Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Abrevieri ................................................................................................................... IX

Introducere ................................................................................................................. 1

Titlul I. Persoana fizică ............................................................................................. 3


Capitolul I. Noţiunea, reglementarea şi clasificarea persoanelor fizice ................ 3
Capitolul II. Capacitatea civilă a persoanei fizice................................................. 16
Secţiunea 1. Prezentare generală ....................................................................... 16
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ............................. 17
Secţiunea a 3-a. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice ............................. 77
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice........................................................... 90
Secţiunea 1. Prezentare generală ....................................................................... 90
Secţiunea a 2-a. Numele .................................................................................... 93
Secţiunea a 3-a. Prenumele.............................................................................. 123
Secţiunea a 4-a. Protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului ................... 126
Secţiunea a 5-a. Domiciliul şi reşedinţa .......................................................... 131
Secţiunea a 6-a. Starea civilă ........................................................................... 142
Capitolul IV. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil ............... 158
Secţiunea 1. Ocrotirea minorului..................................................................... 159
Secţiunea a 2-a. Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicţia judecătorească .. 173
Secţiunea a 3-a. Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă ................................ 179

Titlul II. Persoana juridică ................................................................................... 183


Capitolul I. Noţiunea, clasificarea, elementele constitutive
şi identificarea persoanelor juridice .................................................................. 183
Capitolul II. Capacitatea civilă a persoanei juridice .......................................... 205
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice .............................. 205
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice ........................ 213
Capitolul III. Reorganizarea persoanei juridice ................................................. 220
Capitolul IV. Încetarea persoanei juridice .......................................................... 230
Secţiunea 1. Dizolvarea persoanei juridice...................................................... 230
Secţiunea a 2-a. Lichidarea persoanei juridice ................................................ 236

Bibliografie ............................................................................................................. 241

Index alfabetic ........................................................................................................ 249