucreze. -CD cu melodii
 Se decupează mai întâi tulpina și pentru copii
frunza, apoi floarea. În final se lipește
floarea pe planșă..
7. Analiza  Elevii își analizează propria lucrare și conversaţia frontal -autoevaluare
lucrării pe cea a colegilor, precum şi modul cum a
fost păstrată curăţenia.

Evaluarea  Vom expune lucrările la expoziţia stimulente cu -aprecieri


activității clasei şi vom realiza turul galeriei. steluţe verbale
 Voi face aprecieri asupra lucrărilor. turul galeriei zâmbitoare
Activităţi în Se va interpreta cântecul ” Florile” conversaţia CD cântec frontal aprecieri
completare pe grupe verbale

Fișă cu enunţ lacunar.


Completați enunţul:
„Părțile componente ale
unei flori sunt: ..............,
...................., ....................
tulpina frunza floarea
tulpina frunza floarea
norul norul norul
tulpina frunza floarea