Sunteți pe pagina 1din 3

Africa în economia globală în prezent

1. Scurtă istorie a Africii:


Africa apare deseori în scrierile de specialitate sub denumirea de „leagănul omenirii”datorită
descoperirii pe acest teritoriu a primilor hominizi ce datează de peste 4,4 milioane de ani. Egipt,
Magreb și Cornul Africii sunt primele locații în care apar civilizații africane. Islamul se propagă
în regiune în Evul Mediu, Timbutku devenind un centru important pentru cultura musulmană,
această perioada fiind definitorie pentru apariția a diverse state și formațiuni politice.
În secolul al XV lea, arabii și europenii aduc peste mărți sclavi africani din diverse regiuni,
luând astfel naștere comerțul cu sclavi africani. În secolul VI arabii au ocupat nordul Africii,
ceea ce a favorizat constituirea Ghanei ca imperiu, acesta fiind un centru al comerțului cu aur.
În secolul al XI lea, Ghana a fost cucerită de Almoravizii nord-africani, fapt ce a condus la
izbucnirea unui război în urma căruia Ghana va fi islamizată. În secolul al XIII-lea sunt puse
bazele regatului Mali, convertit la Islam. Orașele comerciale din Mali exportau fildeș, aur și
sclavi către lumea musulmană și către orașele Veneția și Genova din Europa. Apogeul civilizației
Mali a fost atins în timpul lui Mansa Musa, însă din 1400 regatul s-a prăbușit fiind înlăturat de
Songhai.
Cursul istoriei Africii a fost schimbat odată cu venirea portughezilor, în 1498 după ce Vasco
da Gama a descoperit o rută spre India. Aceștia au fost alungați de olandezi după 1600.
Etiopia s-a remarcat prin exportul de grâu, orez, cafea și orz, iar împărații creștini din Etiopia
s-au remarcat prin lupta împotriva răspândirii islamului în Africa. În ceea ce privește Africa de
Nord, spaniolii și otomanii s-au luptat pentru supremația militară și comercială din Mediterană,
însă Marocul nu s-a confruntat cu otomanii, ci cu portughezii.

2. Elemente de relații internaționale definitorii pentru istoria Africii:

1900's
 (1907) Gandhi organizes Indian civil disobedience against racism and injustice in South
Africa
 (1914-1918) World War I; entirety of Africa divided amongst Europe, African colonies are
prepared for independence at wars end
 (1933) First mass political party formed in Africa, The Nigerian Youth Movement (NYM)
 (1935) Italy invades Ethiopia
 (1939-1945) World War II
 (1947) African's push for decolonization
 (1956) Morocco, Sudan, and Tunisia all receive independence; oil discovered in Nigeria
 (1961) Zaire receives independence from Belgium
 (1962) Algeria receives independence from France
 (mid-1960s) European colonial era of Africa ends, most African nations gain independence
 (1963) Organization of African Unity forms
 (1964) Nelson Mandela imprisoned in South African prison for 25 years
 (1967-1970) Nigerian civil war
 (1973) Ethiopian famine kills hundreds of thousands
 (1976) Ebola virus emerges in Sudan and Zaire
 (1981) HIV epidemic begins
 (1990) Nelson Mandela freed; violence erupts between South African black majority groups
and white Nationalist groups
 (1994) Nelson Mandela elected president of South Africa; Hutus massacre millions in
Rwanda, millions more flee
 (1996) Rwanda refugees migrate back to escape fighting in Zaire
2000's
 (2001) Gabon and Congo experience Ebola epidemic
 (2002) 2,000 killed when Senegalese ferry capsizes off Gambia coast; African Union forms
after dissolution of OAU
 (2003) Civil war begins in Darfur region of Sudan, several hundred thousand killed in
conflict that lasted six years
 (2006) War in Somalia involving Ethiopia and Somali Transitional Federal Government
 (2007) Togo holds first democratic elections
 (2010) Sudanese government and Darfuri rebels sign ceasefire agreement
 (2011) South Sudan receives independence

3. Africa în secolul 21:

Africa este al doilea cel mai mare continent ca suprafață din lume, după Asia, insă deși este
cel mai central continent în ceea ce privește amplasarea geografică, politic, economic și militar,
este cel mai marginal continent. 1Din punct de vedere geografic este divizat în două părți
distincte de linia naturală a ecuatorului, fiind singurul continent traversat atât de tropicul Racului,
cât și al Capricornului. Economic vorbind, este plasat strategic în relație cu rutele de petrol și
unele dintre cele mai critice și importante minerale din lume, însă în mod paradoxal, influența sa
politică în relațiile internaționale este foarte modestă.

3.1. Importanța Africii în Economia globală și în politică:


Africa este înconjurată de două dintre cele mai „ocupate”oceane în ceea ce privește
transportul maritim și exportul: Oceanul Atlantic și Oceanul Indian. De asemenea, în Nordul
Africii se află Marea Mediterană, cel mai important mijloc de legătură navigabil.
Africa deține una dintre cele mai vechi rute comerciale ce datează din timpul lui Vasco
da Gama. Această rută a facilitat comerțul maritim European și comunicarea cu Asia.
Ruta oceanică din jurul continentului African este unul dintre cele mai importante
mijloace de comunicare Euro-Asiatice, începând din zilele comerțului cu mirodenii din secolul al
XV-lea, până în timpul revoluției industriale din secolul al XIX lea până în prezent. Ruta
Europa-Asia cunoscută sub apelativul de „The Cape Route”a servit drept mijloc de transport
pentru comerțul cu cauciuc din Malaya, carne și lemn din Australia și Noua Zeelandă, și
totodată, pentru metale prețioase și mirodenii din Orientul Îndepărtat. Totodată, aceste rute au
fost principalii facilitatori ai comerțului cu textile și echipamente industriale din Europa către
țările Asiatice și din Pacific.

1Sanford J.Ungar, Africa: The people and politics of an emerging continent, New York: Simon
Schuster, 1985, pp.10-20
Mai mult decât atât, rutele oferite de Africa sunt principalii factori de legătură dintre
Europa de Est și Europa de Vest, în timp ce ruta marină este principala modalitate de comerț al
petrolului dintre Europa și America de Nord. Benzile de mare din jurul coastei de nord a Africii
au facilitat transportul mai economic al petrolului din Statele Orientului Mijlociu către Europa și
America de Nord. Începând cu 1970, Oceanul Indian a facilitat 40% din transportul comercial
britanic și 25% din cel japonez. Începând cu anii 60, cel mai mare procent din totalul de petrol
exportat din Orientul Mijlociu către Europa și America de Nord a fost transportat prin
intermediul a două rute africane vitale: prin intermediul Canalului Suez (în partea de Nord) sau
prin „ruta Cape”(în partea de Sud).
Din punct de vedere strategic și economic, Africa este foarte importantă pentru
distribuirea minereurilor strategice, în mod particular către Europa și America de Nord. Africa
produce și deține nouă dintre cele mai căutate minerale și produse agricole printre care: aur,
diamante, uraniu, ulei, zinc, platină, cacao, cauciuc, cafea și lemn, în timp ce Africa de Sud este
cel mai mare producător de aur și una dintre principalele țări miniere cu o gamă largă de rezerve,
având cea mai mare rezervă de magnesiu, crom, platină și aur. Totodată, în Africa se găsesc cele
mai calitative diamante și cele mai mari rezerve de acest gen.
Pentru a relata importanța resurselor naturale africane în comunitatea globală, se poate
menționa faptul că uraniul utilizat de Statele Unite pentru a creea Bomba Atomică în cadrul
Proiectului Manhattan, deturnată în Hiroshima și Nagaski pentru a încheia al Doilea Război
Mondial în 1945, a fost obținut din Africa, în special din Republica Democratică Congo