Sunteți pe pagina 1din 1

Managementul calității reprezintă un ansamblu de activități având ca scop realizarea

unor obiective, prin utilizarea optima a produselor. Acest ansamblu cuprinde activități de
planificare, coordonare, organizare, control si asigurare a calității.
Adoptarea unui sistem de management al calității ar trebui să fie o decizie strategică
a unei organizații. Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității al
unei organizații sunt influențate de necesități diferite, de obiective specifice, de produsele
pe care le furnizează, de procesele utilizate și de mărimea și structura organizației.

PDCA poate fi descris pe scurt astfel:


Planifică: stabilește obiectivele și procesele necesare obținerii rezultatelor în concordanță
cu cerințele clientului și cu politicile organizației.
Efectuează: implementează procesele.
Verifică: monitorizează și măsoară procesele și produsul față de politicile, obiectivele și
cerințele pentru produs și raportează rezultatele.
Acționează: întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor.

NOTĂ: În plus, tuturor


proceselor li se poate aplica
metodologia cunoscută
sub numele “Planifică –
Efectuează – Verifică –
Acționează" (PDCA)