Sunteți pe pagina 1din 43

COD

DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI


IN CADRE DIN BETON ARMAT
INDICATIV NP 007-97
3
2
r
COD DE PROIECTARE PENTRU INDICATIV
STRUCTURI IN CADRE NP 007-97
DE BETON ARMAT
1. GENERALITA.TI
Prnzentul Cod cuprinde prevederi referitoare la proiectarea
structurilor in cadre de beton armat ale cladirilor.
1.1. Domeniul de aplicare al Codului
Prezentul Cod SP aplica la proiectarea structurilor in cadre
de bPton armat monolit. prefabricat sau in solutii mixte. in
constructiile civile qi industriale avand orice mod de distributie
a clementelor qi regimuri de inaltime pana la 40 m sau 15
niveluri.
li:l nu se refera la structurile in cadre care conlucreaza cu
peretii structurali de beton annal (sisteme duale) qi nici la celc
constituite din cadre cu panouri de umplutura.
Pentru structurile cladirilor cu regim de inaltime de peste
40 m sau 15 niveluri, pentru cladi1;le cu planqee tip dala groasa
sau tip ciuperca, precum $i pentru structu1;1e unor constructii
industi;ale speciale (buncare. silozu1;, turnw; de extrartie etc.)
Codul de fata va fi utilizat cu caracter de recomandare sau cu
titlu informativ. pe langa prevede1ile din actele normative spe­
cifice.
Prevederile se refera cu precadere la proiectarea unor
constructii noi; cu titlu informativ, ele pot fi utilizate ca elemente
de referinta in evaluarea unor constructii existente.
7