Sunteți pe pagina 1din 102

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARĂ

1. INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES

2016
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r)
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r)

milioane lei / million lei


Exporturi FOB 21635.7 19843.5 23338.1 22806.5 23943.7 19481.0 21081.3
din care:
INTRA UE28 16294.5 14039.2 17974.8 17254.6 18354.9 13808.4 16058.5
EXTRA UE28 5341.2 5804.3 5363.3 5551.9 5588.8 5672.6 5022.8

Importuri CIF 24505.1 24417.1 26822.3 27198.3 27842.6 24890.6 23809.0


din care:
INTRA UE28 18859.1 17831.3 20942.6 21318.8 21409.7 18710.0 17772.2
EXTRA UE28 5646.0 6585.8 5879.7 5879.5 6432.9 6180.6 6036.8

Sold FOB / CIF -2869.4 -4573.6 -3484.2 -4391.8 -3898.9 -5409.6 -2727.7
din care:
INTRA UE28 -2564.6 -3792.1 -2967.8 -4064.2 -3054.8 -4901.6 -1713.7
EXTRA UE28 -304.8 -781.5 -516.4 -327.6 -844.1 -508.0 -1014.0
milioane euro / million euro
Exporturi FOB 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7
din care:
INTRA UE28 3632.5 3148.2 4038.7 3839.3 4069.6 3056.8 3567.3
EXTRA UE28 1178.5 1297.7 1202.4 1247.4 1241.8 1256.4 1111.4

Importuri CIF 5450.5 5470.5 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7


din care:
INTRA UE28 4204.2 3998.6 4705.6 4743.6 4747.0 4141.8 3948.0
EXTRA UE28 1246.3 1471.9 1318.0 1320.9 1429.9 1369.1 1335.7

Sold FOB / CIF -639.5 -1024.6 -782.5 -977.8 -865.5 -1197.7 -605.0
din care:
INTRA UE28 -571.7 -850.4 -666.9 -904.3 -677.4 -1085.0 -380.7
EXTRA UE28 -67.8 -174.2 -115.6 -73.5 -188.1 -112.7 -224.3

Datele pentru anul 2016 au caracter semidefinitiv. / Data for 2016 are semi-final.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
r)
Date revizuite. / Revised data.
Notă: Comerţul INTRA UE28 include expedierile / introducerile de bunuri către / din statele membre ale Uniunii Europene.
Comerţul EXTRA UE28 include exporturile / importurile de bunuri către / din statele nemembre ale Uniunii Europene.
Note: INTRA EU28 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states.
EXTRA EU28 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states.

2. CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO


LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

2016
Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.
- lei / euro -
- mediu 4.4858 4.4594 4.4506 4.4942 4.5102 4.5173 4.5016
- la sfârşitul lunii 4.4654 4.4535 4.4523 4.5057 4.5162 4.5411 4.5038

14
Sursa: Banca Naţională a României.
Source: National Bank of Romania.

15
2017 1.I-31.VII 2017
Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VII p)
în % faţă de
Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VII p)
1.I-31.VII 2016
1.I-31.VII 2017
in % as against
1.I-31.VII 2016
milioane lei / million lei
22859.0 25921.3 21661.8 25370.5 23131.1 23909.2 163934.2 110.6

17322.7 19811.4 16347.4 19046.0 17946.4 17903.6 124436.0 111.1


5536.3 6109.9 5314.4 6324.5 5184.7 6005.6 39498.2 108.9

25808.6 30712.1 26413.3 30400.0 29373.6 28421.5 194938.1 113.8

19753.2 23573.6 20077.8 23068.8 22099.8 21571.2 147916.6 111.2


6055.4 7138.5 6335.5 7331.2 7273.8 6850.3 47021.5 123.0

-2949.6 -4790.8 -4751.5 -5029.5 -6242.5 -4512.3 -31003.9

-2430.5 -3762.2 -3730.4 -4022.8 -4153.4 -3667.6 -23480.6


-519.1 -1028.6 -1021.1 -1006.7 -2089.1 -844.7 -7523.3
milioane euro / million euro
5070.1 5711.5 4773.4 5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4

3839.2 4355.9 3608.8 4182.2 3925.8 3919.3 27398.5 109.9


1230.9 1355.6 1164.6 1396.6 1139.2 1305.9 8704.2 107.9

5723.9 6767.0 5821.5 6684.1 6433.0 6212.4 42925.6 112.6

4377.9 5183.1 4432.3 5065.6 4834.3 4722.1 32563.3 110.0


1346.0 1583.9 1389.2 1618.5 1598.7 1490.3 10362.3 121.9

-653.8 -1055.5 -1048.1 -1105.3 -1368.0 -987.2 -6822.9

-538.7 -827.2 -823.5 -883.4 -908.5 -802.8 -5164.8


-115.1 -228.3 -224.6 -221.9 -459.5 -184.4 -1658.1

2017
Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul.
Feb. March April May June July
- lei / euro -
4.5120 4.5482 4.5299 4.5540 4.5714 4.5681 - average
4.5160 4.5511 4.5333 4.5702 4.5539 4.5598 - end of month

16
Exports FOB
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

Imports CIF
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

FOB / CIF trade


balance
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

Exports FOB
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

Imports CIF
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

FOB / CIF trade


balance
of which:
INTRA EU28
EXTRA EU28

- average
- end of month

17
EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE
FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ŢĂRI
FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BY
3. MAIN GROUPS OF COUNTRIES

Iulie 2017
July 2017
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
TOTAL 5225.2 6212.4 -987.2
Din care:
EUROPA 4403.5 5417.1 -1013.6
UNIUNEA EUROPEANĂ 3919.3 4722.1 -802.8
AELS 58.6 39.3 19.3
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 425.6 655.7 -230.1

ASIA 420.8 622.4 -201.6


ORIENTUL MIJLOCIU
ŞI APROPIAT 238.5 110.9 127.6
ALTE ŢĂRI DIN ASIA 182.3 511.5 -329.2

AFRICA 165.4 58.1 107.3


AFRICA DE NORD 107.8 33.3 74.5
ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 57.6 24.8 32.8

AMERICA 171.4 110.7 60.7


AMERICA DE NORD 117.7 66.4 51.3
AMERICA CENTRALĂ ŞI
CARAIBEANĂ 14.2 11.3 2.9
AMERICA DE SUD 39.6 32.9 6.7

OCEANIA 57.0 2.3 54.7


1.I-31.VII 2017
1.I-31.VII 2017
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
36102.7 42925.6 -6822.9 TOTAL
Of which:
31064.0 37238.1 -6174.1 EUROPE
27398.5 32563.3 -5164.8 EUROPEAN UNION
323.9 298.6 25.3 EFTA
3341.5 4376.1 -1034.6 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

2400.3 4219.0 -1818.7 ASIA


NEAR AND
1335.0 285.6 1049.4 MIDDLE EAST
1065.4 3933.4 -2868.0 OTHER ASIAN COUNTRIES

1183.9 301.2 882.7 AFRICA


880.6 206.7 673.9 NORTH AFRICA
303.3 94.5 208.8 OTHER AFRICAN COUNTRIES

1098.4 1139.2 -40.8 AMERICA


763.3 771.3 -8.0 NORTH AMERICA
CENTRAL AMERICA AND
113.0 112.2 0.8 CARIBBEAN
222.1 255.7 -33.6 SOUTH AMERICA

306.8 20.2 286.6 OCEANIA


TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017
4. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.VII 2017


Rank Country 1.I-31.VII 2017 exporturi în % faţă de
1.I-31.VII 2017 % 1.I-31.VII 2016
mil.euro Weigth in total 1.I-31.VII 2017
mil.euro exports in % as against
% 1.I-31.VII 2016

Total 36102.7 100.0 109.4


Total
1 Germania 8331.4 23.1 118.2
Germany
2 Italia 4185.8 11.6 104.9
Italy
3 Franţa 2502.7 6.9 104.3
France
4 Ungaria 1710.4 4.7 99.2
Hungary
5 Regatul Unit 1510.5 4.2 100.6
United Kingdom
6 Turcia 1230.8 3.4 115.8
Turkey
7 Bulgaria 1212.5 3.4 115.7
Bulgaria
8 Polonia 1136.2 3.1 120.1
Poland
9 Republica Cehă 998.2 2.8 114.7
Czech Republic
10 Spania 987.8 2.7 97.5
Spain
11 Olanda 867.1 2.4 109.1
Netherlands
12 Austria 838.0 2.3 101.8
Austria
13 Belgia 684.3 1.9 113.2
Belgium
14 Slovacia 621.6 1.7 110.5
Slovakia
15 Statele Unite 621.4 1.7 111.5
United States
16 Federaţia Rusă 612.2 1.7 113.5
Russian Federation
17 Republica Moldova 520.1 1.4 129.2
Moldova, Republic of
18 Grecia 493.0 1.4 108.4
Greece
19 China 421.4 1.2 123.7
China
20 Serbia 409.7 1.1 117.7
Serbia

1)
Ţara de destinaţie. / Country of destination.
TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017
5. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.VII 2017


Rank Country 1.I-31.VII 2017 importuri în % faţă de
1.I-31.VII 2017 % 1.I-31.VII 2016
mil.euro Weigth in total 1.I-31.VII 2017
mil.euro imports in % as against
% 1.I-31.VII 2016

Total 42925.6 100.0 112.6


Total
1 Germania 8571.7 20.0 108.7
Germany
2 Italia 4484.8 10.4 109.7
Italy
3 Ungaria 3209.0 7.5 114.4
Hungary
4 Franţa 2324.7 5.4 104.7
France
5 Polonia 2255.3 5.3 120.0
Poland
6 China 2151.6 5.0 114.2
China
7 Turcia 1690.3 3.9 115.7
Turkey
8 Olanda 1688.1 3.9 105.3
Netherlands
9 Federaţia Rusă 1416.8 3.3 137.8
Russian Federation
10 Austria 1416.0 3.3 102.8
Austria
11 Bulgaria 1219.8 2.8 103.8
Bulgaria
12 Republica Cehă 1210.2 2.8 111.2
Czech Republic
13 Spania 1193.7 2.8 111.6
Spain
14 Belgia 1010.7 2.4 111.0
Belgium
15 Slovacia 989.0 2.3 114.6
Slovakia
16 Regatul Unit 966.2 2.3 111.1
United Kingdom
17 Statele Unite 712.7 1.7 196.7
United States
18 Kazahstan 614.6 1.4 157.3
Kazakhstan
19 Grecia 496.0 1.2 110.8
Greece
20 Ucraina 467.4 1.1 117.6
Ukraine

1)
Ţara de expediere pentru introduceri intracomunitare şi ţara de origine pentru importuri extracomunitare.
Country of dispatch for intracommunity arrivals and country of origin for extracommunity imports.
EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017 Iulie 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017 July 2017
în % faţă de în % faţă de
milioane euro iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016 milioane euro
million euro in % as against million euro in % as against million euro
July 2016 1.I-31.VII 2016

TOTAL 5225.2 108.6 36102.7 109.4 6212.4

EUROPA 4403.5 107.9 31064.0 110.7 5417.1


UNIUNEA EUROPEANĂ 3919.3 107.9 27398.5 109.9 4722.1
Austria 121.6 109.6 838.0 101.8 205.1
Belgia 125.5 108.2 684.3 113.2 143.8
Bulgaria 160.2 93.9 1212.5 115.7 199.2
Republica Cehă 129.1 119.8 998.2 114.7 159.8
Cipru 3.3 57.7 31.3 74.8 2.7
Croaţia 15.8 123.2 113.4 123.8 13.3
Danemarca 22.5 109.8 158.9 107.3 31.7
Estonia 4.1 75.2 36.2 90.0 7.0
Franţa 319.8 91.0 2502.7 104.3 322.1
Finlanda 13.5 160.6 116.5 136.5 13.2
Germania 1189.5 117.1 8331.4 118.2 1263.4
Grecia 80.4 101.5 493.0 108.4 74.6
Irlanda 8.1 83.1 70.9 98.4 33.9
Italia 631.2 102.4 4185.8 104.9 700.9
Letonia 1.9 113.4 12.8 112.5 1.8
Lituania 6.2 107.9 45.3 127.3 11.6
Luxemburg 2.1 152.3 9.1 86.6 9.1
Malta 2.0 99.1 9.0 92.6 3.1
Olanda 166.8 135.0 867.1 109.1 243.1
Polonia 155.7 122.6 1136.2 120.1 315.1
Portugalia 18.8 178.6 146.7 161.1 27.7
Slovacia 74.6 108.5 621.6 110.5 135.5
Slovenia 34.3 134.0 248.2 130.1 38.7
Spania 148.4 101.5 987.8 97.5 164.6
Suedia 33.6 92.4 314.4 100.5 34.3
Regatul Unit 201.7 93.4 1510.5 100.6 132.7
Ungaria 247.4 104.8 1710.4 99.2 433.9
Ţări nespecificate INTRA UE 1.2 144.8 6.3 122.7 0.2

AELS 58.6 159.9 323.9 114.5 39.3


Islanda 0.3 73.9 5.5 114.9 0.1
Liechtenstein 0.3 86.9 1.8 67.0 0.3
Norvegia 25.4 286.7 82.9 105.1 3.6
Elveţia 32.6 120.5 233.7 118.9 35.3

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 425.6 103.5 3341.5 117.5 655.7


din care:
Albania 4.4 101.1 32.4 96.1 2.4
Belarus 2.1 99.0 24.7 195.5 9.7
Bosnia şi Herţegovina 5.5 89.0 45.0 106.1 5.8
Federaţia Rusă 68.2 105.2 612.2 113.5 223.7
Republica Moldova 77.1 116.2 520.1 129.2 48.2
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 14.0 112.2 116.0 102.8 15.9
Serbia 49.0 99.2 409.7 117.7 45.6
Turcia 155.7 95.9 1230.8 115.8 236.5
Ucraina 35.2 104.6 283.7 124.9 67.1
EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued

EXPORTURI / EXPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017 Iulie 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017 July 2017
în % faţă de în % faţă de
milioane euro iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016 milioane euro
million euro in % as against million euro in % as against million euro
July 2016 1.I-31.VII 2016

ASIA 420.8 96.2 2400.3 103.1 622.4


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 238.5 92.5 1335.0 101.5 110.9
din care:
Arabia Saudită 20.8 34.6 152.9 73.4 0.7
Emiratele Arabe Unite 31.3 38.9 207.3 86.1 6.0
Iordania 21.7 88.5 132.8 69.6 0.1
Republica Islamică Iran 58.5 220.5 235.9 169.3 2.3
Liban 43.9 474.3 157.7 184.9 0.2
Republica Arabă Siriană 4.8 312.4 21.5 139.1 *)
Yemen 3.9 56,0 ori (times) 11.9 122.7 -
Georgia 14.9 100.9 88.6 90.8 *)
Armenia 0.1 41.0 1.2 88.1 -
Azerbaidjan 2.5 146.7 26.4 124.1 53.9
Irak 2.9 139.0 40.0 91.1 29.0
Israel 24.0 79.9 202.1 97.8 17.2

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 182.3 101.7 1065.4 105.3 511.5


din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 4.2 147.6 27.7 118.0 0.9
Republica Coreea 25.1 67.7 161.5 83.9 31.7
Malaezia 0.9 93.3 8.3 126.3 6.9
Singapore 3.1 129.9 20.5 91.6 2.0
Taiwan 3.4 78.8 26.3 111.3 16.9
Thailanda 5.4 191.6 36.0 146.4 12.6
China 56.8 124.1 421.4 123.7 292.2
India 45.3 202.2 150.8 129.9 21.5
Indonezia 2.0 302.6 10.6 61.5 12.2
Japonia 17.0 62.4 120.3 97.0 27.3
Pakistan 1.4 74.3 10.6 74.7 1.4
Sri-Lanka 0.1 34,1 ori (times) 0.7 49.3 0.6
Kazahstan 2.5 159.5 18.5 70.1 67.5
Tadjikistan - - *) 8.4 -
Turkmenistan *) 0.6 3.6 21.3 0.1
Uzbekistan 0.2 12.6 4.9 39.1 0.3

AFRICA 165.4 112.2 1183.9 93.9 58.1


AFRICA DE NORD 107.8 107.5 880.6 90.3 33.3
din care:
Algeria 20.4 106.0 201.0 94.1 0.7
Egipt 50.2 193.8 220.2 76.9 7.2
Libia 3.7 20.8 78.5 72.0 0.3
Maroc 22.0 89.2 335.3 132.7 16.9
Tunisia 11.5 89.7 45.7 40.3 8.2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
6.
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued

EXPORTURI / EXPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017 Iulie 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017 July 2017
în % faţă de în % faţă de
milioane euro iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016 milioane euro
million euro in % as against million euro in % as against million euro
July 2016 1.I-31.VII 2016

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 57.6 122.2 303.3 106.3 24.8


din care:
Camerun 0.3 143.0 2.0 159.0 0.2
Gabon 0.5 151.1 2.4 155.9 -
Guineea - - 0.6 55.3 -
Sudan 0.8 10.1 24.6 68.0 15.4
Coasta de Fildeş 0.4 62.6 3.6 80.9 0.5
Nigeria 1.4 102.0 14.7 62.3 0.1
Africa de Sud 32.0 201.4 124.6 150.8 2.8
Etiopia 7.5 43.9 16.6 23.3 0.1
Kenya 0.3 217.0 2.5 142.1 0.3

AMERICA 171.4 130.0 1098.4 117.0 110.7

AMERICA DE NORD 117.7 139.0 763.3 126.0 66.4


din care:
Statele Unite 90.5 122.1 621.4 111.5 58.8
Canada 27.2 256.9 141.9 292.3 7.7

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 14.2 130.2 113.0 133.7 11.3


din care:
Cuba 0.1 121.6 1.3 624.2 *)
Mexic 13.1 129.3 98.7 130.9 10.5
Panama 0.5 295.0 9.2 282.6 *)

AMERICA DE SUD 39.6 109.1 222.1 89.5 32.9


din care:
Argentina 2.9 199.9 12.6 74.4 11.6
Brazilia 15.4 97.7 112.0 89.3 19.5
Chile 6.8 131.4 25.0 108.8 0.1
Columbia 12.8 97.7 57.9 86.9 0.5
Ecuador 0.6 18,2 ori (times) 6.2 259.3 0.1
Peru 0.4 144.2 3.1 157.0 0.3
Republica Bolivariană a Venezuelei - - 0.6 52.3 *)

OCEANIA 57.0 763.0 306.8 82.8 2.3


din care:
Australia 6.1 94.6 39.4 108.2 2.2

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 7.1 106.7 49.2 111.9 1.9

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 443.7 108.8 3285.4 105.3 357.0
OPEC 148.2 69.9 980.7 94.4 52.2
OECD – UE 424.0 106.1 2965.9 113.7 431.0
CSI 188.0 104.2 1496.7 118.5 470.5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURI / IMPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017
în % faţă de în % faţă de
iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016
in % as against million euro in % as against
July 2016 1.I-31.VII 2016

114.0 42925.6 112.6 TOTAL

112.8 37238.1 111.3 EUROPE


112.3 32563.3 110.0 EUROPEAN UNION
105.7 1416.0 102.8 Austria
118.8 1010.7 111.0 Belgium
112.4 1219.8 103.8 Bulgaria
118.3 1210.2 111.2 Czech Republic
90.1 22.2 84.2 Cyprus
125.9 77.2 127.6 Croatia
164.0 185.9 133.7 Denmark
59.6 68.4 204.8 Estonia
100.5 2324.7 104.7 France
120.8 90.6 120.9 Finland
113.1 8571.7 108.7 Germany
121.9 496.0 110.8 Greece
130.0 213.3 114.8 Ireland
112.2 4484.8 109.7 Italy
117.5 12.4 122.7 Latvia
107.2 56.8 119.8 Lithuania
63.5 58.0 101.2 Luxembourg
69.2 26.5 59.7 Malta
126.1 1688.1 105.3 Netherlands
122.5 2255.3 120.0 Poland
101.7 195.7 124.0 Portugal
118.1 989.0 114.6 Slovakia
108.7 275.0 102.5 Slovenia
98.5 1193.7 111.6 Spain
132.0 244.0 109.4 Sweden
116.0 966.2 111.1 United Kingdom
107.1 3209.0 114.4 Hungary
153.3 2.1 291.1 Not specified INTRA EU countries

99.9 298.6 107.8 EFTA


22.1 0.8 29.0 Iceland
534.9 2.3 142.2 Liechtenstein
70.7 23.7 89.8 Norway
104.6 271.8 110.4 Switzerland

116.9 4376.1 122.9 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
110.9 18.3 185.6 Albania
152.1 53.5 143.7 Belarus
158.4 33.0 122.7 Bosnia and Herzegovina
116.1 1416.8 137.8 Russian Federation
121.9 307.7 113.6 Moldova, Republic of
162.1 94.7 138.5 Former Yugoslav Republic of Macedonia
114.9 286.1 112.8 Serbia
115.3 1690.3 115.7 Turkey
109.9 467.4 117.6 Ukraine
IMPORTURI / IMPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017
în % faţă de în % faţă de
iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016
in % as against million euro in % as against
July 2016 1.I-31.VII 2016

124.8 4219.0 116.7 ASIA


688.1 285.6 101.7 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
127.1 3.5 36.8 Saudi Arabia
747.7 20.0 315.8 United Arab Emirates
94.8 1.2 117.4 Jordan
127.4 25.4 53.3 Iran, Islamic Republic of
74.7 1.3 76.6 Lebanon
42.4 0.3 117.3 Syrian Arab Republic
- - - Yemen
106.3 5.1 76.2 Georgia
- *) 11.8 Armenia
871,1 ori (times) 103.9 149.0 Azerbaijan
- 29.0 48.4 Iraq
190.0 88.6 130.4 Israel

106.0 3933.4 117.9 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
78.1 7.7 100.2 Hong-Kong
68.6 266.0 90.3 Korea, Republic of
97.2 49.1 103.1 Malaysia
272.1 11.3 121.2 Singapore
120.1 113.8 112.5 Taiwan
133.6 81.4 108.0 Thailand
110.3 2151.6 114.2 China
115.6 169.1 114.6 India
234.4 74.9 127.3 Indonesia
96.9 207.0 113.6 Japan
98.3 11.1 115.5 Pakistan
80.2 6.5 126.0 Sri-Lanka
93.3 614.6 157.3 Kazakhstan
- - - Tajikistan
233.1 40.1 98.7 Turkmenistan
461.2 0.9 113.1 Uzbekistan

143.5 301.2 101.2 AFRICA


157.1 206.7 109.5 NORTH AFRICA
of which:
426.8 3.6 98.1 Algeria
161.3 62.8 109.2 Egypt
- 2.8 442.5 Libya
255.3 78.7 116.6 Morocco
82.7 58.8 98.9 Tunisia
IMPORTURI / IMPORTS
Iulie 2017 1.I-31.VII 2017
July 2017 1.I-31.VII 2017
în % faţă de în % faţă de
iulie 2016 milioane euro 1.I-31.VII 2016
in % as against million euro in % as against
July 2016 1.I-31.VII 2016

128.6 94.5 86.9 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
207.0 1.0 323.3 Cameroon
- 0.5 16,3 ori (times) Gabon
- 0.4 441.7 Guinea
- 15.4 184.4 Sudan
96.6 6.9 221.9 Côte d'Ivoire
63.6 1.3 218.4 Nigeria
134.5 16.9 104.1 South Africa
- 0.4 40.5 Ethiopia
78.6 1.3 42.8 Kenya

109.0 1139.2 157.5 AMERICA

140.7 771.3 193.7 NORTH AMERICA


of which:
148.1 712.7 196.7 United States
102.0 58.6 163.3 Canada

122.6 112.2 117.5 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
71.5 23.6 186.8 Cuba
123.4 64.3 81.5 Mexico
- *) 1.3 Panama

72.9 255.7 111.3 SOUTH AMERICA


of which:
408.0 50.0 143.8 Argentina
49.3 190.0 114.8 Brazil
51.5 2.1 116.7 Chile
77.5 5.9 68.6 Colombia
43.9 2.5 101.8 Ecuador
414.7 1.4 158.7 Peru
1.6 *) 1.5 Venezuela, Bolivarian Republic of

68.9 20.2 99.1 OCEANIA


of which:
66.8 18.5 101.1 Australia

84.5 7.9 103.0 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


122.6 2421.6 116.4 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU
452.6 165.5 84.1 OPEC
111.4 3405.9 122.5 OECD - EU
126.4 3004.8 134.4 CIS
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro


TOTAL 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7 5070.1 5711.5 4773.4

0 Alimente şi animale vii 380.8 407.2 380.2 349.1 370.7 353.9 262.5 298.9 339.0 288.9
00 Animale vii 32.4 43.0 34.6 37.9 19.7 28.4 17.3 22.6 33.9 40.3
01 Carne şi preparate din carne 30.1 28.8 31.8 29.2 31.3 29.1 26.8 28.4 37.4 35.6
02 Produse lactate şi ouă de păsări 12.0 11.5 9.5 9.0 7.8 8.2 7.8 9.3 12.2 12.5
03 Peşte, crustacee, moluşte 1.5 2.4 2.4 2.8 3.1 2.0 1.6 2.6 2.8 1.6
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 230.8 241.6 217.2 191.3 227.8 228.1 155.6 183.8 183.7 143.1
05 Legume şi fructe 27.9 26.5 22.9 20.2 19.7 12.2 9.3 8.9 12.9 10.3
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 7.5 9.0 11.8 10.5 10.2 5.8 6.6 7.2 8.3 6.4
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 5.4 7.6 13.4 13.0 13.5 10.9 8.5 10.2 11.8 7.9
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 19.2 23.8 20.1 17.8 17.9 14.9 14.7 10.1 15.2 17.0
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 14.0 13.0 16.7 17.4 19.9 14.3 14.1 15.9 20.9 14.0

1 Băuturi şi tutun 77.2 71.9 72.2 65.2 71.1 61.0 53.1 70.5 69.7 74.4
11 Băuturi 12.4 11.3 8.5 8.5 8.0 7.6 6.6 8.4 10.6 9.8
12 Tutun brut şi prelucrat 64.8 60.6 63.7 56.7 63.1 53.4 46.4 62.1 59.1 64.6

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 311.1 248.6 322.4 238.0 191.5 197.8 135.7 159.6 170.6 145.6
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 2.1 1.5 2.6 2.2 2.0 1.7 2.9 2.8 4.3 3.0
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 217.2 156.8 226.9 143.2 88.0 105.4 49.5 61.5 43.6 44.0
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 0.5 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.9 1.3 0.7 0.9
24 Lemn şi plută 43.8 47.4 47.0 47.0 50.8 43.7 41.7 49.5 60.3 47.5
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 1.8 1.7 2.1 2.1 2.6 2.1 2.3 2.7 3.7 2.8
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 7.8 7.5 8.2 8.3 8.2 5.4 6.4 6.9 8.4 7.0
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 2.9 3.0 3.6 3.3 4.2 3.3 4.3 4.2 4.4 3.1
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 30.8 27.6 27.3 28.3 31.6 33.0 24.5 26.9 40.2 33.6
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 4.3 2.8 4.5 3.6 3.6 3.0 3.2 3.7 5.0 3.6

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 166.8 159.7 100.9 194.3 210.7 269.7 197.9 189.5 161.9 212.6
32 Cărbune, cocs şi brichete 0.1 0.1 *) 0.1 0.1 *) *) *) 0.1 0.1
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 133.7 126.5 73.4 157.9 167.5 220.5 142.5 152.7 119.2 179.4
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 5.0 5.5 5.7 5.4 12.8 10.9 13.9 9.1 12.4 9.8
35 Energie electrică 28.0 27.6 21.9 30.9 30.3 38.3 41.5 27.7 30.3 23.3

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*)
Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 5.2 12.2 24.7 19.8 22.7 15.7 17.8 9.8 19.1 8.5
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 4.3 11.2 23.6 18.8 21.7 14.8 16.6 8.7 17.9 7.5
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.7

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 211.6 188.2 198.5 209.6 227.1 202.1 197.0 221.8 283.5 224.2
51 Produse chimice organice 11.7 9.8 11.6 10.0 9.7 11.0 9.2 14.4 8.4 11.7
52 Produse chimice anorganice 14.9 14.5 15.9 14.8 16.3 16.6 18.4 18.8 20.0 17.3
53 Produse tanante şi colorante 5.9 6.1 5.6 5.1 5.7 5.2 5.4 6.0 7.8 6.5
54 Produse medicale şi farmaceutice 64.0 50.1 55.3 64.1 68.3 59.4 64.1 64.0 72.2 56.6
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 38.4 40.8 42.7 38.9 47.6 41.5 32.1 37.0 48.3 38.7
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 2.6 9.4 7.1 9.0 4.5 9.3 5.1 6.8 15.8 11.0
57 Materiale plastice sub forme primare 32.3 26.5 24.5 29.9 35.0 28.4 28.8 31.3 34.8 32.4
58 Materiale plastice prelucrate 23.5 20.1 24.7 24.1 24.0 18.7 19.9 23.2 31.3 25.1
59 Alte materiale şi produse chimice 18.5 10.8 11.1 13.7 16.0 11.9 14.0 20.3 45.0 24.7

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 752.1 692.3 831.0 812.7 845.7 646.8 765.2 856.4 996.9 822.3
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 13.4 9.2 14.3 13.3 15.5 11.7 12.8 13.5 16.7 14.2
62 Cauciuc prelucrat 161.2 174.6 183.2 175.2 178.5 128.2 161.9 186.8 213.2 166.3
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 86.9 83.7 92.4 89.4 92.7 70.5 75.2 85.9 106.2 83.3
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 27.2 25.6 29.7 28.1 29.6 24.5 27.1 28.2 31.7 29.3
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 99.7 66.7 110.4 106.5 113.4 85.4 96.3 112.1 126.6 107.7
66 Articole din minerale nemetalice 24.9 23.2 27.5 26.2 26.4 19.6 23.0 28.5 31.6 28.0
67 Fier şi oţel 137.6 135.2 158.8 139.7 160.9 136.5 161.3 184.1 219.7 181.7
68 Metale neferoase 65.8 57.1 66.8 74.6 76.0 56.1 76.5 71.4 77.4 69.8
69 Articole prelucrate din metal 135.2 116.9 147.9 159.7 152.8 114.5 131.1 145.9 173.8 141.9

7 Maşini şi echipamente
pentru transport 2062.1 1991.2 2460.6 2408.7 2523.1 1892.9 2257.4 2410.8 2706.8 2247.9
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 118.5 93.3 129.2 128.2 138.6 113.7 137.9 140.3 157.2 123.5

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 53.0 63.8 82.2 67.3 72.4 63.0 54.0 62.4 81.5 60.1
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 14.5 10.7 17.8 16.2 13.8 14.3 13.3 14.4 13.3 10.8
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 277.2 268.4 323.8 315.6 315.8 239.9 297.3 324.6 381.4 303.8
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 23.0 22.2 23.7 24.7 27.3 27.2 18.6 21.2 27.1 25.1
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 110.2 117.8 132.9 124.2 134.5 110.3 105.6 121.9 119.7 103.8
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic) 708.9 732.2 854.0 834.1 889.3 617.2 718.1 770.5 886.8 739.1
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 685.7 534.7 822.0 785.2 832.6 627.5 782.3 855.1 997.8 792.4
79 Alte echipamente de transport 71.1 148.2 75.0 113.2 98.8 79.7 130.4 100.4 42.0 89.2

8 Articole manufacturate
diverse 822.6 655.2 829.9 771.1 830.3 655.8 772.8 834.5 942.2 728.8
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 18.4 17.4 22.4 23.2 25.8 18.5 20.4 22.9 26.7 21.7
82 Mobilă şi părţile ei 173.0 167.6 186.7 186.4 206.1 149.8 181.5 193.4 219.3 172.2
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 12.6 8.1 13.0 12.5 13.8 10.2 12.7 13.6 13.3 10.9
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 295.9 214.6 245.8 225.7 234.7 196.3 211.4 224.0 248.0 187.2
85 Încălţăminte 134.8 91.4 132.5 108.3 111.9 82.3 111.1 125.3 126.6 95.3
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 77.3 75.9 108.7 109.6 111.8 107.9 136.7 144.3 175.5 139.9
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;
ceasuri şi orologii 3.2 3.6 4.3 3.6 4.8 5.3 3.6 4.9 4.8 3.9
89 Alte articole
diverse 107.4 76.7 116.5 101.8 121.4 85.5 95.5 106.2 128.1 97.6

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 21.6 19.5 20.5 18.1 18.5 17.5 19.3 18.3 21.6 20.4

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4 TOTAL

280.6 270.8 397.5 2138.2 102.4 Food and live animals 0


52.4 43.9 32.2 242.5 115.7 Live animals 00
39.4 35.6 33.8 237.1 110.0 Meat and meat preparations 01
15.9 16.4 15.0 89.1 125.1 Dairy products and birds eggs 02
1.5 1.5 1.6 13.2 113.5 Fish, crustaceans, molluscs 03
106.8 109.5 214.6 1097.1 94.4 Cereals and cereal preparations 04
12.9 16.7 51.7 122.9 132.7 Vegetables and fruit 05
Sugars, sugar preparations 06
8.9 9.9 7.6 54.9 96.4 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices and 07
9.8 7.2 7.3 62.8 105.4 manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
13.3 14.2 18.9 103.4 100.2 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products 09
19.7 15.8 14.8 115.2 109.1 and preparations

79.2 73.7 87.4 508.1 94.0 Beverages and tobacco 1


13.5 13.2 14.0 76.1 111.4 Beverages 11
65.7 60.6 73.4 432.0 91.5 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


147.6 129.1 288.1 1176.1 107.8 except fuels
4.0 2.6 2.5 22.2 111.4 Hides, skins and fur skins, raw 21
18.6 25.2 186.4 428.8 108.3 Oil seeds and oleaginous fruit 22
Raw rubber (including synthetic and 23
0.7 1.0 0.7 6.1 129.9 reclaimed)
59.8 46.1 46.4 351.3 98.5 Cork and wood 24
3.2 2.5 2.3 19.6 168.7 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and 26
wool yarn combed) and their wastes
9.2 9.1 7.3 54.3 95.6 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding 27
4.5 3.7 2.9 27.1 118.3 coal, petroleum and precious stones)
43.0 34.6 35.4 238.2 120.4 Metalliferrous ores and metal scrap 28
Crude animal and vegetable 29
4.6 4.3 4.1 28.6 113.5 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3


158.2 152.4 185.2 1257.8 108.7 related materials
0.1 *) *) 0.3 148.5 Coal, coke and briquettes 32
Petroleum, petroleum products and 33
129.6 126.9 156.1 1006.4 103.7 related materials
10.0 8.6 11.3 75.1 210.6 Gas, natural and manufactured 34
18.5 16.9 17.8 176.0 117.2 Electricity 35
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats 4
15.4 15.0 11.6 97.2 141.0 and waxes
0.3 0.3 0.2 2.2 117.5 Animal oils and fats 41
Fixed vegetable fats and oils, crude, 42
14.0 13.9 10.3 89.0 142.5 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, 43
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
1.1 0.7 1.1 6.0 130.4 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


259.6 223.8 210.0 1619.9 110.2 n.e.s.
14.4 11.0 6.9 75.9 100.2 Organic chemicals 51
20.9 17.9 16.3 129.6 118.9 Inorganic chemicals 52
8.1 8.0 7.7 49.4 130.7 Dyeing, tanning and colouring materials 53
71.4 63.8 59.5 451.7 105.5 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils, resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing
43.8 38.9 43.3 282.1 107.0 and cleansing preparations
12.8 11.0 2.6 65.0 178.7 Mineral or chemical fertilisers 56
37.3 34.0 34.3 232.8 104.6 Plastics in primary forms 57
29.3 27.6 25.0 181.4 113.2 Plastics in non-primary forms 58
21.6 11.8 14.4 151.8 111.6 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6


980.6 900.0 852.3 6173.7 114.2 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures, 61
18.4 20.8 19.0 115.3 118.3 n.e.s. and dressed furskins
186.8 179.7 170.5 1265.2 108.3 Rubber manufactures 62
103.5 91.8 89.1 635.0 102.3 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of 64
36.3 33.2 31.9 217.7 119.2 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
134.5 116.3 115.7 809.0 110.2 n.e.s. and related products
32.1 27.8 26.9 197.7 112.2 Non-metallic mineral manufactures 66
211.2 197.2 184.1 1339.4 135.4 Iron and steel 67
82.0 74.6 69.5 521.3 108.5 Non-ferrous metals 68
175.9 158.7 145.8 1073.0 112.2 Manufactures of metals 69

Machinery and transport 7


2727.1 2392.3 2313.3 17055.6 108.9 equipment
Power generating machinery 71
148.4 138.6 124.0 970.0 108.7 and equipment
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Machinery specialised for 72
75.6 64.5 61.3 459.4 99.9 particular industries
Metal working 73
16.5 13.8 13.2 95.3 97.1 machinery
General industrial machinery and 74
equipment, and machine
371.2 332.0 314.6 2324.8 110.4 parts
Office machines and automatic data 75
25.2 23.7 22.0 163.0 105.3 processing machines
Telecommunications and sound 76
recording and reproducing
127.6 107.9 110.2 796.6 97.4 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and 77
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
859.3 778.9 721.4 5474.1 105.2 equipment)
Road vehicles (including air-cushion 78
935.0 900.5 841.2 6104.2 117.3 vehicles)
168.1 32.6 105.4 668.1 91.5 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8
911.1 888.1 860.4 5937.9 110.1 articles
Prefabricated buildings; sanitary 81
plumbing, heating and lighting
26.3 23.6 22.3 163.9 114.6 fixtures and fittings n.e.s
189.8 180.3 163.1 1299.7 101.2 Furniture and parts thereof 82
13.1 12.9 13.2 89.7 106.4 Travel goods, handbags and similar 83
Articles of apparel 84
238.3 244.5 249.1 1602.4 93.0 and clothing accessories
116.5 115.7 135.0 825.5 105.5 Fotwear 85
Professional, scientific and 87
197.5 175.1 162.5 1131.4 178.6 controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment 88
and supplies and optical goods,
5.2 3.8 3.7 29.8 117.4 watches and clocks
Miscellaneous manufactured 89
124.4 132.2 111.5 795.4 111.4 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 9


19.5 19.7 19.4 138.1 116.4 classified in SITC
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)

8. CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL


TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 5450.5 5470.5 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7 5723.9 6767.0 5821.5

0 Alimente şi animale vii 417.0 494.5 488.0 474.9 524.5 510.2 396.3 456.4 591.3 488.1
00 Animale vii 13.0 15.2 17.3 13.9 10.4 12.3 10.8 11.2 16.9 15.0
01 Carne şi preparate din carne 66.4 74.7 79.5 72.5 67.2 64.1 44.0 54.7 60.6 62.0
02 Produse lactate şi ouă de păsări 33.5 33.7 36.7 39.1 42.8 44.0 40.0 41.4 47.9 36.9
03 Peşte, crustacee, moluşte 18.3 19.0 17.7 21.3 24.0 23.0 16.8 20.2 25.3 19.1
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 92.9 124.0 112.8 94.8 99.5 88.4 46.7 77.3 101.4 87.0
05 Legume şi fructe 72.1 76.3 75.2 87.1 113.0 127.7 111.1 118.7 151.8 127.4
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 25.1 24.5 27.2 19.2 22.6 21.4 18.2 15.8 43.8 30.9
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 36.8 41.1 53.4 60.1 65.5 55.9 42.9 46.4 51.3 41.1
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 26.2 50.4 28.7 26.7 36.7 35.5 32.1 32.8 45.2 33.9
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 32.6 35.6 39.5 40.2 42.9 37.9 33.7 38.0 47.0 34.7

1 Băuturi şi tutun 48.7 50.5 46.3 51.1 49.8 46.9 38.6 42.7 60.5 50.6
11 Băuturi 24.0 25.6 24.7 24.7 25.4 24.5 14.3 17.7 24.2 24.4
12 Tutun brut şi prelucrat 24.7 24.9 21.7 26.4 24.5 22.5 24.3 25.1 36.2 26.2

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 169.6 142.8 164.4 163.9 157.1 178.6 153.8 184.6 230.5 189.1
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 0.3 0.1 0.4 0.7 1.4 0.8 0.6 0.4 0.7 0.4
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 41.1 20.4 15.1 15.9 21.5 30.8 29.2 24.7 23.6 15.5
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 24.6 25.1 25.6 25.9 22.8 18.7 23.0 33.7 35.8 39.4
24 Lemn şi plută 19.0 17.2 16.4 16.3 18.0 16.4 11.9 18.2 22.1 19.3
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 7.2 8.4 5.3 6.8 7.7 9.1 5.6 6.1 6.7 7.1
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 25.1 20.1 36.4 34.4 31.2 26.7 29.2 29.5 31.4 24.2
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 14.3 7.9 9.0 9.0 8.3 12.0 5.4 8.1 10.7 15.0
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 26.0 26.3 37.2 37.3 26.2 45.9 30.0 32.4 61.0 43.8
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 12.0 17.1 19.0 17.6 19.9 18.2 18.8 31.6 38.5 24.4

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 296.1 422.8 291.2 340.3 396.4 424.7 469.2 369.2 353.8 382.8
32 Cărbune, cocs şi brichete 19.5 18.2 19.4 20.5 18.6 23.7 27.0 28.6 31.4 29.6
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 261.6 384.3 240.2 253.6 307.7 319.4 355.5 267.3 291.2 333.7
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 12.3 14.2 19.8 53.9 60.1 73.4 73.7 54.2 20.1 7.9
35 Energie electrică 2.8 6.1 11.8 12.3 10.0 8.3 13.0 19.1 11.0 11.6
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare

8. CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL


TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro /


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 14.1 12.9 14.4 13.2 13.6 12.3 11.1 11.2 15.1 11.2
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 1.5 1.4 2.1 2.1 1.6 1.4 2.2 1.4 2.0 1.0
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 10.8 9.7 9.9 9.0 9.7 9.2 7.1 7.9 10.6 8.4
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 1.8 1.8 2.4 2.1 2.3 1.8 1.8 1.9 2.5 1.8

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 749.0 760.5 760.0 762.0 773.7 657.9 682.2 791.9 946.8 761.4
51 Produse chimice organice 51.8 59.5 47.2 45.9 55.1 44.9 46.7 48.5 55.9 54.1
52 Produse chimice anorganice 24.8 20.0 23.3 26.3 20.8 22.2 17.5 23.0 24.9 23.0
53 Produse tanante şi colorante 41.1 34.4 41.6 37.7 34.3 26.3 28.1 35.4 43.7 37.6
54 Produse medicale şi farmaceutice 234.7 206.3 225.7 246.0 249.5 233.9 204.7 212.7 255.2 219.0
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 73.7 82.4 86.5 92.8 94.4 77.2 73.1 78.8 93.5 75.0
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 34.1 72.9 40.5 33.0 29.4 25.9 36.4 56.7 67.3 23.8
57 Materiale plastice sub forme primare 118.3 112.2 123.6 115.0 113.4 87.9 100.9 113.3 140.9 134.9
58 Materiale plastice prelucrate 81.4 81.9 85.8 86.0 87.7 66.9 70.4 79.5 99.6 84.7
59 Alte materiale şi produse chimice 89.0 90.9 85.7 79.1 89.3 72.7 104.5 144.1 165.7 109.3

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 1148.8 1028.6 1209.0 1215.5 1195.4 962.6 1022.7 1151.2 1337.1 1172.4
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 65.0 44.2 64.2 72.4 70.6 55.3 58.1 65.4 73.1 65.7
62 Cauciuc prelucrat 76.3 73.1 85.7 87.6 78.6 56.2 73.4 87.8 98.7 77.3
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 33.7 39.7 41.1 37.2 34.9 30.2 25.9 30.0 37.9 35.3
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 83.1 81.1 89.2 88.3 87.9 75.8 77.7 76.3 91.7 77.7
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 250.5 201.9 253.1 276.0 269.2 208.7 233.2 249.3 288.3 252.1
66 Articole din minerale nemetalice 78.7 78.6 82.4 79.7 69.7 55.7 50.3 67.5 84.8 76.8
67 Fier şi oţel 219.4 188.4 221.8 205.5 210.6 174.7 192.2 220.6 261.9 231.9
68 Metale neferoase 102.0 97.4 106.2 102.5 96.0 84.2 91.2 101.5 109.7 101.2
69 Articole prelucrate din metal 240.2 224.1 265.3 266.4 278.0 221.7 220.8 252.9 291.2 254.5

7 Maşini şi echipamente pentru transport 2045.2 1966.0 2356.4 2352.8 2403.0 2120.2 1954.2 2100.2 2512.0 2176.2
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 140.4 121.7 172.6 163.9 153.4 142.8 153.9 155.8 171.7 152.7

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD


DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
8. TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CSCI July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
Aprilr)
REV.4

milioane euro / million euro milioane euro /


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 173.9 155.0 162.7 146.4 170.9 209.0 96.3 144.4 178.5 174.9
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 42.5 35.0 38.9 43.5 50.0 49.7 33.6 50.0 36.8 40.0
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 288.9 276.9 322.7 295.1 298.6 272.6 271.3 292.7 364.2 300.6
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 63.8 72.3 92.0 95.7 115.3 97.0 80.1 71.8 89.1 76.1
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 173.8 199.6 226.7 290.1 297.2 209.6 202.3 182.7 250.5 206.8
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic ) 607.7 616.8 702.5 741.2 746.1 611.0 642.7 666.2 770.8 662.0
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 489.5 467.0 556.9 559.0 552.4 482.1 452.5 512.9 622.0 542.5
79 Alte echipamente de transport 64.8 21.8 81.3 17.9 19.1 46.4 21.5 23.7 28.3 20.5

8 Articole manufacturate
diverse 560.2 590.3 692.2 688.5 661.4 596.0 553.7 614.6 718.3 587.9
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 31.9 36.7 44.7 43.6 44.2 32.2 24.1 31.6 32.7 30.6
82 Mobilă şi părţile ei 44.5 51.5 53.6 55.4 59.0 56.6 42.3 49.7 57.0 49.8
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 12.5 10.3 10.9 8.7 10.4 10.3 9.9 10.3 11.1 8.2
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 102.2 130.0 143.8 137.7 120.8 107.6 110.5 112.9 140.5 109.0
85 Încălţăminte 66.1 66.3 75.5 66.6 58.5 51.3 71.4 77.8 91.9 65.1
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 88.6 82.6 105.9 99.4 110.7 122.2 90.2 90.7 111.4 95.6
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;
ceasuri şi orologii 14.3 15.4 16.4 19.2 18.9 17.6 15.3 17.4 21.0 15.5
89 Alte articole
diverse 200.1 197.5 241.3 257.8 239.1 198.2 190.0 224.3 252.6 214.1

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 1.7 1.6 1.8 2.4 1.9 1.5 2.0 1.8 1.8 1.8
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
6684.1 6433.0 6212.4 42925.6 112.6 TOTAL

552.6 456.0 460.0 3400.8 113.9 Food and live animals 0


20.2 16.7 15.0 105.9 110.4 Live animals 00
77.8 75.1 76.0 450.1 120.7 Meat and meat preparations 01
43.5 45.4 41.1 296.2 126.4 Dairy products and birds eggs 02
22.4 23.0 20.9 147.7 118.2 Fish, crustaceans, molluscs 03
94.8 61.9 69.3 538.5 108.2 Cereals and cereal preparations 04
138.4 98.3 80.8 826.4 112.6 Vegetables and fruit 05
Sugars, sugar preparations 06
30.6 14.3 38.9 192.6 108.8 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices 07
40.2 41.9 40.1 304.0 106.8 and manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
43.7 40.7 39.5 267.9 116.7 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products 09
40.9 38.7 38.4 271.4 115.9 and preparations

60.9 52.8 59.3 365.4 106.8 Beverages and tobacco 1


29.1 25.4 29.6 164.7 117.7 Beverages 11
31.7 27.5 29.7 200.7 99.2 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


231.1 177.3 171.2 1337.7 118.0 except fuels
0.8 0.5 0.5 4.1 85.7 Hides, skins and fur skins, raw 21
49.4 13.9 25.1 181.4 119.5 Oil seeds and oleaginous fruit 22
Raw rubber (including synthetic and 23
40.9 37.6 31.9 242.2 155.2 reclaimed)
19.1 18.7 20.1 129.3 90.0 Cork and wood 24
8.6 7.8 8.6 50.6 105.8 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and 26
wool yarn combed) and their wastes
32.0 32.3 27.8 206.3 99.9 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding 27
10.6 9.3 9.5 68.6 90.9 coal, petroleum and precious stones)
47.4 41.5 33.6 289.6 145.3 Metalliferrous ores and metal scrap 28
Crude animal and vegetable 29
22.4 15.8 14.1 165.6 111.7 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3


378.8 296.1 433.4 2683.3 138.7 related materials
23.8 26.0 29.7 196.2 173.1 Coal, coke and briquettes 32
Petroleum, petroleum products and 33
329.6 254.8 381.8 2213.9 132.6 related materials
4.9 5.5 3.5 169.9 201.4 Gas, natural and manufactured 34
20.4 9.8 18.4 103.4 154.2 Electricity 35
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats 4
15.0 14.0 11.3 88.8 94.5 and waxes
1.9 2.1 1.3 11.9 114.7 Animal oils and fats 41
Fixed vegetable fats and oils, crude, 42
11.0 9.9 8.1 62.9 87.5 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, 43
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
2.1 2.0 1.8 14.0 120.0 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


872.0 888.7 880.3 5823.2 109.3 n.e.s.
69.4 69.2 55.8 399.7 118.5 Organic chemicals 51
28.5 22.1 22.1 161.2 105.9 Inorganic chemicals 52
48.1 45.7 43.1 281.7 106.3 Dyeing, tanning and colouring materials 53
258.2 296.3 271.5 1717.6 104.8 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils, resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing
88.3 92.0 90.4 591.0 115.0 and cleansing preparations
31.5 24.9 58.8 299.2 112.1 Mineral or chemical fertilisers 56
145.4 142.3 146.9 924.6 111.0 Plastics in primary forms 57
98.8 94.3 97.7 625.1 108.6 Plastics in non-primary forms 58
103.8 101.9 93.9 823.1 110.2 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6


1445.6 1325.7 1294.2 8749.0 109.5 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures, 61
86.8 77.5 70.0 496.5 109.1 n.e.s. and dressed furskins
81.8 79.0 85.3 583.2 108.0 Rubber manufactures 62
43.8 40.8 43.4 257.0 114.5 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of 64
95.4 91.0 91.8 601.7 102.8 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
306.2 280.1 262.4 1871.5 99.2 n.e.s. and related products
96.3 89.9 84.7 550.2 110.2 Non-metallic mineral manufactures 66
304.5 268.2 260.5 1739.8 121.8 Iron and steel 67
118.7 115.3 117.1 754.7 105.5 Non-ferrous metals 68
312.2 283.9 279.0 1894.4 114.6 Manufactures of metals 69

2458.3 2574.6 2241.2 16016.6 111.4 Machinery and transport equipment 7


Power generating machinery 71
168.5 153.7 150.4 1106.7 108.7 and equipment
1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SITC
1.I-31.VII 2017 REV.4
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Machinery specialised for 72
196.4 203.9 197.5 1192.0 108.6 particular industries
Metal working 73
48.5 47.5 48.2 304.6 113.8 machinery
General industrial machinery and 74
equipment, and machine
374.1 355.2 337.3 2295.5 111.7 parts
Office machines and automatic data 75
74.2 73.0 65.8 530.1 106.8 processing machines
Telecommunications and sound 76
recording and reproducing
219.5 239.0 177.6 1478.4 114.4 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and 77
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
755.1 725.3 681.0 4903.1 112.5 equipment)
Road vehicles (including air-cushion 78
599.7 550.5 553.0 3833.0 106.6 vehicles)
22.2 226.5 30.4 373.3 186.3 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8
667.9 646.2 658.7 4447.3 113.5 articles
Prefabricated buildings; sanitary 81
plumbing, heating and lighting
38.1 40.8 43.8 241.7 115.7 fixtures and fittings n.e.s
56.7 50.3 51.1 357.0 107.5 Furniture and parts thereof 82
11.9 14.2 13.4 79.0 121.3 Travel goods, handbags and similar 83
Articles of apparel 84
117.2 114.7 120.0 825.0 115.0 and clothing accessories
69.4 69.1 75.4 520.1 119.1 Fotwear 85
Professional, scientific and 87
112.2 113.2 113.5 726.7 119.0
### controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment 88
and supplies and optical goods,
19.7 16.7 15.5 121.0 115.3 watches and clocks
Miscellaneous manufactured 89
242.5 227.3 225.9 1576.8 109.2 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 9


2.0 1.5 2.6 13.4 108.3 classified in SITC
EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
9. FOB EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
MCE July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7 5070.1 5711.5 4773.4
1 Alimente şi băuturi 571.0 545.8 563.4 387.1 372.1 377.9 250.7 282.2 352.0 287.6
11 Produse de bază (primare) 473.9 442.3 435.4 267.5 242.7 273.4 153.3 181.8 215.8 180.5
111 În principal destinate pentru industrie 442.9 410.7 406.2 241.8 220.3 258.1 139.7 168.0 197.4 165.3
112 În principal destinate pentru
consumul casnic 31.0 31.6 29.2 25.7 22.4 15.3 13.6 13.8 18.4 15.1
12 Produse prelucrate 97.2 103.6 128.0 119.6 129.4 104.5 97.5 100.4 136.2 107.1
121 În principal destinate pentru industrie 6.4 13.9 27.1 21.2 22.2 15.7 18.6 11.4 20.8 9.7
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 90.8 89.7 100.9 98.4 107.3 88.8 78.9 89.0 115.4 97.4
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1035.8 943.0 1133.2 1182.9 1227.6 971.9 1087.1 1191.0 1351.0 1135.9
21 Produse de bază 78.5 69.4 111.5 169.8 156.6 143.2 119.1 141.5 117.1 105.8
22 Produse prelucrate 957.2 873.6 1021.7 1013.1 1071.1 828.7 968.0 1049.4 1233.8 1030.1
3 Combustibili şi lubrifianţi 160.1 153.7 96.2 189.4 204.4 265.8 191.4 182.9 152.8 206.0
31 Produse de bază 1.3 1.1 1.5 2.0 1.9 1.3 0.6 0.7 0.8 1.3
32 Produse prelucrate 158.7 152.6 94.7 187.4 202.4 264.5 190.9 182.2 152.0 204.7
321 Carburanţi pentru motoare 63.6 63.8 31.9 78.2 80.5 117.9 60.7 89.9 48.3 87.7
322 Alţi carburanţi 95.1 88.8 62.9 109.2 121.9 146.6 130.2 92.3 103.7 117.0
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 899.4 904.5 1091.4 1062.0 1100.6 885.0 960.0 1046.6 1211.8 990.9
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 373.4 384.7 486.8 461.2 472.8 414.2 462.9 510.0 603.7 493.8
42 Subansamble, piese şi accesorii 526.0 519.8 604.6 600.8 627.9 470.8 497.1 536.5 608.1 497.2
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 1156.2 1108.6 1401.3 1369.6 1442.5 1062.0 1330.2 1440.0 1595.9 1323.9
51 Automobile pentru transportul persoanelor 238.3 82.9 258.7 243.4 271.8 215.2 233.4 264.7 335.5 232.9
52 Alte echipamente de transport 35.6 144.6 72.6 101.3 88.3 72.3 91.7 100.1 45.8 94.1
521 Destinate pentru industrie 28.4 137.3 64.0 95.6 83.4 66.4 84.9 86.8 25.6 80.6
522 Nedestinate pentru industrie 7.2 7.2 8.5 5.7 4.9 5.9 6.8 13.4 20.2 13.5
53 Subansamble, piese şi accesorii 882.2 881.2 1070.1 1024.8 1082.4 774.5 1005.0 1075.2 1214.6 997.0
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 931.6 772.7 925.9 871.7 935.4 726.7 803.5 905.3 1015.1 807.1
61 Durabile 169.3 186.0 212.9 211.1 226.2 159.4 176.2 207.6 235.4 182.7
62 Semi-durabile 522.7 378.6 477.5 428.2 458.1 358.5 412.8 456.0 490.0 385.7
63 Nedurabile 239.6 208.1 235.5 232.4 251.1 208.9 214.6 241.7 289.7 238.7
7 Bunuri necuprinse în altă parte 57.1 17.6 29.7 24.0 28.8 23.9 55.6 22.1 33.0 21.9

EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


10 FOB EXPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

.COD Iul. Aug.


2016
Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
2017

SCN July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7 5070.1 5711.5 4773.4

1 Bunuri de capital 401.8 522.0 550.8 556.8 556.2 480.6 547.8 596.8 629.2 574.4
2 Bunuri intermediare 2989.6 2858.4 3305.5 3182.6 3304.2 2638.8 2878.3 3075.1 3496.3 2923.4
3 Bunuri de consum 1060.6 901.1 1064.6 1001.5 1070.0 836.8 902.8 1021.5 1169.2 933.2
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 359.0 164.3 320.2 345.7 381.1 356.9 349.8 376.7 416.7 342.5
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 BEC
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4 TOTAL
260.5 282.5 581.8 2297.4 106.1 Food and beverages 1
126.0 157.6 469.5 1484.5 103.5 Basic (primary) goods 11
107.5 137.5 413.1 1328.6 101.0 Mainly for industry 111
Mainly for household 112
18.5 20.1 56.3 155.9 130.6 consumption
134.5 124.9 112.3 812.9 111.4 Processed goods 12
13.9 15.6 12.6 102.6 126.1 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
120.6 109.2 99.6 710.3 109.5 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
1362.2 1200.9 1111.1 8439.2 111.7 specified
125.9 87.7 71.0 768.1 108.3 Basic (primary) goods 21
1236.3 1113.2 1040.1 7671.0 112.1 Processed goods 22
148.1 150.0 174.3 1205.4 106.8 Fuels and lubricants 3
1.5 2.0 2.1 9.0 114.8 Basic (primary) goods 31
146.5 148.0 172.2 1196.4 106.8 Processed goods 32
60.5 66.9 75.7 489.7 99.3 Motor fuels 321
86.0 81.1 96.5 706.7 112.6 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1215.8 1077.8 1037.7 7540.6 113.9 accessories thereof
Capital goods (except 41
627.5 541.1 518.6 3757.6 127.2 transport equipment)
588.3 536.7 519.0 3783.0 103.3 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
1603.7 1410.1 1382.4 10086.2 110.7 and accessories thereof
295.3 297.5 282.9 1942.1 104.7 Passengers motor cars 51
157.8 34.2 103.5 627.2 95.4 Other transport equipment 52
140.9 20.9 91.9 531.4 91.7 Industrial 521
16.9 13.3 11.6 95.8 122.7 Non-industrial 522
1150.6 1078.4 996.1 7516.9 113.9 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
962.1 902.8 917.9 6313.8 102.2 specified
218.0 195.1 172.6 1387.6 103.0 Durable 61
477.0 474.4 500.7 3196.6 102.1 Semi-durable 62
267.1 233.3 244.6 1729.6 101.6 Non-durable 63
26.5 40.9 20.0 220.1 93.7 Goods not elsewhere classified 7

2017 1.I-31.VII 2017


Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SNA
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4 TOTAL
768.4 561.9 610.5 4289.0 121.3 Capital goods 1
3309.9 3052.3 3150.7 21886.0 110.3 Intermediate goods 2
1118.1 1045.5 1085.5 7275.7 103.5 Consumer goods 3
382.4 405.2 378.6 2651.9 102.7 Goods not included in the 3 classes 4
IMPORTURILE CIF PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
11 CIF IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
MCE July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro


TOTAL 5450.5 5470.5 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7 5723.9 6767.0 5821.5

1 Alimente şi băuturi 462.5 491.8 503.6 479.5 524.1 521.3 405.0 454.4 587.3 484.9
11 Produse de bază (primare) 178.4 186.9 171.5 147.0 167.0 201.6 160.4 176.9 226.3 186.6
111 În principal destinate pentru industrie 110.1 113.9 100.4 64.0 63.5 75.4 48.1 59.2 80.6 64.4
112 În principal destinate pentru
consumul casnic 68.3 72.9 71.1 83.0 103.4 126.3 112.3 117.6 145.7 122.2
12 Produse prelucrate 284.2 304.9 332.1 332.5 357.1 319.7 244.6 277.6 361.0 298.3
121 În principal destinate pentru industrie 43.1 42.5 42.7 32.3 32.5 29.2 24.3 32.5 60.1 46.1
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 241.1 262.5 289.4 300.2 324.6 290.4 220.3 245.1 300.9 252.2
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1849.6 1785.9 1955.0 1951.7 1921.8 1593.2 1662.9 1874.5 2274.5 1961.7
21 Produse de bază 102.3 99.9 110.5 129.0 117.2 134.2 105.5 132.0 186.4 153.2
22 Produse prelucrate 1747.3 1686.0 1844.5 1822.7 1804.6 1459.0 1557.5 1742.5 2088.1 1808.5
3 Combustibili şi lubrifianţi 282.9 413.0 274.9 330.6 391.0 422.2 468.3 371.2 350.2 378.9
31 Produse de bază 175.6 303.4 137.5 188.4 279.6 299.2 348.2 228.5 182.9 235.4
32 Produse prelucrate 107.3 109.5 137.4 142.2 111.3 123.0 120.1 142.8 167.3 143.5
321 Carburanţi pentru motoare 5.5 11.6 4.5 4.5 4.1 4.3 4.0 3.7 6.3 8.8
322 Alţi carburanţi 101.8 97.9 132.9 137.8 107.2 118.7 116.1 139.1 161.0 134.7
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 1292.5 1286.0 1460.2 1460.9 1557.1 1421.1 1251.7 1315.2 1572.4 1366.9
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 661.6 657.0 756.5 770.5 831.3 789.2 603.4 640.1 792.8 696.9
42 Subansamble, piese şi accesorii 630.9 629.0 703.6 690.3 725.8 631.9 648.3 675.1 779.6 670.0
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 762.6 676.9 889.5 825.9 805.4 736.9 693.3 770.4 919.0 786.9
51 Automobile pentru transportul persoanelor 141.3 147.3 165.3 172.8 157.9 154.5 125.1 134.4 176.4 157.9
52 Alte echipamente de transport 167.6 111.7 173.6 126.6 135.6 153.6 97.3 130.5 144.6 116.8
521 Destinate pentru industrie 162.7 107.8 169.7 124.4 132.5 150.6 95.4 126.3 138.0 110.2
522 Nedestinate pentru industrie 4.9 3.9 3.8 2.2 3.0 3.0 1.9 4.2 6.5 6.6
53 Subansamble, piese şi accesorii 453.7 417.8 550.6 526.6 511.9 428.9 470.9 505.5 598.0 512.1
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 798.5 815.3 938.8 1010.7 976.1 814.6 801.2 933.6 1057.6 836.1
61 Durabile 107.8 126.3 160.6 219.2 202.9 137.0 106.1 131.4 158.8 129.2
62 Semi-durabile 309.0 331.6 384.6 374.3 349.3 299.6 319.7 349.6 399.9 319.6
63 Nedurabile 381.7 357.3 393.6 417.1 423.8 378.0 375.4 452.6 498.8 387.3
7 Bunuri necuprinse în altă parte 1.8 1.7 1.7 5.2 1.5 1.6 1.3 4.5 6.0 6.0

IMPORTURILE CIF PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


12 CIF IMPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

.COD 2016 2017


Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
SCN July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro


TOTAL 5450.5 5470.5 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7 5723.9 6767.0 5821.5

1 Bunuri de capital 824.3 764.8 926.3 894.9 963.8 939.7 698.8 766.4 930.8 807.1
2 Bunuri intermediare 3364.7 3390.5 3622.8 3591.0 3642.3 3176.5 3318.8 3514.5 4136.7 3624.4
3 Bunuri de consum 1112.8 1154.6 1303.1 1396.2 1407.2 1234.3 1135.7 1300.5 1510.7 1217.2
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 148.7 160.6 171.4 182.5 163.6 160.4 130.4 142.6 188.7 172.7
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 BEC
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
6684.1 6433.0 6212.4 42925.6 112.6 TOTAL
575.7 457.6 485.4 3450.5 112.5 Food and beverages 1
235.4 137.2 151.3 1274.2 110.8 Basic (primary) goods 11
101.9 45.3 75.4 474.9 105.0 Mainly for industry 111
Mainly for household 112
133.6 91.9 75.9 799.3 114.5 consumption
340.3 320.4 334.1 2176.3 113.5 Processed goods 12
49.2 33.0 53.6 298.8 102.7 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
291.1 287.4 280.5 1877.5 115.5 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
2347.3 2156.5 2105.7 14383.2 110.7 specified
155.0 115.7 96.8 944.6 120.3 Basic (primary) goods 21
2192.3 2040.8 2008.9 13438.5 110.1 Processed goods 22
367.8 289.8 425.8 2652.0 139.7 Fuels and lubricants 3
187.5 152.9 275.9 1611.4 132.8 Basic (primary) goods 31
180.3 136.8 149.9 1040.6 151.8 Processed goods 32
6.6 5.7 4.9 40.0 124.4 Motor fuels 321
173.7 131.2 144.9 1000.6 153.1 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1584.0 1566.3 1458.9 10115.4 112.1 accessories thereof
Capital goods (except 41
807.3 838.1 749.0 5127.6 112.5 transport equipment)
776.7 728.2 709.8 4987.8 111.7 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
860.7 1011.2 805.3 5846.7 110.5 and accessories thereof
180.5 162.3 173.0 1109.6 116.8 Passengers motor cars 51
132.1 327.0 127.4 1075.7 106.4 Other transport equipment 52
124.4 320.1 120.9 1035.5 106.2 Industrial 521
7.7 6.9 6.5 40.2 112.4 Non-industrial 522
548.0 521.9 504.9 3661.4 110.0 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
944.4 950.6 923.0 6446.5 110.6 specified
146.8 132.3 128.6 933.2 112.6 Durable 61
366.8 358.5 361.0 2475.1 117.2 Semi-durable 62
430.8 459.9 433.3 3038.2 105.2 Non-durable 63
4.1 1.0 8.4 31.3 171.1 Goods not elsewhere classified 7

2017 1.I-31.VII 2017


Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 SNA
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
6684.1 6433.0 6212.4 42925.6 112.6 TOTAL

931.8 1158.2 869.9 6163.1 111.4 Capital goods 1


4184.3 3769.1 3870.3 26418.1 112.9 Intermediate goods 2
1376.7 1336.8 1285.8 9163.5 111.9 Consumer goods 3
191.3 168.9 186.3 1180.9 118.1 Goods not included in the 3 classes 4
EXPORTURILE FOB CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2008)
FOB EXPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
13 OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)
. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CPSA July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7 5070.1 5711.5 4773.4

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 495.3 455.9 488.1 378.2 336.8 358.6 220.8 267.3 257.9 223.0
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6 1.4 1.2 1.9 2.3 2.2
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 *) 0.1 0.4 0.4 0.2
05 Cărbune şi lignit 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1
06 Petrol brut şi gaze naturale 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 1.1 0.3 0.4 0.5 1.0
07 Minereuri metalifere 1.2 7.6 1.9 4.4 4.2 4.4 3.6 2.4 5.5 4.0
08 Alte minerale şi produse de carieră 2.2 2.5 2.9 2.9 3.5 2.8 3.4 3.6 3.3 2.7
10 Produse alimentare 113.2 125.6 150.5 139.9 150.2 120.5 114.9 112.8 153.8 125.0
11 Băuturi 14.8 12.5 10.0 10.2 9.8 9.3 8.0 9.0 12.8 12.1
12 Produse din tutun 64.7 60.3 63.4 56.3 62.8 53.3 46.4 59.7 57.4 63.4
13 Produse ale industriei textile 97.5 66.4 109.0 103.7 111.3 84.1 93.4 111.5 124.6 105.1
14 Articole de îmbrăcăminte 295.7 214.2 246.0 224.5 234.9 195.1 210.7 223.2 247.7 187.2
15 Piei şi produse din piele 143.2 99.2 142.9 121.6 127.0 98.3 129.5 142.7 145.7 108.1
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 125.3 126.6 133.0 130.0 136.8 109.1 110.7 129.5 161.5 125.7
17 Hârtie şi produse din hârtie 30.0 27.9 32.3 30.0 32.3 26.6 30.0 30.6 34.6 31.5
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 135.0 130.1 74.9 161.8 178.0 229.9 155.2 161.2 130.1 187.1
20 Substanţe şi produse chimice 136.1 124.4 131.0 130.1 144.6 129.9 122.7 142.8 190.5 152.4
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 64.5 50.7 55.5 64.6 68.8 59.7 64.6 64.1 72.9 56.7
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 241.3 237.5 263.3 254.8 265.3 191.8 232.7 267.3 308.9 246.4
23 Alte produse din minerale nemetalice 30.0 28.2 32.5 31.6 32.8 23.8 29.0 34.1 38.1 33.3
24 Produse ale industriei metalurgice 220.8 204.9 239.8 227.0 250.6 204.0 246.7 266.9 310.6 263.8
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 149.8 124.2 169.1 168.6 173.1 121.7 146.9 160.1 197.9 157.7
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 233.9 238.0 292.2 284.2 302.2 274.0 283.1 314.1 353.1 290.6
27 Echipamente electrice 499.3 524.6 603.7 608.0 636.7 451.5 510.2 551.8 628.7 526.9
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 398.1 386.5 475.9 447.2 457.8 366.2 416.1 453.6 541.4 429.5
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 912.8 753.8 1099.0 1049.0 1120.8 816.0 1033.1 1108.6 1282.5 1023.0
30 Alte mijloace de transport 99.9 168.5 106.2 138.8 124.6 101.3 155.6 133.7 84.9 119.0
31 Mobilă 168.4 164.1 181.5 183.5 203.0 146.8 178.6 188.2 214.5 168.6
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 53.9 35.7 54.6 48.8 50.9 35.7 38.6 44.1 51.6 44.5
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 28.0 27.6 21.9 30.9 30.3 38.3 41.5 27.7 30.3 23.3
Alte produse necuprinse în altă parte 54.1 46.5 57.8 53.3 58.7 57.7 50.9 56.7 67.4 59.4

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CPA
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4 TOTAL

176.7 181.4 477.0 1804.0 102.2 Products of agriculture and hunting 01


Products of forestry 02
2.5 2.2 2.1 14.3 150.8 and logging
Fish and other fishing 03
0.2 0.3 0.5 2.2 104.6 products,aquaculture products
0.1 - - 0.3 167.4 Coal and lignite 05
1.1 1.7 1.6 6.8 114.7 Crude petroleum and natural gas 06
3.8 2.5 3.7 25.5 180.8 Metal ores 07
3.5 2.8 1.9 21.3 115.6 Other mining and quarrying products 08
149.6 138.6 127.0 921.5 111.7 Food products 10
13.6 14.3 15.0 84.8 102.3 Beverages 11
64.2 59.7 72.1 423.0 89.8 Tobacco products 12
132.6 115.1 113.9 796.2 110.9 Textile products 13
236.9 243.7 248.8 1598.1 92.8 Wearing apparel 14
133.4 136.0 151.2 946.5 108.1 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
156.6 132.9 130.2 947.1 100.9 and plaiting materials
39.4 36.0 34.5 236.6 117.4 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
135.5 133.8 163.6 1066.4 107.6 products
172.4 141.7 135.7 1058.3 110.0 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
71.9 63.9 60.0 454.1 105.5 pharmaceutical preparations
285.6 272.3 260.6 1873.8 109.8 Rubber and plastic products 22
38.9 33.7 33.0 240.1 110.5 Other non metallic mineral products 23
307.3 284.7 267.0 1947.1 124.9 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
189.9 188.6 155.7 1196.9 111.1 equipment)
Computer, electronic 26
370.0 328.2 313.6 2252.7 128.0 and optical products
617.6 558.6 524.0 3917.9 109.5 Electrical equipment 27
Machinery and 28
527.7 465.5 445.7 3279.5 108.4 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and 29
1210.6 1157.6 1056.2 7871.5 112.3 semi-trailers
206.9 65.1 138.7 904.1 95.3 Other transport equipment 30
185.7 176.5 158.8 1270.9 101.6 Furniture 31
Other manufactured 32
52.7 49.6 54.2 335.2 104.0 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam 35
18.5 16.9 17.8 176.0 117.2 and air conditioning
73.4 61.1 61.2 430.0 121.9 Other products n.e.s.
IMPORTURILE CIF CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2008)
CIF IMPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
14 OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2008)

. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
CPSA July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 5450.5 5470.4 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7 5723.9 6767.0 5821.5

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 201.6 210.3 194.5 181.1 199.4 226.4 189.2 224.9 285.5 236.8
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 10.8 10.0 9.1 8.9 9.8 8.3 4.9 7.7 8.7 9.4
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 4.8 5.9 4.7 5.0 5.1 7.1 4.5 4.5 6.2 5.2
05 Cărbune şi lignit 5.7 7.1 9.3 8.1 5.0 4.5 2.2 5.8 8.6 7.5
06 Petrol brut şi gaze naturale 168.0 294.6 126.9 178.9 273.3 293.9 345.4 221.6 172.6 226.1
07 Minereuri metalifere 12.6 12.7 22.0 24.0 12.9 31.0 17.7 16.0 40.3 24.0
08 Alte minerale şi produse de carieră 12.0 5.9 6.9 6.8 6.6 10.0 4.8 6.5 7.5 11.9
10 Produse alimentare 299.2 346.9 357.6 359.5 396.9 355.7 290.0 320.7 412.4 328.4
11 Băuturi 30.0 30.7 28.2 28.5 27.7 29.0 15.2 19.3 30.0 29.5
12 Produse din tutun 8.6 11.8 9.9 11.3 12.8 10.0 6.5 10.8 11.6 9.2
13 Produse ale industriei textile 245.8 195.5 258.8 277.3 267.0 208.8 232.4 248.1 283.2 245.4
14 Articole de îmbrăcăminte 102.2 130.6 144.1 139.1 121.9 108.4 111.0 112.7 141.0 109.5
15 Piei şi produse din piele 134.1 117.0 143.7 139.1 130.1 108.5 131.8 145.7 168.3 132.6
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 41.9 47.1 48.3 44.3 43.7 38.2 33.1 40.8 51.4 45.0
17 Hârtie şi produse din hârtie 100.0 98.5 104.6 104.9 104.8 91.2 90.9 90.5 107.9 94.4
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 118.1 113.8 141.9 139.4 106.6 117.0 107.1 121.1 158.5 135.3
20 Substanţe şi produse chimice 462.2 502.7 479.8 461.2 470.2 381.4 439.3 538.8 636.2 497.1
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 234.1 208.1 226.8 248.4 250.8 235.0 207.0 214.0 258.0 221.4
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 282.1 267.8 299.2 306.0 297.8 232.2 255.2 294.4 340.7 284.6
23 Alte produse din minerale nemetalice 85.8 86.6 89.4 87.0 76.2 61.1 54.6 73.5 93.1 84.2
24 Produse ale industriei metalurgice 331.6 291.0 337.3 322.3 312.6 267.6 290.2 331.3 378.4 346.2
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 260.1 244.2 294.4 290.3 304.0 246.3 241.2 278.7 320.6 275.8
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 451.7 483.1 568.7 631.7 668.4 544.0 511.5 479.0 604.0 512.3
27 Echipamente electrice 462.0 478.7 549.9 578.3 577.7 461.3 478.7 517.1 588.0 501.2
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 575.0 532.4 606.7 567.7 594.5 596.7 482.1 567.7 668.3 595.7
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 568.6 530.8 638.8 662.1 646.2 562.6 532.8 587.1 709.1 617.0
30 Alte mijloace de transport 81.2 36.1 112.9 35.1 36.4 67.9 38.7 47.0 58.1 51.3
31 Mobilă 42.4 49.1 50.8 52.4 56.1 54.2 40.2 46.8 54.5 47.9
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 89.0 85.3 111.9 121.2 119.6 111.9 86.7 99.7 114.7 91.1
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 2.8 6.1 11.8 12.3 10.0 8.3 13.0 19.1 11.0 11.6
Alte produse necuprinse în altă parte 26.7 30.0 34.5 32.3 32.7 32.2 25.8 33.1 38.7 33.7

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CPA
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
6684.1 6433.0 6212.3 42925.6 112.6 TOTAL

284.6 161.8 161.5 1544.2 114.2 Products of agriculture and hunting 01


Products of forestry 02
7.5 7.5 8.5 54.2 66.1 and logging
Fish and other fishing 03
5.6 4.3 5.0 35.4 99.8 products,aquaculture products
7.8 4.5 11.5 48.0 133.9 Coal and lignite 05
177.6 146.4 262.8 1552.5 133.5 Crude petroleum and natural gas 06
26.3 20.9 14.5 159.6 159.2 Metal ores 07
8.1 7.3 7.4 53.4 88.4 Other mining and quarrying products 08
383.2 355.7 364.1 2454.4 114.7 Food products 10
33.2 30.8 35.2 193.2 110.4 Beverages 11
13.5 16.4 19.4 87.6 95.5 Tobacco products 12
301.9 277.9 254.3 1843.3 98.9 Textile products 13
118.4 115.1 120.1 827.9 115.1 Wearing apparel 14
158.2 150.6 149.8 1036.9 115.7 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
55.0 51.5 54.6 331.3 115.7 and plaiting materials
113.4 107.3 110.2 714.5 100.7 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
170.9 133.1 138.5 964.5 146.8 products
556.9 542.7 551.8 3762.8 112.5 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
261.4 298.5 273.3 1733.6 105.5 pharmaceutical preparations
324.8 315.9 318.5 2134.1 108.2 Rubber and plastic products 22
104.5 98.5 93.1 601.5 110.1 Other non metallic mineral products 23
434.1 390.6 389.1 2560.0 116.0 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
341.2 322.1 307.5 2087.2 117.8 equipment)
Computer, electronic 26
564.2 568.0 491.8 3730.8 114.4 and optical products
579.8 559.0 530.9 3754.8 112.4 Electrical equipment 27
Machinery and 28
694.1 662.8 648.4 4319.0 108.7 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and 29
688.6 635.3 634.2 4404.3 106.9 semi-trailers
47.9 252.1 57.8 552.9 165.5 Other transport equipment 30
54.0 47.7 48.4 339.5 106.8 Furniture 31
Other manufactured 32
108.5 102.7 98.9 702.2 108.2 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam 35
20.4 9.8 18.4 103.4 154.2 and air conditioning
38.2 36.3 32.9 238.6 117.0 Other products n.e.s.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
15 FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)
.
2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 4811.0 4445.9 5241.1 5086.7 5311.4 4313.2 4678.7 5070.1 5711.5 4773.4

I Animale vii şi produse animale 69.1 80.6 74.5 74.9 55.8 61.0 49.0 57.4 81.0 84.8
1 Animale vii 32.4 43.0 34.6 37.9 19.7 28.4 17.3 22.6 33.9 40.3
2 Carne şi organe comestibile 19.2 18.8 19.7 18.2 19.7 19.0 17.7 18.8 26.1 25.2
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 1.6 2.0 2.1 2.0 2.1 1.0 0.9 1.0 0.9 1.2
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 13.6 15.0 15.4 14.3 11.8 10.6 11.3 13.1 16.5 15.4
5 Alte produse de origine animală 2.4 1.8 2.7 2.5 2.6 2.0 1.7 2.0 3.6 2.8

II Produse vegetale 467.7 417.6 456.1 341.5 319.3 333.5 203.6 242.3 221.6 182.4
6 Plante vii şi produse de floricultură 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.3 0.3
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 17.9 16.1 12.7 9.6 7.2 3.5 2.2 2.1 2.1 1.9
8 Fructe comestibile 5.7 5.9 5.7 5.9 6.5 4.8 3.4 2.8 4.8 3.2
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 1.5 2.5 3.1 2.5 2.7 1.7 2.0 1.9 2.5 2.2
10 Cereale 219.2 228.7 200.9 176.1 211.9 214.4 143.9 170.4 164.9 127.1
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 0.9 1.4 2.5 1.4 1.8 2.5 1.1 1.2 2.0 3.0
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 221.5 162.5 230.9 145.6 88.8 106.3 50.5 63.3 44.9 44.3
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale *) 0.3 0.1 0.1 *) *) 0.1 0.1 0.1 0.1
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0.7 0.2 0.1 *) 0.1 *) *) *) 0.1 0.2

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 7.0 14.8 27.8 23.0 26.3 18.1 18.7 11.6 21.7 10.2
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 7.0 14.8 27.8 23.0 26.3 18.1 18.7 11.6 21.7 10.2

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 141.6 139.0 150.9 142.3 155.9 126.9 115.4 133.7 152.9 142.4
16 Preparate din carne şi peşte 11.2 10.8 12.8 12.2 13.2 11.6 10.3 11.6 13.8 11.4
17 Zaharuri şi produse zaharoase 5.4 5.3 5.8 5.3 6.1 3.4 3.1 3.4 3.6 3.2
18 Cacao şi preparate din cacao 3.3 3.9 9.1 9.3 9.1 7.8 5.7 7.4 7.9 4.8
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 11.4 12.5 14.7 14.7 15.0 11.9 11.3 13.0 17.8 13.6
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 4.3 4.6 4.6 4.7 6.0 4.0 4.0 4.1 6.2 5.3
21 Preparate alimentare diverse 13.1 11.5 14.1 14.7 17.1 12.4 13.2 14.3 19.0 12.8
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 12.4 11.3 8.5 8.5 8.5 7.6 6.8 8.4 10.6 9.9
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 15.8 18.6 17.5 16.3 17.8 14.8 14.5 9.5 14.9 16.9
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 64.8 60.6 63.7 56.7 63.1 53.4 46.4 62.1 59.1 64.6

V Produse minerale 171.2 170.6 107.1 202.4 219.7 277.5 206.0 196.4 172.4 220.0
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 3.0 3.0 3.9 3.3 4.1 3.1 4.1 3.9 4.7 3.1
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 1.5 7.9 2.2 4.7 4.6 4.6 3.9 2.9 5.9 4.3
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 166.8 159.7 100.9 194.4 210.9 269.7 197.9 189.5 161.9 212.6
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15 NOMENCLATURE (C.N.) - continued
. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /

VI Produse chimice 159.0 141.1 149.8 156.2 168.3 155.5 148.7 167.5 217.7 167.2
28 Produse chimice anorganice 18.4 14.7 16.5 15.3 16.8 16.9 18.6 19.0 20.1 17.7
29 Produse chimice organice 11.6 10.0 12.3 10.5 10.6 12.0 10.5 15.0 9.4 13.1
30 Produse farmaceutice 63.4 49.1 54.0 63.0 66.4 57.9 62.5 63.0 70.6 54.9
31 Îngrăşăminte 2.6 9.4 7.1 9.0 4.6 9.4 5.2 6.9 15.8 11.0
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 5.7 6.0 5.5 5.1 5.7 5.1 5.3 5.9 7.7 6.4
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 25.1 27.8 28.2 26.9 33.8 30.7 20.5 26.4 35.7 27.0
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 14.4 14.1 15.8 13.0 15.0 11.8 12.7 12.3 14.5 13.1
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 1.5 1.6 1.4 1.7 2.0 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4
37 Produse fotografice
sau cinematografice 0.3 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
38 Produse diverse ale industriei chimice 15.7 7.7 7.9 10.7 12.5 9.4 11.1 16.9 41.3 21.6
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole
din acestea 271.2 262.9 285.8 282.6 297.6 218.3 260.4 297.8 341.6 277.1
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 109.4 88.0 102.3 107.3 118.6 90.0 97.7 109.6 127.7 109.9
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 161.8 174.8 183.4 175.3 179.0 128.3 162.8 188.2 213.9 167.2
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 32.1 21.3 33.2 31.3 35.6 27.2 31.6 32.4 37.3 31.5
41 Piei brute şi piei tăbăcite 9.5 5.2 9.3 8.9 8.8 7.3 7.8 8.9 10.9 9.0
42 Obiecte din piele 22.3 16.0 23.9 22.3 26.7 19.8 23.7 23.5 26.3 22.5
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1
IX Produse din lemn,
exclusiv mobilier 130.8 131.2 139.4 136.4 143.5 114.3 116.9 135.4 166.5 130.8
44 Lemn, cărbune de lemn 130.8 131.1 139.4 136.4 143.5 114.2 116.9 135.4 166.5 130.8
şi articole din lemn
45 Plută şi articole din plută *) *) *) *) *) *) *) *) *) *)
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele *) *) *) *) *) *) *) *) *) *)
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole
din acestea 35.5 32.9 40.0 37.3 39.2 33.2 35.7 37.4 42.7 37.1
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 1.8 1.7 2.1 2.1 2.6 2.1 2.3 2.7 3.7 2.8
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 27.0 24.7 30.0 27.9 29.3 23.7 26.4 27.0 30.9 28.2
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 6.8 6.5 7.9 7.3 7.3 7.4 6.9 7.7 8.0 6.1
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15 NOMENCLATURE (C.N.) - continued
. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /

XI Materiale textile şi articole din acestea 397.0 284.0 358.6 333.6 349.4 280.3 308.6 337.6 377.2 296.8
50 Mătase 7.3 2.7 7.6 6.2 7.0 5.3 7.5 7.1 8.3 6.3
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 13.5 6.5 16.0 14.0 15.0 10.5 10.6 13.2 15.7 14.2
52 Bumbac 5.2 4.7 6.1 6.2 6.6 5.1 5.1 5.9 7.1 4.8
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 0.2 *) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1
54 Filamente sintetice sau artificiale 11.5 7.9 12.5 12.8 13.0 9.1 12.2 13.4 14.8 13.2
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 20.2 12.3 19.3 19.9 19.2 13.2 15.4 17.1 19.8 16.1
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 4.6 3.5 5.5 4.7 5.5 3.8 5.7 5.7 5.5 4.7
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 1.1 1.2 1.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.6 1.5 1.0
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 5.0 4.5 6.0 6.0 6.7 5.0 5.9 5.9 7.1 5.4
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 7.3 5.4 7.9 7.1 7.0 6.7 7.1 7.9 10.1 7.9
60 Ţesături croşetate sau tricotate 1.5 1.5 2.1 2.0 1.9 1.3 1.7 2.6 2.3 2.3
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 68.4 54.9 65.1 60.1 62.5 49.2 49.0 52.3 60.2 48.1
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 221.9 155.4 175.8 159.4 165.9 140.6 157.3 166.7 182.8 134.7
63 Alte articole textile confecţionate 29.6 23.7 32.5 34.1 37.6 28.7 29.6 37.9 41.7 38.1

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 136.2 93.3 134.2 111.2 114.2 85.5 112.7 127.7 128.7 96.8
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 134.8 91.4 132.5 108.3 111.9 82.3 111.1 125.3 126.6 95.3
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 1.2 1.6 1.4 2.6 1.8 2.6 1.3 2.1 1.8 1.0
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,


ceramică, sticlă şi din materiale similare 28.4 26.2 30.8 29.6 30.6 22.1 26.9 32.2 36.5 31.8
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 5.2 4.3 4.7 4.8 4.8 3.1 3.2 4.5 6.5 5.9
69 Produse ceramice 10.7 9.7 11.5 11.1 12.2 8.7 11.9 13.4 13.4 12.0
70 Sticlă şi articole din sticlă 12.5 12.2 14.6 13.7 13.7 10.3 11.8 14.3 16.7 14.0

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15 NOMENCLATURE (C.N.) - continued
. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


XV Metale comune
şi articole din acestea 365.5 328.5 399.5 396.0 417.9 336.0 388.9 426.5 506.8 423.6
72 Fontă, fier şi oţel 104.7 104.6 118.7 99.4 120.6 116.1 115.6 135.2 170.6 143.7
73 Produse din fontă, fier şi oţel 126.3 111.2 140.9 150.5 145.8 106.6 126.1 141.7 168.3 129.6
74 Cupru şi articole din cupru 19.1 14.2 18.6 18.4 17.1 11.9 13.3 13.2 14.5 14.9
75 Nichel şi articole din nichel 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 72.7 61.1 78.1 82.7 84.8 62.9 84.3 82.2 92.9 81.6
78 Plumb şi articole din plumb 3.7 3.4 2.1 2.7 4.7 4.7 4.5 3.7 3.4 3.7
79 Zinc şi articole din zinc 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
80 Cositor şi articole din cositor 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.5 0.4
81 Alte metale comune; cermeturi 1.8 1.3 1.3 1.2 2.1 1.6 2.0 2.2 2.5 2.2
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 7.8 7.0 7.4 7.4 7.8 7.1 5.9 7.3 8.0 8.4
83 Articole diverse din metale comune 28.6 25.2 31.7 33.0 34.1 24.3 36.8 40.1 45.7 38.7
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate
de înregistrat sau de reprodus
sunetul şI imaginile 1303.4 1306.9 1564.6 1508.6 1591.2 1186.0 1348.1 1457.3 1668.2 1366.2
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 496.6 468.8 577.6 539.1 560.6 448.9 510.6 558.4 660.3 522.4
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 806.9 838.1 987.0 969.6 1030.6 737.1 837.5 898.9 1007.9 843.8
XVII Mijloace şi materiale
de transport 761.8 687.5 902.1 903.7 936.6 712.7 915.5 959.4 1044.8 885.3
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 14.7 13.9 17.9 8.6 15.8 20.1 13.2 12.7 10.0 14.5
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 688.8 538.5 825.6 789.9 836.7 631.9 784.2 857.7 1001.3 795.2
88 Aeronave, nave spaţiale 20.2 18.5 22.6 25.1 28.8 17.2 20.8 21.5 25.2 20.0
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 38.2 116.6 35.9 80.1 55.4 43.5 97.3 67.5 8.3 55.5
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 88.3 85.5 121.4 122.4 126.1 122.2 145.6 156.6 189.8 150.9
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 86.5 83.6 119.1 120.3 123.1 118.9 144.1 153.3 186.8 148.5
91 Ceasornicărie 0.6 1.0 1.1 0.8 1.7 2.3 0.7 2.1 1.5 1.4
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 1.1 0.8 1.2 1.3 1.3 1.0 0.8 1.2 1.6 1.0
XX Mărfuri şi produse diverse 205.3 193.5 220.7 219.6 243.1 176.3 210.2 225.4 256.6 204.4
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 184.3 178.6 201.7 202.1 224.3 162.6 195.3 208.3 236.9 186.6
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 14.1 9.8 13.1 11.9 12.2 8.1 8.3 9.4 11.5 10.5
96 Articole diverse 6.9 5.1 5.9 5.6 6.6 5.6 6.7 7.6 8.3 7.3
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 39.8 28.6 44.6 34.0 41.2 26.8 36.3 35.5 47.6 34.0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
5578.8 5065.0 5225.2 36102.7 109.4 TOTAL

102.7 91.9 78.2 544.9 116.6 Live animals and animal products I
52.4 43.9 32.2 242.5 115.7 Live animals 1
26.5 25.1 23.7 163.1 113.9 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
1.9 1.8 1.7 9.2 95.2 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
18.6 17.8 17.6 110.2 124.2 animal products n.e.s.
3.4 3.4 3.0 19.9 124.6 Other products of animal origin 5

122.7 136.4 444.5 1553.5 99.0 Vegetable products II


0.3 0.1 0.2 2.2 104.0 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
3.9 6.3 39.8 58.2 156.3 roots and tubers
3.3 4.7 7.0 29.3 116.4 Edible fruits 8
2.5 1.8 1.9 14.8 118.8 Coffee, tea, mate and spices 9
90.5 95.6 201.9 994.2 93.3 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
1.8 1.0 1.5 11.5 67.0 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and 12
20.1 26.6 192.1 441.9 108.4 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable 13
0.1 *) *) 0.5 88.2 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable 14
0.1 0.2 0.2 0.9 42.9 products not elsewhere specified

18.0 17.0 13.3 110.5 131.4 Animal or vegetable fats and oils III
18.0 17.0 13.3 110.5 131.4 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV


156.0 144.5 151.8 996.7 98.8 and tobacco
13.1 10.8 10.5 81.4 105.9 Preparation of meat and fish 16
6.1 8.2 4.2 31.9 84.5 Sugar and sugar confectionery 17
5.5 4.8 4.3 40.4 107.9 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, 19
15.4 13.6 11.8 96.5 112.9 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
5.7 5.6 5.0 35.9 115.1 or other parts of plants
18.6 14.3 14.6 106.8 109.7 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
13.5 13.2 14.0 76.5 103.3 beverages; vinegar
Residues and waste from the food 23
12.4 13.4 13.9 95.5 99.1 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured 24
65.7 60.6 73.4 432.0 91.5 tobacco substitutes

166.8 159.1 192.1 1312.8 109.8 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
4.5 3.4 2.4 26.1 111.4 lime and cement
4.1 3.3 4.5 28.9 181.2 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; bituminous 27
158.2 152.4 185.2 1257.8 108.7 substances; mineral waxes
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro

194.7 162.4 152.0 1210.2 111.1 Chemical products VI


22.8 18.2 17.5 133.9 114.2 Inorganic chemicals 28
14.9 11.6 7.4 81.9 104.9 Organic chemicals 29
70.0 62.5 58.3 441.8 106.0 Pharmaceutical products 30
12.8 11.0 2.6 65.4 179.1 Fertilizers 31
Tanning or dyeing extracts; tannins 32
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
8.0 7.9 7.6 48.8 132.0 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
31.4 26.1 30.8 197.8 116.7 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
13.8 13.8 13.9 94.1 92.2 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
1.9 1.5 1.7 11.8 128.1 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys;
0.4 0.4 0.7 2.7 111.1 certain combustible preparation
Photographic or 37
0.4 0.3 0.4 2.7 79.1 cinematographic goods
18.3 9.1 11.0 129.3 110.3 Miscellaneous chemical products 38
Plastics, rubber VII
320.4 303.8 292.3 2093.3 109.3 and articles thereof
Plastics and articles 39
132.8 123.1 121.2 821.9 110.7 thereof
187.6 180.7 171.1 1271.5 108.4 Rubber and articles thereof 40
Raw hides and skins, leather, VIII
39.7 41.0 39.2 252.7 109.4 furskins and articles thereof
11.5 9.5 9.8 67.5 102.6 Raw hides and skins and leather 41
27.9 31.3 29.3 184.4 112.4 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.3 0.2 0.1 0.9 68.6 manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX
163.3 137.9 135.5 986.4 100.9 excluding furniture
163.3 137.9 135.5 986.2 100.9 Wood, charcoal and 44
articles of wood
*) *) *) *) 235.9 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of 46
other plaiting materials, basketware
*) *) *) 0.1 70.4 and wickerwork
Pulp of wood, paper, paperboard X
46.7 41.5 39.9 280.8 115.6 and articles thereof
3.2 2.5 2.3 19.6 168.7 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles of paper 48
35.0 32.3 30.7 210.5 117.4 and paperboard
Printed books, newspapers and other 49
8.5 6.7 6.9 50.8 97.7 products of the printing industry
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro

373.8 362.3 365.6 2421.8 98.2 Textiles and textile articles XI


7.8 7.5 7.2 51.7 106.1 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 51
18.8 15.4 17.5 105.4 115.9 yarn and woven fabric
5.8 6.4 4.9 40.2 101.6 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn 53
0.2 0.2 0.1 1.6 185.3 and woven fabric of paper yarn
14.8 13.2 12.9 94.5 114.3 Man-made filaments 54
23.2 19.8 18.6 130.1 94.9 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
6.7 5.6 5.4 39.2 121.2 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
1.3 1.2 1.1 8.7 100.6 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics;lace,
6.5 6.1 5.2 42.1 105.7 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
10.3 9.0 8.5 60.7 111.0 articles of textiles
3.1 2.7 2.3 17.0 108.9 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
61.1 66.1 65.7 402.4 96.0 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
169.9 171.7 177.7 1160.8 92.1 accessories
44.3 37.4 38.5 267.3 114.1 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


119.9 118.0 136.4 840.1 105.4 similar articles
116.5 115.7 135.0 825.5 105.5 Footwear and parts thereof 64
Headgear and 65
2.7 1.8 0.9 11.6 98.8 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0.3 0.2 0.2 1.1 171.3 parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
0.5 0.3 0.3 1.9 114.6 articles of human hair

Articles of stone, plaster, cement, XIII


37.2 31.9 31.3 227.9 110.2 ceramic, glass and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
6.7 6.8 6.5 40.0 117.3 asbestos, mica and similar materials
13.3 11.5 11.3 86.6 107.6 Ceramic products 69
17.2 13.6 13.6 101.2 109.8 Glass and glassware 70
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Base metals and articles XV
508.0 461.0 431.3 3146.2 120.6 of base metal
165.9 150.3 142.8 1024.1 143.9 Pig-iron, iron and steel 72
165.6 149.9 142.5 1023.7 108.4 Products of pig-iron, iron and steel 73
15.4 14.7 14.6 100.6 88.3 Copper and articles thereof 74
0.3 0.2 0.8 1.9 187.8 Nickel and articles thereof 75
95.4 87.2 79.8 603.5 110.2 Aluminium and articles thereof 76
4.5 4.8 5.3 29.9 147.9 Lead and articles thereof 78
0.2 0.2 0.4 1.9 72.7 Zinc and articles thereof 79
0.4 0.4 0.3 2.6 210.5 Tin and articles thereof 80
2.7 2.3 2.1 16.0 168.8 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, 82
8.4 7.8 7.0 52.8 104.8 cutlery of base metal
49.1 43.1 35.7 289.2 141.2 Miscellaneous articles of base metal 83
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1627.6 1463.8 1366.3 10297.4 105.9 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical 84
637.1 577.2 543.8 4009.8 107.6 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances 85
and electrical equipment; sound and
television image recorders
990.5 886.5 822.5 6287.6 104.8 and reproducers
Vehicles and associated transport XVII
1108.3 938.8 952.3 6804.5 114.0 equipment
Railway or tramway locomotives and 86
7.8 8.0 5.6 71.7 76.8 rolling-stock
Vehicles, tractors and 87
938.3 903.5 845.7 6125.9 117.2 other ground vehicles
21.6 20.5 20.8 150.4 127.2 Aircrafts, spacecrafts 88
140.7 6.8 80.3 456.4 86.5 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
209.0 184.7 174.2 1210.8 169.6 parts and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
205.8 182.6 172.1 1193.1 170.6 instruments and apparatus and similar
1.9 1.0 0.8 9.4 152.4 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts 92
1.2 1.1 1.3 8.3 96.3 and accessories thereof
226.1 214.6 198.0 1535.4 102.8 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings 94
and other similar articles;
206.8 195.4 177.4 1406.7 102.4 prefabricated buildings
Toys, games, sport 95
10.9 11.9 13.2 75.6 99.8 or entertainment articles
8.4 7.3 7.4 53.1 118.9 Miscellaneous manufactured articles 96
Goods non-included in Combined XXII
37.9 54.5 31.0 276.8 117.8 Nomenclature other sections
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
16 CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

.
2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


TOTAL 5450.5 5470.5 6023.6 6064.5 6176.9 5510.9 5283.7 5723.9 6767.0 5821.5

I Animale vii şi produse animale 115.8 131.8 142.6 139.0 135.5 134.6 104.7 117.1 137.9 119.8
1 Animale vii 13.0 15.2 17.3 13.9 10.4 12.3 10.8 11.2 16.9 15.0
2 Carne şi organe comestibile 59.4 66.8 71.1 63.6 58.9 57.1 36.9 46.7 51.9 54.5
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 13.3 14.1 13.4 16.6 18.2 16.8 12.8 15.2 19.4 13.9
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 26.4 31.2 36.4 39.6 42.9 43.9 39.8 40.1 44.1 33.2
5 Alte produse de origine animală 3.7 4.4 4.4 5.3 5.1 4.5 4.4 3.8 5.5 3.2

II Produse vegetale 195.9 204.2 188.8 177.3 207.5 226.1 181.3 220.3 271.2 223.5
6 Plante vii şi produse de floricultură 5.1 7.4 10.0 7.8 9.5 8.7 7.0 16.1 20.1 14.9
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 11.9 13.4 14.7 20.8 29.1 36.9 37.2 47.9 64.8 53.2
8 Fructe comestibile 40.8 41.3 36.9 41.5 52.1 62.5 55.7 48.4 56.7 50.9
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 20.1 16.9 23.1 23.7 25.1 22.1 19.1 18.7 21.6 19.1
10 Cereale 62.4 88.7 74.7 54.6 55.5 51.9 18.4 43.8 59.2 52.7
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 9.8 9.4 8.2 7.3 8.3 7.0 5.7 7.4 9.9 9.2
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 44.1 24.1 18.5 19.8 25.5 35.9 35.4 34.9 36.1 20.0
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 1.8 2.9 2.4 1.7 2.3 1.2 2.8 2.9 2.5 3.4
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 *) 0.1 0.2 0.2

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 15.8 15.4 17.2 16.3 17.3 14.7 12.9 13.3 20.0 13.9
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 15.8 15.4 17.2 16.3 17.3 14.7 12.9 13.3 20.0 13.9

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 211.4 251.8 240.5 245.0 273.8 248.4 200.1 221.0 307.0 238.0
16 Preparate din carne şi peşte 12.8 13.7 13.6 14.6 15.2 13.8 11.7 13.5 15.3 13.3
17 Zaharuri şi produse zaharoase 24.4 23.3 26.2 17.9 21.4 20.4 17.4 14.8 42.9 29.9
18 Cacao şi preparate din cacao 12.6 19.3 25.3 31.9 35.7 29.9 19.6 23.0 25.6 16.3
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 26.9 32.4 38.1 40.3 43.6 36.3 29.6 33.3 41.6 32.2
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 19.0 21.1 23.3 24.5 31.8 28.0 18.0 22.3 29.5 22.9
21 Preparate alimentare diverse 36.6 35.6 34.6 34.8 36.5 33.6 30.2 35.1 41.5 35.2
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 29.1 32.2 30.2 28.8 29.2 29.3 18.5 22.2 30.4 29.1
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 25.2 49.3 27.7 25.7 35.9 34.6 30.9 31.7 44.0 32.9
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 24.7 24.9 21.7 26.4 24.5 22.5 24.3 25.1 36.2 26.2

V Produse minerale 325.5 446.7 324.6 375.3 419.6 468.8 493.2 394.7 405.8 422.6
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 15.5 9.8 9.8 9.9 9.2 12.1 5.5 8.2 10.4 14.7
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 13.7 13.8 23.1 24.8 13.8 32.0 18.5 17.3 41.5 24.9
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 296.3 423.1 291.7 340.7 396.6 424.7 469.2 369.2 353.9 383.0
r)
Date revizuite. / Revised data
p)
Date provizorii. / Provisional data
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16 NOMENCLATURE (C.N.) - continued

. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


VI Produse chimice 549.9 565.6 553.2 565.1 576.5 505.7 512.1 602.9 710.3 545.4
28 Produse chimice anorganice 24.9 20.1 23.4 26.4 21.0 22.5 17.7 23.1 25.1 23.2
29 Produse chimice organice 49.7 56.3 46.7 45.7 55.5 43.5 46.9 46.9 54.5 53.4
30 Produse farmaceutice 230.4 200.9 219.4 240.6 244.0 228.9 199.2 208.3 249.1 213.8
31 Îngrăşăminte 34.3 73.1 40.9 33.5 29.6 26.4 36.6 57.7 69.6 25.6
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 40.0 33.1 40.0 36.4 32.8 25.4 27.0 34.0 41.9 36.0
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 47.8 54.0 55.8 60.9 64.6 52.3 50.5 52.5 61.7 50.6
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 33.3 35.3 40.0 40.4 38.1 31.4 28.9 35.0 41.6 32.7
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 11.7 11.7 13.1 13.1 12.4 10.8 9.6 10.9 12.6 11.2
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 3.9 6.4 5.6 6.6 6.1 5.2 5.5 5.6 7.1 6.3
37 Produse fotografice
sau cinematografice 2.4 2.8 2.9 2.9 3.3 2.7 2.5 2.7 3.3 2.8
38 Produse diverse ale industriei chimice 71.4 71.9 65.3 58.6 69.0 56.6 87.6 126.1 143.8 89.9

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole


din acestea 411.7 397.5 438.1 434.6 420.3 327.1 366.6 429.6 504.8 448.6
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 309.3 298.0 325.1 319.8 317.4 251.0 268.9 306.4 368.8 330.7
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 102.3 99.5 113.0 114.8 102.9 76.1 97.6 123.2 135.9 117.9

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 80.4 57.2 79.1 84.6 84.7 68.5 71.2 77.9 87.5 76.2
41 Piei brute şi piei tăbăcite 43.0 26.1 37.8 49.7 45.9 36.4 39.2 41.0 47.7 42.9
42 Obiecte din piele 36.1 30.1 40.6 34.3 38.2 31.7 31.5 36.6 39.0 32.3
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 1.3 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.8 1.1

IX Produse din lemn,


exclusiv mobilier 53.0 57.3 57.8 53.7 53.2 46.9 38.1 48.7 60.3 54.9
44 Lemn, cărbune de lemn
şi articole din lemn 52.2 56.5 57.0 53.1 52.2 46.0 37.4 47.5 59.4 53.9
45 Plută şi articole din plută 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole


din acestea 92.9 93.0 101.8 100.3 100.4 87.0 86.3 85.1 101.7 89.2
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 7.2 8.4 5.3 6.8 7.7 9.1 5.6 6.1 6.7 7.1
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 78.8 76.1 87.1 84.1 83.7 69.9 73.3 71.1 85.7 74.9
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 6.9 8.6 9.4 9.4 9.0 8.1 7.3 7.8 9.2 7.2

r)
Date revizuite. / Revised data
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16 NOMENCLATURE (C.N.) - continued

. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /

XI Materiale textile şi articole din acestea 367.1 340.3 419.3 436.1 410.8 334.6 363.0 382.0 448.0 375.3
50 Mătase 4.3 6.0 12.4 10.6 8.0 8.7 10.0 9.7 8.6 3.8
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 29.3 13.8 22.3 24.3 22.9 17.1 21.8 24.4 31.0 31.4
52 Bumbac 30.1 21.1 34.4 42.1 41.2 29.9 32.2 30.3 33.6 29.2
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 0.5 0.6 1.1 1.7 3.1 2.6 2.3 1.8 1.2 0.9
54 Filamente sintetice sau artificiale 48.6 40.0 53.1 57.6 55.1 41.5 52.5 56.1 62.2 53.6
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 33.7 30.2 35.7 34.2 35.1 27.4 28.2 31.7 36.1 32.1
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 21.7 17.2 19.6 19.8 19.3 14.8 16.6 20.5 22.9 20.2
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 5.0 5.9 6.2 7.2 7.8 7.2 4.9 6.2 8.4 5.9
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 15.5 12.9 16.8 17.7 18.1 12.7 14.0 15.7 18.6 16.1
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 42.9 33.4 41.0 44.8 43.4 35.0 39.1 38.8 47.2 39.4
60 Ţesături croşetate sau tricotate 20.4 15.5 20.8 22.3 20.4 15.7 18.5 20.4 23.1 21.1
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 43.6 57.3 63.8 61.8 54.5 47.7 48.1 49.1 58.9 47.4
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 51.5 65.7 69.8 67.9 58.7 53.6 55.2 57.3 73.6 55.3
63 Alte articole textile confecţionate 19.8 20.6 22.5 23.9 23.4 20.6 19.6 20.0 22.8 19.0

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 69.0 69.7 80.5 70.5 62.1 54.7 75.0 82.1 96.7 68.9
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 66.1 66.3 75.5 66.6 58.5 51.3 71.4 77.8 91.9 65.1
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 1.6 2.0 3.1 2.5 2.4 1.9 2.3 1.8 2.6 2.0
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 1.9 1.6 1.1
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0.4 0.8 1.2 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare 80.1 81.1 83.8 81.8 70.7 56.6 52.4 69.7 86.8 78.9
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 23.2 22.6 23.5 23.9 20.8 15.2 14.1 17.8 22.2 19.8
69 Produse ceramice 24.1 26.3 26.2 22.5 18.8 15.7 12.5 18.3 27.4 25.8
70 Sticlă şi articole din sticlă 32.8 32.2 34.1 35.4 31.1 25.7 25.9 33.6 37.2 33.2
r)
Date revizuite. / Revised data
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16 NOMENCLATURE (C.N.) - continued

. 2016 2017
COD Iul. Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r)
NC July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr)

milioane euro / million euro milioane euro /


XV Metale comune
şi articole din acestea 578.7 528.9 613.6 594.4 604.8 499.2 520.2 595.0 688.2 610.5
72 Fontă, fier şi oţel 181.7 154.7 181.6 173.0 180.6 149.6 165.7 185.1 219.8 200.0
73 Produse din fontă, fier şi oţel 170.3 161.1 185.9 184.0 187.6 153.1 152.7 179.3 202.8 171.0
74 Cupru şi articole din cupru 56.2 53.6 54.3 48.8 45.3 39.0 42.0 48.1 53.2 50.9
75 Nichel şi articole din nichel 3.5 3.7 4.0 3.8 3.1 3.8 3.5 3.8 4.5 3.7
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 67.2 64.4 76.6 75.2 70.8 60.4 66.0 76.0 83.4 76.9
78 Plumb şi articole din plumb 3.4 3.6 5.5 5.3 6.0 4.4 3.8 3.5 2.5 1.7
79 Zinc şi articole din zinc 6.0 6.3 6.8 7.9 6.4 6.4 6.1 7.4 8.1 9.4
80 Cositor şi articole din cositor 1.1 0.8 1.2 1.2 1.5 1.1 1.1 1.5 2.5 1.7
81 Alte metale comune; cermeturi 6.0 5.6 5.4 7.1 5.4 5.2 5.6 5.8 7.3 5.7
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 27.0 25.6 30.2 27.3 30.1 27.6 24.4 29.1 31.8 26.5
83 Articole diverse din metale comune 56.2 49.5 62.0 60.9 67.9 48.4 49.3 55.4 72.4 63.1
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus
sunetul şi imaginile 1483.0 1474.7 1720.4 1785.8 1835.5 1578.4 1485.7 1572.5 1856.4 1611.4
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 687.5 635.2 769.9 742.3 775.8 745.0 605.2 688.0 806.8 722.6
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 795.5 839.6 950.6 1043.6 1059.7 833.4 880.6 884.5 1049.6 888.8
XVII Mijloace şi materiale
de transport 577.3 508.8 656.7 592.6 585.7 544.9 480.8 545.3 668.7 582.4
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 49.1 7.1 9.6 6.8 6.6 8.1 4.5 8.8 7.5 4.9
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 511.7 485.8 574.3 573.6 565.8 497.6 458.4 520.4 639.2 561.2
88 Aeronave, nave spaţiale 10.9 14.9 72.2 11.3 13.0 38.1 17.6 15.2 21.4 14.8
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 5.6 1.0 0.6 0.9 0.4 1.1 0.3 1.0 0.7 1.5
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 111.4 106.6 136.7 130.2 147.9 161.2 112.9 115.6 145.6 121.7
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 106.8 101.4 129.8 122.2 139.2 152.3 107.6 109.1 138.8 116.5
91 Ceasornicărie 3.4 4.0 4.8 6.4 6.7 7.2 4.0 5.1 5.4 3.8
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 1.3 1.2 2.1 1.6 2.0 1.8 1.3 1.5 1.4 1.4
XX Mărfuri şi produse diverse 115.9 125.7 148.1 154.0 149.6 133.4 109.2 125.5 144.3 121.9
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 58.7 68.3 76.0 75.3 80.2 77.6 55.4 65.1 74.1 64.6
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 27.4 32.3 45.8 49.2 42.8 32.2 29.6 35.6 40.3 31.3
96 Articole diverse 29.8 25.1 26.3 29.5 26.6 23.6 24.2 24.9 29.8 26.0
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni
din Nomenclatorul Combinat 15.7 14.2 20.7 27.9 20.9 19.8 17.9 25.6 25.9 18.4
r)
Date revizuite. / Revised data
p)
Date provizorii. / Provisional data.
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
6684.1 6433.0 6212.4 42925.6 112.6 TOTAL

148.5 141.1 136.7 905.7 119.6 Live animals and animal products I
20.2 16.7 15.0 105.9 110.4 Live animals 1
68.7 65.7 66.6 391.1 119.1 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
16.9 16.0 14.8 109.0 114.8 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
37.6 38.0 35.6 268.5 129.2 animal products n.e.s.
5.0 4.7 4.6 31.1 102.9 Other products of animal origin 5

267.2 156.0 159.4 1478.9 111.6 Vegetable products II


11.4 7.9 5.5 82.8 115.6 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
45.6 22.0 16.9 287.6 115.0 roots and tubers
68.5 52.9 41.5 374.6 113.7 Edible fruits 8
19.2 21.2 20.6 139.5 105.5 Coffee, tea, mate and spices 9
55.3 22.5 34.2 286.2 107.2 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
10.1 10.5 10.0 62.8 96.6 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and 12
53.6 16.9 28.2 225.1 117.3 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable 13
3.3 2.1 2.4 19.4 112.1 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable 14
0.2 0.1 *) 0.9 87.0 products not elsewhere specified

17.9 16.4 13.3 107.8 99.5 Animal or vegetable fats and oils III
17.9 16.4 13.3 107.8 99.5 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV


273.1 247.0 265.1 1751.3 111.6 and tobacco
15.4 17.2 16.1 102.6 129.8 Preparation of meat and fish 16
29.8 13.1 37.6 185.5 107.9 Sugar and sugar confectionery 17
15.7 15.1 15.2 130.6 104.6 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, 19
35.9 36.2 32.6 241.5 112.9 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
24.1 23.1 22.4 162.2 107.4 or other parts of plants
43.0 42.3 39.1 266.5 114.8 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
35.0 32.7 33.7 201.5 116.1 beverages; vinegar
Residues and waste from the food 23
42.5 39.8 38.5 260.3 117.7 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured 24
31.7 27.5 29.7 200.7 99.2 tobacco substitutes

417.7 328.6 460.3 2922.9 137.7 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
11.4 10.4 10.9 71.5 90.3 lime and cement
27.2 21.7 15.6 166.7 154.7 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; bituminous 27
379.1 296.5 433.7 2684.7 138.7 substances; mineral waxes
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
May r)
Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
629.7 652.0 638.2 4290.7 108.9 Chemical products VI
28.7 22.3 22.4 162.6 106.0 Inorganic chemicals 28
67.2 65.6 53.0 387.5 118.1 Organic chemicals 29
253.2 290.5 268.0 1682.1 104.9 Pharmaceutical products 30
32.6 25.7 59.2 307.0 112.5 Fertilizers 31
Tanning or dyeing extracts; tannins 32
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
46.3 43.7 41.2 270.3 105.7 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
60.8 63.3 59.4 398.8 118.8 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
36.3 37.1 39.7 251.3 108.2 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
13.1 12.9 12.8 83.0 100.1 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys;
8.1 5.8 5.7 44.1 116.8 certain combustible preparation
Photographic or 37
2.9 2.9 2.6 19.7 94.8 cinematographic goods
80.5 82.3 74.2 684.4 111.2 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII


496.7 481.2 484.4 3211.8 111.7 and articles thereof
Plastics and articles 39
372.8 363.0 365.5 2376.1 109.5 thereof
123.9 118.2 118.9 835.7 118.4 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


102.3 94.7 86.5 596.2 109.8 furskins and articles thereof
57.4 46.5 42.5 317.1 98.6 Raw hides and skins and leather 41
43.4 46.9 42.7 272.3 126.9 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
1.5 1.3 1.4 6.8 104.7 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


63.2 59.7 63.8 388.7 104.9 excluding furniture
Wood, charcoal and 44
62.4 58.9 62.8 382.3 104.9 articles of wood
0.5 0.5 0.8 4.0 111.5 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of 46
other plaiting materials, basketware
0.4 0.3 0.3 2.4 107.6 and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X


107.2 100.1 99.9 669.5 101.1 and articles thereof
8.6 7.8 8.6 50.6 105.8 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles of paper 48
90.1 84.8 84.2 564.2 100.2 and paperboard
Printed books, newspapers and other 49
8.5 7.6 7.1 54.7 106.3 products of the printing industry
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
Mayr) Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro

443.4 415.8 398.0 2825.4 103.3 Textiles and textile articles XI


6.1 9.5 4.3 51.9 89.3 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 51
37.9 34.1 31.3 211.8 100.8 yarn and woven fabric
36.2 32.8 27.2 221.6 96.5 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn 53
0.8 0.9 0.8 8.7 96.6 and woven fabric of paper yarn
62.5 57.3 52.6 396.8 99.6 Man-made filaments 54
39.1 36.4 32.7 236.3 94.5 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
25.2 23.3 26.3 154.9 100.6 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
6.9 5.9 5.9 44.1 105.0 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics;lace,
19.1 17.5 16.2 117.2 99.6 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
49.0 44.8 44.5 302.9 100.8 articles of textiles
26.0 22.0 20.6 151.8 94.0 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
49.7 49.1 54.3 356.5 115.9 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
60.3 58.6 58.4 418.8 116.3 accessories
24.4 23.6 22.8 152.2 110.4 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


74.2 73.2 78.9 549.0 119.0 similar articles
69.4 69.1 75.4 520.1 119.1 Footwear and parts thereof 64
Headgear and 65
2.0 1.9 2.0 14.7 113.1 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
1.9 1.1 0.8 9.3 113.1 parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
0.9 1.1 0.7 5.0 141.5 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass
98.6 92.2 87.2 565.7 110.8 and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
24.8 25.4 23.8 148.0 104.2 asbestos, mica and similar materials
32.7 29.6 27.4 173.7 113.6 Ceramic products 69
41.0 37.2 36.0 244.0 113.0 Glass and glassware 70
2017 1.I-31.VII 2017
Mair) Iun.r) Iul.p) 1.I-31.VIIp) în % faţă de CODE
May r)
Juner) Julyp) 1.I-31.VIIp) 1.I-31.VII 2016 CN
1.I-31.VII 2017
in % as
against
1.I-31.VII 2016
milioane euro / million euro
Base metals and articles XV
762.8 694.3 680.4 4551.3 116.0 of base metal
265.8 224.1 220.6 1481.0 125.4 Pig-iron, iron and steel 72
205.6 200.7 198.8 1310.8 112.2 Products of pig-iron, iron and steel 73
54.5 53.3 53.6 355.5 95.7 Copper and articles thereof 74
4.6 4.4 5.6 30.2 115.0 Nickel and articles thereof 75
93.7 85.9 85.1 567.1 116.8 Aluminium and articles thereof 76
2.2 3.9 4.5 22.2 101.6 Lead and articles thereof 78
8.1 9.9 8.6 57.4 135.6 Zinc and articles thereof 79
2.2 1.5 1.8 12.3 73.4 Tin and articles thereof 80
8.2 6.8 9.4 48.8 116.3 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, 82
33.6 30.1 29.7 205.2 112.2 cutlery of base metal
84.3 73.6 62.7 460.8 119.6 Miscellaneous articles of base metal 83
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1835.3 1793.4 1659.2 11813.9 111.9 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical 84
827.5 806.4 775.9 5232.3 109.6 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances 85
and electrical equipment; sound and
television image recorders
1007.8 987.0 883.3 6581.6 113.8 and reproducers
Vehicles and associated XVII
640.0 795.7 610.0 4323.0 110.8 transport equipment
Railway or tramway locomotives and 86
6.8 6.6 8.4 47.5 44.0 rolling-stock
Vehicles, tractors and 87
617.0 568.8 578.9 3943.8 106.8 other ground vehicles
15.2 219.2 18.5 321.8 404.8 Aircrafts, spacecrafts 88
1.0 1.1 4.2 9.9 47.8 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
142.1 145.4 139.3 922.5 116.9 parts and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical
or surgical instruments
135.0 139.8 133.9 880.7 117.1 and apparatus and similar
5.4 4.2 4.0 31.9 116.8 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts 92
1.7 1.4 1.4 10.0 103.0 and accessories thereof
141.9 128.2 131.9 903.1 106.8 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings 94
and other similar articles;
73.6 67.6 69.0 469.4 105.7 prefabricated buildings
Toys, games, sport 95
36.2 30.0 30.1 233.1 109.5 or entertainment articles
32.2 30.7 32.9 200.7 106.5 Miscellaneous manufactured articles 96
Goods non-included in Combined XXII
22.2 17.9 20.1 148.1 126.4 Nomenclature other sections
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
17 (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017

. Cod secţiuni CSCI Rev.41) SITC Rev.4 S


Total 0 1 2 3 4 5

TOTAL 36102688 2138226 508086 1176110 1257823 97233 1619917

EUROPA 31064016 1310366 491669 844771 986040 69818 1430575


UNIUNEA EUROPEANĂ 27398527 1049747 472228 683890 567082 63002 1015707
Austria 838035 27786 10002 44383 21176 4086 24333
Belgia 684333 27655 2564 54388 2096 68 20072
Bulgaria 1212538 158067 22262 82943 229813 10104 179136
Republica Cehă 998158 14713 42080 13098 1350 1779 53177
Cipru 31320 10234 1130 336 325 382 1288
Croaţia 113359 30379 3264 702 886 28 4549
Danemarca 158928 9664 3873 3519 2 1 10818
Estonia 36181 443 1349 134 - - 1196
Franţa 2502702 92304 418 26800 2269 2326 38507
Finlanda 116549 1017 158 199 59 - 1515
Germania 8331386 89959 30228 73337 42169 2262 170296
Grecia 492973 88390 27112 36323 87810 4360 46665
Irlanda 70858 15227 434 706 - 3 3892
Italia 4185840 144285 231216 66477 19973 7666 68802
Letonia 12777 365 3279 1 12 - 1627
Lituania 45282 1458 4752 575 11 751 12382
Luxemburg 9073 145 47 1 6 - 95
Malta 9017 3737 12 150 1 2 1014
Olanda 867140 29273 25811 120763 7718 3702 38545
Polonia 1136189 29809 12869 15714 1401 1794 112794
Portugalia 146716 9331 1139 40797 66 40 5944
Slovacia 621619 9602 2593 8917 16170 972 17631
Slovenia 248243 2844 1834 9930 2774 2253 6487
Spania 987805 77158 9581 13416 10269 8737 18081
Suedia 314357 6777 2337 1856 1 - 4072
Regatul Unit 1510458 72121 24873 10266 3686 90 61633
Ungaria 1710413 97002 7011 58159 117038 11595 105037
Ţări nespecificate INTRA UE 6281 - - - - - 6118

AELS 323947 5732 1081 1116 8007 1587 10577


Islanda 5532 3 3 - - - 7
Liechtenstein 1783 - - - - - 13
Norvegia 82891 1353 40 57 61 - 3682
Elveţia 233740 4377 1038 1059 7946 1587 6875

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 3341543 254887 18361 159765 410951 5229 404290
din care:
Albania 32398 4063 687 160 604 - 9580
Belarus 24728 1786 - 90 71 - 6099
Bosnia şi Herţegovina 44980 6540 547 1718 396 1576 13959
Federaţia Rusă 612156 18742 1270 16166 6461 - 83582
Republica Moldova 520148 37039 3251 26114 165148 79 74941
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 115962 1745 1301 320 4013 - 9838
Serbia 409680 12386 6380 3681 130799 6 57286
Turcia 1230808 143655 1113 96247 67592 3567 90634
Ucraina 283695 26182 536 15250 10546 - 48180

1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17 AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

. Cod secţiuni CSCI Rev.4 SITC Rev.4 S


Total 0 1 2 3 4 5

ASIA 2400339 436703 11991 277580 235148 3512 98926


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 1334973 367983 8850 105313 222339 2972 37844
din care:
Arabia Saudită 152878 40419 92 17048 26 - 1163
Emiratele Arabe Unite 207336 32086 5443 35866 46304 - 1471
Iordania 132825 115093 - 6849 - - 1517
Republica Islamică Iran 235892 17225 - 10062 - - 947
Liban 157672 43417 57 15422 76517 2484 1607
Republica Arabă Siriană 21493 16884 336 2633 - - 1306
Yemen 11900 11321 - 203 - - 272
Georgia 88629 2382 65 133 81021 - 2035
Armenia 1226 226 - - - - 696
Azerbaidjan 26433 692 - - 8496 - 1792
Irak 39987 16112 1786 3969 78 - 968
Israel 202117 69569 1035 5108 9893 489 22637

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 1065366 68721 3141 172267 12809 540 61082
din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 27699 1214 368 814 - 13 1823
Republica Coreea 161473 7510 158 16120 - - 3516
Malaezia 8293 11 15 49 - - 82
Singapore 20548 347 14 1004 6 - 323
Taiwan 26250 51 125 807 84 - 373
Thailanda 36042 682 - 429 - - 1266
China 421389 12191 1354 100998 3776 527 15875
India 150819 29532 - 1551 8313 - 3913
Indonezia 10589 724 129 124 - - 3134
Japonia 120301 2115 493 44858 - - 7371
Pakistan 10623 756 - 4790 - - 1207
Sri-Lanka 702 1 - - - - 324
Kazahstan 18533 95 - 199 28 - 4417
Tadjikistan 22 - - - - - 22
Turkmenistan 3637 50 - 11 - - 358
Uzbekistan 4852 179 - 2 568 - 3739

AFRICA 1183913 377820 569 36368 32139 23902 17026


AFRICA DE NORD 880646 281683 25 33924 32120 8054 7646
din care:
Algeria 200977 1686 - 1831 14742 4138 3653
Egipt 220214 124448 - 29171 15343 - 1898
Libia 78461 73271 25 58 - 3917 47
Maroc 335343 66187 - 2018 - - 1751
Tunisia 45651 16091 - 846 2035 - 297

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17 AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued
. Cod secţiuni CSCI Rev.4 SITC Rev.4 S
Total 0 1 2 3 4 5

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 303267 96137 544 2444 18 15848 9379
din care:
Camerun 2018 - - 16 - - 9
Gabon 2449 24 - - - - 20
Guineea 642 - 3 - - - -
Sudan 24631 22115 - 785 - - 191
Coasta de Fildeş 3649 - - - - - 11
Nigeria 14687 2388 - - - - 3875
Africa de Sud 124553 22868 - 76 - 15814 2695
Etiopia 16602 15735 - - - - 192
Kenya 2520 - - 1 - - 1176

AMERICA 1098443 8153 1716 17165 4446 1 29284

AMERICA DE NORD 763331 6237 1641 16960 4433 1 21358


din care:
Statele Unite 621399 5328 1173 16934 4433 - 19461
Canada 141869 909 468 25 - - 1897

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 113013 1162 42 91 2 - 1201


din care:
Cuba 1338 - - - - - 36
Mexic 98726 1005 42 20 - - 818
Panama 9235 - - - - - 172

AMERICA DE SUD 222100 754 33 114 12 - 6725


din care:
Argentina 12620 24 - - - - 600
Brazilia 112015 162 33 73 - - 3056
Chile 24958 501 - 36 - - 703
Columbia 57879 16 - 4 12 - 915
Ecuador 6187 - - - - - 495
Peru 3148 49 - - - - 293
Republica Bolivariană a Venezuelei 578 - - - - - 204

OCEANIA 306810 4401 14 225 - - 3397


din care:
Australia 39388 4196 14 105 - - 3371

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 49167 782 2127 - 51 - 40710

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 3285447 699046 14757 166082 347255 16177 226131
OPEC 980663 185176 7474 75077 61155 8054 16503
OECD – UE 2965889 240725 5577 180690 89926 5644 160972
CSI 1496674 84991 5425 57833 191318 79 224678
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections 1)
6 7 8 9

6173697 17055638 5937855 138100 TOTAL

5367118 14922007 5522095 119556 EUROPE


4564092 13625444 5265874 91460 EUROPEAN UNION
118869 369381 216527 1493 Austria
96404 334786 144983 1318 Belgium
250271 191628 88143 172 Bulgaria
150792 566723 153891 554 Czech Republic
6124 7382 2834 1283 Cyprus
30089 23060 20402 - Croatia
35646 57016 37942 448 Denmark
8057 22382 2521 98 Estonia
392575 1404631 538329 4543 France
27620 68857 17124 - Finland
1041309 5663950 1211001 6872 Germany
123204 51521 26658 930 Greece
4462 21706 13336 11092 Ireland
820531 1303314 1498447 25128 Italy
1153 5617 713 9 Latvia
13757 6483 5111 1 Lithuania
4064 3548 1158 10 Luxembourg
995 2586 418 102 Malta
136816 347315 155094 2103 Netherlands
323885 515758 122121 45 Poland
25396 47732 16091 180 Portugal
124113 341021 100596 3 Slovakia
30566 166055 25499 - Slovenia
180301 474222 195788 253 Spain
88552 127019 83494 249 Sweden
186493 748699 399797 2798 United Kingdom
341957 753042 187796 31776 Hungary
92 8 62 - Not specified INTRA EU countries

75455 162226 48954 9212 EFTA


1001 4346 133 40 Iceland
489 1039 241 - Liechtenstein
21985 47454 7864 395 Norway
51980 109386 40716 8777 Switzerland

727571 1134337 207268 18884 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
9819 3599 3877 8 Albania
2693 13324 659 6 Belarus
15770 3071 1354 49 Bosnia and Herzegovina
81742 368421 34892 880 Russian Federation
67219 108337 36595 1424 Moldova, Republic of
45205 44451 9080 9 Former Yugoslav Republic of Macedonia
96327 65420 37108 287 Serbia
332520 426483 52902 16094 Turkey
70697 93824 18357 123 Ukraine
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
6 7 8 9

336944 801417 186987 11130 ASIA


116233 361444 102912 9082 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
24984 41771 27354 21 Saudi Arabia
18941 45549 19645 2031 United Arab Emirates
5944 1993 1216 214 Jordan
16863 177581 13214 - Iran, Islamic Republic of
6803 10218 841 307 Lebanon
10 323 - - Syrian Arab Republic
45 51 8 - Yemen
1127 1451 387 29 Georgia
124 61 115 4 Armenia
1328 13816 287 22 Azerbaijan
3514 5087 8434 39 Iraq
24356 42174 22911 3943 Israel

220711 439972 84075 2048 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
1785 17682 4001 - Hong-Kong
40751 85643 7759 17 Korea, Republic of
3430 3824 883 - Malaysia
5990 9535 3313 16 Singapore
13126 10934 723 27 Taiwan
12361 19682 1617 5 Thailand
68462 174820 43318 67 China
14428 87802 5228 52 India
1321 4031 1114 13 Indonesia
51084 3468 10907 5 Japan
587 3050 187 45 Pakistan
58 254 56 9 Sri-Lanka
2913 10130 705 46 Kazakhstan
- - - - Tajikistan
108 3040 71 - Turkmenistan
49 272 42 - Uzbekistan

113694 526512 55529 353 AFRICA


87105 393232 36637 219 NORTH AFRICA
of which:
25945 139973 9008 1 Algeria
22889 22529 3843 93 Egypt
75 564 501 3 Libya
31183 213133 20966 106 Morocco
7013 17033 2319 16 Tunisia
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
6 7 8 9

26589 133280 18893 135 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
957 949 88 - Cameroon
474 1924 7 - Gabon
498 142 - - Guinea
108 1248 152 32 Sudan
231 3221 186 - Côte d'Ivoire
1490 6825 109 - Nigeria
18594 47103 17386 17 South Africa
43 632 - - Ethiopia
462 829 8 44 Kenya

344687 522930 167243 2818 AMERICA

273427 294023 142673 2579 NORTH AMERICA


of which:
197443 247374 126959 2295 United States
75954 46616 15714 284 Canada

41138 55028 14301 48 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
32 1252 - 17 Cuba
38379 44245 14213 3 Mexico
850 8160 37 16 Panama

30123 173879 10269 191 SOUTH AMERICA


of which:
1844 8982 1125 45 Argentina
9062 94061 5551 19 Brazil
4070 19015 633 - Chile
5285 49369 2278 - Colombia
5356 161 174 - Ecuador
1561 744 402 100 Peru
28 293 53 - Venezuela, Bolivarian Republic of

11027 282695 5016 35 OCEANIA


of which:
10150 17411 4110 30 Australia

226 78 985 4208 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


628879 999135 166850 21134 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
103960 430848 87837 4580 OPEC
850264 1095058 305151 31883 OECD - EU
226873 611225 91747 2505 CIS
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
18 (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017
. Cod secţiuni CSCI Rev.4 1)
SITC Rev.4 S
Total 0 1 2 3 4 5

TOTAL 42925580 3400770 365405 1337652 2683330 88847 5823222

EUROPA 37238067 3108399 295045 1090476 1810386 81789 5408539


UNIUNEA EUROPEANĂ 32563359 2879501 271333 802045 611564 78604 4949253
Austria 1416042 75601 7401 34696 7535 1170 209480
Belgia 1010689 92328 26295 22574 15563 742 291270
Bulgaria 1219830 180413 19518 58897 66674 9315 218931
Republica Cehă 1210169 84495 12488 28994 6964 4245 121744
Cipru 22236 3992 26 510 - 5 10074
Croaţia 77214 8913 3952 2629 598 119 15237
Danemarca 185903 40103 589 5958 464 2828 54972
Estonia 68421 5137 36 679 705 13 3214
Franţa 2324650 101565 11451 44225 7852 3625 489874
Finlanda 90646 286 1378 4515 19 - 9772
Germania 8571741 503725 80436 213761 34053 8712 1073248
Grecia 496017 112449 2872 12201 4359 5537 114143
Irlanda 213307 9676 3219 965 2387 - 115928
Italia 4484795 234778 14691 112189 43228 7613 505626
Letonia 12395 3326 648 647 408 - 1229
Lituania 56808 4769 388 1927 1713 24 21639
Luxemburg 57984 2018 34 133 11 - 18459
Malta 26534 52 - 33 16 - 24193
Olanda 1688085 226014 13993 86163 10191 16046 364823
Polonia 2255264 358095 21065 29958 145892 1061 237039
Portugalia 195717 5477 1929 785 684 16 18106
Slovacia 989001 39782 2719 18617 10213 45 59085
Slovenia 275037 10292 380 3202 905 37 82898
Spania 1193667 148435 10041 12167 10472 5065 113407
Suedia 243953 12177 1211 7708 720 1881 16751
Regatul Unit 966186 26516 12698 7662 3867 324 201139
Ungaria 3208964 589029 21874 90250 236070 10180 555523
Ţări nespecificate INTRA UE 2104 60 - 1 - - 1451

AELS 298605 2302 366 619 1536 398 175150


Islanda 814 55 - - - 398 292
Liechtenstein 2299 - - - 2 - 10
Norvegia 23729 - - 39 1053 - 1367
Elveţia 271763 2247 366 580 481 - 173482

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 4376103 226596 23346 287812 1197286 2787 284136
din care:
Albania 18283 3157 3 302 91 - 138
Belarus 53506 103 - 17311 648 - 4226
Bosnia şi Herţegovina 33025 2199 - 2281 110 - 2118
Federaţia Rusă 1416801 1284 182 77657 1135880 - 64206
Republica Moldova 307683 30810 6914 40852 - 692 1360
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 94704 8343 223 2308 - - 1200
Serbia 286136 19229 4505 8614 30609 - 43818
Turcia 1690253 131345 11247 18575 24593 993 155075
Ucraina 467371 29274 116 119780 5354 1102 11704

1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18 AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

. Cod secţiuni CSCI Rev.4 SITC Rev.4 S


Total 0 1 2 3 4 5

ASIA 4218983 52669 13295 111790 785795 6647 257763


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 285604 6993 32 1109 137421 36 81164
din care:
Arabia Saudită 3463 - - - - - 3113
Emiratele Arabe Unite 20009 11 - 22 3566 29 9503
Iordania 1196 841 - - - 2 230
Republica Islamică Iran 25420 2325 - 270 1395 - 18023
Liban 1294 391 27 47 - 6 397
Republica Arabă Siriană 327 60 - - - - 99
Georgia 5145 92 5 - 368 - 4091
Armenia 6 - - - - - 5
Azerbaidjan 103853 36 - - 103051 - 656
Irak 29038 - - - 29038 - -
Israel 88570 3225 - 769 2 - 40548

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 3933379 45676 13262 110681 648373 6611 176598
din care:
China, Regiunea Administrativă
Specială Hong-Kong 7728 6 - 3 - - 26
Republica Coreea 265976 5 670 7464 261 - 31717
Malaezia 49069 3427 19 2909 - 5147 491
Singapore 11286 101 - 4 - 1 64
Taiwan 113828 210 367 410 1 - 7912
Thailanda 81397 3378 519 12438 - 1 1832
China 2151637 13478 1861 40965 181 391 77511
India 169106 5758 9506 3642 289 103 34655
Indonezia 74877 2382 142 30355 - 949 3710
Japonia 206979 33 - 9967 423 - 10937
Pakistan 11073 338 - 1326 - - -
Sri-Lanka 6470 175 - 296 - 15 -
Kazahstan 614604 - - 98 612025 - 1724
Turkmenistan 40059 - - - 35193 - 4723
Uzbekistan 866 - - - - - 728

AFRICA 301202 47035 9876 40536 16 186 75751


AFRICA DE NORD 206661 22348 - 1048 16 177 74924
din care:
Algeria 3556 16 - - - - -
Egipt 62765 19304 - 643 16 122 26930
Libia 2806 1531 - - - - 1264
Maroc 78734 1430 - - - 55 37521
Tunisia 58800 67 - 404 - - 9208
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18.AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued
Cod secţiuni CSCI Rev.4 SITC Rev.4 S
Total 0 1 2 3 4 5

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 94542 24687 9876 39489 - 9 827


din care:
Camerun 1006 15 - 969 - - -
Gabon 503 - - 503 - - -
Guineea 448 - - 448 - - -
Sudan 15447 15430 - 17 - - -
Coasta de Fildeş 6857 - - 3604 - 9 2
Nigeria 1327 - - 1318 - - -
Africa de Sud 16897 603 - 827 - - 768
Etiopia 371 364 - - - - -
Kenya 1282 792 - 117 - - -

AMERICA 1139168 192452 47119 94610 86590 56 73140

AMERICA DE NORD 771272 23537 19550 16209 86590 20 63531


din care:
Statele Unite 712691 21170 19550 15400 68855 13 51452
Canada 58581 2367 - 809 17736 8 12078

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 112158 44542 2999 217 - 1 6078


din care:
Cuba 23593 23488 104 - - - -
Mexic 64299 122 2379 217 - 1 4732
Panama 2 2 - - - - -

AMERICA DE SUD 255738 124373 24570 78184 - 34 3531


din care:
Argentina 49974 40053 3203 2785 - - 349
Brazilia 190005 77006 21129 72329 - 24 641
Chile 2065 821 129 1050 - 10 6
Columbia 5862 3670 - 83 - - 88
Ecuador 2543 2380 87 71 - - -
Peru 1434 377 - 78 - - 560
Republica Bolivariană a Venezuelei 6 - - - - - -

OCEANIA 20235 216 70 236 11 169 795


din care:
Australia 18528 213 70 - - - 795

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 7925 - - 3 532 - 7235

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 2421613 191506 16162 34054 55422 1178 318671
OPEC 165451 8645 229 32037 34000 978 37905
OECD – UE 3405948 161607 34411 55107 113415 1591 482481
CSI 3004815 61541 7212 255729 1892151 1794 89333
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections 1)

6 7 8 9

8749045 16016628 4447272 13411 TOTAL

7976342 13592513 3862518 12060 EUROPE


6841316 12633253 3485418 11073 EUROPEAN UNION
312682 614613 152864 - Austria
187377 299479 75061 - Belgium
263331 284685 118065 1 Bulgaria
201520 623224 126492 3 Czech Republic
691 4746 2192 - Cyprus
25261 12483 8023 - Croatia
16310 44259 20420 - Denmark
5909 51779 950 - Estonia
499899 942668 222361 1129 France
35414 35457 3804 - Finland
1413438 4479105 763706 1557 Germany
142936 39264 62258 - Greece
7083 65542 8506 - Ireland
1689343 1201205 668064 8057 Italy
2595 2393 1150 - Latvia
6836 15991 3521 - Lithuania
15430 20212 1687 - Luxembourg
217 1174 848 - Malta
176730 672427 121683 14 Netherlands
496770 545329 420052 2 Poland
58255 90585 19881 - Portugal
259708 504102 94731 - Slovakia
36336 118543 22444 1 Slovenia
197441 531478 165161 - Spain
63510 128537 11459 - Sweden
261711 348180 103961 128 United Kingdom
464467 955498 285893 181 Hungary
116 297 180 - Not specified INTRA EU countries

20023 73703 24006 502 EFTA


4 35 32 - Iceland
2 2282 4 - Liechtenstein
3066 13729 4471 4 Norway
16952 57657 19499 498 Switzerland

1115002 885557 353094 485 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
175 1001 13415 - Albania
24125 5200 1837 57 Belarus
20947 295 5075 - Bosnia and Herzegovina
106473 26733 4385 - Russian Federation
66739 125411 34904 1 Moldova, Republic of
21699 58736 2196 - Former Yugoslav Republic of Macedonia
81752 69579 28032 - Serbia
627047 525153 195797 427 Turkey
162467 72918 64656 - Ukraine
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
6 7 8 9

667610 1801392 521861 162 ASIA


19095 17533 22178 44 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
245 88 3 15 Saudi Arabia
5212 881 768 16 United Arab Emirates
30 2 91 - Jordan
2462 776 168 - Iran, Islamic Republic of
78 240 109 - Lebanon
138 2 28 - Syrian Arab Republic
296 92 201 - Georgia
- 1 - - Armenia
- 110 1 - Azerbaijan
- - - - Iraq
7929 15311 20785 - Israel

648515 1783859 499683 119 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
China, Special Administrative Region
868 3965 2861 - Hong-Kong
86186 125853 13820 - Korea, Republic of
3985 27411 5681 - Malaysia
1114 9367 634 - Singapore
14427 82102 8398 - Taiwan
11299 46438 5480 11 Thailand
395701 1225167 396288 94 China
49336 51577 14240 - India
13499 17699 6141 - Indonesia
40608 132770 12240 - Japan
6864 232 2312 - Pakistan
2892 3036 56 - Sri-Lanka
619 123 16 - Kazakhstan
142 - - - Turkmenistan
114 - 24 - Uzbekistan

27991 85123 14299 389 AFRICA


19808 79959 8377 3 NORTH AFRICA
of which:
3491 49 - - Algeria
9142 3063 3540 3 Egypt
- 11 - - Libya
6141 31915 1671 - Morocco
1034 44921 3166 - Tunisia
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
6 7 8 9

8182 5164 5922 386 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
21 2 - - Cameroon
- - - - Gabon
- - - - Guinea
- - - - Sudan
3242 - - - Côte d'Ivoire
1 8 - - Nigeria
3580 5087 5645 386 South Africa
6 - - - Ethiopia
351 1 22 - Kenya

75372 521302 47732 796 AMERICA

51649 468533 40856 796 NORTH AMERICA


of which:
46684 453133 35852 581 United States
4965 15400 5004 215 Canada

9550 44922 3849 - CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- - - - Cuba
9516 43846 3486 - Mexico
- - - - Panama

14174 7847 3026 - SOUTH AMERICA


of which:
2726 799 59 - Argentina
9395 6871 2609 - Brazil
3 10 36 - Chile
1770 155 95 - Colombia
- 1 5 - Ecuador
272 - 148 - Peru
5 1 - - Venezuela, Bolivarian Republic of

1711 16173 851 4 OCEANIA


of which:
1171 15647 628 4 Australia

19 125 12 - NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


779951 750304 273936 430 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
24923 19567 7125 44 OPEC
844665 1399071 311872 1729 OECD - EU
360679 230495 105822 58 CIS
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017

19 FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND


CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017

.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

TOTAL 27398.5 838.0 684.3 1212.5 998.2 31.3 113.4 158.9 36.2
I Animale vii şi
produse animale 341.1 3.8 6.0 46.2 3.4 1.2 25.7 3.3 0.3
1 Animale vii 89.2 0.1 0.2 5.2 0.1 *) 23.6 - -
2 Carne şi organe comestibile 129.9 2.4 3.8 20.8 1.8 0.6 1.9 0.4 0.2
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 6.6 *) *) 1.0 0.3 *) *) 0.4 -
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 97.1 1.2 2.0 18.7 0.4 0.6 0.2 2.4 -
5 Alte produse de origine animală 18.4 0.2 0.1 0.4 0.8 *) *) 0.1 *)
II Produse vegetale 680.2 15.7 64.6 62.2 8.2 7.2 2.0 0.9 *)
6 Plante vii şi produse de floricultură 1.7 0.2 - 0.1 *) - 0.2 *) -
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 26.1 0.9 0.1 0.5 0.6 *) - *) -
8 Fructe comestibile 26.2 1.0 0.5 0.5 0.2 *) 1.4 *) -
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 12.3 *) 0.1 2.4 2.0 0.1 0.1 0.1 -
10 Cereale 256.6 7.7 15.4 19.1 2.0 7.0 0.4 *) -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 6.3 0.5 *) 1.3 *) *) *) *) -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 349.9 5.4 48.5 38.2 3.2 *) 0.1 0.7 *)
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 0.2 - - 0.1 *) - *) *) -
14 Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 0.9 - *) *) - - - *) -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 75.0 5.1 *) 12.2 2.0 0.4 *) *) -
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 75.0 5.1 *) 12.2 2.0 0.4 *) *) -
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 861.7 23.5 8.4 108.8 49.0 3.0 6.1 10.1 1.6
16 Preparate din carne şi peşte 79.9 7.7 1.2 1.8 0.2 0.7 0.4 0.8 *)
17 Zaharuri şi produse zaharoase 27.4 0.2 0.2 15.5 0.5 *) *) 0.1 *)
18 Cacao şi preparate din cacao 29.5 0.8 0.5 12.3 1.3 *) 0.5 - *)
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 79.5 2.2 1.3 16.0 2.3 0.5 0.7 0.9 *)
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 31.8 0.2 0.2 11.8 0.9 0.2 0.8 *) *)
21 Preparate alimentare diverse 85.4 1.9 2.4 5.1 1.2 0.3 0.5 4.5 0.1
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 58.2 0.1 0.4 13.9 0.5 0.7 0.6 0.1 0.5
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 55.6 0.5 *) 24.0 0.5 0.1 *) - -
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 414.4 9.9 2.3 8.3 41.6 0.4 2.7 3.8 0.8
V Produse minerale 592.5 21.4 3.5 233.5 1.6 0.3 0.9 *) *)
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 20.8 0.2 *) 3.2 0.1 *) *) *) *)
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 4.6 *) 1.4 0.4 0.2 - - - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;
ceruri minerale 567.1 21.2 2.1 229.8 1.4 0.3 0.9 *) -
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare

19 FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued


FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS

.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

VI Produse chimice 709.7 16.3 14.4 130.4 40.9 1.2 1.7 10.0 0.6
28 Produse chimice anorganice 52.9 3.3 0.1 8.4 2.1 *) 0.1 *) *)
29 Produse chimice organice 58.7 2.9 1.8 3.0 0.3 0.1 0.2 *) *)
30 Produse farmaceutice 295.5 1.9 3.8 20.4 27.2 0.2 0.3 8.3 0.1
31 Îngrăşăminte 26.9 1.5 *) 9.0 *) - *) - -
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 30.5 0.3 5.1 7.2 0.2 0.1 0.4 *) 0.2
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 87.6 3.2 1.6 19.1 7.0 0.2 0.2 1.5 *)
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 46.0 0.9 0.5 13.4 1.5 0.7 0.1 *) *)
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 8.1 0.7 0.3 0.8 0.4 *) *) *) 0.1
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 2.4 0.1 - 1.0 0.1 - 0.3 - -
37 Produse fotografice sau
cinematografice 2.6 *) 0.2 0.1 *) - - - -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 98.6 1.5 0.7 48.0 2.1 *) 0.2 0.1 *)

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 1614.4 24.3 45.1 82.9 59.7 0.9 6.3 2.3 1.3
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 657.0 18.0 16.8 60.3 30.7 0.7 4.1 0.9 1.1
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 957.3 6.3 28.3 22.6 29.0 0.1 2.2 1.3 0.2

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 222.0 3.3 1.0 1.7 0.1 *) 0.4 2.3 *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 46.7 2.6 0.3 0.2 *) - 0.2 2.2 -
42 Obiecte din piele 174.9 0.6 0.7 1.5 0.1 *) 0.2 0.2 *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.5 *) *) *) *) - - - -

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 471.9 36.3 11.0 21.8 8.4 1.0 5.0 1.8 0.4
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 471.8 36.3 11.0 21.8 8.4 1.0 5.0 1.8 0.4
45 Plută şi articole din plută *) - - *) - - - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 0.1 *) *) *) *) - *) - -

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 229.5 6.0 6.1 25.8 8.0 0.2 2.2 0.7 0.1
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 13.3 0.7 *) 0.8 - - - - -
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 176.2 4.5 4.2 19.3 7.2 0.2 2.1 0.2 0.1
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 40.1 0.8 1.8 5.7 0.7 *) 0.1 0.5 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
19 FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

XI Materiale textile
şi articole din acestea 2182.5 28.6 63.0 36.3 14.2 0.3 15.5 24.3 2.4
50 Mătase 51.7 - - *) - - - - -
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 78.8 *) *) 0.4 0.5 - 0.1 *) *)
52 Bumbac 32.9 11.8 2.1 4.2 0.1 - 0.2 *) 0.9
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 0.9 *) - *) - - - - -
54 Filamente sintetice sau artificiale 70.4 0.2 0.5 4.6 1.5 *) 0.2 0.1 0.2
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 110.8 0.1 1.8 3.0 5.5 *) 0.3 0.2 0.1
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii,
articole din acestea 23.2 0.3 3.1 0.7 0.2 *) 0.5 - *)
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 6.2 1.8 - 0.2 0.4 - 0.1 *) *)
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 30.9 0.2 0.7 1.0 0.2 *) *) *) 0.4
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 24.1 0.6 0.2 0.5 3.8 - 0.8 *) *)
60 Ţesături croşetate sau tricotate 11.4 0.3 1.9 1.1 0.1 - 0.4 0.3 0.3
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 383.5 1.4 4.1 6.5 0.5 *) 9.8 1.3 0.2
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 1107.7 10.9 39.7 9.7 0.7 0.1 2.7 22.2 0.3
63 Alte articole textile confecţionate 249.8 0.9 8.9 4.4 0.9 0.1 0.3 0.1 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 796.6 100.8 2.8 9.9 1.2 0.1 1.3 1.7 0.3
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 783.1 98.2 2.6 9.8 1.2 0.1 1.3 1.7 0.3
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 11.0 1.3 *) *) *) - *) *) *)
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 1.0 0.1 0.2 *) *) - *) *) *)
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 1.5 1.2 *) *) *) - *) - -

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare 184.0 7.2 6.0 18.1 6.5 0.6 4.5 2.7 0.1
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 29.5 2.0 0.1 5.3 0.1 *) 1.6 0.2 *)
69 Produse ceramice 78.9 4.0 2.1 2.1 1.8 - 0.8 2.5 -
70 Sticlă şi articole din sticlă 75.7 1.2 3.7 10.7 4.5 0.6 2.1 *) *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
19.FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.
XV Metale comune
şi articole din acestea 2274.9 81.0 32.4 184.5 95.7 4.4 14.1 31.5 5.5
72 Fontă, fier şi oţel 619.3 13.3 3.0 80.4 28.2 1.3 7.9 10.8 0.4
73 Produse din fontă,
fier şi oţel 732.3 21.2 13.3 21.6 25.4 2.3 4.9 4.3 3.9
74 Cupru şi articole din cupru 77.3 13.9 1.2 31.3 0.6 - *) *) -
75 Nichel şi articole din nichel 0.7 *) - 0.1 0.1 - *) - -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 539.0 29.9 11.4 23.8 37.4 0.5 0.9 15.7 0.1
78 Plumb şi articole din plumb 27.3 *) *) 19.6 0.3 - - - -
79 Zinc şi articole din zinc 1.7 *) 0.1 0.1 *) - *) - -
80 Cositor şi articole din cositor 2.1 *) - *) - - - - -
81 Alte metale comune; cermeturi 12.7 0.2 *) 0.3 0.1 - *) *) -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 36.3 0.1 0.7 4.5 0.4 *) 0.1 *) *)
83 Articole diverse
din metale comune 226.3 2.3 2.6 2.9 3.2 0.2 0.2 0.6 1.1
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 8484.5 291.8 206.8 129.4 394.1 7.2 8.9 36.3 22.2
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 2929.9 126.3 76.4 58.5 56.1 4.4 5.4 29.6 4.7
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 5554.6 165.5 130.3 70.9 338.0 2.7 3.5 6.8 17.5
XVII Mijloace şi materiale
de transport 5186.7 74.7 128.2 63.8 173.1 0.2 14.2 20.7 0.5
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 69.4 2.7 0.8 1.2 5.1 - 0.1 - -
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 4914.4 71.4 124.9 62.2 167.9 0.2 14.1 20.7 0.5
88 Aeronave, nave spaţiale 142.0 0.2 2.3 *) 0.1 *) - - -
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 60.8 0.5 0.2 0.3 - - *) - -
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 975.5 33.0 29.1 6.3 25.1 0.7 0.5 2.2 *)
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 962.3 32.6 29.0 5.5 25.0 0.2 0.4 2.2 *)
91 Ceasornicărie 7.2 0.4 0.1 0.8 *) 0.5 *) - -
92 Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 6.0 0.1 *) *) 0.1 - *) *) *)
XX Mărfuri şi produse
diverse 1349.0 63.5 54.2 16.8 106.0 1.2 4.0 7.5 0.8
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 1242.2 44.5 48.3 7.5 105.6 1.1 3.8 7.4 0.7
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 67.4 18.3 5.2 2.6 0.1 *) 0.1 *) *)
96 Articole diverse 39.3 0.7 0.8 6.6 0.3 *) 0.1 0.1 *)

XXII Bunuri necuprinse


în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 166.7 1.7 1.8 22.2 0.9 1.3 *) 0.4 0.1
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUR

19 FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) I


milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

2502.7 116.5 8331.4 493.0 70.9 4185.8 TOTAL


Live animals and animal I I
23.6 *) 19.7 49.0 0.8 46.1 products
0.4 - 0.4 15.9 - 16.5 Live animals 1 1
15.2 - 3.0 10.3 0.4 11.7 Meat and edible offal 2 2
Fish and crustaceans, molluscs 3 3
2.6 - *) *) *) 0.3 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4 4
eggs; honey; edible
2.7 *) 9.0 22.4 0.1 15.8 animal products n.e.s.
2.7 - 7.2 0.4 0.4 1.8 Other products of animal origin 5 5
63.7 0.1 57.1 26.3 11.2 71.5 Vegetable products II II
*) - 0.4 *) - 0.3 Live plants, flower products 6 6
Edible vegetables, 7 7
0.7 *) 5.9 0.2 *) 11.9 roots and tubers
5.6 0.1 3.9 0.4 *) 5.2 Edible fruits 8 8
Coffee, tea, mate and 9 9
0.7 - 1.4 0.7 *) 0.4 spices
46.7 - 11.2 19.8 11.2 40.1 Cereals 10 10
Products of the milling industry; 11 11
*) - 0.3 0.6 *) 0.2 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12 12
and medicinal plants;
9.9 - 33.4 4.6 *) 13.5 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13 13
- - *) *) - *) vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14 14
vegetable products not
- - 0.6 - - *) elsewhere specified
Animal or vegetable fats III III
2.7 - 3.4 6.2 *) 8.0 and oils
2.7 - 3.4 6.2 *) 8.0 Animal or vegetable fats and oils 15 15
Prepared foodstuffs, IV IV
18.2 1.1 84.1 43.5 4.0 272.8 beverages and tobacco
8.4 0.6 11.5 0.2 0.9 13.1 Preparation of meat and fish 16 16
0.1 0.1 0.9 1.9 *) 0.6 Sugar and sugar confectionery 17 17
0.1 *) 3.1 1.2 *) 3.5 Cocoa and cocoa preparations 18 18
Preparations of cereals, flour, 19 19
0.6 *) 8.2 4.9 0.2 8.3 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20 20
0.6 - 1.2 1.5 0.1 4.2 or other parts of plants
4.4 0.2 27.2 5.2 1.2 4.7 Miscellaneous edible preparations 21 21
Alcoholic and non-alcoholic 22 22
0.4 *) 3.6 13.3 0.1 5.6 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23 23
3.6 - 1.9 1.4 1.1 7.0 food industry
Tobacco and manufactured 24 24
- 0.2 26.6 13.8 0.3 225.8 tobacco substitutes
2.5 0.1 42.5 87.9 *) 20.6 Mineral products V V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25 25
0.3 - 0.2 0.1 *) 0.4 lime and cement
- - 0.1 - - 0.2 Ores, slag and ash 26 26
Mineral fuels and oils; 27 27
bituminous substances;
2.3 0.1 42.2 87.8 *) 20.0 mineral waxes
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUR
19.
milioane euro / million euro

Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD


France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

18.4 0.4 125.7 30.7 3.6 25.9 Chemical products VI VI


0.4 - 4.7 4.2 *) 7.6 Inorganic chemicals 28 28
3.5 *) 20.4 0.7 0.3 4.9 Organic chemicals 29 29
10.7 *) 72.0 2.5 3.2 4.6 Pharmaceutical products 30 30
0.1 - 0.3 1.3 - 0.1 Fertilizers 31 31
Tanning or dyestuff extracts; 32 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
0.6 0.1 2.5 1.0 *) 1.3 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33 33
perfumery, cosmetic or toilet
1.2 *) 2.9 7.0 *) 3.4 preparations
Soap; washing and lubricating 34 34
preparations, dental wax,
0.1 *) 9.4 9.3 *) 0.6 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35 35
0.1 *) 2.4 0.8 *) 0.5 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36 36
matches; pyrophoric alloys; certain
*) *) 0.2 *) - - combustible preparations
Photographic or cinematographic 37 37
0.1 *) 0.7 *) - 0.1 goods
Miscellaneous chemical 38 38
1.6 0.1 10.3 3.8 *) 2.7 products

Plastics, rubber and VII VII


195.6 4.5 405.4 23.2 1.2 235.0 articles thereof
Plastics and articles 39 39
73.1 1.8 96.3 19.7 0.5 154.6 thereof
122.5 2.8 309.0 3.6 0.7 80.4 Rubber and articles thereof 40 40

Raw hides and skins, leather, VIII VIII


26.0 0.2 16.4 0.3 *) 135.7 furskins and articles thereof
1.2 - 4.0 0.1 - 30.9 Raw hides and skins and leather 41 41
24.8 0.2 12.3 0.2 *) 104.4 Leather goods 42 42
Furskins and artificial fur; 43 43
*) *) 0.1 *) - 0.3 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX IX


33.9 1.7 64.6 18.8 0.7 109.8 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44 44
33.9 1.7 64.6 18.8 0.7 109.8 of wood
- - *) - - *) Cork and articles of cork 45 45
Manufactures of straw, of esparto 46 46
or of other plaiting materials,
- *) *) - *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X X


33.5 0.1 14.6 23.6 *) 29.0 paperboard and articles thereof
- - 0.1 0.9 *) *) Pulp of wood; waste of paper 47 47
Paper and paperboard; articles 48 48
20.0 0.1 11.9 22.2 *) 26.3 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49 49
other products of the printing
13.5 *) 2.6 0.6 *) 2.8
industry

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUR
19
milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

Textiles and textile XI XI


217.0 3.6 433.9 6.7 12.9 716.5 articles
*) - *) *) - 51.6 Silk 50 50
Wool, fine or coarse animal 51 51
hair; horsehair yarn and
0.9 *) 35.1 *) 0.2 39.0 woven fabric
1.3 0.1 2.5 0.1 - 6.1 Cotton 52 52
Other vegetable textile fibres; 53 53
paper yarn and woven
*) *) 0.3 *) - 0.3 fabric of paper yarn
1.4 1.5 11.0 0.4 *) 29.3 Man-made filaments 54 54
Man-made staple 55 55
12.1 0.5 13.6 0.6 *) 47.6 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
56 56
cords,
ropes, articles thereof
0.7 *) 5.6 0.1 0.3 6.5 articles thereof
Carpets and other textile floor 57 57
0.1 - 2.0 - - *) coverings
Special woven fabrics; tufted 58 58
textile fabrics; lace, tapestries;
2.0 0.1 6.2 0.1 0.1 2.8 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered 59 59
or laminated textile fabrics;
3.3 *) 3.3 *) *) 5.3 technical articles of textiles
1.6 *) 0.8 *) *) 3.0 Knitted or crocheted fabrics 60 60
Knitted or crocheted clothing and 61 61
63.5 0.3 67.1 2.7 6.8 138.3 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62 62
101.3 1.1 230.2 2.0 4.2 350.2 and accessories
28.7 0.1 56.1 0.8 1.2 36.9 Other ready-made textile articles 63 63

Footwear, headgear, umbrellas XII XII


17.5 0.1 72.0 0.7 *) 490.8 and similar articles
17.2 *) 65.2 0.7 *) 488.3 Footwear and parts thereof 64 64
Headgear and parts 65 65
*) *) 6.7 *) - 2.5 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.3 *) 0.1 *) - *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - 0.1 - - *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII XIII


cement, ceramic, glass and
14.5 1.2 38.9 8.6 *) 25.5 similar materials
Articles of stone, plaster, 68 68
cement, asbestos, mica
6.0 *) 4.8 1.7 *) 3.5 and similar materials
4.5 1.2 22.6 1.2 *) 12.9 Ceramic products 69 69
4.1 *) 11.5 5.7 *) 9.2 Glass and glassware 70 70

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUR


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PER
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'
19 FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) I
milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

Base metals and articles XV XV


151.1 19.8 522.4 94.9 1.6 336.9 of base metal
9.1 1.8 113.7 72.8 0.6 107.8 Pig-iron, iron and steel 72 72
Products of pig-iron, 73 73
83.1 8.3 174.7 5.9 0.6 117.2 iron and steel
1.2 *) 7.4 1.6 0.1 6.7 Copper and articles thereof 74 74
*) - *) *) - 0.2 Nickel and articles thereof 75 75
35.4 0.5 111.9 9.8 0.3 65.7 Aluminium and articles thereof 76 76
- - *) 3.1 - *) Lead and articles thereof 78 78
*) - 0.2 0.1 - 1.0 Zinc and articles thereof 79 79
*) - 0.3 - - 0.3 Tin and articles thereof 80 80
0.5 *) 5.4 1.3 - 1.4 Other base metals; cermets 81 81
Tools and implements, cutlery 82 82
2.9 0.6 18.8 0.1 *) 3.4 of base metal
Miscellaneous 83 83
18.9 8.5 89.9 0.3 *) 33.2 articles of base metal
Machinery and mechanical XVI XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
779.1 56.5 3544.1 47.2 12.9 867.6 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84 84
mechanical apparatus and
393.2 24.2 1104.8 11.7 9.2 239.8 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
386.0 32.3 2439.3 35.5 3.8 627.8 image recorders and reproducers
Vehicles and associated XVII XVII
632.7 12.4 2121.8 7.1 8.9 456.3 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86 86
5.5 - 26.5 0.5 - 1.6 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87 87
608.6 12.4 1998.8 6.7 8.9 454.4 ground vehicles
18.0 - 96.4 - - 0.2 Aircrafts, spacecrafts 88 88
0.6 - *) - - 0.1 Ships, boats and floating structures 89 89
Optical, photographic, XVIII XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
50.6 13.8 455.9 4.7 0.3 105.4 and accessories thereof
Optical, photographic, 90 90
cinematographic, medical or
surgical
instruments and apparatus
50.3 13.7 452.2 4.7 0.3 101.1 and similar
0.1 0.1 1.5 *) *) 2.0 Clocks and watches 91 91
Musical instruments; parts and 92 92
0.2 *) 2.2 *) *) 2.3 accessories thereof
Miscellaneous manufactured XX XX
217.4 1.1 300.1 12.6 1.6 163.3 articles
Furniture; lighting 94 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
209.3 0.8 279.5 7.6 1.4 150.4 buildings
Toys, games, sport or 95 95
3.9 0.2 12.8 0.9 *) 6.1 entertainment articles
4.1 0.1 7.9 4.2 0.3 6.8 Miscellaneous manufactured 96 96
articles
Goods non-included in XXII XXII
Combined Nomenclature
4.6 - 8.8 1.0 11.1 69.1 other sections
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

TOTAL 12.8 45.3 9.1 9.0 867.1 1136.2 146.7 621.6


Animale vii şi
produse animale - *) 0.1 1.1 9.3 9.4 *) 3.0
Animale vii - - - - 0.1 1.5 *) 0.3
Carne şi organe comestibile - *) - 1.1 8.7 5.1 - 0.7
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice - *) *) - 0.1 - - 0.1
Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte - *) 0.1 - 0.4 1.8 *) 1.9
Alte produse de origine animală - - *) - *) 0.9 *) *)
Produse vegetale *) 0.5 *) 2.6 117.4 14.2 49.2 4.7
Plante vii şi produse de floricultură - - - - 0.3 *) - *)
Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare - *) *) - 0.1 1.8 - 0.1
Fructe comestibile - 0.3 *) *) 0.8 0.2 0.2 *)
Cafea, ceai, mate şi
condimente - 0.2 *) - 0.3 0.8 - 0.3
Cereale - *) *) 2.5 1.0 4.4 8.6 0.5
Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon - - *) *) 0.2 1.0 *) -
Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje - - *) - 114.6 6.0 40.4 3.7
Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale *) *) - - - *) *) -
Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte - - *) - 0.1 - - -
Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale - 0.8 - *) 3.8 2.1 *) 1.1
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale - 0.8 - *) 3.8 2.1 *) 1.1
Produse alimentare, băuturi
şi tutun 3.6 5.6 0.1 0.2 43.6 25.9 1.7 8.1
Preparate din carne şi peşte *) - *) *) 5.8 *) *) *)
Zahăr şi produse zaharoase *) 0.1 *) - 1.4 1.1 *) 1.2
Cacao şi preparate din cacao *) 0.3 *) *) 1.0 1.1 *) 1.3
Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 0.3 0.2 *) 0.1 3.0 5.2 0.2 1.6
Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante *) 0.1 *) *) 2.4 0.3 0.1 0.2
Preparate alimentare diverse *) 0.2 *) *) 3.6 4.8 0.2 0.1
Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 0.2 0.1 *) *) 4.5 0.3 - 0.7
Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale - *) - - 0.5 0.6 - 1.1
Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 3.0 4.6 *) - 21.3 12.6 1.1 1.9
Produse minerale *) *) *) 0.1 8.7 2.1 0.1 19.4
Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment - - - - 1.0 *) - 3.0
Minereuri, zgură şi cenuşă - - - 0.1 *) 0.7 - 0.2
Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;
ceruri minerale *) *) *) *) 7.7 1.4 0.1 16.2
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare

19.FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued


FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Produse chimice 1.2 8.2 *) 0.6 30.1 76.5 5.0 11.9


Produse chimice anorganice - 0.6 - 0.3 0.8 6.8 0.7 0.3
Produse chimice organice *) *) - *) 3.9 4.2 3.5 0.5
Produse farmaceutice 1.0 6.5 *) 0.3 18.6 34.7 0.3 4.8
Îngrăşăminte - - - - *) 0.3 - 1.6
Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 0.2 0.2 *) *) 1.6 0.6 *) 0.2
Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice *) 0.7 *) *) 1.6 25.0 *) 1.4
Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat *) *) - *) 0.7 2.8 *) 1.4
Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime *) *) - - *) 0.2 *) *)
Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile - - - - - *) - -
Produse fotografice sau
cinematografice - - - - 0.1 0.7 *) -
Produse diverse ale industriei
chimice *) 0.1 - *) 2.8 1.2 0.5 1.6

Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 0.6 4.7 0.3 0.4 39.1 134.9 8.7 38.3
Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 0.5 4.3 0.3 0.4 13.4 49.0 3.4 15.5
Cauciuc şi articole din cauciuc 0.1 0.4 *) *) 25.7 85.9 5.3 22.8

Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 0.1 *) *) *) 6.1 6.8 4.4 0.3
Piei brute şi piei tăbăcite *) - - - 0.2 0.8 1.6 0.2
Obiecte din piele 0.1 *) *) *) 5.9 6.0 2.9 0.1
Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale - - - - - *) - -

Produse din lemn, exclusiv


mobilier 0.6 3.1 0.9 *) 6.7 29.3 2.5 9.3
Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 0.6 3.1 0.9 *) 6.7 29.3 2.5 9.2
Plută şi articole din plută - - - - - *) - *)
Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele - - - - - *) - *)

Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 0.1 0.4 0.3 *) 3.2 20.0 0.2 5.5
Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie - - - - - *) - 0.1
Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 0.1 0.3 0.3 *) 1.1 18.5 0.1 5.3
Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate *) *) *) *) 2.1 1.5 *) 0.1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Materiale textile
şi articole din acestea 0.4 5.2 1.6 0.1 43.5 57.8 4.3 23.8
Mătase - - - - - - - -
Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal - 0.8 - - - *) *) *)
Bumbac *) 0.8 - *) 0.4 0.1 0.1 0.4
Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie - - - - *) *) - -
Filamente sintetice sau artificiale *) 0.5 - *) 0.4 8.8 0.1 0.2
Fibre sintetice sau artificiale
discontinue *) 0.5 - *) 0.3 5.8 0.2 0.2
Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii,
articole din acestea *) 0.1 *) *) 0.1 1.3 0.2 0.3
Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile *) *) - - 1.2 *) *) 0.1
Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii *) 1.7 - *) 0.1 4.6 0.1 0.3
Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile *) 0.2 - *) 0.4 1.5 0.7 1.3
Ţesături croşetate sau tricotate *) *) - - *) 0.3 0.1 0.4
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 0.2 0.1 0.1 0.1 7.6 2.1 0.8 3.8
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate *) 0.4 0.2 *) 11.0 5.1 1.6 4.7
Alte articole textile confecţionate 0.1 0.1 1.4 *) 21.9 28.1 0.3 12.2

Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare *) 0.1 *) *) 11.4 4.3 1.9 33.9
Încălţăminte şi părţi ale acesteia *) 0.1 *) *) 11.3 4.2 1.9 33.9
Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora *) - *) - *) *) *) *)
Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora *) *) *) - 0.1 0.1 *) *)
Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman - *) - - - *) - *)

Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare 0.1 0.1 0.1 *) 2.6 8.1 0.6 5.4
Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare *) *) *) - 0.3 0.4 *) 0.1
Produse ceramice *) 0.1 - *) 0.8 4.1 *) 0.7
Sticlă şi articole din sticlă *) *) *) *) 1.5 3.6 0.5 4.5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Metale comune
şi articole din acestea 0.2 5.6 1.4 0.9 80.6 134.6 11.1 67.5
Fontă, fier şi oţel *) 0.6 *) - 11.9 55.9 1.4 22.9
Produse din fontă,
fier şi oţel 0.2 4.8 0.7 *) 42.2 36.3 6.9 23.1
Cupru şi articole din cupru - *) *) - 1.2 4.5 *) 1.2
Nichel şi articole din nichel - - - - *) *) - *)
Aluminiu şi articole din aluminiu *) 0.2 *) 0.6 22.2 29.4 1.4 7.6
Plumb şi articole din plumb - - - - *) 1.9 - -
Zinc şi articole din zinc - - *) - *) *) - 0.1
Cositor şi articole din cositor - - - - *) - - -
Alte metale comune; cermeturi - - 0.7 - 0.1 1.6 *) -
Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune *) *) - *) 0.3 0.9 0.2 0.1
Articole diverse
din metale comune *) 0.1 *) 0.3 2.8 4.1 1.2 12.6
Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 4.1 5.6 1.9 1.7 220.2 253.2 22.8 238.4
Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 1.1 3.0 1.7 0.7 88.1 104.9 8.5 33.0
Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 3.0 2.7 0.2 1.0 132.1 148.3 14.3 205.3
Mijloace şi materiale
de transport 1.5 0.9 1.7 0.9 129.0 262.9 24.9 104.1
Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii - - - - 0.3 2.2 0.1 2.7
Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 1.5 0.9 1.7 0.9 67.6 260.7 24.8 101.4
Aeronave, nave spaţiale - - - - 3.5 *) - -
Vapoare, nave şi structuri plutitoare - - - - 57.5 - - *)
Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora *) 1.7 0.1 *) 19.8 50.4 0.6 11.1
Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare *) 1.7 0.1 *) 18.9 50.3 0.6 10.9
Ceasornicărie *) *) - *) 0.8 0.1 *) 0.1
Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora *) *) - - *) *) *) *)
Mărfuri şi produse
diverse 0.2 2.6 0.5 0.3 89.6 43.5 8.4 35.8
Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 0.1 2.5 0.2 0.2 89.1 38.5 8.2 30.5
Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 0.1 *) 0.3 *) 0.3 4.6 0.1 4.9
Articole diverse *) 0.1 *) *) 0.2 0.5 0.1 0.3

Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 0.1 *) *) 0.1 2.6 0.1 0.2 *)
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

248.2 987.8 314.4 1510.5 1710.4 TOTAL


Live animals and animal I
0.9 12.9 2.8 27.3 45.2 products
0.8 2.5 *) *) 21.5 Live animals 1
*) 5.7 2.7 23.3 10.2 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
*) 0.2 *) 0.3 1.1 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
*) 4.1 *) 3.3 9.9 animal products n.e.s.
0.1 0.3 *) 0.4 2.5 Other products of animal origin 5
1.9 49.2 0.1 10.5 39.2 Vegetable products II
0.1 *) - *) 0.1 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
0.1 0.9 - 0.2 2.1 roots and tubers
1.2 0.9 0.1 3.0 0.5 Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
- 0.8 - 1.1 0.9 spices
0.1 38.1 - 5.1 15.6 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
0.4 0.3 *) 0.8 0.6 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
*) 8.2 - 0.3 19.3 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
- *) - *) *) vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
- - - *) 0.1 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
2.3 8.7 *) 0.1 16.3 and oils
2.3 8.7 *) 0.1 16.3 Animal or vegetable fats and oils 15
Prepared foodstuffs, IV
2.3 33.1 6.3 60.1 36.9 beverages and tobacco
0.2 9.6 0.8 14.8 1.3 Preparation of meat and fish 16
*) 0.3 *) 0.2 2.9 Sugar and sugar confectionery 17
*) 0.3 - 1.2 1.0 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
0.1 3.4 1.0 3.8 14.5 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
*) 1.3 *) 2.8 2.8 or other parts of plants
0.2 1.7 2.1 9.8 3.8 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
- 3.8 *) 5.4 3.2 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
*) 7.0 - 2.5 3.6 food industry
Tobacco and manufactured 24
1.8 5.8 2.3 19.6 3.8 tobacco substitutes
2.8 11.2 *) 3.9 129.4 Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
*) *) *) 0.2 12.1 lime and cement
- 0.9 - - 0.3 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27
bituminous substances;
2.8 10.3 *) 3.7 117.0 mineral waxes
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

4.3 12.3 3.1 49.6 80.6 Chemical products VI


0.4 2.3 0.2 0.6 4.8 Inorganic chemicals 28
0.7 1.0 *) 1.2 3.4 Organic chemicals 29
1.2 1.2 1.8 42.4 27.3 Pharmaceutical products 30
- *) - - 12.8 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
0.9 2.9 *) 0.5 4.3 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
0.5 3.3 0.7 2.5 4.5 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
0.1 0.4 *) 0.3 3.7 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
0.1 0.3 *) 0.2 0.8 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
- 0.1 0.4 *) 0.2 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
*) *) - *) 0.6 goods
Miscellaneous chemical 38
0.3 0.8 *) 1.9 18.1 products

Plastics, rubber and VII


8.2 88.5 14.7 72.7 115.7 articles thereof
Plastics and articles 39
2.5 14.6 1.7 19.1 53.7 thereof
5.7 73.8 12.9 53.7 61.9 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


0.3 11.3 0.5 1.8 2.9 furskins and articles thereof
0.2 0.4 *) 0.2 1.4 Raw hides and skins and leather 41
0.1 10.9 0.5 1.6 1.4 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
- *) - *) *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


7.9 15.2 24.6 18.4 38.2 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
7.9 15.2 24.6 18.4 38.2 of wood
- - - *) *) Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) *) - *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


3.6 3.8 0.6 5.7 36.1 paperboard and articles thereof
1.8 *) - - 9.0 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
1.8 2.1 0.5 2.2 25.4 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
*) 1.7 0.1 3.5 1.7 other products of the printing industry
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Textiles and textile XI


4.1 83.3 25.4 294.6 63.0 articles
*) - - *) *) Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
*) 0.5 0.1 1.1 0.1 woven fabric
*) 0.5 0.2 0.3 0.6 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
*) *) 0.1 *) *) fabric of paper yarn
*) 1.0 0.3 1.6 6.6 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
2.7 8.6 0.3 3.6 3.2 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
56
cords,
ropes, articles thereof
*) 1.8 *) 0.5 0.8 articles thereof
Carpets and other textile floor 57
*) *) - - 0.2 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
*) 0.2 0.3 4.3 5.4 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered 59
or laminated textile fabrics;
0.2 0.7 0.1 0.5 0.6 technical articles of textiles
*) 0.2 *) 0.2 0.5 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
0.4 5.5 1.0 34.8 24.6 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
0.5 61.8 22.3 209.8 15.1 and accessories
0.1 2.6 0.7 37.9 5.2 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


1.1 16.2 1.1 7.7 19.7 and similar articles
1.1 16.2 1.0 7.5 19.4 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
*) *) 0.1 *) 0.2 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
*) *) 0.1 *) *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) *) - 0.1 *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
0.9 4.3 4.2 5.1 18.3 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
0.3 0.1 0.1 1.3 1.5 and similar materials
0.3 3.7 2.9 2.7 7.7 Ceramic products 69
0.2 0.5 1.2 1.1 9.1 Glass and glassware 70
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Base metals and articles XV


19.0 72.2 46.6 64.8 194.2 of base metal
6.3 13.8 17.4 8.4 29.5 Pig-iron, iron and steel 72
Products of pig-iron, 73
2.2 32.2 12.0 33.4 51.7 iron and steel
0.1 0.7 2.1 0.1 3.2 Copper and articles thereof 74
- *) *) 0.3 - Nickel and articles thereof 75
7.7 11.5 0.3 14.6 100.0 Aluminium and articles thereof 76
2.4 *) - - *) Lead and articles thereof 78
*) *) 0.1 *) *) Zinc and articles thereof 79
- 0.7 *) *) 0.8 Tin and articles thereof 80
- 0.2 0.1 0.6 0.2 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
0.1 0.4 0.7 0.6 1.4 of base metal
Miscellaneous 83
0.3 12.7 13.9 7.0 7.3 articles of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
117.5 199.6 80.8 425.7 508.7 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
90.2 105.1 30.8 146.3 172.1 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
27.2 94.5 50.0 279.4 336.6 image recorders and reproducers
Vehicles and associated XVII
48.7 275.6 46.3 330.2 245.5 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
*) 0.2 - 14.7 5.1 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
48.7 273.7 46.1 294.5 240.4 ground vehicles
- *) 0.2 21.0 - Aircrafts, spacecrafts 88
- 1.6 - *) *) Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
4.7 42.9 7.2 48.7 60.6 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
4.7 41.9 7.1 48.4 60.2 and similar
*) *) - 0.2 0.4 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) 0.9 *) 0.1 *) accessories thereof
Miscellaneous manufactured XX
17.8 47.0 49.8 76.3 27.2 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
15.1 43.9 48.5 73.2 24.3 buildings
Toys, games, sport or 95
2.5 0.2 0.3 2.1 1.9 entertainment articles
0.2 2.9 1.0 1.0 1.0 Miscellaneous manufactured 96
articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
*) 0.3 0.2 7.2 32.7 other sections
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20 CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017
.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

TOTAL 32563.3 1416.0 1010.7 1219.8 1210.2 22.2 77.2 185.9 68.4
I Animale vii şi
produse animale 872.3 16.0 15.4 23.8 23.3 3.0 0.5 25.4 5.0
1 Animale vii 105.8 0.8 0.2 5.6 6.9 - *) 3.3 *)
2 Carne şi organe comestibile 386.1 10.2 7.6 3.4 0.6 2.6 *) 8.7 4.6
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 92.4 *) 0.6 5.9 5.1 *) 0.3 7.6 0.3
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 265.8 4.8 6.8 8.4 9.7 0.5 0.2 5.3 0.1
5 Alte produse de origine animală 22.2 0.2 0.2 0.4 1.0 - 0.1 0.4 -
II Produse vegetale 1185.0 28.7 35.9 106.1 18.6 0.3 2.5 6.8 0.7
6 Plante vii şi produse de floricultură 80.2 0.7 0.3 1.7 0.2 - 0.5 2.7 -
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 212.7 4.5 6.4 9.8 2.2 0.1 0.4 0.1 -
8 Fructe comestibile 313.6 3.2 22.4 6.4 12.2 0.2 0.1 *) -
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 114.7 4.0 2.4 27.4 1.2 - *) 0.1 -
10 Cereale 271.4 8.9 0.1 35.7 0.4 - 1.1 1.2 -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 59.6 4.4 1.0 4.9 1.5 - *) 0.1 -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 116.1 2.2 1.4 18.7 0.7 0.1 0.4 2.5 0.7
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 16.3 0.9 2.0 1.5 0.1 - - 0.1 -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 0.5 *) - *) - - - *) -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 92.7 0.8 0.9 10.6 4.3 - 0.2 3.0 -
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 92.7 0.8 0.9 10.6 4.3 - 0.2 3.0 -
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 1344.5 51.8 70.7 93.3 57.1 0.7 10.8 13.9 0.2
16 Preparate din carne şi peşte 93.4 0.4 2.1 5.2 3.6 - 0.6 0.3 *)
17 Zaharuri şi produse zaharoase 66.3 2.7 1.7 14.1 3.1 - 1.4 0.1 -
18 Cacao şi preparate din cacao 123.1 4.9 7.0 11.9 1.7 *) 0.2 0.1 0.1
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 208.9 6.4 9.6 13.7 11.5 - 0.9 0.3 -
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 140.7 6.3 8.5 7.0 4.5 0.1 0.1 0.1 -
21 Preparate alimentare diverse 233.2 8.6 9.6 8.7 17.3 0.5 3.5 7.6 *)
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 179.8 16.3 3.0 17.5 2.2 *) 0.3 0.4 *)
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 170.9 6.3 6.0 10.2 2.8 0.1 0.2 4.8 -
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 128.2 - 23.3 4.9 10.4 - 3.7 0.2 -
V Produse minerale 670.2 14.8 20.0 82.2 8.3 0.1 1.3 0.5 0.7
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 49.1 3.0 4.4 14.8 1.3 0.1 0.7 *) -
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 8.3 4.1 *) 0.7 *) - *) - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;
ceruri minerale 612.9 7.8 15.6 66.7 7.0 - 0.6 0.5 0.7

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare

20 CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND

.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

VI Produse chimice 3631.3 164.5 194.8 182.0 79.4 9.2 13.0 51.8 2.5
28 Produse chimice anorganice 117.6 4.1 5.9 5.6 5.2 0.2 0.7 0.4 *)
29 Produse chimice organice 249.3 18.1 12.9 7.9 7.3 0.1 *) 1.1 *)
30 Produse farmaceutice 1461.5 81.0 95.0 38.0 5.1 4.8 1.7 40.0 *)
31 Îngrăşăminte 200.4 16.2 0.8 68.7 *) 2.7 6.7 *) -
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 249.7 7.7 18.6 9.0 4.3 0.1 0.5 0.4 2.1
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 374.7 4.1 10.9 5.8 17.8 0.4 3.0 0.5 0.2
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 220.5 9.5 6.4 13.1 9.1 *) 0.1 0.2 *)
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 70.5 1.4 2.6 1.6 0.5 *) *) 5.5 *)
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 28.0 0.2 *) 0.2 4.7 - 0.2 *) *)
37 Produse fotografice sau
cinematografice 19.1 0.7 1.0 0.3 0.7 - *) *) -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 640.0 21.4 40.8 31.9 24.8 1.0 0.1 3.8 0.1
VII Materiale plastice, cauciuc şi
articole din acestea 2644.9 68.6 124.0 63.5 111.2 0.9 5.1 9.3 1.0
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 2030.0 62.1 107.5 59.1 70.6 0.9 3.4 7.7 1.0
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 614.9 6.6 16.5 4.4 40.7 *) 1.7 1.7 *)
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 559.1 36.3 2.5 1.2 3.7 0.2 2.6 0.2 *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 306.8 2.0 0.7 0.2 0.1 *) *) 0.1 -
42 Obiecte din piele 246.0 34.3 1.8 0.9 3.6 0.2 2.6 0.1 *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 6.4 0.1 *) 0.1 *) - - *) -
IX Produse din lemn, exclusiv
mobilier 235.0 24.1 6.3 7.2 5.9 *) 2.5 0.2 0.5
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 229.3 24.1 6.2 6.8 5.9 *) 2.5 0.2 0.5
45 Plută şi articole din plută 3.9 *) *) 0.4 *) - - *) -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 1.8 *) *) *) *) - *) *) -
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi
articole din acestea 579.0 72.5 6.6 19.7 8.1 0.1 1.1 0.6 0.7
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 45.0 1.2 *) 5.7 *) - *) - -
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 491.0 69.4 6.1 13.5 6.6 0.1 1.1 0.5 0.7
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 43.0 1.9 0.5 0.5 1.5 *) *) 0.1 -

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
20 CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

XI Materiale textile şi articole din


acestea 2253.9 76.2 67.3 45.0 72.4 0.1 7.8 6.6 0.4
50 Mătase 22.8 0.3 0.2 *) *) - - - -
51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal 200.3 1.6 0.2 1.3 15.6 - 2.6 0.2 -
52 Bumbac 185.7 8.7 7.7 1.3 1.0 *) 0.2 0.1 0.1
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 6.9 *) *) 0.1 *) - - *) -
54 Filamente sintetice sau artificiale 303.4 2.1 11.7 2.2 16.7 - 0.1 0.2 *)
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 186.4 1.3 17.6 4.4 0.6 *) 2.4 *) *)
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 124.1 1.4 1.2 2.8 3.8 *) *) 0.5 *)
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 24.4 0.2 7.2 0.1 1.2 *) *) 0.2 *)
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 98.2 0.8 2.5 0.7 0.6 - 0.2 0.1 *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 274.7 2.3 4.2 0.5 14.6 *) *) 0.1 0.2
60 Ţesături croşetate sau tricotate 110.3 1.3 2.6 2.2 0.4 *) *) 0.7 -
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 301.8 23.5 6.6 4.9 7.5 - 1.7 1.0 *)
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 324.8 28.5 3.6 18.7 8.9 *) 0.3 2.0 *)
63 Alte articole textile confecţionate 89.9 4.2 2.0 5.8 1.4 *) 0.1 1.4 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 417.1 7.0 11.9 4.4 9.8 *) 0.3 0.2 *)
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 396.6 6.4 11.6 4.3 8.8 *) 0.2 0.1 *)
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 12.5 0.5 0.2 0.1 0.6 - 0.1 *) -
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 6.8 0.1 *) 0.1 0.4 - *) *) -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 1.2 *) *) *) *) - *) - -

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,


ceramică, sticlă şi din materiale
similare 406.4 10.6 7.4 74.8 14.0 0.1 9.5 0.9 0.1
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 110.9 5.9 1.3 13.3 3.9 *) 6.9 0.4 *)
69 Produse ceramice 126.5 1.1 1.3 21.3 1.2 0.1 0.5 0.2 *)
70 Sticlă şi articole din sticlă 168.9 3.7 4.8 40.3 8.9 - 2.1 0.4 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20 CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued
.
COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia Danemarca Estonia
N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia Denmark Estonia
Rep.

XV Metale comune
şi articole din acestea 3437.9 167.0 109.1 161.6 102.6 0.8 4.0 9.9 4.2
72 Fontă, fier şi oţel 1011.8 72.6 26.5 78.5 33.3 *) 0.2 0.7 *)
73 Produse din fontă, fier şi oţel 976.8 44.1 9.7 33.0 37.6 *) 1.7 5.2 1.7
74 Cupru şi articole din cupru 318.2 3.5 47.6 6.3 0.8 - 0.8 0.4 -
75 Nichel şi articole din nichel 18.6 0.4 0.2 *) 0.3 - - - -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 473.3 21.8 7.8 12.5 10.2 0.4 0.1 1.3 *)
78 Plumb şi articole din plumb 18.5 0.1 5.8 8.6 *) - - - -
79 Zinc şi articole din zinc 44.5 0.9 1.0 14.8 0.1 0.1 - *) -
80 Cositor şi articole din cositor 12.2 0.3 *) 0.7 *) - *) - -
81 Alte metale comune; cermeturi 26.4 1.7 0.4 *) 0.2 *) 0.6 0.9 -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 167.9 6.2 8.7 2.5 3.8 0.3 0.1 0.5 *)
83 Articole diverse
din metale comune 369.7 15.4 1.5 4.7 16.3 *) 0.6 1.0 2.4
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 9146.7 414.6 213.1 198.6 383.3 4.6 10.1 34.4 51.5
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 4049.0 178.3 90.9 130.3 164.6 1.1 7.4 24.2 1.3
85 Maşini, aparate şi
echipamente electrice;
aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 5097.7 236.4 122.2 68.3 218.7 3.5 2.7 10.2 50.3
XVII Mijloace şi materiale
de transport 3576.8 198.1 86.4 87.4 247.2 0.1 2.5 9.7 0.2
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 43.9 2.7 0.1 1.6 10.7 - 0.2 0.2 -
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 3437.6 194.8 85.2 85.8 236.2 0.1 2.3 9.2 0.2
88 Aeronave, nave spaţiale 86.9 0.5 0.2 *) 0.2 - - *) *)
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 8.4 *) 0.9 *) *) - *) 0.2 *)
XVIII Instrumente şi
aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 730.7 31.5 26.0 5.7 31.3 1.4 1.8 10.1 0.5
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 699.5 29.8 24.4 5.3 30.9 0.7 1.8 10.1 0.4
91 Ceasornicărie 22.3 1.4 1.6 0.3 0.3 0.7 *) *) *)
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 8.8 0.4 *) 0.1 0.1 - - - -
XX Mărfuri şi produse
diverse 671.3 29.9 11.7 44.5 28.9 0.2 1.2 2.5 0.1
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 321.0 8.1 5.1 10.6 7.1 0.1 0.8 1.3 0.1
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 183.7 19.5 3.2 30.2 16.0 0.1 0.2 0.7 *)
96 Articole diverse 166.6 2.3 3.4 3.7 5.8 *) 0.2 0.5 *)

XXII Bunuri necuprinse


în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 108.6 3.0 0.7 8.2 0.8 0.3 0.4 0.1 *)
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUR

20 CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLAT


milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

2324.7 90.6 8571.7 496.0 213.3 4484.8 TOTAL


Live animals and animal I I
18.8 *) 201.9 9.4 1.9 63.1 products
1.5 - 27.6 *) *) 4.5 Live animals 1 1
5.6 *) 88.8 0.4 0.4 25.2 Meat and edible offal 2 2
Fish and crustaceans, molluscs 3 3
2.5 - 4.3 6.0 0.3 7.5 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4 4
eggs; honey; edible
8.7 *) 76.5 2.8 1.1 17.8 animal products n.e.s.
0.5 - 4.7 0.1 0.1 8.1 Other products of animal origin 5 5
77.5 *) 127.8 79.9 0.1 104.2 Vegetable products II II
1.2 - 3.9 1.9 *) 8.1 Live plants, flower products 6 6
Edible vegetables, 7
8.2 - 31.9 19.2 - 22.0 roots and tubers 7
17.2 - 34.6 55.0 - 32.0 Edible fruits 8 8
Coffee, tea, mate and 9 9
2.0 *) 33.0 0.2 *) 25.2 spices
19.2 - 1.8 1.5 *) 2.5 Cereals 10 10
Products of the milling industry; 11 11
1.0 - 2.4 1.6 - 2.4 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12 12
and medicinal plants;
27.1 *) 12.8 0.4 *) 11.3 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13 13
1.5 - 7.2 0.1 0.1 0.6 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14 14
vegetable products not
0.1 - *) - - 0.1 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III III
3.7 - 14.0 6.4 - 7.7 and oils
Animal or vegetable fats 15 15
3.7 - 14.0 6.4 - 7.7 and oils
Prepared foodstuffs, beverages IV IV
47.4 1.6 277.5 27.8 11.1 110.7 and tobacco
1.6 *) 26.0 0.6 0.1 9.2 Preparation of meat and fish 16 16
1.7 - 8.7 2.1 5.1 3.6 Sugar and sugar confectionery 17 17
2.2 - 45.5 0.7 *) 7.0 Cocoa and cocoa preparations 18 18
Preparations of cereals, flour, 19 19
11.4 *) 41.8 4.3 1.0 26.3 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20 20
5.1 *) 22.4 13.4 0.2 11.6 or other parts of plants
9.5 0.2 39.2 3.6 0.9 29.0 Miscellaneous edible preparations 21 21
Alcoholic and non-alcoholic 22 22
10.6 1.4 22.4 2.9 3.2 11.5 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23 23
4.4 - 11.9 0.1 0.5 8.8 food industry
Tobacco and manufactured 24 24
0.9 - 59.6 0.1 *) 3.7 tobacco substitutes
9.1 0.1 43.6 6.5 2.4 50.4 Mineral products V V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25 25
1.3 0.1 8.5 1.5 *) 6.7 lime and cement
*) - 0.9 0.7 - 0.5 Ores, slag and ash 26 26
Mineral fuels and oils; 27 27
bituminous substances;
7.9 *) 34.2 4.4 2.4 43.2 mineral waxes

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUR
20
milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

413.0 4.9 695.9 54.0 115.6 323.3 Chemical products VI VI


8.6 0.1 18.6 1.3 *) 14.5 Inorganic chemicals 28 28
30.0 0.4 52.7 0.7 0.2 21.9 Organic chemicals 29 29
123.3 2.4 273.3 8.7 49.7 119.7 Pharmaceutical products 30 30
4.9 0.1 16.0 15.8 0.5 10.8 Fertilizers 31 31
Tanning or dyestuff extracts; 32 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
19.7 0.4 63.0 9.4 1.9 38.6 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33 33
perfumery, cosmetic or toilet
38.1 0.1 52.0 6.4 61.2 26.0 preparations
Soap; washing and lubricating 34 34
preparations, dental wax,
30.1 *) 44.9 4.0 *) 31.2 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35 35
6.1 0.4 22.6 0.5 0.5 11.8 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36 36
matches; pyrophoric alloys; certain
17.1 - 1.6 *) - 0.2 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37 37
0.4 *) 6.6 *) - 0.4 goods
Miscellaneous chemical 38 38
134.7 1.0 144.4 7.1 1.6 48.1 products
Plastics, rubber and VII VII
220.0 6.4 822.0 69.6 1.1 352.6 articles thereof
Plastics and articles 39 39
131.0 5.6 636.0 68.8 0.7 296.4 thereof
89.0 0.8 186.0 0.8 0.4 56.2 Rubber and articles thereof 40 40
Raw hides and skins, leather, VIII VIII
11.3 0.2 38.5 1.5 0.2 312.0 furskins and articles thereof
3.0 *) 25.2 1.0 *) 227.8 Raw hides and skins and leather 41 41
8.0 0.1 12.8 0.3 0.1 79.6 Leather goods 42 42
Furskins and artificial fur; 43 43
0.3 0.1 0.5 0.1 - 4.7 manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX IX
4.6 2.8 53.9 1.9 0.1 16.1 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44 44
4.0 2.8 53.0 1.9 0.1 15.6 of wood
0.6 - 0.6 *) - 0.4 Cork and articles of cork 45 45
Manufactures of straw, of esparto 46 46
or of other plaiting materials,
*) - 0.4 *) - 0.1 basketware and wickerwork
Pulp of wood, paper, X X
23.3 15.5 116.6 8.7 0.7 75.1 paperboard and articles thereof
0.3 3.1 4.3 0.5 - 0.8 Pulp of wood; waste of paper 47 47
Paper and paperboard; articles 48 48
20.2 12.4 105.6 7.2 0.1 67.4 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49 49
other products of the printing
2.9 *) 6.7 1.0 0.6 6.9
industry

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUR
20
milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

Textiles and textile XI XI


122.1 1.1 429.6 21.3 4.6 678.1 articles
0.6 - 2.9 0.1 - 17.8 Silk 50 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51 51
6.0 *) 45.2 *) 0.1 117.2 horse hair yarn and woven fabric
8.6 *) 44.0 1.4 *) 86.4 Cotton 52 52
Other vegetable textile fibres; 53 53
paper yarn and woven
0.6 - 1.0 0.1 - 3.9 fabric of paper yarn
10.5 *) 43.8 2.8 0.1 92.4 Man-made filaments 54 54
Man-made staple 55 55
6.1 *) 49.8 0.7 1.2 40.4 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56 56
8.5 0.2 35.6 1.7 0.1 40.3 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile 57 57
1.7 *) 3.6 *) *) 1.0 floor coverings
Special woven fabrics; tufted 58 58
textile fabrics; lace, tapestries;
9.1 0.1 22.7 0.7 *) 36.2 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59 59
laminated textile fabrics; technical
22.1 0.1 68.5 0.2 *) 74.4 articles of textiles
8.5 *) 23.6 1.1 2.1 42.2 Knitted or crocheted fabrics 60 60
Knitted or crocheted clothing and 61 61
18.4 0.4 37.5 8.3 0.2 45.0 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62 62
10.6 0.2 29.4 3.5 0.7 70.4 and accessories
10.8 *) 22.1 0.7 *) 10.4 Other ready-made textile articles 63 63

Footwear, headgear, umbrellas XII XII


8.4 *) 25.7 7.9 0.3 159.5 and similar articles
7.7 *) 23.3 7.9 0.2 156.3 Footwear and parts thereof 64 64
Headgear and parts 65 65
0.6 *) 2.0 0.1 *) 2.3 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.1 - 0.3 *) - 0.3 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - 0.2 *) - 0.5 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII XIII


cement, ceramic, glass and
28.0 0.4 65.9 7.0 0.1 51.7 similar materials
Articles of stone, plaster, 68 68
cement, asbestos, mica
6.8 0.3 22.1 5.2 - 15.2 and similar materials
1.0 *) 20.9 1.4 0.1 22.3 Ceramic products 69 69
20.2 0.1 22.9 0.4 *) 14.3 Glass and glassware 70 70

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUR
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PE
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNIO
20 CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLAT
milioane euro / million euro
.
Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia CODE COD
France Finland Germany Greece Ireland Italy C.N. N.C.

Base metals and articles XV XV


273.7 19.6 784.0 122.2 3.0 726.9 of base metal
62.8 15.1 107.3 51.1 *) 255.6 Pig-iron, iron and steel 72 72
137.3 1.7 284.8 5.5 2.5 189.0 Products of pig-iron, iron and steel 73 73
8.7 0.2 89.9 39.6 *) 93.4 Copper and articles thereof 74 74
3.3 *) 5.8 *) 0.2 2.6 Nickel and articles thereof 75 75
33.4 0.5 116.3 21.8 *) 74.0 Aluminium and articles thereof 76 76
1.5 0.1 0.2 0.7 - 0.3 Lead and articles thereof 78 78
0.8 0.4 8.4 0.3 - 5.0 Zinc and articles thereof 79 79
0.3 - 3.6 *) - 0.8 Tin and articles thereof 80 80
1.8 *) 14.4 *) - 0.9 Other base metals; cermets 81 81
Tools and implements, cutlery 82 82
9.0 0.5 58.3 0.2 0.1 20.0 of base metal
Miscellaneous articles 83 83
14.8 1.2 95.0 3.1 0.1 85.2 of base metal
Machinery and mechanical XVI XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
613.5 30.3 3221.8 38.7 67.3 968.9 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84 84
mechanical apparatus and
417.9 11.4 1273.7 19.3 20.7 561.7 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85 85
appliances and electrical
equipment; sound and
television image recorders
195.6 19.0 1948.2 19.4 46.6 407.2 and reproducers
Vehicles and associated XVII XVII
341.5 3.8 1262.0 2.0 0.6 267.6 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86 86
0.7 0.1 10.8 *) - 3.9 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87 87
330.1 3.3 1210.4 1.7 0.5 250.4 ground vehicles
10.4 - 40.2 - *) 12.8 Aircrafts, spacecrafts 88 88
0.4 0.3 0.7 0.3 - 0.5 Ships, boats and floating structures 89 89
Optical, photographic, XVIII XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments
and apparatus and similar;
clocks and watches;
musical Instruments; parts
78.1 3.2 280.1 2.6 3.5 63.0 and accessories thereof
Optical, photographic, 90 90
cinematographic, medical or
surgical
instruments and apparatus
74.9 3.2 268.1 2.5 3.4 58.8 and similar
2.9 - 7.1 0.1 *) 2.1 Clocks and watches 91 91
Musical instruments; parts and 92 92
0.2 - 5.0 *) *) 2.0 accessories thereof
Miscellaneous manufactured XX XX
28.3 0.6 91.0 28.0 0.3 95.3 articles
Furniture; lighting 94 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
12.8 0.3 51.7 4.7 0.2 51.3 buildings
Toys, games, sport or 95 95
6.6 0.3 14.9 21.7 0.1 9.8 entertainment articles
8.9 *) 24.3 1.6 0.1 34.2 Miscellaneous manufactured 96 96
articles
Goods non-included in XXII XXII
Combined Nomenclature
2.2 - 20.0 0.7 0.6 58.6 other sections
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

TOTAL 12.4 56.8 58.0 26.5 1688.1 2255.3 195.7 989.0


Animale vii şi
produse animale 2.2 2.3 0.3 - 74.5 103.2 0.8 13.2
Animale vii 0.2 0.2 0.2 - 8.5 1.9 - 4.0
Carne şi organe comestibile 0.4 0.5 - - 35.5 43.9 0.1 0.9
Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 1.2 0.5 - - 19.0 8.2 0.1 *)
Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 0.3 0.6 0.1 - 10.6 48.0 0.6 8.1
Alte produse de origine animală *) 0.4 - - 0.8 1.1 - 0.1
Produse vegetale 0.2 0.9 *) *) 148.2 86.7 0.6 15.0
Plante vii şi produse de floricultură *) *) - *) 45.1 0.9 *) *)
Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare *) 0.2 *) *) 35.9 28.7 *) 0.6
Fructe comestibile *) *) - *) 51.4 43.6 0.4 0.1
Cafea, ceai, mate şi
condimente *) 0.2 *) - 3.0 9.4 0.2 0.7
Cereale - - - - 0.2 0.6 *) 6.2
Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 0.1 0.4 - - 1.5 0.8 - 6.8
Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje - *) - *) 10.7 2.5 *) 0.6
Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale - - - *) 0.4 0.2 *) *)
Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte - - - - *) *) - *)
Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale *) 0.1 - - 18.9 2.6 *) *)
Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale *) 0.1 - - 18.9 2.6 *) *)
Produse alimentare, băuturi
şi tutun 1.6 2.7 1.8 *) 72.3 193.0 6.0 15.8
Preparate din carne şi peşte 0.6 0.4 *) *) 2.0 17.5 *) 0.6
Zaharuri şi produse zaharoase *) 1.0 *) - 1.2 10.8 - 1.0
Cacao şi preparate din cacao 0.1 0.1 *) - 10.3 19.3 *) 0.5
Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie *) 0.2 0.1 *) 8.1 49.8 0.6 0.9
Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 0.1 *) 1.3 *) 15.2 24.5 0.3 *)
Preparate alimentare diverse 0.1 0.1 0.2 *) 16.0 35.5 0.1 9.1
Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 0.6 0.1 - - 10.0 8.2 0.4 1.4
Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale - 0.5 *) *) 5.4 14.5 3.1 0.2
Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi - 0.3 *) - 4.0 12.9 1.5 2.3
Produse minerale 0.4 1.8 *) *) 11.5 148.3 0.7 11.2
Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment *) 0.1 *) - 0.7 1.4 *) 0.8
Minereuri, zgură şi cenuşă - - - - 0.5 0.1 - 0.2
Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;
ceruri minerale 0.4 1.7 *) *) 10.2 146.8 0.7 10.2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Produse chimice 1.2 17.7 16.7 24.0 301.7 168.5 11.5 32.5
Produse chimice anorganice - 0.2 *) *) 8.7 3.1 *) 2.5
Produse chimice organice *) *) 0.1 - 29.6 17.1 5.6 4.7
Produse farmaceutice *) *) 15.5 23.7 163.4 15.9 3.4 1.4
Îngrăşăminte - 16.0 0.2 - 3.9 3.8 - 6.1
Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 0.4 1.0 0.2 - 20.9 15.2 0.9 1.3
Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 0.5 0.1 0.1 0.2 28.9 50.1 *) 8.1
Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 0.2 0.2 *) - 7.7 23.2 0.1 3.6
Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime *) 0.1 *) - 6.2 1.8 0.2 0.6
Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile *) - 0.4 - 0.9 1.6 - *)
Produse fotografice sau
cinematografice - - 0.1 - 3.3 0.4 - *)
Produse diverse ale industriei
chimice *) 0.1 *) - 28.1 36.3 1.2 4.3
Materiale plastice, cauciuc şi
articole din acestea 0.3 5.9 6.1 0.3 99.8 182.9 19.7 61.0
Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 0.2 4.1 2.4 0.2 80.4 126.0 13.0 42.6
Cauciuc şi articole din cauciuc *) 1.8 3.7 *) 19.5 57.0 6.7 18.4
Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea *) *) - 0.1 12.8 22.0 11.4 9.4
Piei brute şi piei tăbăcite - - - - 7.3 0.3 4.6 1.6
Obiecte din piele *) *) - *) 5.5 21.7 6.8 7.8
Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale - - - *) *) 0.1 *) -
Produse din lemn, exclusiv
mobilier 1.2 1.1 0.7 - 3.6 51.9 1.5 6.4
Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 1.2 1.1 0.7 - 3.5 51.0 0.1 6.4
Plută şi articole din plută *) - - - *) 0.1 1.3 -
Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele - - - - 0.1 0.8 - *)
Pastă de lemn, hârtie, carton şi
articole din acestea 0.5 0.2 2.2 - 21.8 47.9 2.3 28.9
Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie *) *) - - 10.8 *) - 7.1
Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 0.5 0.1 2.2 - 9.6 42.8 2.3 21.4
Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate - 0.1 *) - 1.5 5.0 *) 0.4

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Materiale textile şi articole din


acestea 0.2 1.6 1.9 0.1 51.8 171.4 31.0 25.9
Mătase - - - - *) 0.3 *) -
Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal *) *) *) - 0.1 *) 3.3 *)
Bumbac *) 0.5 *) - 2.1 1.8 2.3 0.1
Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie - 0.3 - - 0.1 0.1 0.1 *)
Filamente sintetice sau artificiale - 0.1 *) - 16.8 7.3 0.8 0.7
Fibre sintetice sau artificiale
discontinue - 0.1 *) *) 12.8 3.7 7.4 0.1
Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea *) 0.3 1.7 - 0.8 8.1 1.7 1.4
Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile *) *) *) - 4.5 0.8 *) *)
Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii *) *) - - 1.8 1.9 1.7 0.3
Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile *) 0.1 *) - 1.8 7.0 7.3 9.6
Ţesături croşetate sau tricotate 0.1 *) - - 0.9 1.2 4.9 2.2
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate *) *) *) *) 3.2 75.1 0.4 6.0
Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate *) *) 0.2 0.1 3.6 51.8 0.2 3.2
Alte articole textile confecţionate *) 0.3 *) *) 3.4 12.3 0.8 2.3

Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare *) *) *) *) 6.5 65.5 4.3 31.2
Încălţăminte şi părţi ale acesteia - *) *) *) 5.3 59.3 4.1 30.9
Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora *) *) - - 0.6 1.9 0.2 0.1
Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora - *) - - 0.5 4.2 *) *)
Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman - - - - *) 0.1 - 0.1

Articole din piatră, ipsos, ciment,


ceramică, sticlă şi din materiale
similare 1.1 0.1 0.5 - 4.6 43.6 1.0 7.2
Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare *) 0.1 0.1 - 1.3 13.5 0.2 2.0
Produse ceramice - *) 0.1 - 1.1 13.5 0.3 0.4
Sticlă şi articole din sticlă 1.1 *) 0.3 - 2.2 16.6 0.4 4.8

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.VII 2017 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.VII 2017 - continued

Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia


Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia

Metale comune
şi articole din acestea 0.3 3.4 6.8 0.2 104.4 250.4 7.1 191.9
Fontă, fier şi oţel - *) 3.7 0.2 15.0 6- 0.1 129.0
Produse din fontă, fier şi oţel 0.1 1.9 0.7 *) 28.3 67.6 3.4 14.0
Cupru şi articole din cupru *) 0.6 *) - 1.7 17.0 *) 0.3
Nichel şi articole din nichel - *) 0.1 - 0.4 0.3 *) *)
Aluminiu şi articole din aluminiu 0.1 0.1 0.5 - 29.8 31.7 0.5 21.8
Plumb şi articole din plumb - - *) - *) 0.9 - *)
Zinc şi articole din zinc - - 0.7 - 2.2 6.4 0.3 0.3
Cositor şi articole din cositor - - 0.1 - 4.4 0.3 - -
Alte metale comune; cermeturi - *) *) - 2.9 0.1 *) *)
Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune *) 0.1 0.7 *) 14.5 18.4 0.9 3.3
Articole diverse
din metale comune 0.1 0.7 0.2 - 5.3 47.6 1.8 23.2
Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 2.0 9.8 18.3 1.1 542.1 365.0 63.5 406.0
Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 1.3 3.2 5.3 *) 181.7 153.8 17.9 68.7
Maşini, aparate şi
echipamente electrice;
aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 0.7 6.6 13.0 1.1 360.4 211.2 45.6 337.3
Mijloace şi materiale
de transport 0.5 6.2 1.9 0.1 133.9 187.5 27.2 108.5
Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii - - - - *) 3.5 *) 1.3
Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 0.5 6.2 1.9 0.1 128.9 183.7 25.5 107.0
Aeronave, nave spaţiale - 0.1 *) *) 0.8 0.1 1.7 *)
Vapoare, nave şi structuri plutitoare - - - - 4.2 0.2 - 0.2
Instrumente şi
aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 0.5 1.3 0.4 0.3 55.7 20.1 2.4 10.5
Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 0.5 1.1 0.4 0.3 54.0 19.2 2.3 10.5
Ceasornicărie *) 0.1 *) - 1.5 0.8 *) 0.1
Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora - - - - 0.3 *) - *)
Mărfuri şi produse
diverse 0.4 1.6 0.4 0.3 23.7 141.1 4.6 14.1
Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 0.1 1.2 0.4 0.2 7.0 98.4 3.9 9.2
Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 0.1 0.1 *) 0.1 13.5 9.1 *) 0.6
Articole diverse 0.2 0.3 *) - 3.2 33.7 0.7 4.3

Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat *) *) *) *) 0.2 3.5 0.2 0.2
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

275.0 1193.7 244.0 966.2 3209.0 TOTAL


Live animals and animal I
0.1 82.8 5.9 12.0 167.6 products
- 2.5 *) *) 37.6 Live animals 1
*) 66.5 0.2 8.3 71.4 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
*) 10.9 5.7 1.3 5.0 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
*) 1.2 *) 2.2 51.4 animal products n.e.s.
*) 1.6 - 0.2 2.2 Other products of animal origin 5
6.7 46.7 0.2 4.5 286.2 Vegetable products II
0.9 0.3 0.1 0.4 11.3 Live plants, flower products 6
Edible vegetables,
0.1 22.3 *) 0.9 19.3 roots and tubers 7
5.6 17.5 0.2 0.6 10.9 Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
0.1 1.3 *) 1.5 2.7 spices
*) 1.0 - *) 190.9 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
*) 0.5 *) 0.3 30.0 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
0.1 3.0 *) 0.4 20.6 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
*) 0.7 - 0.4 0.4 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
- *) - - 0.1 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
*) 4.7 4.5 0.3 10.0 and oils
Animal or vegetable fats 15
*) 4.7 4.5 0.3 10.0 and oils
Prepared foodstuffs, beverages IV
4.8 34.8 4.7 24.1 208.3 and tobacco
1.6 5.5 0.7 0.9 14.1 Preparation of meat and fish 16
0.2 1.2 0.6 0.8 5.3 Sugar and sugar confectionery 17
0.2 2.9 0.6 1.1 6.4 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
0.2 2.8 0.5 1.6 16.9 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit
*) 3.2 0.3 0.8 15.5 or other parts of plants 20
2.0 5.6 0.8 3.9 21.6 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
0.4 9.9 1.2 12.7 43.1 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
0.3 3.6 *) 2.3 84.9 food industry
Tobacco and manufactured 24
- 0.1 - *) 0.4 tobacco substitutes
1.0 11.3 0.8 4.8 238.2 Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
*) 0.8 0.1 0.7 1.8 lime and cement
*) *) - 0.2 0.2 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27
bituminous substances;
0.9 10.5 0.7 3.9 236.1 mineral waxes
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

75.9 90.3 11.0 169.5 405.6 Chemical products VI


0.9 4.1 0.1 2.8 30.1 Inorganic chemicals 28
0.3 5.5 1.8 5.2 24.6 Organic chemicals 29
62.6 11.9 0.9 87.6 232.5 Pharmaceutical products 30
0.6 7.8 0.3 0.8 17.7 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
3.1 8.9 4.0 6.8 11.1 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
3.8 15.9 0.3 14.6 25.5 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
0.8 3.3 0.3 11.1 21.4 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
0.1 0.6 1.1 3.6 2.7 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
- 0.1 - *) 0.7 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
- 1.4 *) 0.7 3.0 goods
Miscellaneous chemical 38
3.7 30.8 2.3 36.2 36.3 products
Plastics, rubber and VII
19.4 53.1 11.6 54.4 274.8 articles thereof
Plastics and articles 39
14.8 38.2 9.1 47.4 200.8 thereof
4.6 14.8 2.6 7.0 74.1 Rubber and articles thereof 40
Raw hides and skins, leather, VIII
2.6 15.0 1.8 17.6 55.8 furskins and articles thereof
*) 4.7 1.3 16.1 10.8 Raw hides and skins and leather 41
2.6 10.2 0.5 1.3 45.0 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
- 0.1 - 0.2 *) manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX
5.8 3.4 2.9 0.4 30.1 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
5.8 3.3 2.9 0.4 29.4 of wood
*) *) - *) 0.5 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) 0.1 - *) 0.2 basketware and wickerwork
Pulp of wood, paper, X
4.7 17.0 23.2 17.4 63.6 paperboard and articles thereof
*) 4.6 5.4 *) 1.1 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles 48
4.5 11.5 17.7 11.2 56.6 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
other products of the printing
0.1 0.9 0.2 6.2 6.0
industry
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Textiles and textile XI


9.5 138.1 4.5 193.9 91.7 articles
*) *) - 0.3 0.3 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51
0.2 1.3 0.4 4.3 0.7 horse hair yarn and woven fabric
0.6 3.9 1.8 7.8 5.2 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
*) 0.1 0.1 0.3 0.2 fabric of paper yarn
1.8 15.7 0.2 70.8 6.4 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
0.2 3.6 0.4 28.4 5.0 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
1.0 2.4 0.1 2.9 7.5 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile 57
1.1 0.1 0.1 0.6 1.9 floor coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
0.1 3.8 0.2 11.2 3.5 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
0.5 5.4 0.3 46.1 9.6 articles of textiles
0.4 2.7 *) 6.8 6.2 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
1.8 30.1 0.5 4.4 25.4 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
1.8 66.4 0.3 7.6 13.1 and accessories
0.1 2.5 0.1 2.3 6.8 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


1.1 20.3 0.3 5.5 46.9 and similar articles
0.8 19.6 0.3 5.2 44.2 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
*) 0.6 *) 0.3 2.2 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.2 0.1 *) *) 0.4 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) *) *) *) 0.1 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and
3.3 28.0 0.4 6.2 39.8 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
1.6 1.1 0.2 2.4 7.1 and similar materials
0.1 24.9 *) 0.9 13.9 Ceramic products 69
1.6 2.0 0.2 2.8 18.8 Glass and glassware 70
milioane euro / million euro
Regatul
Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria CODE
Slovenia Spain Sweden United Hungary C.N.
Kingdom

Base metals and articles XV


14.3 91.3 37.9 46.5 194.8 of base metal
5.2 25.8 22.5 10.2 36.3 Pig-iron, iron and steel 72
2.9 34.7 7.8 14.1 47.2 Products of pig-iron, iron and steel 73
0.2 2.9 0.2 1.5 2.6 Copper and articles thereof 74
*) *) *) 4.9 *) Nickel and articles thereof 75
1.0 10.7 2.8 7.4 67.0 Aluminium and articles thereof 76
- *) *) *) 0.2 Lead and articles thereof 78
0.1 1.6 0.4 0.4 0.3 Zinc and articles thereof 79
- 0.1 - 0.2 1.6 Tin and articles thereof 80
0.2 *) 0.8 0.5 1.0 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
3.1 4.9 0.6 3.8 7.5 of base metal
Miscellaneous articles 83
1.5 10.5 2.8 3.5 31.2 of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
96.0 291.3 77.1 279.5 743.8 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
54.9 237.0 41.4 132.5 248.7 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and
television image recorders
41.1 54.4 35.7 146.9 495.2 and reproducers
Vehicles and associated XVII
23.2 240.2 51.5 74.4 212.6 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
0.1 4.0 *) 1.6 2.1 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
23.0 221.5 51.4 67.5 210.4 ground vehicles
*) 14.6 *) 5.2 *) Aircrafts, spacecrafts 88
0.1 *) 0.1 0.2 *) Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments
and apparatus and similar;
clocks and watches;
musical Instruments; parts
2.6 7.6 2.9 33.8 53.8 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
2.6 7.0 2.9 32.4 51.9 and similar
*) 0.2 *) 1.3 1.6 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) 0.4 *) 0.1 0.3 accessories thereof
Miscellaneous manufactured XX
4.1 16.6 2.7 14.8 84.4 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
1.9 9.7 1.4 4.8 28.7 buildings
Toys, games, sport or 95
1.1 4.2 0.8 5.7 25.0 entertainment articles
1.0 2.7 0.5 4.3 30.7 Miscellaneous manufactured 96
articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
*) 1.3 *) 6.7 0.9 other sections
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
21 FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors, 8708


de autoturisme, de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul persoanelor, de transport of persons,
autovehicule pentru transportul of vehicles for the
mărfurilor, de autovehicule pentru transport of goods,
utilizări speciale 3851175 of special purpose vehicles

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other 8544


conductori electrici izolaţi 2257195 insulated electric conductors

8703 Autoturisme şi alte Motor cars and motor 8703


autovehicule pentru vehicles principally designed
transportul persoanelor 1942400 for the transport of persons

2710 Produse petroliere 943532 Oil products 2710

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles, 8537


pupitre pentru controlul sau desks for electric control or
distribuirea electricităţii 908136 the distribution of electricity

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible 9401


în paturi şi părţile lor 848415 into beds, and parts thereof

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011


din cauciuc 798388 of rubber

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517


telefonie sau telegrafie prin telephony or line telegraph;
fir; videofoane 619325 videophones

8414 Pompe de aer sau de vid, Air or vacuum pomps, air 8414
compresoare de aer sau de or other gas compressors
alte gaze şi ventilatoare 569900 and fans

1001 Grâu și meslin 540693 Wheat and meslin 1001

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536


protecţia, tăierea, switching or protecting
branşarea, conectarea electrical circuits, or for
circuitelor electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 462082 voltage not exceeding 1000V

8482 Rulmenţi cu bile, cu galeţi, Ball or roller 8482


cu role sau cu ace 443304 bearings

3004 Medicamente şi antibiotice 422194 Medicines and antibiotics 3004

2402 Ţigări de foi, trabucuri şi Cigars, cheroots, cigarillos 2402


ţigarete, din tutun sau din and cigarettes, of tobacco or
înlocuitori de tutun 419569 of tobacco substitutes

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, 9403


scaune, somiere, mattresses and medical, surgical,
mobilier medical, dental or veterinary furniture,
mobilier pentru furniture for barber’s shops or
saloane de coafură) 394539 hairdressing salons)
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
21.
21.FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD 1.I-31.VII 2017 CODE


N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

6403 Încălţăminte cu feţe din piele Footwear with outer 6403


naturală şi cu tălpi din uppers of leather
cauciuc, material plastic, and soles of rubber,
piele naturală 376089 plastics, leather

9032 Instrumente şi aparate pentru reglare Automatic regulating or controlling 9032


sau control automat 361210 instruments and apparatus

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, Women’s or girls’ suits, jackets, 6204
pantaloni, pentru femei şi fete 358702 blazers, dresses,skirts, trousers

8407 Motoare cu piston alternativ Spark-ignition reciprocating 8407


sau rotativ, cu aprindere or rotary internal combustion
prin scânteie 355144 piston engines

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413


elevatoare de lichid 354624 liquid elevators

6203 Costume, jachete, sacouri, Men's or boys' suits, 6203


pantaloni, salopete, pentru jackets, blazers, trousers,
bărbaţi sau băieţi 340168 overalls

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, Cruise ships, excursion boats, 8901


feriboturi, cargouri, şlepuri ferry-boats, cargo ships, barges
şi nave similare pentru transportul and similar vessels for the transport
persoanelor sau mărfurilor 337403 of persons or goods

1005 Porumb 334829 Maize (corn) 1005

8512 Aparate electrice de iluminat Electrical lighting or 8512


sau de semnalizare 323411 signalling equipment

8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous or 8516


de apă, boilere storage water heaters and
şi termoplonjoare 316537 immersion heaters

9029 Contoare; indicatoare de viteză Counters, speed indicators 9029


şi tahometre, stroboscoape 315594 and tachometers, stroboscopes

7208 Produse laminate plate, din Unalloyed steel or iron flat 7208
fier sau oţeluri nealiate, cu o rolled-goods, 600 mm or
lăţime de 600 mm sau peste, over width, unplated
laminate la cald, neplacate şi and uncovered
neacoperite 296476 hot-rolled goods

4407 Cherestea 293775 Timber 4407

7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare, Iron or steel pipes, tubes 7304
fără sudură, din fier sau din oţel 280557 and tubular profiles without weld

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21 FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

.
21
.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8409 Părţi care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely 8409
fiind destinate numai sau în or principally with the spark-ignition
principal motoarelor cu piston cu internal combustion piston engines
aprindere prin scânteie şi motoarelor and with the compression-ignition
cu piston cu aprindere prin internal combustion piston
compresie 254416 engines

8418 Frigidere, congelatoare şi alte Refrigerators, freezers and 8418


echipamente pentru other refrigerating or freezing
producerea frigului 245035 ### equipment

4410 Plăci aglomerate, panouri OSB Particle board, oriented strand board 4410
şi panouri similare, din lemn (OSB) and similar board, of wood or
sau din alte materiale lemnoase, other ligneous materials, whether or
chiar aglomerate cu răşini not agglomerated with resins or
sau cu alţi lianţi organici 234303 other organic binding substances

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable 6406


interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggins
jambiere şi articole similare 231957 and similar

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical 8479


mecanice cu appliances having
funcţie proprie 212790 ### individual functions

4016 Articole din cauciuc vulcanizat, Articles of vulcanized rubber other than 4016
nedurificat, nespecificate în altă parte 199951 hard rubber, not elsewhere specified

1206 Seminţe de floarea-soarelui, Sunflower seeds, whether 1206


chiar sfărâmate 199837 or not broken

1205 Semințe de rapiță sau de rapiță Rape or colza seeds, 1205


sălbatică, chiar sfărâmate 199290 whether or not broken

7326 Articole din fier sau din oţel, Articles of iron or steel, 7326
nespecificate în altă parte 189121 not elsewhere specified

3926 Articole din materiale plastice 188134 Articles of plastics 3926

2716 Energie electrică 175983 Electrical energy 2716

8538 Părţi destinate aparaturii pentru Parts suitable for use electrical 8538
comutarea, tăierea, protecţia, apparatus for switching or protecting
branşarea, conectarea circuitelor electrical circuits, or for making
electrice; pentru tablouri, console, connections to or in electrical circuits;
pupitre, pentru controlul for boards, consoles, desks for electric
sau distribuirea electricităţii 169668 control or the distribution of electricity

6206 Bluze şi cămăşi pentru Women's or girls' blouses, 6206


femei sau fete 160279 shirts and shirt-blouses

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21 FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

.
21
.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8428 Maşini şi aparate de ridicat, Lifting, handling, loading 8428


de manevrat de încărcat, sau or unloading machinery
de descărcat (de exemplu (for example, lifts,
ascensoare, scări rulante, escalators, conveyors,
transportatoare, teleferice) 154032 teleferics)

7308 Construcții și părți de construcții Structures and parts of structures 7308


din fontă, din fier sau din oțel, of iron or steel excluding
cu excepția construcțiilor prefabricate 151010 prefabricated buildings

8481 Articole de robinetărie și articole similare Taps, cocks, valves and similar 8481
pentru țevi, cazane, rezervoare, appliances for pipes, boiler shells,
cuve și recipiente similare 149659 tanks, vats or the like

8803 Părţi de: baloane, dirijabile, planoare, Parts of: balloons and airships; gliders, 8803
deltaplane, elicoptere, avioane, hang gliders, helicopters, airplanes
alte vehicule aeriene 144443 and other vehicles for air

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504


convertizoare statice, bobine static converters
de reactanţă şi de inductanţă 140994 and inductors

8501 Motoare şi generatoare electrice, Electric motors and generators 8501


cu excepţia grupurilor electrogene 138749 (excluding generating sets)

7220 Produse laminate plate din oţeluri Flat-rolled products of stainless steel, 7220
inoxidabile, cu o lăţime sub 600 mm 134688 of a width of less than 600 mm

7606 Table şi benzi de aluminiu, Aluminium plates, sheets and strip, 7606
cu o grosime peste 0,2 mm 134170 of a thickness exceeding 0,2 mm
IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
22.CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD 1.I-31.VII 2017 CODE


N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories of tractors, 8708


de autoturisme, de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul persoanelor, de ### transport of persons,
autovehicule pentru transportul of vehicles for the
mărfurilor, de autovehicule pentru transport of goods,
utilizări speciale 1754925 of special purpose vehicles

2709 Ţiţei 1422685 ### Crude oil 2709

3004 Medicamente şi antibiotice 1384276 ### Medicines and antibiotics 3004

8703 Autoturisme şi autovehicule Cars and motor vehicles 8703


pentru transportat persoane 1111194 ### for passenger transport

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other 8544


conductori electrici izolaţi 1000248 ### insulated electric conductors

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517


telefonie sau telegrafie telephony or line telegraphy;
prin fir; videofoane 869747 ### videophones

2710 Produse petroliere 712184 Oil products 2710

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536


protecţia, tăierea, branşarea, switching or protecting
conectarea circuitelor electrical circuits, or for
electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 704367 ### voltage not exceeding 1000V

8542 Circuite integrate şi Electronic integrated circuits 8542


micromontaje electronice 607538 ### and microassemblies

3926 Articole din materiale plastice 521978 ### Articles of plastics 3926

7326 Articole din fier sau din oţel, ### Articles of iron or steel, 7326
nespecificate în altă parte 398045 not elsewhere specified

8701 Tractoare 386077 ### Tractors 8701

8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use electrical 8538
pentru comutarea, tăierea, apparatus for switching or
protecţia, branşarea, protecting electrical circuits,
conectarea circuitelor or for making connections to
electrice; pentru or in electrical circuits;
tablouri, console, pupitre for boards, consoles, desks for
pentru controlul sau electric control or the
distribuirea electricităţii 361194 ### distribution of electricity

3808 Insecticide, rodenticide, Insecticides, rodenticides, 3808


fungicide, erbicide 340324 fungicides, herbicides

8471 Maşini automate de prelucrare a Automatic data-processing 8471


datelor şi părţi ale acestora 327573 ### machines and units thereof

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22
.
22 CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8414 Pompe de aer sau de vid, Pumps for air or vacuum 8414
compresoare şi ventilatoare, pumps; compressors
hote aspirante de extracţie and fans; ventilating or
sau de reciclare 319204 ### recycling hoods

8704 Autovehicule pentru Freight motor vehicles 8704


transportul mărfurilor 300082 ### carriage

8409 Părţi care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely 8409
fiind destinate numai sau în or principally with the spark-ignition
principal motoarelor cu piston cu internal combustion piston engines
aprindere prin scânteie şi motoarelor and with the compression-ignition
cu piston cu aprindere prin internal combustion piston
compresie 272413 engines

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413


elevatoare de lichid 272390 liquid elevators

8534 Circuite imprimate 260445 Printed circuits 8534

7210 Produse laminate plate, din fier sau Flat-rolled products of iron 7210
din oțeluri nealiate, cu o lățime or non-alloy steel, of a width
de minimum 600 mm, of 600 mm or more,
placate sau acoperite 249101 clad, plated or coated

8482 Rulmenţi cu bile, cu role Ball or roller 8482


sau cu ace 247950 ### bearings

3002 Sânge uman; sânge animal Human blood; animal blood 3002
preparat pentru utilizări prepared for therapeutic
terapeutice; vaccinuri 246246 ### uses; vaccines

0203 Carne de animale din specia porcine, Meat of swine, fresh, 0203
proaspătă, refrigerată sau congelată 242699 chilled or frozen

4107 Piei finite prelucrate după Leather further prepared 4107


tăbăcire sau uscare, de after tanning or crusting, of
bovine sau de cabaline 238181 ### bovine or equine animals

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical 8479


mecanice cu appliances having
funcţie proprie 233812 ### individual functions

7318 Şuruburi, buloane, piuliţe, Screws, bolts, nuts, coach 7318


tirfoane, piroane şi articole screws, spikes and similar
similare din fontă, fier sau oţel 232174 ### articles, of iron or steel

8408 Motoare cu piston, cu aprindere Compression-ignition internal 8408


prin compresie (motoare diesel combustion piston engines
sau semi-diesel) 231590 ### (diesel or semi-diesel engines)

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22 CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

.
22
.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8481 Articole de robinetărie și Taps, cocks, valves and 8481


articole similare pentru țevi, similar appliances for pipes,
cazane, rezervoare, cuve boiler shells, tanks,
și recipiente similare 230694 ### vats or the like

8302 Decoraţiuni, articole de Base metal mountings, 8302


feronerie şi articole similare, fittings and similar articles
din metale comune, pentru mobilă, uşi, suitable for furniture, doors,
scări, ferestre, jaluzele, caroserii, staircases, windows, blinds,
valize, cuiere pentru haine 225547 coachwork, trunks, clothes-pegs

7408 Sârmă din cupru 224564 ### Copper wire 7408

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable 6406


interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggings
jambiere şi articole similare 219119 ### and similar

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011


din cauciuc 213900 ### of rubber

3907 Poliacetali, alţi polieteri şi Polyacetals, other polyethers 3907


răşini epoxidice, sub forme and epoxide resins,
primare; policarbonaţi, răşini in primary forms;
alchidice, poliesteri, polycarbonates, alkyd resins,
sub forme primare 211845 ### polyesters, in primary forms

8528 Monitoare şi proiectoare; Monitors and projectors; 8528


aparate receptoare de reception apparatus
televiziune 211604 for television

8802 Alte vehicule aeriene (de exemplu, Other aircraft (for example, 8802
elicoptere, avioane); vehicule helicopters, aeroplanes);
spațiale (inclusiv sateliți) și vehicule spacecraft (including
pentru lansarea acestora satellites) and suborbital
și vehicule suborbital 211327 and spacecraft launch vehicles

8411 Turboreactoare, turbopropulsoare Turbojets, turbopropellers 8411


şi alte turbine cu gaz 210512 and other gas turbines

5407 Ţesături din fire de filamente Fabrics of threads from 5407


sintetice şi artificiale 208344 ### synthetic and artificial yarns

5903 Țesături impregnate, Textile fabrics impregnated, 5903


îmbrăcate sau acoperite cu coated, covered or laminated
material plastic 203082 ### with plastics

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504


convertizoare statice, bobine ### static converters
de reactanţă şi de inductanţă 195080 and inductors

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including 8421


centrifugale; mașini și aparate centrifugal dryers; filtering or
pentru filtrarea sau epurarea purifying machinery and
lichidelor sau gazelor 194897 ### apparatus, for liquids or gases

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22 CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

.
22
.
COD 1.I-31.VII 2017 CODE
N.C. 1.I-31.VII 2017 C.N.
mii euro
thousand euro

8537 Tablouri, panouri, console, pupitre Boards, panels, consoles, 8537


pentru controlul sau desks for electric control
distribuirea electricităţii 191572 or for the distribution of electricity

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, mattresses 9403
scaune, somiere, and medical, surgical, dental
mobilier medical, mobilier or veterinary furniture, furniture for
pentru saloane de coafură) 191203 barber’s shops or hairdressing salons)

8433 Mașini și utilaje pentru recoltat agricole Harvesting or threshing machinery, 8433
și treierat produse agricole, inclusiv including straw or fodder balers; grass
prese de balotat paie sau furaje; or hay mowers; machines for cleaning,
pentru tuns gazon și pentru secerat; sorting or grading eggs,
mașini pentru curățat sau sortat ouă, fruit or other
fructe sau alte produse 187721 agricultural produce

8541 Diode, tranzistori și dispozitive similare Diodes, transistors and similar 8541
semiconductoare; dispozitive semiconductor devices; photosensitive
fotosensibile semiconductoare; semiconductor devices;
diode emițătoare de lumină; light-emitting diodes;
cristale piezoelectrice montate 187594 mounted piezoelectric crystals

8483 Arbori de transmisie şi Transmission shafts and cranks; 8483


manivele; lagăre şi cuzineţi; bearing housings and plain shaft
angrenaje şi roţi de bearings; gears and gearing; ball
fricţiune; tije filetate cu role or roller screws; gear boxes and
cu bile; reductoare, other speed changers, including
multiplicatoare şi variatoare torque converters; flywheels and
de viteză, inclusiv pulleys, including pulley blocks;
convertizoare de cuplu; clutches and
volanţi 187543 ### shaft couplings

4205 Articole din piele Articles of leather or 4205


naturală sau reconstituită, of composition leather,
nespecificate în altă parte 179054 not elsewhere specified

3923 Articole de transport sau de ambalare, Articles for the conveyance 3923
din materiale plastice 178544 or packing of goods, of plastics

8547 Piese izolante pentru maşini, Insulating fittings for electrical machines, 8547
aparate sau instalaţii electrice 175815 appliances or equipment

3920 Plăci, foi, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, 3920
din materiale plastice nealveolare, non-cellular and not reinforced,
neranforsate, nestratificate, laminated, supported
neasociate cu alte materiale, or similary combined
neprevăzute cu un support 175516 with other materials