Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC NR.

20
Clasa: a IV- B Temele şi obiectivele operaţionale ale lecţiei:
Data: 18.11. 2006 T1 : Îndemânarea
Efectivul: 24 = 10 F; 14 B Ob.1 : – Educarea / dezvoltarea coordonării generale
Locul de desfăşurare: sala de sport 15/25m T2 : Cumpăna pe un picior; rulare pe spate
Materiale necesare: 24 mingi medicinale (1kg)Ob.2 - consolidare cu accent pe menţinerea
4 bănci de gimnastică; 4 mingi de tenis; 8 saltele; echilibrului în cazul elementului static şi a
sfoară. grupării în efectuarea elementului dinamic
Verigile Conţinut – mijloace Dozare Formaţii de Obs.
lecţiei lucru; indicaţii
metodice; modalităţi
de exersare
Organizarea - Adunarea; 10 sec.
colectivului de
elevi
- Alinierea; 10 sec.
- Raportul; 20 sec. În linie pe două rânduri
2 min. - Verificarea stării de sănătate a 10 sec.
copiilor;
- Enunţarea temelor şi obiectivelor de 30 sec.
lecţie;
- Joc de atenţie „Roşu şi Negru” 3x Pe grupe: fete, băieţi
Pregătire - Exerciţiu de front şi ordine –
specifică a întoarceri la stâng, la dreapta, la În coloană câte doi / pe
organismului
pentru efort
stânga împrejur 45 sec. şiruri demixtate
- Mers obişnuit, mers în cadenţă 40m
- Alergare uşoară 400m
6 min. - Mers cu mişcări de respiraţi 30sec.
- Joc de glezne 1D
- Mers obişnuit 1L
- Alergare cu genunchii la piept 1D
- Mers obişnuit 1L
- Alergare cu pendularea gambelor
înapoi 1D
- Mers obişnuit 1L
- Mers pe vârfuri cu mâinile la ceafă,
mers pe călcâie cu mâinile pe şold 1D
- Mers obişnuit 1l
- Mers ghemuit şi mers fandat 1D
- Alergare cu accelerare 2x1D
- Mers cu mişcări de respiraţie 1L/1l
Influenţarea Ex.1 - stând cu braţele înainte, mingea 6x4T. Coloană de gimnastică,
selectivă a ţinută din lateral; 1.îndoirea genunchilor câte 4
aparatului
locomotor
şi balansarea braţului stâng înapoi jos,
braţul drept susţine mingea de jos;
8min. 2. revenire în poziţia iniţială (PI);
3. ridicarea braţelor sus;
4. revenire în PI.
Ex.2 – stând cu mingea înaintea corpului 4x8T „
1. ridicarea braţelor prin înainte
sus;
2. pas lateral spre stânga, cu
aplecarea trunchiului;
3. apropierea picioarelor şi
ridicarea braţelor sus;
4. revenire în PI;
5-8 idem cu pas spre dreapta. „
Ex.3 – stând cu mingea înaintea corpului 6x4T
1. îndoirea picioarelor cu ridicarea
braţelor prin înainte sus;
2. întinderea picioarelor şi îndoirea
trunchiului înainte;
3. idem 1;
4. revenire în PI „
Ex.4 – stând depărtat cu corpul aplecat, 6x4T
braţele înainte;
1. răsucirea trunchiului spre
stânga;
2. răsucirea trunchiului spre
dreapta; „
3. aplecarea trunchiului cu braţele
sus;
4. revenire în PI
Ex.5 – stând pe genunchi aşezat pe 6x4T
călcâie cu braţele înainte;
1. ridicarea în stând pe genunchi şi
extensia trunchiului cu braţele sus;
2. întinderea piciorului stâng „
înainte, îndoirea trunchiului cu mingea la
gleznă;
3. idem 1;
4. revenire în PI
Ex. 6 – culcat facial cu mingea lateral 6x4T
stânga, braţele sus; „
1. extensia trunchiului cu braţele
sus;
2. coborârea trunchiului pe partea
opusă a mingii; „
3. idem 1;
4. revenire în PI
Ex.7 – aşezat cu braţele sus; 6x2T
1. culcat dorsal;
2. revenire în PI
Ex.8 – stând cu genunchii semiflectaţi, 6x4T
braţele îndoite, cu mingea înaintea
corpului, la nivelul capului;
1. extinderea picioarelor şi braţelor
cu aruncarea mingii sus;
2. trecerea rapidă în sprijin
ghemuit;
3-4. ridicarea şi prinderea mingii
cu revenire în PI
Abordarea/ T1; Ob1.
Rezolvarea Ex. 1 – „Veveriţele culeg alune”: în faţa 3x 4 grupe a câte 6 elevi
temelor şi
obiectivelor
grupelor se află o bancă de gimnastică şi
de lecţie în continuare, un coşuleţ în care se depune
o minge de tenis; la cca. 4m de coşuleţ,
30min. câte o scară fixă; pe ultima treaptă a scării
se fixează un alt coşuleţ gol, în care se vor
depune/lua „alunele”(mingile); la
comandă, primii copii din fiecare grupă
merg pe banca de gimnastică în echilibru,
iau mingea din primul coşuleţ, aleargă
până la scara fixă, se caţără – depun
mingea în coşuleţul 2 - coboară de pe
scară şi se întorc în alergare, predând
ştafeta la următorul copil din echipă; acest
va efectua acelaşi parcurs dar va lua
mingea din coşuleţul 2 şi o va depune la
întoarcere în coşuleţul 1; intensitate 70%;
pauză 1min.
Ex. 2 – „Deplasare din şezând”: 4x 8 echipe a câte 3 elevi,
participanţii la joc stau în şezând echipele sunt dispuse
apucându-şi fiecare coechipierul din câte 4, pe două linii
spate, de glezne; la semnal se încearcă succesive
parcurgerea distanţei de 5 – până la linia
de sosire; intensitate 75%; pauză între
repetări 1,30min.
Ex. 3 – „Alergarea în trei picioare”: pe 4x
4 perechi dispuse pe 6
perechi, umăr lângă umăr, echipele
linii succesive; în
dispuse în spatele unei linii de plecare;
repetările următoare,
picioarele din interior ale celor doi
câştigătorii şi perdanţii /
coechipieri sunt legate cu o bucată de
linii, concurează între
sfoară („al treilea picior”); la semnal,
ele.
perechile pornesc în alergare pe piciorul
exterior, utilizând împreuna „al treilea
picior”; câştigă perechea care trece prima
linia de sosire; intensitate 80%; pauză
între repetări 1,30min.
T2; Ob2. Frontal – pe 4 linii
Ex. 1 – din stând cu braţele sus, piciorul 4x succesive
liber de vârf sprijinit înapoi, ridicarea
piciorului liber înapoi până la limita
mobilităţii articulaţiei coxo-femurale şi
menţinerea poziţiei 2-4sec.; intensitate
60%; pauză activă – mers, răsuciri –
îndoiri - aplecări de trunchi, pendulări ale
picioarelor – 45sec. Individual
Ex. 2 – stând cu spatele la scara fixă, 4x
piciorul ridicat la nivelul bazinului şi
sprijinit de scara fixă; îndoirea trunchiului
şi ridicarea lui peste orizontală cu Individual
menţinere 2-4sec.; intensitate 60%; pauză 3x
activă – mers, răsuciri – îndoiri - aplecări
de trunchi, pendulări ale picioarelor –
45sec.
Ex. 3 - stând cu faţa la scara fixă, 3x
ridicarea şi sprijinirea piciorului liber la „
nivelul umerilor pe scara fixă, extensia
trunchiului şi menţinerea poziţiei 4-5sec.;
intensitate 60%; pauză activă – mers,
răsuciri – îndoiri - aplecări de trunchi,
pendulări ale picioarelor – 45sec. 4 grupe a câte şase elevi
Ex. 4 – din aşezat ghemuit, rulare înapoi 4x dispuse în faţa saltelelor
cu corpul grupat; intensitate 65%; pauză
activă-pasivă 45sec. „
Ex. 5 – din ghemuit, rulare înapoi cu 4x
întinderea picioarelor şi revenire cu rulare
înapoi, trecere prin stând pe omoplaţi cu
picioarele întinse, îndoirea picioarelor în
partea a doua a rulării; intensitate 65%;
pauză activă-pasivă 45sec. „
Ex. 6 – din ghemuit, aşezarea mâinilor, 4x
împingere de picioare şi rulare pe spate în
ghemuit; intensitate 65%; pauză activă-
pasivă 45sec.
Scăderea Mers obişnuit 1 tur În coloană câte doi / pe
progresivă a Alergare uşoară 2 tururi şiruri demixtate
nivelului de
efort 2min.
Mers cu mişcări de relaxare 1D
Încheierea - Alinierea 15sec. În linie pe două rânduri
organizată a - Aprecieri generale asupra îndeplinirii 30sec
lecţiei
2min.
obiectivelor de instruire şi a atitudinii
clasei faţă de cerinţele didactice
- Evidenţieri (pozitive; negative) 1min.
- Salutul

S-ar putea să vă placă și