Sunteți pe pagina 1din 16

Calcul vas expansiune inchis pentru sistem de incalzire solara

Aceste date au valoare strict informala, pentru calcule de specialitate apelati la specialisti in domeniu.

Dimensionare vas expansiune sistem de incalzire solar

e = coeficient de expansiune functie de temperatura - vezi Tabel 1


k = 1.1 coeficient de siguranta care are in vedere:
1. posibilitatea evaporarii lichidului din panoul solar
2. o rezerva initiala de lichid in vasul de expansiune pentru compensarea pierderilor din circuit
3. contributia pompei in raport cu pozitia vasului de expansiune

Definitie volume
Vn = volumul vasului de expansiune (l), ce trebuie calculat
Vp = volumul de lichid al panoului solar (l) , sau al panourilor solare daca sunt mai multe
Va = volumul de lichid al sistemului solar (l), = Vp + volumul de lichid din conducte (l)
Ve = volumul de expansiune din cauza incalzirii lichidului (l)
Vu = volumul util al vasului de expansiune: Vu = (Va · e + Vp) · k

Definitie presiuni
toate presiunile enumerate mai jos sunt presiuni relative - Presiunea relativă este diferența de presiune față de pre
Pst = presiunea hidrostatica in punctul de instalare al vasului de expansiune (bar).
Pvs = presiunea la care lucreaza supapa de siguranta (bar).
Pd = presiunea de vaporizare (bar).(vezi Tabel 2).
∆Ppump = diferenţa de presiune pe care o învinge pompa (bar).
Po = presiunea de preincarcare a vasului de expansiune pe partea de gaz (bar). Po = Pst + Pd + ∆Ppump
Par = presiunea relativa pe partea de lichid a vasului de expansiune (bar). = Po = valoare medie recomandata
Per = presiunea maxima de lucru pe partea de gaz a vasului de expansiune (bar). Per = Pvs – 0,5 bar (10%

Volumul unui vas de expansiune inchis, cu membrana, pentru o instalatie solara se calculeaza cu formula:
Vn = Vu · (Per + 1) / (Per – Po) (1)

Exemplu
Se cere dimensionarea unui vas de expansiune pentru un sistem
de incalzire cu panouri solare cu urmatoarele specificatii:
Vp = volumul de lichid al panoului solar (l) = 4 l
Va = volumul de lichid al sistemului solar (l),
= Vp + volumul de lichid din conducte = 20 l
e = coeficient de expansiune functie de temperatura pentru
o solutie cu glicol = 0.07 (la 120°C si 30% glycol)
Pvs = presiunea la care lucreaza supapa de siguranta = 6 bar
Pst = presiunea hidrostatica in punctul de instalare al vasului de expansiune
al vasului de expansiune = 1.5 bar

Rezolvare
Par = presiunea relativa pe partea de lichid a vasului
de expansiune (bar). = Po = Pst + 0,5 = 1.5 + 0,5 = 2 bar
Po = presiunea de preincarcare a vasului de expansiune
pe partea de gaz = Par = 2 bar
Per = presiunea maxima de lucru pe partea de gaz
a vasului de expansiune = Pvs – 0,5 = 6 – 0,5 = 5,5 bar
Vu = volumul util al vasului de expansiune =
= (Va · e + Vp) · k = (20 · 0,07 + 4) · 1,1 = 5,94 l
Aplicand formula (1)
Vn = Vu · (Per + 1) / (Per – Po)
Vn = 5,94 · (5,5 + 1) / (5,5 – 2) = 11,03 l

Se alege un vas de expansiune cu capacitatea de 12 l ce este preincarcat pe partea de gaz cu presiunea de

Calcul vas expansiune sistem incalzire solar

Vp = volumul de lichid al panoului solar Vp= 4 litri


Va = volumul de lichid al sistemului solar Va= 20 litri
e = coeficient de expansiune functie de temperatura e= 0.07
Pvs = presiunea la care lucreaza supapa de siguranta Pvs= 6 bar
Pst = presiunea hidrostatica in punctul de instalare Pst= 1.5 bar
Par = presiunea relativa pe partea de lichid a vasului Par= 2 bar
Po = presiunea de preincarcare a vasului de expansiune Po= 2 bar
Per = presiunea maxima de lucru pe partea de gaz Per= 5.5 bar
Vu = volumul util al vasului de expansiune Vu= 5.94 litri
Vn = Volumul vasului de expansiune Vn= 11 litri

Atentie - Se vor introduce date doar in celulele cu fond verde

Mai multe informatii aici


www.caleffi.com/sites/default/files/file/01246_13_gb.pdf
specialisti in domeniu.

Tabel 1
°C -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
% glycol
0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9
10 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 3,9 4,6 5,5 6,3 7,3
20 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 4,9 5,8 6,7 7,6
30 0,1 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,8 4,4 5,2 6,0 6,9 7,8
40 0,4 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 3,0 3,6 4,2 4,9 5,6 6,4 7,3 8,2
50 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 5,9 6,7 7,6 8,5

Tabel 2
°C 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
% glycol
30 0 0,3 0,8 1,4 2,3 3,2 4,4 5,7 7,2 8,8
40 0 0,2 0,6 1,2 2,0 2,9 4,0 5,5 6,6 8,1

erența de presiune față de presiunea atmosferică.

= Pst + Pd + ∆Ppump
loare medie recomandata = Pst + 0,5 (bar)
er = Pvs – 0,5 bar (10% Pvs daca Pvs > 5 bar)

alculeaza cu formula:
de gaz cu presiunea de 2 bar.
Calcul vas expansiune inchis cu boiler
Aceste date au valoare strict informala, pentru calcule de specialitate apelati la specialisti in dom

T1= temperatura de intrare apa rece


T2= temperatura apei calde din boiler
e= coeficient de dilatare al apei, calculat in functie de diferenta de temperatura intre apa pe intrare si tem
e= nT2/100 – nT1/100
Vn= este volumul ce trebuie calculat al vasului de expansiune (litri)
Vsp= este volumul de apa calda stocata adica volumul boilerului (litri)
Ve= este volumul rezultat prin dilatarea apei

Avem presiune relativa si presiune absoluta.


Presiunea relativa este presiunea care i-a ca reper 0 zero presiunea atmosferica.
Presiunea absoluta i-a ca reper 0 zero vidul absolut.
Presiunile de mai jos sunt presiuni relative.

P0= presiunea de preincarcare a vasului de expansiune pe partea de gaz (bar)


Pvs= presiunea la care lucreza supapa de siguranta (bar)
Par = presiunea relativa initiala (bar) pe partea de apa, reprezantant maximul presiunii apei reci la intrar
Par = P0
Per = presiunea maxima admisa pe partea de gaz, micsorata cu 0.5 bar pentru a nu permite supapei d
Per= Pvs – 0,5 bar (sau 10% din Pvs daca Pvs > 5 bar)
Capacitatea vasului (Vn) de expansiune se calculeaza cu urmatoarea formula
Vn = (e · Vsp)/(1-Pa/Pe)
Presiuni absolute
Pa= presiunea absoluta initiala pe partea de gaz a vasului de expansiune (bar)
Pa= Par + 1 = P0+ 1
Pe= presiunea absoluta finala pe partea de gaz a vasului de expansiune (bar)
Pe= Per + 1

Variatia coeficientului n functie de temperatura in pasi de 10 grade - vezi tabel

Exemplu
Sa se calculeze un vas de expansiune avand urmatoarele date initiale
Vsp= volumul de apa calda stocata adica volumul boilerului (litri)=600 l
T1= temperatura de intrare apa rece =10°C
T2= temperatura finala a apei calde din boiler =80°C
Par= presiunea relativa initiala (bar) pe partea de apa rece
Pvs= presiunea la care lucreza supapa de siguranta (bar)=6 bar

Rezolvare
Conform tabelului coeficientului n avem
Pentru T1 = 10°C -> nT1= 0,1
Pentru T2 = 80°C -> nT2= 2,9
De aici obtinem valoarea e pentru o diferenta de temeratura = 70°C
e= (2,9/100) - (0,1/100) = 0,028
P0= presiunea de preincarcare pe parte de gaz a vasului de expansiune = Par =3,5 bar
Per= presiunea maxima admisa pe partea de gaz, micsorata cu 0.5 bar = Pvs – 0,5 bar = 6 – 0,5 =5,5 b
Pa= presiunea absoluta initiala pe partea de gaz a vasului de expansiune (bar) = Par + 1 = 3,5 +1 = 4,5
Pe= presiunea absoluta finala pe partea de gaz a vasului de expansiune (bar) = Per + 1 = 5,5 +1= 6,5 b
Volumul Vn al vasului de expansiune este
Vn=(e · Vsp)/(1-Pa/Pe)=(0,028 · 600)/(1-4,5/6,5)= 54,54 l
Se alege un vas de expansiune cu capacitatea de 60 l preincarcat pe partea de gaz cu presiunea de 3,
ate apelati la specialisti in domeniu.

eratura intre apa pe intrare si temperatura apei pe iesire

aximul presiunii apei reci la intrarea in boiler (daca presiunea apei reci variaza intre 2 si 3 bar se va considera presiunea de 3 bar ca fiind pr

r pentru a nu permite supapei de suprapresiune sa lucreze

date initiale

Vsp= 600 litri


T1= 10 °C
T2= 80 °C
Par= 3.5 bar
Pvs= 6 bar

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80
n 0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.7 2.3 2.9
date calculate
n= 2.806
e= 0.02806
e = Par =3,5 bar P0= 3.5 bar Presiunea de preincarcare pe parte de gaz a vasului de expansiu
= Pvs – 0,5 bar = 6 – 0,5 =5,5 bar Per= 5.5 bar
ne (bar) = Par + 1 = 3,5 +1 = 4,5 bar Pa= 4.5 bar
e (bar) = Per + 1 = 5,5 +1= 6,5 bar Pe= 6.5 bar

Vn= 54.717 litri Volumul vasului de expansiune


artea de gaz cu presiunea de 3,5 bar
Se introduc date numai in celulele cu fond verde

Mai multe informatii aici


www.caleffi.com/sites/default/files/file/01079_en.pdf
siunea de 3 bar ca fiind presiunea de intrare a apei reci)

90
3.6

gaz a vasului de expansiune


Calcul vas expansiune inchis pentru instalatii incalzire
Aceste date au valoare strict informala, pentru calcule de specialitate apelati la specialis

Va= 1000 litri Volumul de apa din sistemul de incalzire


Vv= 5 litri Volumul de apa de siguranta - nu mai putin de 3 litri
tm= 110 °C Temperatura maxima a apei din sistemul de incalzire
n= 5.029 Coeficient de dilatare al apei in functie de temperatura maxima din instalatie
e= 0.05029 Coeficient de dilatare al apei
Pst= 2.3 bar Presiunea hidrostatica din punctul de instalare al vasului de expansiune
Pvs= 4 bar Presiunea la care este reglata supapa de siguranta
P0= 2.6 bar Presiunea de preincarcare a vasului de expansiune pe partea de gaz
Per= 3.5 bar Presiunea maxima pe partea de gaz a vasului de expansiune
Pa= 3.6 bar Presiunea absoluta initiala pe partea de gaz a vasului de expansiune
Pe= 4.5 bar Presiunea absoluta maxima pe partea de gaz a vasului de expansiune
Vn= 276.45 litri Volumul vasului de expansiune necesar

Atentie - Se vor introduce date doar in celulele verzi

Datele care ne intereseaza sunt:


Volumul vasului de expansiune necesar - se va alege valoare imediat urmatoare disponibila pe
Presiunea de preincarcare a vasului de expansiune pe partea de gaz va trebui sa fie cea rezul

Presiunea hidrostatica din punctul de instalare al vasului de expansiune este datorata coloanei
O coloana de apa de 10 metri apasa cu o presiune de un 1 bar

Mai multe informatii aici


www.caleffi.com/sites/default/files/file/01079_en.pdf
pecialitate apelati la specialisti in domeniu. Coeficient n functie de temperatura

°C -20 -10 0 10 20 30 40 50
0,5% din Va % glycol
0 0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2
n= 0.31 + 0.00039· tm² 10 0.1 0.3 0.5 0.7 1.1 1.5
n/100 20 0.2 0.5 0.8 1.1 1.4 1.8
30 0.1 0.4 0.7 1 1.3 1.6 2.1
40 0.4 0.7 1 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5
Pst + 0,3 bar 50 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2 2.4 2.8
Pvs – 0,5 bar (10% Pvs daca Pvs > 5 bar)
P0+ 1 (unde 1 este presiunea atmosferica)
Per+ 1 (unde 1 este presiunea atmosferica)

mediat urmatoare disponibila pe piata


e gaz va trebui sa fie cea rezultata din calcul =P0

ansiune este datorata coloanei de apa


60 70 80 90 100 110 120 130

1.7 2.3 2.9 3.6 4.3 5.2 6 6.9


2 2.6 3.2 3.9 4.6 5.5 6.3 7.3
2.3 2.9 3.5 4.2 4.9 5.8 6.7 7.6
2.6 3.1 3.8 4.4 5.2 6 6.9 7.8
3 3.6 4.2 4.9 5.6 6.4 7.3 8.2
3.3 3.9 4.5 5.2 5.9 6.7 7.6 8.5
Clasificare vase expansiune
Aceste date au valoare strict informala, pentru calcule de specialitate apelati la specialisti in domeniu.

Seria
Material:
Corp:
Membrana:
Tipul membranei:
Teava de conexiune:
Protectia tevii de conexiune:
Culoare:
Performante
Mediu:
Procent maxim de glicol
Presiunea maxima de lucru
Presiunea de preincarcare cu gaz
Temperatura de lucru in sistem
Temperatura de lucru pentru membrana
Aplicatii
Conexiune
Volum litri
la, pentru calcule de specialitate apelati la specialisti in domeniu.

556

otel
SBR
diafragma
otel galvanizat
-
rosu

apa, solutie glicol


50%
6 bar
1.5 bar
-10–120°C
-10–70°C
incalzire
8-50 l: 3/4” 80-600 l: 1”
8, 12, 18, 25, 35, 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 600
568 5557

otel otel
8-33 litri din butyl - 50-500 l din EPDM 2 - 8 l din butyl
balon (poate fi inlocuit pentru volume intre 60 - 500l balon
otel galvanizat otel galvanizat
8-33l insertie plastic - 50-500l acoperire epoxy insertie plastic
albastru alb

apa apa
nu nu
10 bar 10 bar
2,5 bar 2,5 bar
-10–70°C -10–100°C
-10–70°C -10–100°C
apa menajera, hidrofor apa menajera
8-33 l: 3/4” 50-100 l: 1” 200-500 l: 1 1/4” 2 l: 1/2” 5 and 8 l: 3/4”
8, 12, 18, 25, 33, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500 2, 5, 8l
°C -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
% glycol
0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,6 4,3 5,2 6,0 6,9
10 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2,0 2,6 3,2 3,9 4,6 5,5 6,3 7,3
20 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 4,9 5,8 6,7 7,6
30 0,1 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,8 4,4 5,2 6,0 6,9 7,8
40 0,4 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 3,0 3,6 4,2 4,9 5,6 6,4 7,3 8,2
50 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 5,9 6,7 7,6 8,5

°C 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
% glycol
30 0 0,3 0,8 1,4 2,3 3,2 4,4 5,7 7,2 8,8
40 0 0,2 0,6 1,2 2,0 2,9 4,0 5,5 6,6 8,1