Sunteți pe pagina 1din 2

Asociaţia Fermierilor şi Procesatorilor din România - AFPR

Romanian Farmers' & Processors' Association - RFPA


C.I.F. 18832296 / Autorizatie nr. 5966/303/2006,
Bucuresti, sect. 1, str. Muntii TATRA, nr. 18-20, ap. 40,
Bank: BCR - Ion Mihalache, IBAN: RO02 RNCB 0072 0637 6197 0003

Cerere de înscriere în Asociația Fermierilor și


Procesatorilor din România

DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul ............................................................................................., cetăţean
.............................., cu domicililiul în ..........................................................................., str.
................................................, nr. ......................., Bl. .................. sc ......., et. ..., ap. .......,
sector/judet ......................................., RO……………………….. (Cod Unic de
Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), legitimat cu C.I. seria .......,
nr. ........................, eliberat de ..................................., la data de ................................, CNP
........................................................., telefon ....................................................., e-mail
......................................................, solicit prin prezenta acordul dvs. de inscriere ca
mebru al Asociatiei Fermierilor si Procesatorilor din Romania (AFPR).
Mentionez ca am luat cunostinta de prevederele Statutului si
Actului Constitutiv cu modificarile si completarile ulterioare, pe care ma
oblig sa le respect integral, de asemenea cunosc faptul ca
instiintarile/convocarile la sedintele grupurilor de lucru, Adunarea Generala a
Membrilor AFPR, cat si a tuturor evenimentelor organizate de AFPR se fac
prin SMS/e-mail sau publicare intr-un cotidian cu acoperire nationala.

Data : Semnatura

Asociatia Fermierilor si Procesatorilor din Romania (AFPR),


Tel./Fax: 031/107.78.37; Mobil: 0743.011.021;
www.rfpa.ro / e-mail: dobrica.gheorghita@rfpa.ro / office@rfpa.ro
Asociaţia Fermierilor şi Procesatorilor din România - AFPR
Romanian Farmers' & Processors' Association - RFPA
C.I.F. 18832296 / Autorizatie nr. 5966/303/2006,
Bucuresti, sect. 1, str. Muntii TATRA, nr. 18-20, ap. 40,
Bank: BCR - Ion Mihalache, IBAN: RO02 RNCB 0072 0637 6197 0003

ANEXA - DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DIN


DOMENIUL AGROALIMENTAR

I. Productie Agricola (ha/nr. de animale/specie/productie/an):


a) Cereale (suprafata cultivata):
b) Legume (in camp si spatii protejate), tip de cultura si suprafata:

c) Fructe (specii cultivate/suprafata):

d) Plante furajere (suprafata cultivata/pasuni):


e) Animale (capete/productie anuala):
- Pasari – galinace/palmipede (specie/carne/pasare):

- Taurine (lapte/carne):

- Caprine si ovine (carne/lapte/reproductie):

- Suine (carne/reproductie):

II. Procesare (capacitatea de procesare/depozitare/an, in funtie


de specificul activitatii):
a) Carne (vita, porc, pasare):
b) Lapte
c) Cereale
d) Nutreturi combinate:
e) Oleaginoase:
f) Legume
g) Frute
h) Vin
i) Struguri de masa:

III. Cifra de afaceri anuala:

Data: Semnatura:

Asociatia Fermierilor si Procesatorilor din Romania (AFPR),


Tel./Fax: 031/107.78.37; Mobil: 0743.011.021;
www.rfpa.ro / e-mail: dobrica.gheorghita@rfpa.ro / office@rfpa.ro