Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. PROIECT BUCURESTI S.A.

Str. Vasile Alecsandri nr. 4________________________________________________________________


Proiect nr. 25.810 C.S.

Denumire: Adaptarea proiectului cladirii tipizate pe terenul situat in


Municipiul Deva, Calea Zarandului DN 7

Beneficiar: S.C. PLUS DISCOUNT ROMANIA S.C.S.

Specialitate: Arhitectura

Data: Ianuarie 2004

CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII SI FINISAJE

DATE GENERALE

La baza conceptiei de ansamblu a obiectivului trebuiesc puse cerintele scopului


utilizarii. Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale,
standarde referitoare la activitatea din domeniul constructiilor vor fi respectate.
Toate cerintele, care sant cuprinse in urmatorul caiet de sarcini si in planurile model
anexate, trebuiesc executate. De asemenea, toate performantele, care sant necesare
realizarii, functionarii corespunzatoare a intregului obiect, trebuiesc executate, chiar
daca in documentele de mai sus, nu sant prezentate separat, expres.
Documentatia care sta la baza Autorizatiei de constructie si avizele centrelor de
constructie si avizele centrelor de specialitate, precum si cerintele furnizorilor de utilitati
trebuiesc respectate in executie.
Executantul va asigura pe parcursul executiei toate documentele necesare pentru
Cartea constructiei, concomitent cu desfasurarea executiei. Documentele pentru
“Cartea tehnica”
a constructiei se vor pastra separat de documentele folosite pentru executie. Ele vor
putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru
Constructii, Urbanism, si Amenajarea Teritoriului.

1. INSTRUCTIUNI DISPOZITII

Pentru prezentul proiect, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din


Romania. In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele
europene.
In orice caz, se vor respecta:
-Legea 50/1991 modificata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Consntructie
-Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice si
prescriptiile de aplicare
-Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului
-Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea inclusiv Normele specifice
-Legea 106/1996 privind protectia civila
Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor,
conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

1
-regulamentului privind certificarea de conformitatea a calitatii produselor folosite
in constructii
-Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii aprobate prin HGL nr.766/ 21.11.1998
Se vor respecta instructiunile producatorilor inclusiv ordinea operatiilor de
montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sant in contradictie cu legislatia in
vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere locatarului-beneficiarului clarificari
inainte de inceperea lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate.
Lucrarile se vor executa de catre lucratori calificati.
Se vor respecta tolerantele prevazute in proiect.
Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor prevazute si se
va anunta beneficiarul in cazul depasirii lor. Nu este permisa cumularea de tolerante.
In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu datele din
proiect se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor.
In vederea asigurarii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si
normativele in vigoare, in mod special urmatoarele:
-C140-86 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat
-P2-85 Normativ privind alcatuirea, calculul si executia structurilor
de zidarie
-C-17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea
mortarelor de zidarie si tencuiala
-C34-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la
constructii
-C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de
izolatii tehnice la cladiri
-C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din
materiale bituminoase la lucrarile de constructie.

-P122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare


fonica la cladiri cilvile, social-culturale si tehnico-administrative.
-C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta.
-C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.
-C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor
si a altor produse din sticla.
-C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare.
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
-P118-89 Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protectie la
foc a constructiilor (completate si modificate cu decizia ICCPDC nr.11/1988 si or.MLPAT
nr.29N/1996
-C300-94 Norme tehnice privind proiectarea si executia adaposturilor
de protectie civila in subsolul constructiilor noi
-CPH1 Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice
la cerintele persoanelor handicapate
In cazul in care caietele de sarcini specifica conditii mai severe decat cele din
standardele in vigoare se vor respecta cele din caietele de sarcini, in masura in care nu
contravin reglementarilor in vigoare.

2
Executantul, dispune executarea incercarilor cerute de legislatia in vigoare
inclusiv controlul de calitate.
Executantul va asigura prelevarea probelor de beton, inclusiv depozitarea si transportul
acestora la laboratoarele de incercari.
Daca rezultatul probelor nu corespunde prescriptiilor legale probele se vor reface
de catre acelasi laborator. Plata pentru noua serie de incercari va fi facuta de asemenea
de catre executant. Executantul autorizat va inainta beneficiarului rapoarte indicand
observatiile si concluziile inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu
proiectul si cu standardele in vigoare.
Executantul va asigura accesul la lucrarile inspectate si va pune la dispozitie
forta de munca atunci cand este necesar atat pe santier cat si in afara santierului.
Executantul va asigura prin contracte inchieate cu producatorii de materiale si
echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa supravgheze montajul si calitatea
lucrarilor, punerea in functiune si reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de
exploatare.
In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute din proiect,
executantul va prezenta locatarului si beneficiarului mostre si esantioane precum si
ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si
finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente
standard de comparatie pana la terminarea lucrarii. Este in sarcina executantului de a
verifica si confirma, inainte de inceperea fiecarei lucrari a conditiilor de calitate ale
lucrarii anterioare. Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente,
beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.
Se va verifica daca lucrarea anterioara are capacitatea de a prelua incarcarile
provenite de la noua lucrare. Se vor verifica conditiile speciale descrise in caietul de
sarcini.

3. BAZELE PROIECTULUI

Cladirea trebuie executata conform planurilor din proiect.


Un plan pentru amenajarea exterioara cu indicarea cotelor de executie (profil
longitudinal si plan de ansamblu) la scara 1/500 este anexat contractului de executie ca
plan de situatie brut si va fi prezentat ca plan cu detalii de executie cel tarziu 4
saptamani inainte de inceperea lucrarilor de contructie locatorului.
Planul cuprinde intregul teren de constructie cu vedere in plan a constructiei, a
spatiilor verzi, a amenajarilor pentru reclame, a accesului pentru camioane si a locurilor
pentru parcare.
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie va fi
prezentata beneficiarului spre aprobare, inainte de depunere, precum si autorizatia de
constructie, imediat dupa obtinerea acesteia.
Toate contributiile banesti pentru realizarea obiectivului, taxele de racord si cele de
aprobare pentru terenul si obiectivul de constructie vor fi achitate de catre beneficiar.

3.1. Materiale
Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform
instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie prompta a
materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se

3
va preveni murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau
echipamentelor.
Depozitarea si protectia se vor face in conformitate cu instructiunile
producatorului. Se vor pastra intacte etichetele si sigiliile.
Atunci cand din motive intemeiate (si nu din vina executantului) este necesara
inlocuirea unui material sau echipament cu altul decat cel prevazut in proiect,
executantul va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita pentru inceperea lucrarilor. Fiecare cerere trebuie sa contina toate informatiile
necesare privind caliltatea produsului si conformitatea cu proiectul. Garantia pentru
produsul inlocuit va fi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si
echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare.
Executantul va efectua schimbarile care decurg din inlocuirea unui material asupra
celorlalte lucrari fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar si fara
prelungirea duratei de executie.

4. ARHITECTURA FINISAJE

4.1. Pereti exteriori


Inchiderile exterioare sunt executate din panouri sandwich tip “IZOPAN” sau
echivalent avand caracteristicile urmatoare: panourile vor fi alcatuite din tabla de 0.5
mm grosime, zincate si vopsite in culoare RAL 9002 avand intre foi poliuretan pentru
termoizolatie insumand grosimea totala de 60 mm. Fixarea panourilor se facePl.A07,A0 cu
suruburi autofiletante, prinderea fiind de tip ascunsa. Panourile trebuie sa aiba8,A09A10un
coeficient de transmisie terminca de 0.36 w/m 2k. Panourile vor fi in mod obligatoriu
omologate in Romania si vor avea certificat de calitate. Montarea acestora se va face
conform instructiunilor de montaj date de catre furnizor. Toate documentele vor face
parte in final din cartea tehnica a constructiei. Detaliile de racorduri si etansari cu
confectii din tabla vor fi respectate intocmai de constructor. Aceste confectii vor fi
deasemenea din tabla de 0.5 mm, zincate si vopsite in culoare RAL 9002 . Fixarea lor
Pl.A07,A0
se va face cu pop-nituri sau suruburi autofiletante conform tehnologiei indicate de catre
8,A09A10
furnizorul panourilor. Furnizarea acestor confectii din tabla va fi asigurata de furnizorul
de panouri. Furnizorul de panouri va prezenta si instructiunile de exploatare in timp si
acestea vor face parte in final din cartea tehnica a constructiei. Nu se admit montarea
panourilor care prezinta deformari, urme de lovituri sau vopsea deteriorata.

4.2. Invelitoarea
Invelitoarea se va executa din panouri sandwich tip “IZOPAN” sau echivalent
avand caracteristicile urmatoare: panourile vor fi alcatuite din tabla de 0.5 mm zincata si
vopsita in culoare RAL 3009, avand intre foi poliuretan pentru termoizolatie insumand
grosimea totala de 60 mm. Panourile vor avea nervuri la 250 mm distanta. Prinderea
panourilor de acoperis pe pane se va face pe fiecare nervura cu suruburi auto-filetante.
Panourile trebuie sa aiba un coeficient de transmisie terminca de 0.36 w/m 2k. (Panourile
vor fi in mod obligatoriu omologate in Romania si vor avea certificat de calitate.
Montarea acestora se va face conform instructiunilor de montaj date de catre furnizor.
Toate documentele vor face parte in final din cartea tehnica a constructiei. Detaliile de
racorduri si etansari cu confectii din tabla vor fi respectate intocmai de constructor.
Aceste confectii vor fi deasemenea din tabla de 0.5 mm, zincate si vopsite in culoare
RAL 3009 . Fixarea lor se va face cu pop-nituri sau suruburi autofiletante conform

Pl.A07,A08,
A09A10
tehnologiei indicate de catre furnizorul panourilor. Furnizarea acestor confectii din tabla
sa fie asigurata de furnizorul de panouri. Furnizorul va prezenta si instructiunile de
exploatare in timp: indepartarea zapezii de pe acoperis la caderi masive de zapada. Si
aceste documente vor face parte din cartea tehnica a constructiei. Nu se admit
deformari, urme de lovituri sau deterioarea vopselei. Culoarea panourilor se stabileste
pe baza de mostre prezentate beneficiarului.

4.3. Soclul cladirii


Soclul cladirii executat din beton armat (vezi proiect de rezistenta) va avea catre
exterior o temoizolatie din polistiren extrudat de 60 mm grosime. Acesta va fi inglobat in
soclu odata cu turnarea acestuia. Suprafata exterioara a soclului se va tencui dupa
aplicarea unei plase de rabitz peste polistirenul extrudat. Tencuiala se va vopsi cu
vopsele rezistente la intemperii, culoare RAL 9002.
Pl.A07,
A08,A09A10
4.4 Pereti interiori din gipscarton

4.4.1 Pereti din gipscatron verde de 12.5 mm grosime cu izolatie fonica din placi
vata minerala semirigida.
Se executa in zona grupurilor sanitare si a grupului social pentru personal. Peretii
se vor executa pe structutra metalica zincata. Vor avea aplicate pe ambele fete un rand
de placi de gipscarton verde astfel incat grosimea finala sa fie de 12.5 cm. In interiorul
peretelui se va monta o izolatie din placi de vata minerala de minim 50 mm grosime Pl. cu
o densitate de 40 kg/m 2 A01,A03
Peretii se vor executa conform tehnologiei de montaj si prelucrare indicate de furnizor.
Materialele vor fi omologate in Romania si vor fi insotite de certificate de garantie. Documentele
vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

4.4.2 Pereti din gipscatron verde pe structura metalica fara termoizolatie si cu o


singura foaie de 12.5 mm grosime.
Acesti pereti se vor executa in zona grupurilor sanitare si camerei personalului, la
Pl.
peretii exteriori, dublandu-I la interior, care sunt realizati din panouri sandwich descrisi la
A01,A03
4.1. Peretii se vor monta pe structura metalica zincata si vor urma tehnologia indicata
de furnizor. Materialul va fi omologat in Romania si va fi insotit de certificat de calitate.
Documentele vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

4.4.3 Pereti interiori din gipscarton normal pe structura metalica


fara termoizolatie si cu o singura foaie de 12.5 mm grosime.
Acesti pereti se vor executa in axul “A” si axul “10” numai in sala de vanzare,
dubland la interior peretii exteriori din panouri sandwich descrisi la puncul 4.1. Pl.
A01,A03
Peretii se vor monta pe structura metalica zinacta si va urma tehologia indicata
de furmizor. Materialele vor fi omologate in Romania si vor fi insotite de certificate de
garantie. Documentele vor face parte din cartea tehnica a constructiei.

4.5 Pereti interiori din B.C.A.

Materialele folosite la executarea zidariei din blocuri de beton celular autoclavizat


trebuie sa corespunda standardelor, normativelor si altor prescriptii in vigoare.

5
Conditiile principale pe care trebuie sa le indeplineasca zidaria de beton celular
autoclavizat sunt urmatoarele:
- Zidaria se executa din blocuri intregi sau din fractiuni de blocuri, care se obtin
prin taierea celor intregi. Taierea si cioplirea blocurilor si placilor se va face cu unelte
specifice acestor materiale.
- Inainte de incredintare, pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre blocuri
si mortar, la punerea in lucrare acestea se vor uda cu apa.
- Se atrage atentia asupra importantei hotaratoare pe care o au aceste masuri
pentru asigurarea adeziunii dintre bloc si mortar si prin acestea asupra
rezistentei si stabilitatii zidariei.
- Consistenta mortarului de zidarie-(var-ciment) determinata cu conul etalon, va fi
de 10-11 cm. Mortarele de baza de adeziv (aracet) vor trebui sa indeplineasca
conditiile de calitate si consistenta prevazuta in indicativele tehnice in vigoare.
- Teserea zidariei se face obligatoriu la fiecare rand pe inaltimea zidariei, rosturile
vor fi decalate cu ½ pana la ¼ bloc.
- Rosturile dintre blocuri vor avea 10 mm grosime, ele trebuie sa fie bine umplute
cu mortar fara pietre sau alte corpuri staine care ar putea constitui puncte de
sprijin in rost- zidaria de umplutura se leaga de stalpii si diafragmele de beton
armat cu ajutorul unor mustati de 6, 8 mm diametru, lasate din stalpi la cate 60
cm pe inaltime sau prin ancorare cu ajutorul unei sine, care se fixeaza in pozitie
verticala de elementul de beton si a unei platbande care se fixeaza in pozitie
orizontala de blocurile de b.c.a. din 60 in 60 cm. Zidaria de umplutura a peretilor
interiori se va umple cu mortar la partea superioara.
In cazul umpluturii cu peretii de caramida sau blocuri mici din beton celular
autoclavizat, cand nu se poate tese, avind alta inaltime de asiza, legatura se va realiza
cu ajutorul unor elemente metalice. In cazul cand inaltimea de asiza este aceiasi la
imbinarea dintre peretii portanti cu peretii despartitori, se vor bate cuie inoxidabile
pentru o mai buna rigidizare.
La partea inferioara, peretii despartitori se vor executa pe un pat de mortar, iar la
tavan ei se vor umple cu mortar.
Rosturile de legatura intre peretii realizati din materiale diferite in vederea evitarii
aparitiei de fisuri se vor acoperi cu plasa de rabitz. Viteza de executie a zidariei nu Pl.va
depasi 1\2 nivel in 24 ore. A01,A03
Radiatoarele si spalataorele se vor monta pe suporti verticali sau pe console
fixate in zidarie.
Se va evita montarea pe console a obiectelor grele, acestea urmand a fi rezemate
numai pe suporti fixati in pardoseala sau planseu.
Lucrarile de zidarie din blocuri din beton celular se vor executa in perioada in care
nu se intrevede ca in urmatoarele 3-4 zile temperatura sa coboare sub + 3 grade C.
Pentru asigurarea preciziei de executie se recomanda sa nu fie depasite
urmatoarele abateri fata de dimensiunile din proiect pentru zidariile din blocuri din beton
celular autoclavizat calitatea I .
La dimensiunile zidariilor , cladirilor , incaperilor , etc. :
- la grosimea zidurilor + 8 mm
- la goluri +20 mm
- la dimensiuni orizontale ale incaperilor ( cu conditia sa
nu se reduca sub 6 cm lung. De rezemare a prefabr. Planseu )
+ 30 mm

6
- la dimensiunile intregii cladiri pe ambele directii
+50 mm
La suprafata si muchiile zid si stalpilor
-la verticalit. supraf. si muchiilor
+ 5mm/m
-abatere fata de oriz. a supraf. superioare ale fiecarui rand de
bloc + 7mm/m
-idem la toata lungimea zidariei
+20mm
La grosimea rosturilor
-la rost orizontal + 5mm
-la rost vertical +35mm

4.6 Pereti interiori din caramida

Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidarii executate in peretii interiori, cu


caramizi ceramice.
La aceste lucrari peretii de zidarie de caramida sant dimensionati sa reziste la
greutate, la sarcinile date de straturile de finisaj si la orice sarcina laterala portabila in
conditii normale de exploatare.
Standardele de referinta. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile
prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in continuare, vor avea
prioritate cele din standardele si prescriptiile tehnice:
-STAS 388-68 – ciment Portland
-STAS 790-73 – apa pentru mortare din betoane
-STAS 438-74 – otel beton
-STAS 3910/1-76 – var pentru constructii
-STAS 902-78 – var hidratat in pulbere pentru constructii
-STAS 10109/1-82 – lucrari de zidarie calculul si alcatuirea elementelor
-STAS 2634-80 – mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.
-STAS 1030-70 – mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.
Clasificare si conditii tehnice
-P 2-85 – normativ privind alcatuirea si calculul structurilor din zidarie
-C 126-75 – normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri
ceramice.
-C 17-82 – instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuieli
-C 56-75 – normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie
-STAS 457-86 – constructii si instalatii
-P 104-84 – lucrari de zidarie si caramida
- caramizi pline presate. Ga-I-Ca/75/STAS 457
Buiandrugii peste golurile de usa de la camera de control si cele din axul E (usa
de acces in depozit si in holul public) se vor executa din beton armat turnat la fata
locului cu o rezemare de 25 cm de o parte si alata a golului. Buiandrugul va avea o
inaltime de 15 cm pe o latime de 20 cm in axul E si 25 cm cel de la camera de control.
Se va arma cu 4 bare dn=10, doua sus si doua jos cu etrieri dn=6 la 20 cm.
Mostre si testari:

7
Se vor prezenta specificatiile producatorului caramizilor precum si certificatele
prin care se va ataca conformitatea cu conditiile specificate. Se vor pune la dispozitie
mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentru a fi aprobate.
Rezistenta la compresiune a caramizilor pentru zidarie se va testa conform STAS
456-75.
Testarea rezistentei la compresiune se va face pe 10 caramizi, rezultatele trebuind sa
fie:
-minimum 75 daN/cmp
-media peste 75 daN/cmp
Din primele 1000 de caramizi se va lua o proba, daca rezultatele sant
satisfacatoare se vor proba in continuare cate o proba la 5000 de caramizi.
Pentru verificarea dimensiunilor caramizilor este suficienta proba pe 10 caramizi
din primele 1000.
Materiale si produse:
Caramizi: Se vor folosi numai caramizi conform STAS 457-86, confectionate la
tehologia omologata, Cu – I c2/75/STAS 457-96.
Dimesiunile caramizilor vor fi:
-lungime 240mm
-inaltime 65mm
-latime 115mm
Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturi sau
alte defecte care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta
rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei.
Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda
piesele metalice.
Livrare, depozitare, manipulare:
Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si
acelasi producator.
Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de caramizi specificate
astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare
ulterioare.
Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi, in locuri ferite sau protejate.
Ele se vor acoperi imediat dupa livrare, la santier, astfel incat sa se evite expunerea la
intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare la punerea in opera.
Caramizile se vor manipula cu atentie, pentru a se evita ciobirea sau spargerea
lor, retragerii pentru imbinare cu lucrari noi; intrepatrunderile se folosesc numai cu
aprobare.
Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indeparta surplusul de mortar vechi.
La fixarea caramizilor, suprafata rosturilor va fi plana.
Cand mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat, rosturile se vor adanci in
forma concava, folosind un instrument de forma unei tije cu diametrul de 1.25cm.
Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra in
stare de curatenie. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata
aparenta a caramizilor.
Spatiul dintre tocurile tamplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar.
Peretii despartitori de 125 mm si 240 mm se vor executa cu caramida C75 si
mortar M25.
Caramizile se vor pastra uscate, ferite de actiunea directa a soarelui, timp de minimul 6
ore inainte de punerea in opera.

8
Materiale pentru zidarie:
Mortar de ciment pentru zidarie, conform STAS 1030-70 marca M25.
Executia zidariei la pereti:
Abateri permise:
Toleranta de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare, se
vor construi la firul cu plumb.
Se admit urmatoarele abateri:
La dimensinea zidurilor
-latimea de 240mm; 6 sau –8mm
La dimensiunea golurilor
-gol mai mic de 1m 10mm
-gol mai mare de 1m + 20m; -10mm
La dimensiunea in plan a incaperilor
-latura mai mica de 3m 15mm
-latura mai mare de 3m 20mm
La dimensiunea rosturilor
-verticale:+5; -2mm
-orizontale: +5: -2 mm
La planeitatea suprafetelor
-8mm la 2.05m in orice directie
La rectiliniaritatea muchiilor
-4mm la 2.5 m sau 20mm pe toata lungimea
La verticalitatea muchiilor si suprafetelor
-6mm la 1m sau 10mm pe etaj
La abateri fata de orizontala a asizelor
-3mm la 1m sau 20mm pe toata lungimea peretelui
Tehnologia de executie:
Caramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa intr-un strat
continu de mortar, rosturile verticaleale randului superior corespunzand in randul de
dedesubt mijlocului caramizii (rosturi intercalate).
Rosturile orizontale si verticale vor fi de apx. 10mm latime. Se vor umple rosturile
verticalepe toata inaltimea caramizii. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii.
Caramizile se vor poza la firul cu plumb, respectandu-se liniile, distantele si
nivelurile fiecarei asize. Rosturile pe fiecare rand de caramida vor corespunde cu
mijlocul caramizilor din randul de dedesubt si se va respecta firul cu plumb.
Armatura, daca nu se specifica altfel, se vor folosi bare de otel =6, cate
una in fiecare rost la intrare de 5-7 asize pe verticala, asa cum e specificat.
Armaturile se inglobeaza complet in mortar.
Acoperirea cu mortar la exteriorul rostului armaturii va fi de minimum 2cm.
Armaturile se vor petrece cel putin 150mm.
Ancorajele: daca nu se specifica altfel, se vor folosi si ancoraje locale inglobate
in rosturile orizontale ale zidariei si fixate prin impuscare de elementele de beton
structurale.
La intersectiile armaturii din rosturile orizontale se va amplasa in rosturi alternate
pe verticala astfel incat sa nu se suprapuna in acelasi rost.
Curatirea si protectia lucrarilor:
Curatirea: lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie
corespunzatoare, indepartand excesul de material si mortar. Se vor indeparta resturile
de mortar de pe lucrarile adiacente inainte de a se intari.

9
Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mortar, cu mortarul din rosturi
intarit.
Protectia lucrarilor: suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata
executarii lucrarilor de constructii, atunci cand nu se lucreaza direct pe ele. Pe timp de
ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor, zidurile expuse se vor proteja la partea
superioara cu o folile rezistenta, hidrofuga, care nu pateaza si care nu este bine fixata.
Verificari si remedieri in vederea receptiei lucrarilor.
Rosturile se vor mari in toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu
mortar complet.
Se vor umple cu mortar rosturile la colturi, goluri si lucrarile adiacente pentru a
asigura o suprafata neteda (acolo unde se cere) uniforma, adecvata pentru stemuire si
etansare.
Defectele considerate remediabile sant cele care se pot inlatura prin operatiuni
de indreptare locala, cum ar fi:
-repararea muchiilor stirbite
-matarea rosturilor cu mortare
-adancirea rosturilor pentru aplicarea tencuieli, etc
Remedieri: se vor repara sau se vor indeparta si inlocui caramizile ciobite,
sparte, patate, deteriorate in alt mod, care nu sant bine fixate sau care nu se potrivesc
(ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate.
Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a
lucrarilor, functie de cum va decide dirigintele, urmatoarele:
-nerespectarea prezentelor specificatii
-folosirea caramizilro necorespunzatoare
-amplasarea gresita datorita unor transaje a peretilor
-prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2cm pe
orizontala fata de cum este specificat in plan
Reguli si metode de verificare:
La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie,
precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul
executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
Verificarile dimensiunilor si a calitatii materialelor se va face conform
specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte.
Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care
prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.
Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite, intre 2 dreptare de 1m,
asezate pe fetele zidurilor. Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii, colturi,
ancorarii, se va face in cursul executiei prin examinare vizuala.
Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caramizii se face cu
bolobocul pe dreptarul de 2m lungime.
Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si
dreptarul de 2m.
Verificarea dimensiunilor incaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc se face
prin masuratori directe, efectuate cu metrul si ruleta.

4.7. Pardoseli din gresie

10
In spatiul de desfacere – sala de vanzare, windfang si depozit - pardoseli din
gresie ceramica, calitatea I, montata in procedeu vibrare pe pat de mortar conform DIN
EN 176.
Firma Marrazzi Technica (suprafata imbunatatita)
Fabricat "Kaleidos"
Articol nr.: KWWZ Supergrey Magnum, 20x20x1,6 cm
Culoare: Supergrey.

alternativ: Agrob Buchtal (suprafata imbunatatita)


Fabricat: "Market"
Articol nr. 435000, 20x20x1,5 cm
Culoare: gri, 128, Antarktis

alternativ: Ceramica Casalgrande Padana (suprafata imbunatatita)


Fabricat: "Citta del Shanghai"
Articol nr. 430089, 20x20x1,4-1,5 cm
Culoare: gri

In sala de vanzare, windfang si depozit, gresia se va monta rost pe rost pe


directia transversala si tesuta pe directia longitudinala prin procedeul de vibrare pe pat
de mortar. Rosturile vor fi facute cu profile de rost de dilatare fabricat Schluter Dilex sau
altele echivalente.
Dupa montarea gresiei prin procedeul vibrare pe pat de mortar, aceasta se va
curata cu acid de lapte de ciment. La racordul cu alte pardoseli si in dreptul tocurilor de
usa se vor monta praguri din otel inoxidabil avand dimensiunile de 20x20x3 mm.
Deasemenea aceeasi operatie se va executa si sub usile de evacuare in caz de
incendiu.
In windfang-ul de intrare se va monta un covor special pentru captarea murdariei
cu latimea de 1m si lungimea de 2.40m, montat intr-un lacas unde nu se monteaza
gresia si bordat de o rama de inox.
Fabricat: EMCO: Tip Marschall 522S/5R (antracit)
Kampmann:Tip 5111 "Tuftigard Rame 5925", V4/A otel inox
Arwei:Reinstreifer 020/72 SN
3 M Deutschland: nomad Optima 9900 mit Aquaeinlage

In grupurile sanitare, hol si camera pentru personal se va executa acelasi tip de


pardoseala, tesuta montata clasic nu prin procedeul vibrare pe pat de mortar. Pe
conturul spatiilor (hol, anexa personal) se va executa o plinta cu inaltimea de 10 cm
taiata din gresia de pardoseala. La intalnirea plintei cu pardoseala se va etansa cu
silicon gri deschis RAL 7035.

4.8 Pardoseli din beton cu CORODUR, in C.T., Hidrofor si rampa de


aprovizionare
Se vor prevedea conform proiectului pante spre punctele de scurgere. Pentru
prevenirea fisurilor din contractie se vor prevedea rosturi longitudinale si transversale cu
baghete de sticla in panouri cu laturile de cca.2,0-2.5 m. Pe contur se vor executa
plinte.
Verificari in vederea receptiilor: se vor face verificari la :
-aspectul si starea generala

11
-elemente geometrice (grosime, planeitate, pante, etc)
–rosturi
-corespondente cu proiectul
-fixarea imbracamintii pe suport
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca
aspectul pardoselii nu corespunde ( placi fisurate, rosturi cu muchii, etc.) consultantul
poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a pardoselii si refacerea in
conditiile prevazute in specificatii.

4.9 Plafoane false din placi din fibra minerala tip ARMSTRONG

Plafoane din placi de fibra minerala ingifuge (RF 30') conform DN 4102, tip
ARMSTRONG, se vor monta numai in sala de vanzare. Placile de plafon din windfangul
de intrare vor fi asigurate contra desprinderilor in cazul curentilor de aer ce se pot
forma. Alegerea furnizorului va fi stabilita de catre beneficiar.
Fabricat OWACUSTIC (design: Schlicht 9)
Armstrong (design Plain) - placi MF
AMF (Schlicht, SK)
Structura metalica a plafonului fals va fi aparenta (format 62,5x62,5 cm) vopsita
alb RAL 9010. Racordarea tavanului cu peretii verticali se va face cu profile cornier
vopsite alb RAL 9010.
Montarea acestui plafon fals se va face in confomitate cu tehnologia data de
ofertant. Ofertantul va prezenta agrementul materialului, termenele de garantie si
eventual instructiuni de exploatare in timp. Aceste documente vor face parte, la final, din
cartea tehnica a constructiei.

4.10 Placare cu placi de faianta

Placajele de faianta se vor executa in grupurile sanitare si in camera


personalului. Se vor folosi placi de faianta de culoare alb lucios deschis si se vor aplica
pe toata inaltimea peretilor, H=2.5m la grupurile sanitare, iar la camera personal numai
Pl.
pe peretele de interior unde este amplasat frontul de lucru de la +0.82m la +1.45 A01,A04
(aceste cote sunt de la de la cota finita a pardoseli). Inainte de achizitionare se vor
prezenta beneficiarului si proiectantului 3 mostre de culoare. Faianta trebuie sa fie de
calitatea I. Placile vor avea dimensiunile de 20 x 20 cm sau 20x25cm. Se vor monta rost
pe rost preluand rosturile din pardoseala de gresie. La muchiile iesinde se vor aplica
coltare din PVC in culoarea faiantei. Rosturile se vor executa standard in culoare gri
nisipiu. Glafurile interioare de la ferestre se vor placa cu faianta. La intalnirea cu
pardoseala se va aplica etansare cu silicon. Placajul de faianta se va executa conform
tehnologiei indicate de furnizor Materialul trebuie sa fie atestat si va avea certificat de
garantie. Aceste documente se vor anexa la cartea tehnica a constructiei.
Spatiul caselor de marcat va fi placat cu faianta pana la tavan, incepand de la
nivelul pardoselii finite. Faianta se monteaza pe ambele laturi longitudinale precum si pe
latura transversala (inclusiv zona de acces). Glafurile se vor placa cu faianta. Faianta se
monteaza in sistem tesut, cu rosturi standard in culoare gri nisipiu, format 15x15x0,8
cm.
Pentru executarea placajelor de faianta la pereti se vor lua in considerare
urmatorii producatori:

12
Fabricat Marazzi Technica
Comuni PAV MDZY LONDRA PAV 15x15 cm
Fabricat Agrob Buchtal
Gri fin, Chiuveta, zona caselor
Art. -Nr. 601500110, neglazurat
Gri deschis, 15x15 cm TS: R10/A

4.11 Zugraveli si vopsitorii

4.11.1. Zugraveli interioare

Zugravelile se vor executa cu vopsele tip VINAROM cu dispersie culoare alb RAL
9010.
Aceste zugraveli se executa in hala de vanzare, in depozit, in spatiile pentru
personal si camera de control pe pereti si plafon.
Aplicarea acestor zugraveli se va executa conform tehnologiei pe care o va da
furnizorul. Materialele folosite trebuie sa fie atestate in Romania si sa aiba certificat de
calitate.

4.11.1. Vopsitorii

Soclul cladirii se va vopsi cu RAL 9002 .


Cornierul de pe muchia rampei se va vopsi in benzi negru/galben in benzi la 45
grade cu latimea de 10 cm, RAL 9017 (negru de circulatie) si RAL 1023 (galben de
circulatie).
Aceste documente vor face parte din documentatia cartii tehnice a constructiei.

4.12 Tamplaria de aluminiu

Tamplaria exterioara, vitrina si fereastrele se vor executa din profile de aluminiu


cu ruperea puntii termice, grupa de materiale 2.1.
Fabricat SCHUCO
HARTMANN
HUECK
Deasemenea, cu aceleasi tipuri de profile se va executa si sistemul de wingfand
intrare-iesire. Profilele vor fi vopsite electrostatic in culoarea RAL 2003 (orange pastel).
Cu exceptia vitrinei si windfang-ului, celelalte ferestre, inclusiv trapele de fum vor fi
prevazute cu o grila de protectie cu bare verticale la 12 cm distanta, zincate. Pl.
A01,A05
Vitrina va avea geamul termopan compus din 6-12-4 geamul de 6mm fiind la
exterior. Low E cu acoperire pe fata 2.
Coeficientul de transmisie termica va fi de K=1.1 W/mpgrk. Ansamblul tamplarie,
vitrine si ferestre va avea un coeficient de transmisie termica de K=1.9 W/mpgrk.
Geamul termopan pentru ferestre va fi de 6-12-4 din sticla float clar. Sticla
windfangului,float clar.
Ansamblul windfang cu usile de la caile de acces/iesire.
Acest ansamblu este integrat in spatiul de desfacere incadrandu-se in plan in
dimensiunile 3,335x4,80 m si inaltimea exterioara de 2,95 m si inaltimea interioara Pl.de
3,00 m. A01,A05

13
Alcatuire: zona de acces: 1 usa la exterior si 1 usa la interior.
zona de iesire: 1 usa la exterior si 1 usa la interior.
Toate elementele fixe exterioarede izolatie sunt din profile de aluminiu cu
grosime de 65 mm. Geamul k=1,1W/mpgrk, profilul k<3,0 W/mpgrk rezultand un
coeficient total tamplarie de k=1,9W/mpgrk.
Aripa mobila usa exterioara: usa cu rama subtire, sistem Slim Thermo, cu profile
Besam subtiri, cu geam securizat ISO si garnitura pentru amortizare din cauciuc plin,
precum si cu ghidaje stabile pe pardoseala.
Aripa mobila usa interioara: usa cu rama subtire, sistem Slim, cu profile Besam
subtiri, cu geam securizat si garnitura pentru amortizare din cauciuc plin, precum si cu
ghidaje stabile pe pardoseala.
Toate elementele interioare sunt din metal usor cu grosimea de 48 mm.
Profilele vopsite electrostatic, RAL 2003 (orange pastel).
Elementul va fi impartit de montanti verticali.
Dimensiunile usilor (dimensiune libera : 1000x2120mm).
Dispozitivul de siguranta
In montantul de la interior al sistemului de iesire se va monta un sistemde
inchidere centralizat. Locul de pozitionare a frezarii pentru sistemul de inchidere
centralizat se va hotara de comun acord cu firma de livrare. Sistemele usilor interioare
vor fi prevazute cu alarma si inchidere, elementul de comanda fiind ascuns in sistemul
de actionare a usii glisante. Cablurile ce vin din plafon vor fi mascate in profile. Toate
cele 4 usi glisante vor fi actionate electromecanic si prevazute cu un sistem de incuiere.
Siguranta persoanelor
In sistemul de mascare a mecanismului de actionare al usilor este prevazut un
sistem integrat cu senzori ultrasunete Uni Scan care sa sesizeze prezenta si directia
persoanelor. Caracteristicile senzorului este un camp de impuls si de siguranta
tridimensional intre usile deschise, precum si un camp de impuls pentru deschidere
reglabil.
Sistemul de actionare al usilor este universal , electromecanicsi este actionat de
un motor de curent continuu de mare putere, cu fiabilitate ridicata.
Puterea de deschidere si inchidere este reglabila ca si revenirea automata in
cazul unui blocaj.
Functionarea acestor usi se face pe role din otel cu rulmenti silentiosi, ce asigura
un zgomot minim.
Ambele usi de iesire sunt prevazute cu un acumulator de forta supravegheat,
precum si cu un generator de impulsuri supravegheat in sensul de evacuare. Sistemul
este un model testat in domeniul constructiilor (Certificat B 01 06 13927025)si este
optim pentru planurile de evacuaresi salvare.
Viteza de deschidere a usilor este reglabila pana la 1,4 m/s.
Masca sistemului de actionare este RAL 2003 (orange pastel).
Cele patru comutatoare de program cu functiile usilor "oprit, iesire, automat si
deschis permanent, precum si resetare" sunt legate printr-un cablu cu camera de
control.
Pentru a permite folosirea usilor de catre personal, usile de iesire sunt prevazute
cu 2 taste si 2 intreruptoare cu cheie.
Dotare usa de iesire exterior:
Usa de iesire va fi prevazuta in exterior pentru deschidere cu un intrerupator cu
cheie, care va fi montat in stalpul casetei usii intre usa de intrare si cea de iesire.
Pentru usa de iesire se va monta in vestibul o tasta.

14
Usile glisante exterioare vor fi prevazute cu garnitura tip perie.
Dotare usa de iesire interior:
In vestibulul unde se afla instalatia de iesire se va monta sistemul de inchidere
centralizat pentru instalatia de alarma, precum si o tasta. Pe partea spre spatiul de
desfacere se va monta un buton pentru deschiderea usii.
Dotare usa de intrare interior si exterior:
Pentru usile de intrare in interior si exterior nu se vor monta intrerupatoare cu
cheie sau taste. Deservirea se face prin salterul pentru program.
Accesul in filiala:
De indata ce intrerupatorul cu cheie a fost actionat, usa de iesire din exterior se
deschide si se inchide dupa ce s-a intrat in zona tampon. Dupa ce s-a neutralizat
sitemul de alarma prin intermediul inchiderii centralizate, se va apasa tasta din zona
tampon pentru dezavorarea usii de iesire din interior. Prin actionarea tastei se deschide
usa de iesire din interior.
Cand incepe activitatea salterul pentru program se va regla pentru functionare pe
timpul zilei.
Parasirea filialei:
Inainte de parasirea filialei, in camera de control salterul pentru program penru
usile glisante trebuie sa fie pus pe pozitia "oprit" (zavorare). Se va actiona tasta
instalata pe latura spatiului de desfacere pentru dezavorarea usii de iesire. Dupa
intrarea in zona tampon, se va inchide si se va zavora usa de iesire din interior, iar apoi
poate sa fie pus in functiune sitemul cuplat la instalatia de alarma.
Dupa actionarea tastei din zona tampon usa de iesire se va derschide. Dupa
parasirea antecamerei, usa de iesire din exterior se inchide si se zavoraste automat.
Culoare profile: RAL 2003 (orange pastel) vopsit electrostatic.
Fabricate: Dorma (Antrieb ES 90)
GEZE (Antrieb Slimdriv SL)
KABA (AntriebSLM-210)
Record (CTSA 16)
La depozit s-au prevazut 3 trape de evacuare a fumului in caz de incendiu, cu
deschidere manuala si automata.
Extinctoarele ( de 6 kg cu placuta de verificare valabila) vor fi montate la fata
locului conform prevederilor legale si in concordanta cu planul de amenajare al
locatarului. Se vor respecta prevederile Normativului P 118 - 86.
Profilele din Al vopsite RAL 2003 (orange pastel).
Grilajele ferestrelor:
Toate ferestrele inclusiv trapele de fum vor fi prevazute la exterior cu grile de protectie
metalice zincate. Rama din cornier de 40x40x6 mm cu bare din otel rotund d=14mm, Pl.A14
distantate cca.12 cm.

4.13 Tamplaria interioara

Usile de la camera personalului, grupuri sanitare si holuri se vor executa din foi
de 40mm grosime cu goluri rotunde si imbracate cu material rezistent la uzura si
zgariere, material de tip melamina culoare gri deschis RAL 7035. Foile vor avea falt pe
3 laturi si garnituri de cauciuc. Toate usile vor avea opritor fixat in pardoseala. Usile de
la toaleta vor fi prevazute cu sistem de avertizare: liber-ocupat. Usile vor avea toc si
captuseli din tabla de 2mm, zincate si vopsite cu grund prin imersiune. Suprafata vizibila

Pl.
A01,A14
15
se va lacui gri mat deschis RAL 7035. Balamalele vor fi nichelate, clantele de
deschidere vor fi rotunde din aluminiu, iar mastile butucului deasemnea.

4.14 Tamplaria metalica

Usa de aprovizionare: element de usa metalica, in doua canate, izolata termic si


zincata cu spion superangualar, cu suprafata lacuita, foaie de usa in RAL 5002 (albastru
ultramarin), tocul culoare RAL 2003 (orange pastel).
Sina cornier din pardoseala trebuie adusa la acelasi nivel cu pardoseala finita din
interior si exterior. Aripile de usa sunt cu pereti dubli, umpluti cu spuma PUR format din
aripa de circulatie si aripa fixa. Tocul usii are o rama din tabla de otel de 2 mm grosime
care imbraca peretele, zincata si vopsita cu grund prin imersiune, suprafata ca si foile
de usa, garnitura de cauciuc pe 3 laturi. Pe foaia de usa se va monta pe partea din
interior o banda din cauciuc sau o garnitura tip perie impotriva gandacilor.
Ambele foi de usa se deschid spre exterior in unghi de 180 grade si au dornuri
suplimentare de siguranta in zona balamalelor.
Aripa mobila cu druchere de aluminiu la interior, la exterior cu buton, broasca cu
limba, rozeta pentru butuc. Aripa fixa cu profil de oprire pe mijloc si zavor pivotant.
Ambele aripi de usa sunt prevazute cu carlige masive de fixare in caz de furtuna,
inclusiv tabla de protectie a peretelui si urechi pe peretele cladirii (inaltime 1m) ca
sistem de prindere a usilor si protectie la lovire pe partea interioara din tabla striata de
aluminiu (inaltime 0-160 cm). Tabla de protectie a peretelui va fi fixata cu ajutorul unei
tije filetate de perete si a unei saibe. Pe partea interioara a cladirii aceasta se fixeaza
prin insurubare. Constructia de mai sus va fi asigurata pe partea exterioara pentru a nu
fi desurubata.
Usa de la spatiul de desfacere/depozitare: element de usa metalica, suprafata
lacuita foaie de usa RAL 5002 (albastru ultramarin), tocul culoare RAL 2003 (orange
pastel), aripa mobila de usa rabatabila 180 grade deschidere, cu sitem de reglare a
ordinii de inchidere, aripa de usa faltuita pe 3 laturi cu toc de incadrare perete de 2 mm
grosime, zincata si vopsita cu grund prin imersiune, suprafata ca mai inainte. Aripa
mobila cu broasca si cilindru, buton pe partea magazinului, clanta pe partea depozitului.
Feroneria antipanica daca este necesar; aripa fixa pe o parte cu clanta din aluminiu
garnitura de mijloc si zavor pivotant. Sistem de inchidere usa in partea superioara cu
magnet de inchidere actionat prin intermediul comutatorului de fum, cu tasta rosie de
apasare (inclusiv inscriptionare) pentru intreruperea manuala a curentului de mentinere.
Pe aripa de usa dinspre magazin se lipeste in partea inferioara o protectie la lovire din
tabla striata de aluminiu, inaltime 0-160 cm.
Datele pentru conectarea electrica necesara vor fi transmise din timp. Se vor lua
in considerare normele privitoare la planurile de evacuare si salvare.
Usa de la camera de control: element de usa metalica intr-un canat cu toc de
incadrare perete din tabla de otel cu o grosime de 2 mm, zincata si vopsita cu grund
prin imersiune, cu suprafata lacuita, foaie de usa RAL 5002 (albastru ultramarin), tocul
RAL 2003 (orange pastel).
Aripa de usa cu broasca cu cilindru, buton in exterior, clanta in interior cu sistem
de inchidere a usii in partea superioara si (numai in camera de control) cu spion
superangular.

16
Pentru a se asigura o circulatie a aerului se va executa in partea inferioara a foii
de usa a camerei de control o deschizatura de cca. 20 cm 2, acoperita cu o grila tip
pentru magazine.
Usa iesire din centrala termica si tablou general: usi metalice intr-un canat, cu toc
de incadrare perete si garnitura de cauciuc, acestea fiind montate la partea interioara.
Izolatie termica conform EnEV.
Tabla de otel, 2mm grosime, zincata, suprafete lacuite, foaie usa RAL 5002
(albastru ultramarin), tocul RAL 2003 (orange pastel).
Foaia de usa de iesire din centrala termica va fi prevazuta la partea inferioara cu
priza pentru aer cu dimensiunile de 15x35 cm, prevazuta cu plasa de sarma galvanizata
cu ochiurile de 1,5x1,5 mm.
Usa de iesire din hidrofor va avea acelesi caracteristici cu usile de la centrala
termica si tabloul general cu deoasebirea ca este in doua canate inegale.
Foaia de usa de la camera centralei termice cu broasca, cu cilindru profilat, in
exterior buton, in interior clanta. Sistemele de usa mentionate mai sus vor fi prevazute
cu o garnitura tip perie. Clanta si rozete din aluminiu.
Pl.
Usile de iesire de siguranta, netede in exterior, iar in interior sistem de inchidere A01,A12
antipanica, cu semicilindru si clanta.
Toate sistemele de usa conform certificatului EnEV.

4.15. Lucrari de dulgherie

Masa pentru ambalare va fi continua cu colturi rotunjite, din material compozit,


lemn si material plastic, dim L=4,38 m, latime 0,40m, grosime 0,28 cm. Culoare RAL
7035 (gri deschis). Montaj pe console la max 80 cm, etansare elastica la imbinari RAL
7035 (gri deschis).
In camera de personal, pe contur se va monta o protectie la lovire din PAL
melaminat avand grosimea de 2 cm si latimea de 20 cm cu canturile intarite cu baghete
de lemn. Montarea se face la 70 cm cota inferioara de la nivelul pardoselii. Fixarea se
Pl.
va face cu holtsuruburi cu cap ingropat mascate cu dopuri din plastic. A01,A03
In depozit protectia la lovire se va monta pe toti peretii de contur executati din
BCA, doua fasii cu aceleasi dimensiuni ca in camera personalului. Cota inferioara de Pl. la
A01
pardoseala va fi la 120 cm inaltime.
In depozit si spatiul de vanzare unde se afla paletii (indicatie locala) se va monta
o protectie din cornier zincat 200x100x5 mm.
Pe rebordul peretelui de sprijin al rampei se va monta un panou fonoizolator
pentru protejarea locatarilor din blocul din imediata apropiere a rampei de descarcare Pl. A19
Pe soclul cladirii, zona rampei de aprovizionare, se va monta o glisiera pentru Pl.
protectie la lovire. A01,A06
Pentru circulatia electrocarelor de pe rampa in tir la marginea rampei se va
prevedea o platforma metalica rabatabila cu actionare manuala.
Fabricat: G & B Romtrade SRL - Romania
tel 413.25.40

4.16. Aparare civila

Avand in vedere faptul ca valoarea cheltuielilor aferente realizarii adapostului ALA


depaseste 5% din valoarea lucrarilor de constructii montaj a investitiei, conform art. 4

17
pct. p din Normele privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de
investitii in constructii, beneficiarul nu are obligatia de a construi un adapost ALA.
Pentru justificare s-au realizat devize comparative ce au fost introduse in documentatia
transmisa Comandamentului pentru Apararea Civila Locala - Deva.

Intocmit:
Arh. Petre VRACIU

18

S-ar putea să vă placă și