Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Grădiștea


Învățător: Roșioru Silviu - Stelică
Data: 31.X.2012
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Geografie
Unitatea de învățare: Caracteristici ale reliefului tarii noastre
Subiect: Vecinii României
Tipul lecției: predare

Obiective operaționale:

Nivel maximal:
O1 – sa localizeze Romania pe harta Europei;
O2 – sa completeze propozitii lacunare coreland punctele cardinale cu momentele zilei;
O3 – sa utilizeze ca punct de reper in localizare pe harta punctele cardinale;
O4 – sa identifice vecinii țării noastre, granitele si tipurile de granite;
O5 – sa precizeze culorile corespunzatoare unităților de relief;
O6 – sa precizeze suprafata tarii ;

Nivel mediu:
O1 – sa localizeze Romania pe harta Europei;
O2 – sa completeze propozitii lacunare coreland punctele cardinale cu momentele zilei;
O3 – sa utilizeze ca punct de reper in localizare pe harta punctele cardinale;
O4 – sa identifice vecinii țării noastre si tipurile granitelor;
O5 – sa precizeze culorile corespunzatoare unităților de relief;
O6 – sa precizeze cu aproximare suprafata tarii;

Nivel minimal:
O1 – sa localizeze Romania pe harta;
O2 – sa indice corespondeta dintre Rasarit si punctul cardinal corespunzator;
O3 – sa utilizeze punctele cardinale pe harta;
O4 – sa identifice vecinii țării noastre;
O5 – sa precizeze elemente ale orizontului apropiat;

Strategii didactice

A Metode şi procedee:
M1: Coversația
M2: Explicația
M3: Exercițiul
M4: Învățarea prin descoperire
M5: Demonstrația
M6: Munca independentă
B Mijloace şi materiale:
M1:Manual
M2:Caietele elevilor
M3:Fișe de lucru
M4:Trepied
M5: Harta, Atlas
M6: Fișă de evaluare formativă

C Forme de organizare: Frontale si individuale

D. Evaluare: Aprecieri verbale


Evaluare formativa

Bibliografie consultată:
1. Geografie – Manual pentru clasa a IV-a, Marcela Peneș, Editura Ana, 2006
2. „Programa școlara” – M.E.C.
3. Ghid de predare –învățare a cunoștințelor geografice la clasele a III –a și a IV – a,
Editura N'Ergo, Galați, 2001.
Secvențe T Ob Strategia didactică
didactice I Op Continuturile invatarii
Metode și Resurse Forme de Evaluare
M
procedee materiale organizare
P
1.Momentul - Se asigură liniștea în clasă. Elevii își
organizatoric 1’ pregătesc cele necesare pentru ora de
geografie.
2.Reactuali- -Fiecare elev va primi cate o fisa de
zarea lucru, ce cuprinde întrebări despre
cunoștințelor lecția predata anterior.(ANEXA 1)
1. Precizati vecinii localitatii voastre.
6’ M.I.2. Completati spatiile lacunare:
a. Punctului cardinal Est ii
corespunde momentul zilei
numit..........
O2 b. Miazazi este corespunzator pentru
punctul cardinal ..........
c. Miazanoapte este corespunzator
punctului cardinal........
d. Punctul cardinal Vest este
corespunzator momentului
zilei .....................
3. Pe ce continent se află tara noastra?
a. Asia
b. Europa
Frontal
O1 c. America
d. Africa
4. Realizati corespondenta intre Fise de
simbolurile urmatoare si semnificatia lucru
lor:
Explicatia
ape Plansa Aprecieri
Conversatia
O5 munte duplex verbale
Exercitiul
campie
deal si podis
aeroport
Individual
- elevii cu CES vor avea alta fisa de
lucru(Anexa 2). Ora va fi desfasurata in
parteneriat cu invatatorul itinerant.
1. Precizati vecinii localitatii voastre.
2. Soarele rasare din partea de:
O2 a. sud
b. est
c. vest
d. nord.
3. Completati oral spatiile punctate:
Eu locuiesc in localitatea................,
O5 judetul................ Tara mea se
numeste ............... . Capitala tarii se
numeste .................. .
M.I. 4. Conturati harta tarii si notati
O3 punctele cardinale.
-se vor verifica exercitiile M.I. din fisa
de lucru rezolvate individual.
3.Captarea -Pe o banca vor fi expuse mai multe Explicatia Fisa de
atentiei 6’ sabloane de harti. Pe spatele fiecarui Conversatia lucru Frontal Aprecieri
sablon vor fi rezultatele unor operatii Exercitiul sabloane verbale
matematice simple. (Anexa 3)
- Se vor aranja in ordine crescatoare
rezultatele obtinute, apoi se vor
intoarce sablonele si vor obtine
cuvintele „VECINII ROMANIEI”
4.Anuntarea - comunic in limbaj accesibil elevilor
temei si a 1’ obiectivele lectiei. Scriu pe tabla titlul
Conversatia
obiectivelor lectiei: „Vecinii Romaniei”
5.Dirijarea - Se vor preciza elemente de asezarea
invatarii geografica a Romaniei in Europa:
O6 -Suprafata tarii: 238 391 km 2
O1 -Romania se afla in partea central-
26' sudica a Europei.
-Este o tara carpatica (Muntii
Carpati), danubiana ( fluviul Dunarea)
si pontica (Marea Neagra).
- Le voi arata elevilor la harta Romania
si le voi explica ce este granita Exercitiul
(frontiera; linia care desparte doua Caietul
tari). Explicatia de clasa
- Fiecare elev va primi cate o fisa cu Observarea
harta Romaniei, pe care vor fi Conversatia sistematica
insemnate limitele, granitele si vecinii Harta
tarii. Demonstra- fizica a
- predarea se va face prin invatarea tia Romaniei
prin descoperire.
Frontal
O4 -elevii vor citi harta si se vor nota la Invatarea
tabla si in caiete punctele cardinale, prin Atlase
vecinii tarii, limitele si tipul de granita. descoperire
Elevii cu CES
- Se vor preciza elemente de asezarea
geografica a Romaniei in Europa: Aprecieri
O6 -Suprafata tarii: aproximativ verbale
240 000 km 2
-Romania se afla in Europa.
Fiecare elev va primi cate o fisa cu
harta Romaniei, pe care vor fi
insemnate punctele cardinale si vecinii
O3 tarii. Acestia vor identifica vecinii in
functie de punctele cardinale.
- predarea se va face prin invatarea
prin descoperire.
O4 -elevii vor citi harta si se vor nota la
tabla si in caiete punctele cardinale si
vecinii tarii.
6.Fixarea O3 Intreb elevii despre ce am discutat noi
cunostintelor O4 astazi la ora de geografie. Conversatia
3' -Ii intreb ce este granita. Explicatia Frontal Aprecieri
Harta
-Care sunt vecinii tarii, limitele si tipul Exercitiul verbale
de granita.
Se indica la harta vecinii tarii.
7. Obtinerea Le voi da elevilor o fisa de evaluare, in Conversatia
performantei care vor fi exercitii din lectia predata. Explicatia Fisa de Individual Evaluare
5' (Anexa 4 ) Exercitiul evaluare formativă

8.Incheierea -le voi da tema pentru acasa si Conversatia Aprecieri


activitatii 2' indrumarile necesare rezolvarii. Explicatia verbale
-felicit si apreciez elevii care au
participat activ la ora

ANEXA 1
Fisa de lucru

1. Precizati vecinii localitatii voastre.

M.I.2. Completati spatiile lacunare:


a. Punctului cardinal Est ii corespunde momentul zilei numit..........
b. Miazazi este corespunzator pentru punctul cardinal ..........
c. Miazanoapte este corespunzator punctului cardinal........
d. Punctul cardinal Vest este corespunzator momentului zilei .....................
3. Pe ce continent se află tara noastra?
a. Asia
b. Europa
c. America
d. Africa

M.I.4. Realizati corespondenta intre simbolurile urmatoare si semnificatia lor:


ape
munte
campie
deal si podis
aeroport
Anexa 2
Fisa de lucru

1. Precizati vecinii localitatii voastre.

2. Soarele rasare din partea de:


a. sud
b. est
c. vest
d. nord.

3. Completati oral spatiile punctate:


Eu locuiesc in localitatea............................, judetul........................... Tara mea
se numeste .......................... . Capitala tarii se numeste .................. .

M.I. 4. Conturati pe caiet harta tarii si notati punctele cardinale.


Anexa 3

Fisa de lucru

Calculați:

a. 20+10= b. 6x9=
40-20= 5x7=
2x2= 4x9=
9:3= 7x8=

c. 10 000 + 2 000 = d. 45 : 5=
7 000 – 4 000= 1 000 – a+a=
95 000 + 5 000= 500 + a –a =
4 400 – 1 300= 4 000 – 2000 =
Anexa 4

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Unește prin săgeți denumirile vecinilor și ale punctelor cardinale corespunzătoare


poziției lor față de România:

2. Observă harta alăturată și scrie vecinii României:


DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Calificativ Foarte bine Bine Suficient
Item
Item 1 Uneste corect toti Uneste 4 vecini ai Uneste 2 vecini ai
vecinii României Romaniei cu Romaniei cu
cu punctul cardinal punctul cardinal punctul cardinal
corespunzator. corespunzator. corespunzator.
Item 2 Scrie corect toti Scrie corect doar 4 Scrie corect doar 2
vecinii Romaniei vecini ai Romaniei vecini ai Romaniei.
Anexa 5

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Unește prin săgeți denumirile vecinilor și ale punctelor cardinale corespunzătoare


poziției lor față de România:

2. Observă harta alăturată și scrie vecinii României:


DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:
Calificativ Foarte bine Bine Suficient
Item
Item 1 Uneste corect toti Uneste 4 vecini ai Uneste 2 vecini ai
vecinii României Romaniei cu Romaniei cu
cu punctul cardinal punctul cardinal punctul cardinal
corespunzator. corespunzator. corespunzator.
Item 2 Scrie corect toti Scrie corect doar 4 Scrie corect doar 2
vecinii Romaniei vecini ai Romaniei vecini ai Romaniei.