Sunteți pe pagina 1din 32

AMINE

• Se disting amine primare, secundare și terțiare:


CH3 CH2
CH3 CH2 CH3 CH2 N
CH3 CH2 NH2 NH
CH3 CH2 CH3 CH2
Etilamina Dietilamina Trietilamina
• Aminele aromatice au numiri triviale:
CH3
NH2 N CH3 NH2
CH3
Anilină N,N – Dimetilanilină p–Toluidină
Metode de obținere
1. Alchilarea amoniacului
а) Acțiunea halogenurilor de alchil asupra
amoniacului (Reacția Hofmann, 1850).
(vezi tema compușii halogenați)
b) Alchilarea amoniacului cu alcooli in fază gazoasă
R OH + NH3 R NH2 + H2O
2 R OH + NH3 R NH R + 2 H2O
3 R OH + NH3 R N R + 3 H 2O
R
c) Metoda industrială de obținere a
N,N –dimetilanilinei

CH3 O SO3H +H
CH3OH + H2SO4 2O

Sulfat acid de metil

CH3
NH2 + CH3 O SO3H N + 2 H2SO4
CH3
2. Reducerea nitroderivaților sau a nitrililor

Ni
CH3 NO2 + 3 H2 CH3 NH2 + 2 H2O
(Fe + HCl)
C 6H5 NO2 + 6 H C6H5 NH2 + 2 H2O

CH2 Cl CH2 CN H2/Ni CH2 CH2 NH2


+ 2 KCN -2 KCl (LiAlH4) CH2 CH2 NH2
CH2 Cl CH2 CN
3. Degradarea oxidativă a amidelor
(degradarea Hofmann)

O
NaOBr
CH3 CH2 C CH3 CH2 NH2 + CO2 + NaBr
(NaOH + Br2)
NH2
4. Alchilarea ftalimidei
O O
C C
- + 2 H2O
N K + C2H5 Cl N C2H5 +
(H )
C C
O O
COOH
+ C2H5 NH2
COOH

Prin această metodă, numită sinteza Gabriel, se obțin


amine primare care nu conțin impurități de amine
secundare sau terțiare.
5. Aminarea reductivă a aldehidelor și
cetonelor

C6H5 H2 (Ni) C6H5


C O + NH3 0
CH NH2 + H2O
CH3 t CH3
Proprietăți chimice
1. Bazicitatea aminelor (radicalii alchil având efectul
+I măresc bazicitatea:
CH3
CH3
CH3 N > CH3 NH > CH3 NH2 > NH3
CH3
Însă, din cauza efectelor sterice, aminele
terțiare sunt baze mai slabe decât cele secundare:
R R
NH > R N > R NH2 > NH3
R
R
Influența substituenților:

H2N OCH3 > H2N > H2N NO2

Soluțiile apoase prezintă caracter bazic


+
R NH2 + H2O R NH3 + OH-

Cu acizii minerali formează săruri


+
C2H5 NH2 + HCl C2H5 NH3 Cl-
+
C6H5 NH2 + HCl C6H5 NH3 Cl-
2. Alchilarea amoniacului și a aminelor
- NaOH
CH3 CH2 Br + NH3 CH3 CH2 NH3Br CH3 CH2 NH2

Bromură de etilamoniu Etilamină

În exces de amoniac și halogenura de alchil se formează


amina secundară și terțiară:
-
CH3 CH2 NH2 + CH3 CH2 Br CH3 CH2 2NH2Br - HBr CH3 CH2 2NH

-
CH3 CH2 2NH2 + CH3 CH2 Br CH3 CH2 3 NHBr - HBr
CH3 CH2 3N
Trialchilaminele pot reacționa cu încă o moleculă de
derivat halogenat formând săruri cuaternare de amoniu

CH3 CH2 3N + CH3 CH2 Br CH3 CH2 4 NBr-

Prin încălzire, sărurile cuaternare de amoniu se


descompun formând pe lângă amina terțiară și o olefină:

CH3 CH2 4NBr - NaOH


CH3
-
CH2 4N OH
to
- NaBr
o
+ - t
N ]OH (C2H5)3N + CH2 CH2 + H2O
3. Acilarea aminelor

O O
C2H5 NH2 + CH3 C C2H5 NH C CH3 + HCl
Cl
O
C6H5 NH2 + (CH3CO)2O C6H5 NH C CH3 + CH3COOH
Acilarea aminelor cu clorurile acizilor sulfonici servește
pentru separarea aminelor primare, secundare și terțiare

R NH2 + Ar SO2Cl R NH SO2 Ar + HCl

R NH R N SO Ar
+ Ar SO2Cl 2 + HCl
R R

Aminele terțiare nu reacționează, iar amidele primare se


dizolvă în mediu alcalin

R NH SO2 Ar + NaOH R N SO2 Ar + H2O


Na
4. Acțiunea acidului azotos
pune în evidență dacă aminele sunt primare,
secundare sau terțiare

• а) Aminele primare:
alifatice

CH3 CH2 NH2 + HO NO CH3 CH2 OH + N2 + H2O

aromatice
+ HCl +
C 6 H5 NH3 + HO NO C 6 H5 N N Cl- + 2 H2 O

Clorură de fenildiazoniu
b) Amine scundare alifatice și aromatice

Cu acidul azotos formează N-nitrozamine

CH3 CH3
NH + HO NO N N O + H2O
CH3 CH3

C6H5 NH CH3 + HO N O C6H5 N CH3 + H2O


N O
c) Amine terțiare

- Aminele alifatice nu reacționează cu acidul azotos.


- Aminele aromatice formează nitrozocompuși aromatici

CH3 CH3
N + HO N O N N O + H2O
CH3 CH3
5. Formarea de izonitrili

C2H5 NH2 + CH3Cl + 3NaOH C2H


+ -
C2H5 N C + 3NaCl + 3H2O

6. Oxidarea aminelor

C2H5 NH2 + O3 C2H5 NO2 + H2O


Oxidarea cu apă oxigenată a aminelor primare și
secundare conduce la N-oxizi instabili, care ușor
izomerizează în hidroxilamine

H
HOOH C2H5 N+ O- C2H5 NH OH
C2H5 NH2 - H2O
H

CH3 CH3 +
O- CH3
HOOH N OH
NH - H2O N
CH3 CH3 H CH3
Aminele terțiare formează aminoxizi, care la încălzire
se descompun cu formare de alchene

C2H5 C2H5
HOOH + -
C2H5 N - H2O C2H5 N O
C2H5 C2H5

- H
CH3 CH2 O o CH3 CH2
N CH2 t N OH + CH2 CH2
CH3 CH2 CH2 CH3 CH2
7. Reacții cu participarea inelului
aromatic.
• а) Halogenarea.

NH2 NH2
Br Br
H2O
+ 3 Br2 + 3 HBr

Br
NH2 NHCOCH3 NHCOCH3

(CH3CO)2O Br2 H2O, H


-CH3COOH -HBr - CH3CO
Anilină Acetanilidă Br

NHCOCH3 NHCOCH3 NH2


+
Br2 H2O, H
-HBr - CH3COOH

Br Br
p-Bromacetanilidă p-Bromanilină
b) Nitrarea.
NH2 NHCOCH3 NHCOCH3

(CH3COO)2O HNO3
- CH3COOH H2SO4

NH2 NHCOCH3 NHCOCH


NO 3
H3 NHCOCH3 NHCOCH3 2
NH2 NH2
(CH3COO)2O NO2 HNO
+ 3
HNO3 H2O(H
NO) +
- CH3COOH
+ H2SO24
H2SO4
+ + CH3COOH
NO2
NO2
NH2 NH2
2 NO2
NO2
NO2
+ + CH3COOH
+ CH3COOH

NO2
c) Sulfonarea.

+ -
NH2 NH3HSO4 NH SO3H NH2

o
H2SO4 t-200 C
- H2O

H SO3H
Acidul fenilsulfamic Acidul sulfanilic

Amida acidului sulfanilic este streptocidul alb – preparat


bacteriostatic și pe cale sintetică se obține din anilină:
NH2 NHCOCH3 NHCOCH3

(CH3CO)2 O HOSO2Cl NH3


- CH3COOH

SO2Cl

NHCOCH3 NH2

HOH(H+)
- CH3COOH

SO2NH2 SO2NH2

Sulfanilamida
Streptocida
Scurt istoric: Sulfanilamida a fost descrisă prima dată în a.
1908 în teza de licență a unui student chimist din Viena.
După o serie de cercetări savantul G.Dogmarc publică în a.
1935 un articol intitulat „O contribuție la chimia infecțiilor
bacteriene” , iar în a. 1936 primește premiul Nobel pentru
descoperirea acțiunii antibacteriene a prontozilului roșu
NH2 NH2
NH2
NH2
H2N N N SO2NH2 +

SO2NH2 NH2
Prontozil roșu Sulfanilamida
1,2,3-Triaminobenzen
H2N SO2 NH COCH3 H2N

Sulfacil
CH3
N
COCH3 H2N SO2 NH
N
CH3

Sulfadimezina
Aminoalcooli.
CH2 CH2 + NH3 HO CH2 CH2 NH2
O 2-Aminoetanol
Colamina.
HO CH2 CH2 Cl + 2 NH3 HO CH2 CH2 NH2 + NH4Cl

C6H5 CH3
CH O CH2 CH2 N
C6H5 CH3
Dimedrol
+ (CH3 )3N,H2O
CH2 CH2 + NH3
O -
HO CH2 CH2 N+(CH3)3 OH
3CH3I, AgOH
HO CH2 CH2 NH2
Colina

+ CH3COSKoA +
HO CH2 CH2 N (CH3)3 CH3 COOCH2 CH2 N (CH3)3
- HSKoA

N- acetilcolina
O
+
CH3 C O CH2 CH2 N (CH3)3 Br-

Bromura de acetilcolină
Aminofenoli

Cl ONa
NaOH H
O2N P, to P, to
O2N

ONa OH
CO2, H2O

H2N H2N

p-Aminofenol
O
O
NH C CH3
NH C CH3

HO
C2H5O

Paracetamol Fenacetina
HO HO
HO O HO
O O
POCl
POCl 3 CH3NH2
HO HO
+ Cl C CH2 +
Cl Cl C3 CH
HO2 Cl HO
C CH2 Cl
- HCl
- HCl - HCl

HO HO
HO
O OH HO
HO C CH2
O
NH CH3
[ 2 H]
HO CH CH2 NH CH3
[ 2 H]
HO C CH2 NH CH3 HO

HO
OH
HO CH CH2 NH CH3

Adrenalina