Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.MDI PROIECT S.R.L.

Proiectare , clădiri civile si industriale


Str. Carpenului nr. 4
Tel: 0722412086

Proiect nr. 52 / 2009 - Locuinta Unifamiliala P+E PROIECT NR. 01/2012

PUNCTUL DE VEDERE AL PROIECTANTULUI DE STRUCTURA


SI INSTALATII PRIVIND MODUL DE APLICARE AL
PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL FAZA „LA ROSU”:
’’LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE”
Str. Ciucas nr. 2, com Bod, jud. Brasov

STRUCTURA
Infrastructura si suprastructura
Executantul................................ a pus in opera proiectul de structura si instalatii intocmit de
SC MDI Proiect Srl in conditii corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.
Materialele de constructie utilizate sunt in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in
proiect, verificarea acestora fiind facuta prin probe de laborator la betonul pus in opera,
totodata fiind certificate de fisele tehnice ale materialelor precum si de procesele verbale
de lucrari ascunse, la care au participat prin proiectantii raspunzatorii pentru fiecare
specialitate.
La trasarea cladirii s-au respectat dimensiunile prevazute in proiect astfel ca in continuare
abaterile structurii de rezistenta fiind nesemnificative.
Sistemul de cofrare realizat cu materiale de calitate a permis obtinerea suprafetelor
structurii de beton de o caliate normala fara deformari si abateri.
Izolatiile termice si hidrofuge au fost realizate in conformitate cu cerintele proiectului de
execuite, cu materiale agrementate.
S-au urmarit in special urmatoarele aspecte:
- lucrarile de montare armaturi si tipul armaturii prevazute in proiect
-hidroizolarea structurii de rezistenta prevazuta in proiect, datorita climei si caracteristicilor
geo-fizice si hidrologice ale zonei.
INSTALATII
Instalatiile de canalizare exterioare au fost executate de catre ........................................ cu
respectarea proiectului de instalatii sanitare-canalizare „Construire casa si imprejmuire –
Str. Ciucas Nr.2 Com. Bod”.
Instalatia de canalizare este realizata in conditii foarte bune de executie, respectandu-se
caietele de sarcini si cerintele normativelor in vigoare. S-au efectuat probe de
functionalitate, toate lucrarile fiind realizate conform cerintelor legii 10/1995 Legea calitatii.
Pe parcursul executarii lucrariilor factori implicati, respectiv executantul si dirigintele de
santier au colaborat foarte bine cu noi, in mod direct. Executantul ....................................
a pus in opera proiectul de executie intocmit de societatea noastra MDI Proiect SRL, in
conditii de calitate, cu respectarea intocmai a proiectului.
Calificativul acordat este SE ADMITE RECEPTIONAREA.

Proiectant de specialitate structura Ing. Mihai Liviu

Proiectant de specialitate instalatii Ing. Mihai Liviu Daniel


1
S.C.MDI PROIECT S.R.L.
Proiectare , clădiri civile si industriale
Str. Carpenului nr. 4
Tel: 0722412086

Proiect nr. 52 / 2009 - Locuinta Unifamiliala P+E PROIECT NR. 01/2012