Sunteți pe pagina 1din 47

OLTCHIM S.

A
STRADA UZINEI NR. 1, cod 240050
RÂMNICU VÂLCEA , ROMÂNIA
TELEFON : 0040 250 701200
FAX : 0040 250 735030 / 736188
E-mail : oltchim@oltchim.ro
CAPACITATI DE RAFINARE PETROL ÎN EUROPA
CENTRAL I DE EST

Mažeiki (10.0; 9)
Gda sk
(6.0; 11.1)

Schwedt (10.7;
Majoritatea rafin riilor de 10.2) ock (13.8; 9.5)
petrol sunt concentrate in
4 centre Litvinov (5.4, 6.7)
OMV Kralupy (3.3; 9.8) Drogobich
(3.8; 3.0)
Orlen
Schwechat Bratislava
Mol (10.2; 6.2) (5.7; 12.3)
Burg
Lukoil hausen Odessa
Duna Petrotel
(3.5; 7.3) Rafo (3.8; 3.5)
(8.1, 10.6) (5.1; 7.6)
(3.4; 9.8)
Arpechim
Rijeka Novi Sad (3.4; 7.3)
Sisak Petrobrazi
(4.4; 5.7) (2.9; 4.6)
(3.9; 4.1) (3.4; 7.3) Petromidia
(5.1; 7.5)
Rafin rie Pancevo Neftochim (5.6;
(Capacitatea de prelucrare i (4.8; 4.9) 5.8)
indicele Nelson )
Source: Oil & Gas Journal
PRODUCTIA DE ETILEN ÎN EUROPA CENTRAL I DE EST

Cele 4 centre regionale de petrol de in i


produc ia de etilen Basell
Dow
Nu exist re ea de conducte de etilen Orlen
subterane pentru interconectarea
Chemopetrol
produc torilor de etilen OMV- Lukor
Rafin riile Borealis Slovnaft
OMV- TVK
Pirolizele i Borealis
MOL
Unit ile de polimerizare sunt
Arpechim
adiacente
Numai 2 % din produc ia de etilen se
comercializeaz global. Neftochim
PRODUCTIA DE ETILEN ÎN EUROPA CENTRAL I DE EST

ktpa
MOL Group Orlen Group OMV Group Lukoil CEE
1000
800 620 690
600 485 500 500 510
400 240 300 250
200
200
0
MOL-SN MOL-TVK Orlen- Basell - OMV-Petrom OMV- OMV- Lukoil- Lukor Dow
Chemopetrol Orlen Arpechim Borealis Borealis Neftochim Schkopau
Burg- Schwechat
ktpa hausen
12000 10290
10000 8420 Comparativ cu nivelul
8000 6690 6460 mondial capacit ile de
6000 5150 4850 produc ie sunt mici .
4000
2000 860 1200 1175
0
Dow Exxon Mobil Shell Sabic Ineos Equistar MOL Group OMV Group Orlen Group
Chemical
DEZVOLT RI MASIVE ALE PETROCHIMIEI ÎN
EUROPA CENTRAL I DE EST

Ethylene 610 250


MOL-TVK-SN Propylene 315 140 Total 835 kt
(2001-2006) LDPE 300 dezvoltare
HDPE 190 210
PP 310 235

0 500 1000 1500

Ethylene 845 355


Orlen-Basell
Propylene 520 180
(2001-2006) Total 1120 kt
LDPE 180
dezvoltare
HDPE 220 180
PP 235 405

0 500 1000 1500


Ethylene 655 545
OMV-Borealis Propylene 530 150
LDPE-LLDPE 330 240 Total 1245 kt
(2001-2006)
HDPE 190 220 dezvoltare
PP 520 90

0 500 1000 1500


SITUATIA COMPARATIVA A CAPACITATILOR DE
PRODUCTIE PENTRU PRODUSELE PETROCHIMICE DE
BAZ IN EUROPA CENTRAL I DE EST (MII T/AN)

Romania Ungaria Polonia Cehia Slovacia Bulgaria Serbia

1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007
210
Etilen` 735 200 360 620 360 700 450 560 250 C 250 250 200 200
210 Pf

HDPE 210 30 165 400 - 320 124 320 - - - - 26 65

LDPE 232 60 100 115 148 170 - - 158 180 85 85 31 52

PS 75 - - - - 90 30 87 10 - - 70 - -

160 Et
PVC 200 89 330 87 300 55 120 23 - - - - -
140 Ei

PP 120 80 - 305 - 400 100 250 64 225 80 80 35 35

ACN 80
- - - - - - - - - - - - -
F 125

Total 330+
1042 354 1150 235 1280 309 777 255 405 165 235 92 152
Polimeri 140 Ei
STADIUL FUNC ION RII INSTALA IILOR PETROCHIMICE
DE BAZ 2008
1.OMV-PETROM
Suc. ARPECHIM Suc. PETROBRAZI Suc. DOLJCHIM

Oprite În func iune Oprite În func iune Oprite În functiune


Acetilen 1+2 Gaz
Piroliz gaze metan
Piroliz 1 Piroliz 2
35.000 t/an
100.000 t/an 200.000 t/an Acetilen carbid
etilena
Acetaldehid
EB L.D.P.E. (A) L.D.P.E. (A)
Acid acetic din
Stiren H.D.P.E. L.D.P.E. (T) acetaldehid
OE+MEG(A) Separare CO
OE + MEG în
P.S. OE+MEG(O) Acid acetic din
conservare
DMT1 metanol
DMT
DMT 2 Acetat de vinil
Terpolimeri F.A. -1 Polivinil acetat 1+2
Negru de fum F A -2
A.Ft 1-4. Alcool polivinilic
Acid acrilic 1+2
AM
Metionin Anhidrid acetic
E A.
Butanol
Alcool etilic Etox .
Cauciuc sintetic Acetat de etil, butil
AN 1+AN2
12 4 Acid nicotinic
17 0
Polivinil acetat
Alcool polivinilic
15-18 0
STADIUL FUNC ION RII INSTALA IILOR PETROCHIMICE
DE BAZ 2008
2. OLTCHIM SA 3. PETROTEL LUKOIL 4. ROMPETROL -PETROMIDIA
Oprite În functiune Oprite În functiune Oprite În functiune
VCM Piroliz 200.000 Piroliz 200.000
PVC-S I t/an etilena P.P.
t/an etilena
PVC-S II H.D.P.E. H.D.P.E. L.D.P.E. (T)
Alcooli OXO P.P. EB
Anhidrida Ftalica EB OE + MEG (O)
Propenoxid Stiren DMT
Propilenglicol P.S. 5 2
Polioli flexibili Benzen -Pyrotol
Polioli rigizi 7 0 8. CAROM SA
Polioli polimerici Oprite În functiune

Polioli speciali EB-Stiren SBR


DOF-Plastifian i P.S.
7. CHIMCOMPLEX
0 12 F.A.
Oprite În functiune
IPB
5. COP A MIC 6. SOLVENTUL P.V.C. (S)
Alfa m.stiren
Oprite În functiune Oprite În functiune P.V.C. (E)
P.I.
Negru de fum H.D.P.E.
Acetilen P.B.
Acid cianhidric Alcooli OXO (Arc)
N.R.
Metacrilat de metil A.Ft. Gaz metan
Latexuri
P.M.M. Plastifian i LAB Bis fenol
4 0 4 0 4 0 11 0
NOT : În petrochimia de baz sunt oprite, dezmembrate, dezafectate i/sau vândute 80 instala ii i în
func iune doar 18 instala ii, dintre care 12 sunt la OLTCHIM SA.
FIRE I FIBRE SINTETICE

Unitate Proprietar Stadiul actual

1. Fibrex SA Savinesti Grupul Radicci Dezafectata


23.400 t/an fibre poliamidice
2. Melana Savinesti AVAS Lichidare
45.000 t/an
3. TERROM Iasi AVAS Lichidare
55.000 t/an fibre poliesterice
4. Firmelbo Botosani RIFIL-Italia Inchisa
3000 t/an fire acrilice
5. Polirom Roman AVAS Lichidare
18.000 t/an fire si retele cord
6. Moldosin Vaslui AVAS Lichidare
12.000 t/an Fire tehnice
7. Corapet Corabia Concept Srl Lichidare
21.000 t/an Fibre poliesterice
8. Grulen Cmp Lung Baschiria FR Dezafectata
45.500 t/an Granule poliesterice

Total dezafectat 222.400 t/an


RAFINARE FARA PETROCHIMIE
PREZENTARE
COMPANIE
PREZENTARE COMPANIE

OLTCHIM SA este liderul


industriei chimice si
petrochimice din Romania,
fiind in acelasi timp cel de-al
doilea mare producator de
PVC de pe piata Europei
Centrale si de EST,
detinand si o pozitie de
frunte ca producator de
soda caustica, polioli,
propilenoxid si plastifianti.
Siret
643 km
Halmeu Vicsani
545 km 627 km
Valea lui Mihai
530 km Cristesti
Episcopia Bihorului 680 km
469 km Albita
674 km
Curtici
414 km OSELE
Nadlac
408 km Depozit sare
8 km Galati- Reni
503 km
Jimbolia
Conducte I FERATE
449 km
DUN REA
Stamora-Moravita Bucure ti
451 km
Pitesti
Orsova
265 km Râul OLT
Drobeta Constanta
239 km 495 km
DUN REA
Giurgiu
289 km

NAVAL
OLTCHIM -Bucure ti = 170 km OLTCHIM – Depozit sare = 8 km
ETAPE DE PUNERE
PUNERE ÎÎN
N FUNCTIUNE
An de infiintare: 1966

De la infiintare si pana in prezent au fost parcurse urmatoarele etape:


1966 -1970 - s-au pus in functie fabricile de produse clorosodice, oxo alcooli, clorura de vinil,
policlorura de vinil si HCH - lindan, toate pe baza de licente straine;
1971-1980 - a avut loc dezvoltarea profilului de productie din prima etapa cu noi capacitati de
productie si diversificarea gamei de produse, prin fabricarea de solventi clorurati, propilenoxid,
propilenglicoli, polieteri polioli, fosgen;
1981-1990 - s-au pus in functiune noi capacitati de: intermediari organici (amine, cloroformiati)
si o gama variata de pesticide;
1991-1999 – s-a diversificat gama sortimentala a produselor, realizandu-se peste 40 de produse
de baza in peste 78 de sortimente, dezvoltandu-se productia de copolimeri vinilici, polieteri polioli,
plastifianti, formulari de pesticide, prelucrari mase plastice.
2000-2003 – a cuprins obiective de importanta strategica pentru dezvoltarea Oltchim: modernizari
(instalatia de oxo-alcooli, electroliza cu membrana schimbatoare de ioni), punere in functiune de noi
instalatii (soda caustica fulgi si perle, anhidrida ftalica, dioctilftalat, demineralizare apa, incinerare
reziduuri clorurate) si extinderi de capacitati la instalatiile existente (propenoxid, polioli flexibili, PVC).

Din anul 1991 OLTCHIM S.A. este o societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat,
cu posibilitati reale de a fi privatizata conform legislatiei romanesti in vigoare.
Soda caustica lichida si solida (bloc, fulgi, perle)
UZINA Acid clorhidric
CLOROSODICE Clor lichid
Hipoclorit de sodiu
Hidrogen

UZINA Clorura de vinil


Policlorura de vinil
PETROCHIMICA

Oxo-alcooli
Anhidrida ftalica
Dioctilftalat
UZINA CHIMICA Propenoxid
Propilenglicol
Polieteri-polioli

DIVIZIA
Profile, Ferestre si Usi din PVC cu geam termopan -
MATERIALE DE RAMPLAST 2000
CONSTRUCTII
Brevete de inventie
DIRECTIA Tehnologii
Lucrari stiintifice
TEHNICA Investitii
Mentenanta
Etilenoxid Para-formaldehida
SCHEMA FLUX - 1990 TIOCOLI
TIOCOLI
PP VV CC II -- 1977
1977 --
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA II Soda caustica lichida si bloc 1970
1970 // 50000
50000 t/an
t/an 1.500
1.500 t/an
t/an -- tiocol
tiocol
-- 1968
1968 -- Acid clorhidric Klockner-Humboldt-
Klockner-Humboldt- PVC 2.650
2.650 t/an
t/an -ECH
-ECH
NaOH
NaOH 100% -- 100.000
100% 100.000 t/an
t/an Hipoclorit de sodiu Deutz
Deutz -- Germania
Germania
Cl
Cl22 lichid - 86.800 t/an
lichid - 86.800 t/an VCM TRIMETILOLPROPAN
TRIMETILOLPROPAN
PP VV C
C IIII
HCl
HCl 32%
32% -- 40.000
40.000 t/an
t/an -- 1983
1983 --
1975
1975 // 120000
120000 t/an
t/an PVC 1500
NaOCl
NaOCl - 20.000 t/an
- 20.000 t/an 1500 t/an
t/an -trimetilolpropan
-trimetilolpropan
Cl2 VV C
Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti
Licenta:
Licenta: CM
M
ORONZIO
ORONZIO DE
DE NORA-ITALIA
NORA-ITALIA Etilena 1975
1975 // 160000
160000 t/an
t/an METILCLOROFORM
METILCLOROFORM
BERTRAMS;ESCHER
BERTRAMS;ESCHER WISS,
WISS, Toyo
Toyo Eng.Co.-
Eng.Co.- Japonia
Japonia IZOMERI
IZOMERI INACTIVI
INACTIVI -- 1977
1977 --
ELVETIA
ELVETIA -- 1975
1975 -- 2.800
2.800 t/an
t/an -metilcloroform
-metilcloroform
Cl2 HCH
1050
1050 t/an
t/an -- benzen
benzen Licenta:
Licenta: IPROCHIM
IPROCHIM Bucuresti
Bucuresti
HCH -- LINDAN
LINDAN 1380
1969 1380 t/an
t/an -- monoclorbenzen
monoclorbenzen OLTCHIM
OLTCHIM Rm.Valcea
Rm.Valcea
Benzen 1969 // 800
800 t/an
t/an 17500
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA III Toyo 17500 t/an
t/an HCl
HCl Metanol
III Toyo Eng.Co.-
Eng.Co.- Japonia
Japonia
1974
1974 CLOROFORMIATI
CLOROFORMIATI
NaOH H2 P.
P. P.
P. P.
P. 1975-1978
1975-1978 FOSGEN
FOSGEN -- 1981
1981 --
NaOH (lesie)
(lesie) -- 210000t/an
210000t/an Cl2
NaOH Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti 1979
1979 // 8500
8500 t/an
t/an 1500
1500 t/an
t/an --
NaOH (solid)
(solid) -- 50000t/an
50000t/an
Cl PO
PO == 18000
18000 t/an
t/an Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti cloroformiat
cloroformiat de de metil
metil
Cl22 lichid
lichid -- 44200t/an
44200t/an Propilena PG
PG == 9300
9300 t/an
t/an
HCl
HCl 32% 32% -- 40000t/an
40000t/an PP
PP == 15800
15800 t/an
t/an
NaOCl
NaOCl -- 20000t/an
20000t/an Cl2 POLICARBONATI
POLICARBONATI
1978 METOBEN
METOBEN -- 1987
1987
Licenta:
Licenta: de de Nora
Nora SOLVENTI 1978 // 400
400 t/an
t/an 1.500
SOLVENTI 1.500 t/an
t/an metoben
metoben
Permelec
Permelec -- ItaliaItalia P.R.
P.R. China
China 600
Propilena CLORURATI
CLORURATI 600 t/an
t/an--
1972-1974 ortofenilendiamina
1972-1974 /27000
/27000 t/an
t/an ortofenilendiamina
Rhone PESTICIDE
PESTICIDE
ELECTROLIZA Rhone Progil -- Franta
Progil Franta
ELECTROLIZA CU CU 1982-1985-1993/8900t/a
1982-1985-1993/8900t/a
DIAFRAGMA
DIAFRAGMA -- 1985 1985 -- OLTCHIM
OLTCHIM
ALFA-NAFTOL
ALFA-NAFTOL -- 1983
1983
OXO
OXO -- ALCOOLI
ALCOOLI 2.000
NaOH H2 2.000 t/an
t/an alfa-naftol
alfa-naftol
NaOH (lesie)
(lesie) -- 100.000t/an
100.000t/an --1969
1969 -- OXO
OXO II
Cl
Cl22 lichid -- 80.000t/an
lichid 80.000t/an --1975
1975 -OXO
-OXO IIII CLORURA
CLORURA DE DE ETIL
ETIL
HCl
HCl 32%32% -- 29.000t/an
29.000t/an Propilena 41800
41800t/an
t/an -Octanol
-Octanol -- 1978
1978 --
NaOCl
6740
6740t/an
t/an-- n-Butanol
n-Butanol 8.000
8.000 t/an
t/an -- clorura
clorura de
de etil
etil OLTITOX
OLTITOX -- 1983 1983
NaOCl -- 4.000t/an
4.000t/an 15040
15040t/an
t/an-- Izobutanol
Izobutanol Licenta:
Licenta: ICPAO
ICPAO Medias
Medias 2.000
2.000 t/an
t/an --Oltitox
Oltitox
Licenta:URSS
Licenta:URSS -- BASF
BASF-Germania
-Germania DOF
OLTCHIM
OLTCHIM Rm.Valcea
Rm.Valcea
proces
proces concentrare
concentrare NaOHNaOH
De
De Nora-Cells Glanor
Nora-Cells Glanor POLICARBONATI BENZEN,MONOCLORBENZEN
ACID
ACID 2EH
2EH
PESTICIDE CLORURA DE ETIL
Energie Electrica -- 1977
1977 --
LINDAN OLTITOX
100
100 t/an
t/an
Apa PROPENOXID, POLIETER, PROPILENGLICOL ALFA-NAFTOL
NaCl SOLVENTI CLORURATI METOBEN
ALCHILAMINE
ALCHILAMINE CLOROFORMIAT DE METIL
Izobutanol ALCHILENAMINE
ALCHILENAMINE OXO-ALCOOLI
INSTALATII VECHI 1980/1985
METILCLOROFORM
Amoniac 1980/1985 // 10250
10250t/an
t/an ACID 2EH
TRIMETILOLPROPAN
Legenda: Iprochim
Iprochim Bucuresti
INSTALATII DEZAFECTATE Dicloretan Bucuresti AMINE TIOCOLI, ECH
SCHEMA DE FLUX EXISTENT
OLTGROUP
OLTGROUP PVC PVC
PP VV C
C II PVC 1996
1996 // 5000
5000 t/an
t/an
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA III III Soda caustica lichida si bloc 1970
1970 / 80000 t/an
/ 80000 t/an KOGEVEJ
1974 Acid clorhidric de sinteza KOGEVEJ 72 72 Holding
Holding
1974 Klockner-Humboldt-
Klockner-Humboldt-
NaOH
NaOH (lesie)
(lesie) -- 210000t/an
210000t/an Hipoclorit de sodiu Deutz
Deutz -- Germania
Germania PROFILE
PROFILE PENTRU
PENTRU
NaOH
NaOH (solid)
(solid) -- 50000t/an
50000t/an PVC U}I
U}I }I
}I FERESTRE
Cl
Soda caustica fulgi FERESTRE
Cl22 gaz
gaz -- 186060t/an
186060t/an PP VV C
C IIII 2005
2005 // 6000
6000 t/an
t/an
HCl
HCl 32%32% -- 40000t/an
40000t/an Cl2 VV C VCM 1975
1975 // 220000
220000 t/an
t/an TECHNOPLAST-AUSTRIA
CMM TECHNOPLAST-AUSTRIA
NaOCl
NaOCl -- 20000t/an
20000t/an 1975
1975 / 160000t/an
/ 160000 t/an Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti
Licenta:
Licenta: dede Nora
Nora INSTALA|IA Etilena Toyo
Toyo Eng.
Eng. Co.
Co. -- Japonia
Japonia PVC PANOURI
PANOURI PANPLAST
PANPLAST
Permelec
Permelec -- Italia
Italia
INSTALA|IA Cl2 1996
1996 // 500m
2
500m2/zi
/zi
AP~
AP~ FOSGEN
FOSGEN
DEMINERALIZAT~ Oxid de 1979 Luigi
Luigi Bandera - Italia
Bandera - Italia
1979 // 8500
8500 t/an
DEMINERALIZAT~
Cl2 OLTQUINO
t/an
OLTQUINO SA
2001
SOD~
SOD~ CAUSTIC~
CAUSTIC~ FULGI FULGI 2001 SA carbon Iprochim
ARIONEX
ARIONEX
1998 Iprochim Bucuresti
Bucuresti PANOURI
PANOURI OLTPAN
OLTPAN
1999
1999 // 50000
50000 t/an
t/an (ELVE|IA) 1998 // 900
900 t/an
t/an
(ELVE|IA)
Benzen Inquinosa 2003
2003 // 1600m
1600m2/zi
2
/zi
SOD~
SOD~ CAUSTIC~
CAUSTIC~ PERLE PERLE 3 Inquinosa -- Spania
Spania
2004/50000
450m3/ora
450m /ora Cl2 ESTER
ESTER 2EH2EH EIP
EIP -- Italia
Italia
2004/50000 t/ant/an
SET ACID
ACID 2,4
2,4 D
D
SET Italia
Italia Apa demineralizata P.
P. P.
P. P.
P. 1975-1978
1975-1978 POLICARBONA|I
Cl2 Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti
C8 1993
1993 // 1300
1300 t/an
t/an POLICARBONA|I
OLTCHIM
OLTCHIM Rm.Rm. Valcea
Valcea 1978
1978 // 400
400 t/an
t/an
INSTALA|IA PO
PO == 90000
90000 t/an
t/an
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA INSTALA|IA Propilena P.R. China
P.R. China
DE
DE INCINERARE
INCINERARE PG
PG == 10000
10000 t/an
t/an
CU
CU MEMBRAN~
MEMBRAN~ IV IV REZIDUURI PP INSTALA|IE
INSTALA|IE A Bisfenol
REZIDUURI
Cl2 PP == 110000
110000 t/an
t/an C8
1999
1999 CLORURATE
CLORURATE PLASTIFIAN|I
PLASTIFIAN|I
18160
18160t/an
NaOH
NaOH 100%
100% -- 120312
120312 t/t/ anan
t/an
SOLVEN|I 2001
2001 // 45000
45000 t/an
t/an POLIOLI
POLIOLI RIGIZI
RIGIZI
1999
1999-- SOLVEN|I
Cl
Cl22gaz
gaz -- 106776
106776 tt // an
an KREBBS
KREBBS--Franta
Franta CLORURA|I BALKE-DURR
BALKE-DURR Germania
Germania 1992
1992 // 4500
4500 t/an
t/an
Propilena CLORURA|I P.P.P. OLTCHIM Rm. Valcea
HH22 -- 3000
3000 tt // an
an 1972-1974
1972-1974 /27000
/27000 t/an
t/an OLTCHIM Rm. Valcea
HCl
HCl -- 51562
51562 tt // an
an HCl 31,5% Rhone
Rhone Progil
Progil -- Franta
Franta FORMUL~RI
FORMUL~RI PESTICIDE
PESTICIDE
NaOCl
NaOCl -- 41248
41248 tt // an
an Abur ANHIDRID~
ANHIDRID~ FTALIC~
FTALIC~ Lindan 1982
1982 -- 21700/an
21700/an
H2 OXO
OXO -- ALCOOLI
ALCOOLI 2003
2003 // 20000
20000 t/an
t/an OLTCHIM
UHDE
UHDE -- Germania
Germania OLTCHIM Rm.Rm. Valcea
Valcea
H2 1999
1999 BALKE-DURR
BALKE-DURR Germania
Germania
Propilena 52000
52000 t/an
t/an oxo-alcooli
oxo-alcooli
BIDOANE
BIDOANE-- AMBALAJE
AMBALAJE
Naftalina O-Xilen PESTICIDE
PESTICIDE
DAVY
DAVY -McKee
-McKee -Anglia
-Anglia 1995
1995 // 44 mil.
mil. buc./an
buc./an
Energie Electrica AMBALARE
AMBALARE PESTICIDE
PESTICIDE
H2 Anhidrida ftalica
Polietilena
1995/1000
1995/1000 l/oral/ora
Apa ALCHILAMINE
ALCHILAMINE KRUPP
KRUPP-- KAUTEX
KAUTEXGermaniaGermania
Isobutanol ALCHILENAMINE
ALCHILENAMINE Alcooli C4 si C8
NaCl Legenda: Amoniac 1980/1985 Aldehide C4 Ambalaje(bidoane)
1980/1985 // 10250
10250t/an
t/an
Dicloretan Iprochim Bucuresti Amine Pesticide
Iprochim Bucuresti
INSTALA|II VECHI Lindan Polioli rigizi
H2 Policarbonati
INSTALA|II NOI Propenoxid, Polieter poliol,
AP~
AP~ OXIGENAT~
OXIGENAT~ 35% 35% Propilenglicol OLTPAN
INSTALA|II 1999
1999 // 6000
6000 t/an
t/an PANPLAST
Apa Solventi clorurati
MODERNIZATE Iprochim
Iprochim Bucuresti
Bucuresti RAMPLAST
Apa Oxigenata
SOCIET~|I MIXTE PVC granule
DOF PVC
VALOARE INVESTITII OLTCHIM IN PERIOADA
1994 -2007 (ETAPA I)
1994-2007
Capacitate de productie la Investitii
31.12.2007 (Mii Euro)
Electroliza cu membrane 120,000 t/an 62,000
Modernizare instalatie PVC 350,000 t/an 48,050
Instalatia OXO-LP 50,000 t/an 48,000
Instalatia AF 20,000 t/an 26,000
Marire capacitate instalatia polieteri 125,000 t/an 24,000
Marire capacitate instalatie propenoxid 90,000 t/an 17,600
Instalatia DOF 50,000 t/an 12,500
Instalatie stingere var 140,000 t/an 8,600
Modernizare Electroliza III 210,000 t/an 8,000
Instalatia sucuri concentrate 8,000 t/an 7,500
Ramplast 10,000 t/an 7,000
Soda fulgi 100,000 t/an 5,000
Instalatie soda perle 50,000 t/an 4,500
Modernizare VCM 170,000 t/an 4,000
Instalatia apa demi 450 m3/h 3,000
Alte investitii 31,250
TOTAL INSTALATII PRODUCTIE 317,000

Incinerator rezidii organice I 18,000 t/an 5,000


Incinerator rezidii organice II 30,000 t/an 12,000
Investitii pentru mediu (tratari ape) 1,000
TOTAL INVESTITII M EDIU 18,000

TOTAL GENERAL 335,000


SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO -FINANCIARI 2004
ECONOMICO-FINANCIARI -2007
2004-2007

mii Euro

2004 2005 2006 2007


Total venituri (2+3),
1 352,181 409,398 510,659 549,485
din care:
2 * cifra de afaceri 338,990 397,987 491,362 524,332
3 * venituri financiare 13,191 11,411 19,297 25,153

Total costuri (5+6),


4 318,670 384,164 485,856 518,567
din care :
5 * costuri din exploatare 300,818 364,190 461,986 493,030
6 * costuri de marketing 17,852 19,974 23,870 25,537
7 Cash flow din exploatare (2-4) 20,320 13,823 5,506 5,765
8 Total dobanzi bancare 5,097 7,628 11,041 15,153
9 Alte cheltuieli financiare 7,781 11,356 11,272 39,289
10 Venitul inainte de impozitare (7+3-8-9) 20,633 6,250 2,490 (23,524)
11 Impozitul pe venit - - - -
12 PROFIT NET (10-11) 20,633 6,250 2,490 (23,524)
SCHEMA FLUX PENTRU 2008-2010
2008-2010
Soda caustica lichida si bloc
Acid clorhidric de sinteza
38,4% Hipochlorit de sodiu
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA III
III -- 2009
2009 Soda caustica fulgi/perle
NaOH
NaOH(lesie)
(lesie) -- 200000t/an
200000t/an 57% 25% PVC
PVC II
H2 Clor gaz
NaOH
NaOH (solid)
(solid)-- 50000t/an
50000t/an VV C
CMM -- 200000
200000 t/an
t/an 2008
2008 // 125000
125000 t/an
t/an PVC - 95%
Cl
Cl22 gas
gas -177200t/an Clor evaporat 2009 KLOCKNER
KLOCKNER -- HUMBOLDT
-177200t/an 2009 // OLTCHIM
OLTCHIM HUMBOLDT
OLTCHIM
OLTCHIM PVC
VCM 1% OLTGROUP
OLTGROUP PVC PVC
H2 2009
2009 // 8000
8000 t/an
t/an--PVC
PVCGranule
Granule
23,2% KOGEVEJ
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA VV C
CMM -- 250000
250000 t/an
t/an PVC II KOGEVEJ 72
72 Holding
Holding
CU
CU MEMBRAN~
MEMBRAN~ IV
IV -- 1999
1999 2010
99,7% 2010 // OLTCHIM
OLTCHIM 2008/325000 t/an
NaOH
NaOH100%(lesie)
100%(lesie) -120312
-120312 t/an
t/an 75% OLTCHIM
INSTALA|IA
INSTALA|IAAP~
AP~ 39 %
Cl
Cl22gas
gas-106776
-106776 t/an,H
t/an,H22-- 3000
3000 t/an
t/an DEMINERALIZAT~
DEMINERALIZAT~ PROPENOXID
PROPENOXID PVC
UHDE
UHDE --Germania
Germania 73% 2008/ PROFILE
PROFILE PENTRU
PENTRU U}I
U}I
2001
2001 2008/ 120000
120000 t/an
t/anOLTCHIM
OLTCHIM Clor 4%
ARIONEX
ARIONEX/ /ELVE|IA
ELVE|IA VAR
VAR Fosgen
Fosgen // COF
COF // DEHPC
DEHPC }I FERESTRE
}I FERESTRE
3 19,5% 2008
ELECTROLIZA
ELECTROLIZA
450m3/ora
450m /ora 2008/
2008/ 140000
140000 t/an
t/an SIC
SIC 2008
2008 // 350
350 t/an
t/an 2008 // 20000
20000 t/an
t/an
CU
CU MEMBRAN~ 2010 H2
MEMBRAN~ IIII -- 2010
OLTCHIM
OLTCHIM TECHNOPLAST-AUSTRIA
TECHNOPLAST-AUSTRIA
NaOH 100%(lesie) -200000
-200000 t/an 7,0%
38,4% NaOHCl100%(lesie) t/an
Apa demineralizata
Toluen
Cl22gaz
gaz-177200t/an
-177200t/an PROPILENGLICOL APV
PROPILENGLICOL APV Acetat de vinil
10000
10000 t/an
t/an 2008
2008 // 500
500 t/an
t/an Metanol
INSTALA|IA
INSTALA|IA OLTCHIM
OLTCHIM TT DD II
INCINERARE
INCINERARE 67,5% 6,0% 4%
SOD~ REZIDUURI
REZIDUURIII
2009
2009 // 20000
20000 t/an
t/an
SOD~ FULGI
FULGI SOD~
SOD~ PERLE
PERLE
1999
1999-18160
-18160t/an POLIOLI
1999
1999 // 50000
50000 t/an
t/an 2004
2004 // 50000
50000 t/an
t/an t/an POLIOLI flexibili
flexibili
KREBBS
KREBBS--Franta 2007 49,3% TDI
SET
SET-Italia
-Italia SET
SET-Italia
-Italia Franta
2007 /100000
/100000 t/an
t/an INSTALA|IE
INSTALA|IE PLASTIFIAN|I
PLASTIFIAN|I HNO3
2008
2008 // 65000
65000 t/an
t/an CONCENTRARE
HCl 31,5% INSTALA|IA
INSTALA|IA POLIOLI
POLIOLI rigizi
rigizi CONCENTRARE
Abur INCINERARE BALKE-DURR
BALKE-DURR -Germania
-Germania H2SO4 70%
INCINERARE 2003
2003 // 25000
25000 t/an
t/an HH22SO
SO44
REZIDUURI
REZIDUURIIIII H2SO4 96%
2008
2008-30000
-30000t/an
t/an 61,3 %
VICHEM-Franta 2008
2008 // 1100kg/ora
1100kg/ora
VICHEM-Franta
POLIOLI
POLIOLI polimerici
polimerici ANHIDRID~
Etilena ANHIDRID~FTALIC~
FTALIC~
2008
2008 // 25000
25000 t/an
t/an 25,0% 2008
2008/ /25000
25000t/an
t/an
Propilena O-Xilen
BALKE
BALKE--DURRDURR
Germania
Germania Naftalina
Apa POLIOLI
POLIOLI specialitati
specialitati
2008
2008 // 25000
25000 t/an
t/an Anhidrida ftalica
NaCl
SALIN~ Apa DOF Plastifianti
10,9 %H2 Profile, ferestre si usi
Propenoxid,Propilenglicol din PVC
27 %
Legenda: Polieteri polioli
AP~
AP~ OXIGENAT~
OXIGENAT~ OXO
INSTALA|II NOI OXO -- ALCOOLI
ALCOOLI PVC granule
1999
1999 // 6000
6000 t/an
t/an 14,3%H2 2008/ Alcooli C4 si C8,
2008/ 55000
55000 t/an
t/an
IPROCHIM
IPROCHIM Buc.
Buc. Aldehide C4
INSTALA|II MODERNIZATE PVC ambalat-vanzare
Apa oxigenata
SOCIET~|I MIXTE
CASH FLOW - DATE INFORMATIVE
ETAPA II
INSTALATIA CAPACITATE VALOARE INVESTITIE PIF

1 VCM 250,000 to/an 120,000 MII EUR decembrie 2010


2 VCM modernizare 200,000 to/an 30,000 MII EUR iulie 2010
3 PVC 450,000 to/an 15,000 MII EUR decembrie 2008
4 PROPENOXID 120,000 to/an 10,000 MII EUR decembrie 2008
5 POLIOLI SPECIALI 25,000 to/an 10,000 MII EUR decembrie 2008
6 POLIOLI POLIMERICI 25,000 to/an 10,000 MII EUR decembrie 2008
7 ELECTROLIZA modern. 200,000 to/an 40,000 MII EUR iulie 2010
8 ELECTROLIZA noua 200,000 to/an 80,000 MII EUR decembrie 2010
9 INSTALATIE VAR 140,000 to/an 1,000 MII EUR decembrie 2008
10 OXO-ALCOOLI 55,000 to/an 2,000 MII EUR decembrie 2008
11 ANHIDRIDA FTALICA 25,000 to/an 2,000 MII EUR decembrie 2008
12 INSTALATIE DOF 65,000 to/an 2,000 MII EUR decembrie 2008
13 ALTE INVESTITII 1,500 MII EUR decembrie 2008
TOTAL 323,500 MII EUR

INVESTITII MEDIU
1 INCINERATOR SOLIDE 14,000 MII EUR decembrie 2009
2 STATII TRATARE APE 16,500 MII EUR decembrie 2010
3 AMENAJARE ECOLOGICA BATAL 7,500 MII EUR decembrie 2009
4 VALORIFICARE UPGAZE SI STRIPARI APE 2,500 MII EUR decembrie 2009
TOTAL 40,500 MII EUR

TOTAL INVESTITII 364,000 MII EUR


CASH FLOW 2007 -2015
2007-2015
mii Euro
Pentru Etapa I si Etapa II
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total venituri (2+3),


1 549,485 624,695 768,200 768,900 820,700 820,700 820,700 820,700 820,700
din care:
2 * venituri din exploatare 524,332 618,650 768,200 768,900 820,700 820,700 820,700 820,700 820,700
3 * venituri financiare 25,153 6,045 - - - - - - -
Total costuri (5+6),
4 518,567 596,350 729,701 723,599 688,200 688,200 688,200 688,200 688,200
din care :
5 * costuri din exploatare 493,030 570,601 701,993 695,766 649,650 649,650 649,650 649,650 649,650
6 * costuri de marketing 25,537 25,749 27,708 27,834 38,551 38,551 38,551 38,551 38,551
7 Cash flow din exploatare (2-4) 5,765 22,300 38,500 45,300 132,500 132,500 132,500 132,500 132,500
8 Total dobanzi bancare 15,153 18,034 21,070 28,617 28,891 25,743 22,691 19,847 17,057
9 Alte cheltuieli financiare 39,289 7,801 - - - - - -
10 Venitul inainte de impozitare (7+3-8-9) (23,524) 2,510 17,430 16,683 103,609 106,757 109,809 112,653 115,443
11 Impozitul pe venit (16%) - - - - 16,577 17,081 17,569 18,024 18,471
12 PROFIT NET (10-11) (23,524) 2,510 17,430 16,683 87,032 89,676 92,239 94,629 96,972

13 AMORTIZAREA 22,738 21,240 24,807 28,351 45,507 45,507 45,507 45,507 45,507

14 CASH FLOW DIN INVESTITII (66,062) (76,000) (141,500) (146,500) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

15 CASH FLOW DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (20-26) 51,076 53,612 102,069 116,778 (48,722) (48,722) (46,393) (45,000) (45,000)
Datorie neta (17+18+19),
16 353,154 190,919 287,988 399,766 351,044 302,321 255,928 210,928 165,928
din care :
17 * Credite 140,964 171,953 287,988 399,766 351,044 302,321 255,928 210,928 165,928
18 * A.V.A.S. 140,847 - - - - - - - -
19 * Furnizori/avansuri clienti 71,343 18,967 - - - - - - -
Finantari de primit (21+22+23+24+25),
20 87,591 118,952 134,925 143,000 - - - - -
din care:
21 * Credite investitii 5,427 25,000 123,000 138,000 - - - - -
22 * Credite productie 11,339 18,952 6,925 - - - - - -
23 * Avansuri clienti 68,000 - - - - - - - -
24 * Fond mediu 2,825 - 5,000 5,000
25 * Aport capital action. minorit. (Legea 30/07) 75,000 - - - - - - -
Rambursari - total (27+28+29),
26 36,515 65,340 32,856 26,222 48,722 48,722 46,393 45,000 45,000
din care :
27 * Credite investitii 3,485 6,038 6,964 26,222 48,722 48,722 46,393 45,000 45,000
28 * Credite productie 6,077 6,925 6,925 - - - - - -
29 * Avansuri clienti 26,953 52,377 18,967 - - - - - -
Serviciul creditului
30 51,668 83,374 53,926 54,839 77,613 74,465 69,085 64,847 62,057
(rata credit + dobanda) (8+26)
Cash flow la inceputul perioadei
31 (94,052) (109,825) (108,463) (105,657) (90,345) (8,529) 75,931 165,284 258,420
(sursa: Raport audit KPMG)-pt. 31.12.2006
32 Cash flow net al anului (12+13+14+15) (15,773) 1,362 2,805 15,312 81,816 84,460 89,353 93,135 95,479
33 CASH FLOW LA SFARSITUL PERIOADEI (109,825) (108,463) (105,657) (90,345) (8,529) 75,931 165,284 258,420 353,899
EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI A OLTCHIM LA
FINALIZAREA FIECAREI ETAPE DE DEZVOLTARE

MILIOANE EURO

Etapa I Etapa II Etapa III


1994-2007 2008-2010 2009-2012

INVESTITII TOTALE 335 364 260

CIFRA DE AFACERI
dupa finalizarea etapei 524 821 1.250
PERFORMANTE DE
PIATA
EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI SI A EXPORTULUI

mii$
1150000
1200000

915000
1000000 890000

728977
800000 715000
616866

494926
600000
420000
530909

226702 213645 242032


400000 228483 232454 203032 445036
188052 188089 218896 204845 206216
163672 157865 352459
98782
200000 291462
146775
100911 94713 87372 99659 119399
46306 29479 44865 47494 117621 99731 72311 91994
0

2008*

2009*
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
* estimat
Cifra de afaceri Export
PONDEREA PRODUSELOR OLTCHIM ÎÎN
N TOTAL VÂNZÃRI

1991
Alte produse
12.0%
Pesticide
11.0%
PVC 2007
Solven\i
48.0%
clorura\i
1.0% Anhidrida
PCE
0.6% ftalica
DOF 0.2%
11.6%
Altele
Oxo-alcooli 4.9%
2.2%
Oxo-alcooli
10.0%
P.P.P.
8.0% Clorosodice P.P.P.
10.0% 28.7%

PVC
37.5%

Clorosodice
14.4%
REPARTIZAREA EXPORTULUI OLTCHIM PE REGIUNI

1991

Africa
4.0%
2007
Orientul SUA
Mijlociu 1.0% America
13.0% Centrala si de
Sud America de Nord
Asia-Pacific 0.3%
0.6%
30.0%
Africa Asia-Pacific
2.0% 0.6%

Orientul Mijlociu
(inclusiv Turcia)
23.0%

Europa Centrala
Europa de Vest
si de Est
36.0% Europa de Est 39.6%
16.0%

Europa de Vest
33.8%
VÂNZÃRILE DE CLOROSODICE ALE OLTCHIM
- perioada 1990 - 2007 -
tone
168849
400000
168808
166516
350000 226822
232589 178731
285545
300000
184755 171326 189746 16859892142
144637
164979 162859
250000
194736

200000
133348 131380

150000
237025
204434
100000

224093
50000 98415 77354 91463 90152 219498
143484
68727 68281 77060 97508 205330
2000 4563 16504 14425
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPORT PIA|A INTERN~


('000 dmt)

0
100
200
300
400
500
600

O
lt c
hi
m
Bo
rs
od
ch
em
Rt
.

An
wi
l SA

Sp
ol
an
a
Ch
i m
Co
m
pl
ex

Po
lym
er
i PL
C

PC
Ch C
em Ro
kit
ick a
e
Za
vo
dy
Za No
kl va
ad ky
y
Az
DIN EUROPA CENTRALÃ SI DE EST

ot
ow
e
2007

Ta
rn
ow
2012
CEI MAI MARI PRODUCÃTORI DE SODÃ CAUSTICÃ
VÂNZÃRILE DE PVC ALE OLTCHIM
- perioada 1990 – 2007 -

280000

240000 56171
45667 49414
59479
200000

203593
160000 34319 184747
185102
27992
tone

182531
27393
120000 25908 28873 25644
26678 34709 139666
60307 29046 27210
132620
36534 21715
80000 111210
12739 105036 104365
97842 90855
68800 60842
40000 88566 103715 92387
59531 69085

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPORT PIA|A INTERN~


CEI MAI MARI PRODUCÃTORI DE PVC DIN
EUROPA CENTRALÃ SI DE EST

500 450 2007 2012


400 400

400 350

300 300

300
'000 mt

200
132 132
95 95

100

0
. l
Rt him nwi lana ak
y
m ltc A o v
c he O Sp No
od Z
ors CH
B
Oltchim isi va extinde capacitatea de productie PVC pana la 450.000t/an incepand cu 2008.
VÂNZÃRILE DE POLIETERI POLIOLI ALE OLTCHIM
- perioada 1992 - 2007 -

8957
100,000
7682
90,000

5847
80,000

70,000 5963

60,000
tone

50,000 87740
4756
10143 81270
40,000
71283

30,000 58031

4636
3091 34879
20,000
2182 3364
2455 1727 23404
10,000 3182 3273 1909 12909 12182
1455 7545 9636 8000
5818
455 273 0 1273
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EXPORT PIA|A INTERN~


mii tone

0
100
200
300
400
500
600
700
Ba
D ye
r
ow
Ch
em
Sh ic
el al
l C
ÎÎN

he
m
ic
al
s

B
AS
F

R
ep
so
N l
iz
hn O
ek ltc
am hi
m
sk
ne
fte
kh
im
P
C
C H
R un
ok ts
ita m
/A an
lfa
Sy
st
em
s

Po
lih
em

A
EC
A I
ra
bi
an
Po
No ly
va ol
ck
e Q
C ui
he m
m ig
is al
ch
e
Za
R vo
es
in dy
a
K C
hi he
m m
pr ie
om BV
Ch
eb
ok
N EUROPA, ORIENTUL MIJLOCIU SI AFRICA

sa
ry

K
or
un
d
CAPACITÃTILE DE PRODUCTIE LA POLIOLI POLIETERI
OLTCHIM
SI MEDIUL
Reziduuri organice OLTCHIM si MEDIUL
clorurate

In anul 1999 a fost certificat Sistemul


de Management de Mediu conform -
Standardului ISO - 14 001
INSTALATIE INSTALATIE
INCINERARE INCINERARE
REZIDUURI I REZIDUURI II In anul 2002 a fost implementat
KREBS Franta VICHEM Franta Sistemul de Management Integrat
Valoare – 5 mil. EUR Valoare – 12 mil. EUR
PIF – 1999 PIF – 2008 Calitate-Mediu, conform standardelor
Capacitate 18.000t/an Capacitate 30.000t/an
ISO 9001-2000 si ISO 14001-1996.

HCl Energie termica


OLTCHIM si MEDIUL
A fost pusa in functiune Electroliza cu membrana
schimbatoare de ioni (tehnologie ecologica fara mercur).
Eliminarea noxelor la instalatiile de VCM si PVC.
Din 1997 se fabrica tamplarie din PVC (Ramplast) instalatie
ecologica - fara plumb si staniu.
A fost pusa in functiune instalatia de distilare reziduuri cu
diclorpropan rezultate de la sectia Propenoxid, eliminand
depozitarea definitiva a acestora la batalul de reziduuri
organice.
A fost pusa in functiune instalatia de absorbtie a clorurii de
vinil in dioctilftalat, reducandu-se emisiile in aer.
OLTCHIM - MÂINE
SALROM PETROCHIMIE
Centrul Energetic Exploatarea Arpechim
CET Govora Miniera Valcea 200.000 t/an etilena;
100.000 t/an propilena;
Centrala noua 25.000 t/an EO;
240 Mw MEG si aromatice
(benzen, toluen,xileni)
min min. 51%
. 0%
10% 10

OLTCHIM
30%
-60%
Ramnicu Valcea -100
%
TDI (2 instalatii) 4 0% Poliesteri pentru
I - 20.000 t/an spume rigide si
II – 80.000 t/an fibre poliesterice
40%-60% 20%-30%
30%-40%

MDI Casa de sisteme


100.000 t/an |evi si fitinguri poliuretanice
din PVC
INTEGRAREA
ARPECHIM-OLTCHIM
IN CONTEXTUL
PETROCHIMIEI ROMANESTI
SCHEMA DE FUNC IONARE A PETROCHIMIEI ARPECHIM ÎN
2005 (la începutul prelu rii de c tre OMV prin contractul de
privatizare a PETROM cu OMV semnat la 24 iulie 2004)
SCHEMA DE FUNC IONARE A PETROCHIMIEI ARPECHIM
LA 31 IANUARIE 2007 (sub conducerea OMV)
SCHEMA DE FUNCTIONARE INTEGRATA OLTCHIM -
PETROCHIMIA ARPECHIM dupa finalizarea Etapelor II si III
In s ta la ii A r p e c h im
I n s ta la ii O lt c h im B enz en
In s ta la ii c a r e v o r fi o p r it e 4 4 .0 0 0 t/a n
n o i in s ta la ii în O lt c h im TDI
E X T R A C IE T o lu e n
B e n z in 1 0 0 .0 0 0 t/a n
n o i in s ta la ii în A r p e c h im AROM ATE 3 3 .0 0 0 t/a n
1 9 8 .0 0 0 t/a n
LDPE X ile n
2 2 .0 0 0 t/a n
M DI
1 0 0 .0 0 0 t/a n
80.000
C’2

t/an A N H ID R ID
FT A L IC
N a fta 2 5 .0 0 0 t /A N
CLORUR DE
1 9 3 .0 0 0 t/a n V I N I L (V C M )
E ta n ( fra c ie C 2 ) PV C
E tile n 4 5 0 .0 0 0 t/a n 4 5 0 .0 0 0 t/a n
P IR O L IZ
P ro p a n C 3 (c re te re c a p a c ita te 2 7 0 .0 0 0 t/a n Benzen
e tile n la 3 0 0 .0 0 0
B u ta n C 4 t/a n ) 1 6 6 .0 0 0 t/a n
7 7 .0 0 0 t/a n P O L IS T IR E N
ST IR E N 2 5 0 .0 0 0 t/a n
3 0 0 .0 0 0 t/a n
30.000
t/an

8 0 .0 0 0 t/a n P O L IE T E R I
P ro p ile n P R O PE N O X ID 1 7 5 .0 0 0 t/a n
1 6 0 .0 0 0 t/a n 1 0 0 .0 0 0 t/a n
O X ID D E
8 0 .0 0 0 t/a n P R O P IL E N O X ID
E T IL E N 1 2 0 .0 0 0 t/a n
4 0 .5 0 0 t/a n
O 2 -2 4 0 0 N m 3 /h
142.000 t/an
Frac ie C4

SE PA R A R E A ER 3 0 .0 0 0 t/a n
O 2 -2 4 0 0 N m 3 /h P O L IE T E R I
1 0 0 .0 0 0 t/a n P R O P IL E N G L IC O L
N 2 - 2 0 0 0 N m 3 /h
A e r c o m p r i m -2 0 0 0 N m 3 /h 1 0 .0 0 0 t/a n
O X O -A L C O O L I
H ID R O G E N A R E D IM E R IZ A R E D IN P
- Is o n o n il a lc o o l
- Is o d e c il a lc o o l
OXONARE 4 0 .0 0 0 t/ a n f ie c a r e D ID P
REZULTATE FINANCIARE DUPA INTEGRAREA OLTCHIM -
ARPECHIM dupa finalizarea Etapelor II si III de dezvoltare (2013)

TOTAL 2,5 miliarde Euro


Cifra de afaceri
Oltchim 1,25 miliarde Euro
anuala Arpechim 1,25 miliarde Euro

TOTAL 200 milioane Euro


Profit net anual Oltchim 150 milioane Euro
Arpechim 50 milioane Euro

Investitii totale TOTAL 500 milioane Euro


(Etapa II - Oltchim 364 milioane Euro
2007-2010) Arpechim 136 milioane Euro Extindere Piroliza II

Investitii totale TOTAL 560 milioane Euro


(Etapa III - Oltchim 260 milioane Euro MDI+TDI
2009-2012) Arpechim 300 milioane Euro PO/St+PSt+Polieteri

TOTAL II+III 1.060 milioane Euro


PIATA DE CAPITAL
STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Societatea este listata la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti incepand cu data


de 18 februarie 1997, cu simbolul OLT.
21.01.2008
% din
Nr.
Actionar Numar actiuni capitalul
ctr.
social
1 A.V.A.S. 172,337,817 53.26
2 PCC SE 41,754,862 12.90
3 S.I.F OLTENIA 19,178,001 5.93
4 APOSTOL SORIN 6,447,000 1.99
5 LEO OVERSEAS LTD. 5,363,000 1.66
6 CLIENTI NEREZIDENTI CITIBANK 4,373,100 1.35
7 EAST CAPITAL BALKAN FUND 3,912,400 1.21
8 FWP CAPITAL SRL 3,650,000 1.13
9 Alti actionari persoane fizice si juridice 66,572,461 20.57
TOTAL 323,588,641 100

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.1 RON.


EVOLUTIA ACTIUNILOR OLTCHIM

1.2000

Pret mediu anual RON


1.0000

0.8000

0.6000

0.4000

0.2000

0.0000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
2008* - pret mediu pentru perioada 03.01.2008-04.04.2008