Sunteți pe pagina 1din 1

Test grilă nr.

Data ……………………

Numele elevului ……………………..

Clasa ………

a. Colegul meu va deveni actor.


b. În parc, oamenii aleargă pe alei.

1. 1 p Subiectul enunțului a. este :


a. Colegul
b. Actor
c. Va deveni actor
d. Colegul meu
2. 1 p Cuvântul colegul este în cazul:
a. Ac.
b. N.
c. G.
d. D.
3. 1 p Diateza verbului va deveni este……….
4. A/F 1 p. În en. b. există două C.C.L.
5. A/ F 1 p. Cuvântul oamenii are doi diftongi.
6. 1p . Funcția sintactică a cuvântului oamenii este …………
7. 1 p. Cuvântul oamenii are:
a. Art neh. –i b. art. hot. –i
c. Este nearticulat
8. 2 p. Formulați două enunțuri în care substantivul comun alee să fie
subiect și complement direct.