Sunteți pe pagina 1din 1

Împărţirea la 6 şi 7 Împărţirea la 6 şi 7

1. Câte grupe a câte 7 triunghiuri se pot forma? 1.Câte grupe a câte 6 buline se pot forma? ( Încercuieşte
( Încercuieşte triunghiurile fiecărei grupe şi completează). bulinele fiecărei grupe şi completează).
____ : ___ = ___ ●● ●●●●●●●●●●●●● ● ____ : ___ = ____
R: ___ grupe ●●●● ●● ● ● ● ● ●●● ● 42
● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● R: ____ grupe

2.Pune la fiecare rochiţă acelaşi număr de nasturi. 2.Repartizează mărgelele, în mod egal, pe cele 7 şiraguri.
Câţi nasturi va avea fiecare rochiţă? Câte mărgele va avea fiecare şirag?
____ : ___ = ___ ____ : ___= ___

R: ____ nasturi R:___mărgele

3.Află numerele cu 7 mai mici decât: 14; 35; 49. 3.Află numerele de 6 ori mai mici decât: 42; 24; 18.
______________________ ______________________ _________________________ _______________________
________________________ __________________________
4. Află numerele de 7 ori mai mici decât: 14; 35; 49. 4.Află numerele cu 6 mai mici decât: 42; 24; 18.
______________________ ________________________ __________________________ _______________________
_______________________ _________________________
5. Află produsul numerelor:5 şi 8; 7 şi 9; 4 şi 6. 5. Află câtul numerelor:45 şi 5; 35 şi 7; 48 şi 6.
________________________ ______________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________
6.Află suma numerelor: 5 şi 8; 7 şi 9; 4 şi 6. 6.Află diferenţa numerelor: 45 şi 5; 35 şi 7; 48 şi 6.
______________________ ________________________ ________________________ _______________________
_______________________ ________________________
7.Află diferenţa numerelor: 63 şi 7; 28 şi 4; 50 şi 5. 7. Află suma numerelor: 6 şi 7; 9 şi 5; 4 şi 9.
_________________________ _______________________ ________________________ _______________________
__________________________ _________________________
8. Află câtul numerelor: 63 şi 7; 28 şi 4; 50 şi 5. 8.Află produsul numerelor: 6 şi 7; 9 şi 5; 4 şi 9.
___________________________ ________________________ ________________________ ________________________
__________________________ ________________________