Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Geografie

Convenția europeană a peisajului

Student: Stănescu Oana – Liana


Grupa 510, GADR, AN 2
Convenția europeană a peisajului

Inovația majoră a Comvenției este faptul că solicită definirea “obiectivelor de


calitate a peisajului” ceea ce înseamnă, pentru un peisaj specific, formularea ( de
către autoritățile competente) a aspirațiilor publicului în privința elementelor
peisajului din jurul său.
Managementul în concordanța cu obiectivele de calitate a peisajului solicită
educație și instruire, precum și cursuri școlare și universitare referitoare la valorile
legate de peisaje și protecția acestora; de asemenea, management și planificare.

Peisajul nu are granițe

Peisajul nu e o problemă doar a statelor, idividuale. El trebuie luat în


considerare în politicile și programele internaționale. Cooperarea între părți trebuie
concepută astfel încât să întărească eficiența masurilor luate în fiecare stat, să ofere
asistență tehnică și științifică mutuală, să faciliteze schimburile între specialiști și
împărtășirea de informații în toate privințele care au legătură cu Convenția.
Cooperarea transfrontalieră este încurajată la nivel local și regional și, când este
necesar, poate trasa calea spre pregătirea și implementarea de programe în cooperare
comune de amenajare a teritoriului.

Aria de aplicare

Această convenție se aplică pe întregul teritoriu al părților și acoperă areale


naturale, rurale, urbane și suburbane. Sunt incluse suprafețe terestre, ape interioare
și areale marine. Se referă la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum și la
peisaje obișnuite sau degradate.
Peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație,
al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturale și/sau
umani. De fapt, fiecare “peisaj” este un mix de componente și structuri: tipuri de
teritorii, percepții sociale, și ( în continuă schimbare) elemente/forțe naturale, sociale
și econmice.

Măsuri generale

1. Recunoașterea juridică a peisajelor ca o componentă esențială a cadrului de


viață pentru populație, expresie a diversității patrimoniului comun cultural și natural
și fundament al identității acesteia.
2. Stabilirea și implementare politicilor peisajului care au scop protecția,
managementul și amenajarea acestuia.
3. Stabilirea de proceduri de participare pentru publicul larg, autorități regionale
și locale, precum și pentru alți factori interesați la definirea și implementarea
politicilor peisajere.
4. Integrarea peisajului în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism și
în cele culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, precum și în alte politici
cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.

Obiective

a) Promovarea protecției pesajelor.


b) Managementul și amenajarea acestora
c) Organizarea cooperării europene în acest domeniu.