Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4825/28.10.

2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LISTA PROGRAMELOR ŞCOLARE

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE, CLASA I ŞI CLASA A II-A

ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

1. Comunicare în limba română

2. Comunicare în limba maghiară maternă (versiune în limba maghiară)

3. Comunicare în limba maghiară maternă (traducere în limba română)

4. Comunicare în limba română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limbile


minorităţilor naţionale

5. Comunicare în limba modernă 1

6. Matematică

7. Educaţie fizică

8. Educaţie plastică

9. Desen de forme

10. Educaţie muzicală

11. Euritmie

12. Jocuri de mişcare

13. Abilităţi practice


Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4825/28.10.2014
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LISTA PROGRAMELOR ŞCOLARE

PENTRU CLASA I ŞI CLASA A II-A

ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

1. Comunicare în limba modernă 1 pentru învăţământul în limbile minorităţilor


naţionale

2. Comunicare în limba modernă 2