Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:05.29.2008
Propunătoare:Szucs Margareta
Grupa:pregătitoare
Denumirea activităţii:educaţie fizică
Tema activităţii: a) rostogolire
b) târâre pe plan ridicat cu priză manuală
c) joc:Ştafetă
Tipul activităţii:consolidare,verificare
Scopul activităţii:dezvoltarea calităţilor motrice:îndemânare,viteză,forţă.
Dezvoltarea spiritului competiţional,a spiritului de echipă şi a încrederii
în forţele proprii.
Obiective operaţionale:-consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice:
-de a se rostogoli pe saltea din depărtat stând în ghemuit
-de a se târâ pe plan ridicat 25-30cm(bancă de gimnastică) cu
sprijin manual şi împingere pe vârfuri
-să respecte succesiunea acţiunilor motrice
-să respecte direcţia de mişcare
-să-şi încurajeze colegii de echipă
-să participe activ la aprecierea rezultatelor obţinute de copii
Locul de desfăşurare:sala de grupă
Metode şi procedee:demonstraţia,explicaţia,exerciţiul,controlul şi corectarea
Resurse materiale:-bănci de gimnastică-2 buc.
-saltele-2 buc.
-mingi-2 buc.
-săculeţe cu boabe-15-20 buc.
-cercuri mari şi mici-4 buc.
-jucării mari-2 buc.

MOMENTE OBIECTIVE PE SECVENŢE ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI DOZAREA TEHNICI DE FORM


PEDAGOGICE EFORTULUI INSTRUIRE ORGA

1.Momentul -Asigurarea ordinii şi -Asigurarea condiţiilor Comandă În co


organizatoric disciplinei necesare bunei desfăşurări câte
-Captarea atenţiei a linie
-Crearea unei stări activităţii cu fa
emoţionale pozitive şi -Deplasarea în sala de educ
trezirea interesului grupă
pentru activitatea -Adunarea şi alinierea Expunerea
motrică -Darea raportului temei
-Anunţarea temei

2.Pregătirea -Creşterea interesului şi -Mers normal,mers pe Comandă Colo


organismului a stării emoţionale vârfuri,pe călcâie,mers cu câte
favorabile schimbarea direcţiei.
pentru efort -Educarea percepţiilor La semnal:săritură pe Comandă cu
spaţio-temporale ambele piciore. semnal sonor
-Alergare uşoară,alergare
în ritm variat.
La
semnal:ghemuire,înainte
culcat.
-Formarea coloanei de Colo
gimnastică. câte
3.Influenţarea -Educarea atitudinilor Exerciţiul nr.1.
selectivă a corporale în vederea -Stând cu mâinile ridicate 4x4 Comandă Colo
prevenirii unei în plan vertical,săculeţul câte
aparatului deficienţe cu boabe în mâini.Ducerea
locomotor fizice braţelor alternativ-lateral la
-Corectarea planul orizontal cu
deficienţelor deplasarea săculeţului şi
atitudinale şi fizice readucerea la plan vertical.
segmentare
-Educarea percepţiei Exerciţiul nr.2.
spaţiale şi temporale -Stând-mâinile pe umeri- 4x4
-Dezvoltarea aparatului rotirea braţelor înainte-
respirator înapoi.
-Pregătirea(prin exerciţii
fizice) ale acelor părţi Exerciţiul nr.3.
ale corpului care vor fi -Stând-săculeţul cu boabe 4x2 Comandă
mai mult solicitate în pe cap,mâinile pe şolduri:
activitatea motrică 1-ghemuire
2-revenire la poziţia
iniţială

Exerciţiul nr.4.
-Depârtat stând,aplecarea 4x4
trunchiului,braţele ating
săculeţul
-Revenire cu braţele în
extensie laterală

Exerciţiul nr.5.
-Stând ghemuit-ridicarea 4x2
şezutei prin întinderea
genunchilor-revenire în
ghemuit.

Exerciţiul nr.6.
-Stând cu mâinile pe 2 reprize
şolduri-
săritură cu foarfecarea
picioarelor

Exerciţiul nr.7. 4x2


-Respiraţii ample

4.Consolidarea -Consolidarea -Se formează două echipe Explicaţia Dou


deprinderilor deprinderilor de de colo
rostogolire şi târâre. lucru,în faţa cărora se
motrice -Dezvoltarea tuturor găsesc
grupelor de muşchi prin saltelele şi bâncuţele de
execiţiul fizic gimnastică.Mişcările fiind
-Fixarea stereotipică cunoscute de
-Îmbunătăţirea indicilor copii,reactualizarea nu
calităţilor motrice cu solicită mult timp.
accent pe Un copil va face o Demonstraţia
forţă,îndemânare. demonstraţie,după care
cele
două echipe vor exersa
deprinderile.
Se controlează şi se Exerciţiul
corectează deprinderile în
lucru.
5.Dezvoltarea Îmbunătăţirea indicilor Joc:Ştafetă Explicaţia Dou
calităţilor calităţilor motrice de Se formează două echipe colo
bază,cu accent care vor concura.Un copil
motrice pe:îndemănare,viteză va face o demonstraţie Demonstraţia
după care cele două echipe
vor parcurge traseul
concurând
Concursul va solicita Exerciţiul
corectitudinea
execuţiei,respectarea
succesiunii mişcărilor în
regim de viteză.

6.Revenirea -Scăderea intensităţii Joc liniştitor 2x Explicaţia Cerc


organismului efortului ‘Soare,foc,apă’ Exerciţiul
-Liniştirea organismului
sub aspect fizic şi psihic
7.Aprecieri -Aprecierea rezultatelor În formaţie de cerc, Conversaţia Din
obţinute de împreună cu copii,vom form
copii,precum şi a analiza rezultatele cerc
modului în care s-au obţinute,adăugând vor i
comportat. aprecierile verbale sală
referitoare la desfăşurarea după
întregii activităţi.
Copiii vor primi ca
stimulente medalii
-Concluzii
-Recomandări