Sunteți pe pagina 1din 12

Introducere. Concepte.

Proces

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Industrie

CONCURENȚII
PRODUSE

CLIENȚI
STRATEGII Nevoi,
dorinţe
și așteptări

PRODUSE
COMPANIA

Industrie este domeniul de afaceri sau sectorul de activitate format


dintr-un grup de companii a căror produse sunt similare, satisfac
aceleași nevoi ale acelorași tipuri de clienți din piața de referință,
astfel că se află în concurență.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
Ce este managementul strategic?

Managementul strategic este procesul dinamic și continuu


prin care managerii, ținând cont de toți factorii interni și externi
companiei, stabilesc țintele de performanță pe termen lung ale
acesteia, aleg mijloacele prin care să se ajungă acolo și
creează condițiile necesare de realizare.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CONCEPTE

Puncte tari sau forte (strengths) și Puncte slabe (weaknesses)


cu relevanță strategică, sunt factorii interni de fundamentare a
strategiilor care, sunt superiori rivalilor sau respectiv inferiori
acestora.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CONCEPTE

Resurse și Capabilități
sunt potențialul sunt abilitățile companiei
material, financiar, de a combina, coordona,
uman și dezvolta resursele și a le
informațional utiliza eficient
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
CONCEPTE

Oportunități (opportunities) și Amenințări (threats)


sunt factorii externi de care compania poate profita
respectiv de care trebuie să se ferească pentru a se
dezvolta, care apar fie din dinamica industriei, fie din factorii
demografici, culturali, sociali, tehnologici, politici, legali sau
de mediu, pe care compania nu-i poate controla.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CONCEPTE

Factori Cheie de Succes ai Industriei


sunt parametrii care condiționează obținerea succesului în
industria respectivă; de exemplu în industria auto, factorii cheie
de succes actuali sunt: imaginea, rețeaua de distribuție,
conformitatea cu standardele de siguranță, cu consumul de
combustibil și cu normele de poluare, flexibilitatea de a se adapta
rapid la nevoile prezente și viitoare ale clienților. (Sursa:
http://www.ehow.com/list_6181968_automotive-critical-success-factors.html)

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CONCEPTE

Sursa: www.businessmodelsinc.com

Modelul de afacere (business model) descrie felul în care


afacerea creează valoare, o livrează clienților și obține în
schimb banii de la aceștia.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
CONCEPTE

Viziunea (vision) și Misiunea (mission)


intenția strategică, scopul companiei
obiectivul final al
companiei

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


CONCEPTE

Obiective strategice Strategii


țintele specifice pe termen mijloacele, alese în funcție
lung (mai mult de un an) de factorii externi și interni,
pentru operaționalizarea pentru a realiza obiectivele
misiunii și înaintarea spre strategice.
realizarea viziunii.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
CONCEPTE

Obiective anuale Politici


țintele de îndeplinit în mijloacele (reguli și linii
fiecare an, astfel încât să directoare) utilizate în
se asigure realizarea procesele decizionale
obiectivelor strategice. pentru a facilita realizarea
obiectivelor anuale.
Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București
PROCESUL MANAGEMENTULUI STRATEGIC

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București

S-ar putea să vă placă și