Sunteți pe pagina 1din 3

Prezentare comparativă a valorilor fundamentale ale

culturii americane și cele specifice spațiului


românesc
Fiecare dintre noi se naşte într-o anumită cultură; pentru a putea supravieţui,
pentru a putea “funcţiona” în acea cultură trebuie ca pe tot parcursul vieţii să învăţăm
elementele ei de bază, să învăţăm normele şi regulile care fac posibilă integrarea în
cultura respectivă. Fiecare cultură transferă membrilor săi sistemul valoric de bază.
Pornind de la o definiție dată de UNESCO, putem considera cultura ca "o serie
de caracteristici distincte a unei societăți sau grupă socială în termeni spirituali,
materiali, intelectuali sau emoționali". Cultura este un fenomen care se dezvolta în timp
și care presupune o continuitate fluida trecut-prezent-viitor. Filosoful francez Voltaire
îngloba în conceptul de cultura: comerț, industrie, idei, credințe și datini, obiceiuri,
aspirații și prejudecați. Generația marilor filosofi germani definește cultura ca fiind
perfecțiune și disciplina a rațiunii, libertatea spiritului, întruchiparea în activitatea
practica a spiritului obiectiv.
Într-un anumit grup de persoane (o națiune, o întreprindere) putem întâlni norme
(un set de reguli ce ghidează activitatea indivizilor). Aceste norme pot fi clasificate după
mai multe criterii. Astfel, în funcție de caracterul intern acestea pot fi: proscriptive,
prescriptive. Un alt criteriu este caracterul extern al normelor, ce le împarte în: norme
formale și norme informale. Aceste tipuri de norme stau la baza constituirii grupurilor
formale și a celor informale la nivelul unei companii. Dacă un grup informal are norme
pozitive și un grad ridicat de coeziune poate determina o creștere a productivității
membrilor.
Se poate deduce ca termenul de cultura are o multitudine de sensuri, prea multe
pentru a putea fi acoperite în totalitate într-un referat atât de scurt. Voi reaminti mai jos
doar câteva dintre valorile fundamentale pe care eu le consider cele mai pregnante în
cultura americana precum individualismul, egalitatea, materialismul, competitivitatea,
voluntariatul, orientarea către rezultate.
Vrînceanu Victor 1116, ID

● Individualismul american reprezinta credința ca fiecare persoana este unica și


speciala. Se pune mult accentul pe inițiativa individuala, nevoia de independenta
și exprimare.
● Egalitatea este înțeleasa printr-o societate care în mod ideal își tratează membrii
în mod egal, cu ierarhii puține sau deloc. Se pune accentul pe informalitate si
relationarea directa cu ceilalti.
● Materialismul se reflecta în cultura americana prin dreptul de a fi confortabil fizic
și emoțional dar și prin judecata aplicata altora în dependenta de avuție.
● Progresul și schimbare atât a sinelui cat și asupra tarii sunt foarte prezente în
cultura americana. Se manifesta printr-un optimism exacerbat, etica puternica în
domeniul muncii, recunoașterea și acordarea unei importante sporite realizărilor
prin munca și în același timp, recunoașterea importantei relaxării ce vine după.
● Competitia este o parte integranta a culturii americane. Competitivitatea, dorința
de a fi numărul 1 cat și agresivitatea necesara atingerii acestor scopuri sunt
încurajate.
● Voluntariatul și credința în ajutorul acordat și cel primit fac parte din cultura
oricărui american. Acțiunile filantropice sunt admirate atât la nivel individual cat și
la nivel organizațional.
● Timpul și gestionarea acestuia - pentru străini, americanii par a fi cointeresați ca
totul să fie făcut în timp, decât dezvoltarea relațiilor dintre persoane. Planificarea
minuțioasă reprezintă un aspect esential. Se formează impresia că majoritatea
americanilor se află sub dominația absolută a unor mici dispozitive pe care ei le
poartă la încheietura mânii și care sunt în stare să întrerupă orice discuție pentru
a reuși la timp să-și îndeplinească următorul punct al graficului.

Printre cele câteva valori cheie enumerate mai sus, regăsim și caracteristici care
se potrivesc poporului roman. În societatea românească sunt apreciate familia, munca,
religia, timpul liber și prietenii. Spre deosebire de societatea americană, în societatea
românească nu se pune un accent ridicat pe exprimarea deschisă a propriilor păreri,
deseori preferându-se evitarea unui răspuns direct.
Vrînceanu Victor 1116, ID

În concluzie putem afirma că cele 2 societăți au sisteme relativ diferite de valori


după care își ghidează activitatea zilnică. In acelasi timp, valorile unei societati se
reflecta doar partial in fiecare membru.