Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM


Management și Marketing în Turism

Utilizarea retelelor sociale in promovarea


companiei Coca-Cola

Anton Dragos
Barbu Sinziana
Besu Roxana

București
2017
CUPRINS
1. Metode de scalare ..............................................................................................

1.1.Scala Diferențial-Semantică ...........................................................................

1.2.Scala Likert .....................................................................................................

1.3.Scala cu sumă constantă.................................................................................

1.4.Scala Stapel ....................................................................................................

1.5. Scala Fishbein Rosenberg .............................................................................

2. Testul Hi patrat ..................................................................................................

3. Metodologia unei cercetari selective ...................................................................

3.1 Definirea problemei decizionale ....................................................................

3.2 Scopul cercetarii .............................................................................................

3.3 Obiectivele si ipotezele cercetarii...................................................................

3.4 Definirea conceptuala si operationala a variabilelor cercetarii ...................

3.5 Definirea coorodnatelor spatiale temporale si modale ale cercetarii ...........

3.6 Dimensiunea si structura esantionului ...........................................................

3.7 Chestionarul ...................................................................................................

Chestionar ................................................................................................................
1. Metode de scalare

TIPURI DE SCALE UTILIZATE IN CERCETAREA DE MARKETING

1.1 Scala Diferential-Semantica

A1. Sunteti familiarizat cu produsele Coca-Cola?

Foarte Mult (5) (4) (3) (2) (1) Foarte Putin

B1. In ansamblu, cât de multumit sunteti de gustul produselor Coca-Cola?

Foarte Mult (5) (4) (3) (2) (1) Foarte Putin

C1. Promovarea (de orice fel) va induce ideea de a achizitiona/testa


produsele din gamele companiei Coca Cola?

Foarte Mult (5) (4) (3) (2) (1) Foarte Putin

5 4 3 2 1

A 320 280 225 115 60

B 451 266 116 89 78

C 298 220 201 241 40

n = 1000 respondenti

5∗320+4∗280+3∗225+2∗115+1∗60 1600+1120+675+230+60
A1 = = =3,685
1000 1000

5∗451+4∗266+3∗116+2∗89+1∗78 2255+1064+348+178+78
B1 = = =3,926
1000 1000

5∗298+4∗220+3∗201+2∗241+1∗40 1490+880+603+482+40
C1 = = =3,495
1000 1000
Interpretare

Rezultă că respondentii sunt destul de familiarizati cu produsele Coca-Cola, acestia fiind


foarte multumiti de gustul produselor, promovarea si reclamele fiind un motiv destul de puternic
pentru a achizitiona aceste produse.

1.2 Scala lui Likert

A2. Cum apreciaţi prezenţa în mediului online a promovarii produselor companiei Coca-
Cola?
+2 +1 0 -1 -2
Foarte satisfacatoare Foarte nesatisfacatoare

B2. Cum apreciati informatiile referitoare la produsele Coca-Cola prezentate prin


intermediul retelelor sociale ?
+2 +1 0 -1 -2
Foarte satisfacatoare Foarte nesatisfacatoare

C2. Cat de des va intalniti cu „numele” Coca-cola in timpul utilizarii retelelor sociale?

+2 +1 0 -1 -2
Foarte des Foarte rar

+2 +1 0 -1 -2
A2 331 205 278 105 81
B2 428 320 135 67 50
C2 415 265 103 127 90

n = 1000 respondenti

2 ∗ 331 + 1 ∗ 205 + 0 ∗ 278 + (−1) ∗ 105 + (−2) ∗ 81 600


A2 = = = 0,600
1000 1000

2 ∗ 428 + 1 ∗ 320 + 0 ∗ 135 + (−1) ∗ 67 + (−2) ∗ 50 1009


B2 = = = 1,009
1000 1000

2 ∗ 415 + 1 ∗ 265 + 0 ∗ 103 + (−1) ∗ 127 + (−2) ∗ 90 788


C2 = = = 0,788
1000 1000
A2 + B2 + C2
Scor global = = 0,799
3
Interpretare

Rezultă că respondentii sunt destul de multumiti cu promovarea online a produselor


Coca-Cola, informatiile pe care acestia le primesc prin intermediul retelelor sociale fiind
suficiente, coerente, concrete si valide, astfel promovarea reiesind a fi utila.
1.3 Scala lui Stapel

Cum poate fi apreciata imaginea online din retelele sociale a companiei Coca-Cola atunci
cand achizitionati un produs specific?

+5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5
A2 163 106 208 144 89 23 99 60 78 30
B2 89 180 146 199 80 92 85 69 34 26
C2 220 110 144 198 74 36 66 53 39 60

n=1000 de respondenti

 A2 (prezenţa în mediului online a promovarii produselor companiei Coca-Cola) =

1 ∗ 89 + 2 ∗ 144 + 3 ∗ 208 + 4 ∗ 106 + 5 ∗ 163 + (−1) ∗ 23 + (−2) ∗ 99 + (−3) ∗ 60 + (−4) ∗ 78 + (−5) ∗ 30


=
1000
1377
= = 1,377
1000

 B2 (informatiile referitoare la produsele Coca-Cola prezentate prin intermediul retelelor


sociale ) =

1 ∗ 80 + 2 ∗ 199 + 3 ∗ 146 + 4 ∗ 180 + 5 ∗ 89 + (−1) ∗ 92 + (−2) ∗ 85 + (−3) ∗ 69 + (−4) ∗ 34 + (−5) ∗ 26


=
1000
1346
= = 1,346
1000

 C2 (intalnirea cu „numele” Coca-cola in timpul utilizarii retelelor sociale) =1 ∗ 74 + 2 ∗ 198 + 3 ∗ 144 + 4 ∗ 110 + 5 ∗ 220 + (−1) ∗ 36 + (−2) ∗ 66 + (−3) ∗ 53 + (−4) ∗ 39 + (−5) ∗ 60
=
1000
1659
= = 1,659
1000

1,377 + 1,346 + 1,659 4,382


Scor global = = = 1,46
3 3
Interpretare

Rezultă că imaginea companiei Coca-Cola creata si prin intermediul retelelor sociale


poate fi evaluată ca fiind favorabilă, mai ales datorita promovarii firmei in mediul online, dar si
datorita corectitidinea, validitatea și coerența informațiilor.
1.4 Scala cu suma constanta
Cum apreciati criteriile de promovare in retelele sociale atunci cand alegeti produsele din
gama Coca-Cola ?

 prezenţa în mediului online a promovarii produselor companiei Coca-Cola (PP)

 informatiile referitoare la produsele Coca-Cola prezentate prin intermediul retelelor


sociale (IP)

 intalnirea cu „numele” Coca-cola in timpul utilizarii retelelor sociale (IC)

PP 60 IP 40

IP 20 PP 80

IC 70 IC 30
∑ci=1 Sic
Si =
n(n − 1)/2

60 + 30 90
SPP = = = 30
3(3 − 1)/2 3

20 + 40 80
SIP = = = 26,66
3(3 − 1)/2 3

70 + 80 150
SIC = = = 50
3(3 − 1)/2 3

SIC (50) > SPP (30) > SIP (26,66)

Interpretare

In urma interogarii, rezulta ca pentru promovarea produselor Coca-Cola este cel mai
important ca numele firmei/produselor sa fie foarte des intalnite in retelel sociale, acest factor
fiind strans legat de prezenta promovarii efective a produselor in mediul online, acesta din urma
neputand fi realizat fara informatiile cheie referitoare la acele produse.
1.5 Scala Fishbein-Rosenberg

Atribut wi pp ip ic
Promovarea 0,3 0,6 0,9 0,7
online
Informatii 0,6 0,8 0,5 0,6
despre produsele
Coca-Cola
“Numele” Coca- 0,1 0,4 0,3 0,2
Cola

0,3∗0,6+0,6∗0,8+0,1∗0,4
PPP=(0,3∗0,6+0,6∗0,8+0,1∗0,4)+(0,3∗0,9+0,6∗0,5+0,1∗0,3)+(0,3∗0,7+0,6∗0,6+0,1∗0,2) =

0,6
= = 0,32
0,6+0,7+0,59

0,3∗0,9+0,6∗0,5+0,1∗0,3
PIP=(0,3∗0,6+0,6∗0,8+0,1∗0,4)+(0,3∗0,9+0,6∗0,5+0,1∗0,3)+(0,3∗0,7+0,6∗0,6+0,1∗0,2) =

0,7
= = 0,37
0,6+0,7+0,59

0,3∗0,7+0,6∗0,6+0,1∗0,2
PIC=(0,3∗0,6+0,6∗0,8+0,1∗0,4)+(0,3∗0,9+0,6∗0,5+0,1∗0,3)+(0,3∗0,7+0,6∗0,6+0,1∗0,2) =

0,59
= = 0,31
0,6+0,7+0,59

Interpretare

Conform aceastei metode de cercetare, rezulta ca factorul decisiv in promovarea in


retelele sociale a produselor Coca-Cola este detinut de calitatea informatiilor, de concretitudinea,
validitatea și coerența acestora, oferite pe retelele sociale existente.

2. Testul ²
Am vrut sa aflam in ce masura participantii au auzit de produsele Coca-Cola, prin
intermediul retelelor sociale.
Pentru a afla, am ales 1000 de respondeti, atat barbati cat si femei, fiecare participant
fiind pus sa decida ce mod de promovare le-a starnit interesul pentruacest brand.

Acestia au fost impartiti pe categorii de varste:

- < 18 ani
- 19 - 40 ani
- > 40

Ipoteza noastra este ca alegerea modului de promovare va fi diferit in functie de varsta


celui chestionat, adica exista o asociere intre varsta participantului si mediie de promovare.

H0: varsta nu influenteaza alegerea modului de promovare in retelele sociale a produsului

H1: varsta influenteaza alegerea modului de promovare in retelele sociale a produsului

Apreciere/Varsta <18 Fr. 19-40 Fr. >40ani Fr. Total Pondere


ani ani
Favorabila 389 336 351 318 90 178 830 83%
Nefavorabila 15 69 31 65 124 37 170 17%
Total 404 382 214 1000 100%

Repartiția ²= (r-1)(k-1)=(2-1)(3-1)=2 grade de libertate

2>0,5 => se va rotunji la 1

Pentru pragul  =0.05 şi  2 cu 1 grad de libertate valoarea  2 = 3.84, astfel ca in acest


caz regiunea critica este intervalul [3.84 , ) .

Ponderea:

830
∗ 100 = 83%
1000
170
∗ 100 = 17%
1000
Frecventele:

83% * 404≈336 17% * 404≈69


83% * 382≈318 17% * 382≈65
83% * 214≈178 17% * 214≈37
𝑘
𝑂𝑖𝑗−𝐴𝑖𝑗
²calc=∑𝑟𝑖=1∗ ∑ (. ) ²=
𝑗=1 𝐴𝑖𝑗

389 − 336 351 − 318 90 − 178 15 − 69


(. ) ² + (. ) ² + (. ) ² + (. )² +
336 318 178 69

31 − 65 2 124 − 37 2
(. ) + (. ) = 6.66
65 37

²calc >²=>Ho nu se acceptă=> varsta nu influenteaza alegerea modului de promovare


online a produsului

2 calc 6.66 6.66


𝐶=√ =√ =√ = √0.0066 = 0.081
𝑁 +  calc
2 1000 + 6.66 1006.66

3.7 Chestionar
1. Ce varsta aveti?

 < 18 ani
 19 - 40 ani
 > 40 ani
2. Sex

 Masculin
 Feminin
3. Nivelul pregătirii:

 4 clase
 8 clase
 Scoala profesionala
 Liceu
 Scoala postliceala
 Studii universitare sau post universitare
4. In ce zona domiciliati?
 Rurala
 Urbana
5. Cat de des folositi internetul?

 In fiecare zi
 3-5 ori pe saptamana
 1-2 ori pe saptamana
 1-3 ori pe luna
 Mai putin de o data pe luna
6. Accesati retelele sociale?

 Da
 Nu
7. Cunoasteti produsele oferite de compania Coca-Cola?

 Da
 Nu
8. Ati vizionat macar o modalitate de promovare a produselor Coca-Cola prin intermediul
retelelor sociale pana in prezent?

 Da
 Nu
9. Cum vi s-a parut modalitatea respectiva de promovare a produselor Coca-Cola?

 foarte variata si frecventa


 simpla si concisa
 insistenta
 atragatoare
 provocatoare
 nu ma influenţeaza daca produsul este ieftin
10. Care din următoarele elemente ale promovarii vi se pare mai convingatoare?

 promovarea vanzarilor (cadouri promotionale, concursuri)


 publicitate gratuita (articole, reportaje, imagini)
 reclame/filmulete
11. Care din urmatoarele variante va caracterizeaza?

 intensitatea promovarii va influenteaza mai mult decat pretul produsului


 pretul va influenteaza mai mult decat diversitatea promovarii produsului
12. Sunteti multumit/a de felul in care este realizata promovarea prin intermediul retelelor
sociale?

 Da
 Nu
13. Cum promovati dumneavoastra produsele Coca-Cola?

 Vorbind frumos despre ele

 Recomandandu-le cunoscutilor

 Achizitionandu-le

 Nu le promovez

14. Considerati ca produsele Coca-Cola necesita o promovare mai intensa prin intermediul
retelelor sociale?

 Da
 Nu
15. La ce anume acordati mai multa atentie in cadrul reclamelor aparute in retelele sociale?

 Carui produs i se face reclama


 Care sunt caracteristicile produsului caruia i se face reclama
 Daca este o reclama amuzanta
 Daca este o reclama interesanta/spectaculoasa
 Carei firme/companii i se face reclama
 Creativitatea si originalitatea reclamei
 Nu acord atentie reclamelor online
16. Credeti ca publicitatea din cadrul retelelor sociale este eficienta?

 Da, este eficienta


 Nu este nici eficienta, nici ineficienta
 Nu, este ineficienta
 Nu stiu/Nu raspund
17. Credeti ca publicitatea prin retelele sociale este un mod ieftin si avantajos de a face reclama?

 Da
 Nu
18. Care este parerea dumneavoastra despre firma Coca-Cola privind publicitatea efectuata in
cadrul retelelor sociale?
 Este moderna/inovatoare
 Este de incredere
 Genereaza profit
 Are un buget de publicitate redus
 Banii pe care ii investeste in aceasta publicitate sunt bani aruncati degeaba
 Este neprofesionista
19. Ati vizitat contul oficial al companiei Coca-Cola pe diferitele retele sociale?

 Da
 Nu
20. Credeti ca, in viitor, promovarea prin intermediul retelelor sociale va elimina alte modalitati
de promovare ( prin radio, ziare, afise etc.) ?

 Da
 Nu