Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Bejinaru Alexandra Gabriela

Adresa Localitatea Cazanesti, Sat Ercea, Judetul Mehedinti, Romania

Telefon Fix: Mobill 0749994540 mobil

Fax
E-mail a.bejinaru@yahoo.com
Naţionalitate Romană
Data naşterii 30.10.1997
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada 2012-2016
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Romana, Engleza
competenţe profesionale dobândite Competente Lingvistice
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul National Pedagogic ,, Stefan Odobleja”, profilul filologie-bilingv, Drobeta Turnu Severin,
învăţământ / furnizorului de formare Judetul Mehedinti,

1
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
Nivel european (*) conversaţie scrisă
B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
Limba ( exemplu: Engleză)
2 independent 2 independent 1 avansat 2 independent 2 independent
B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
Limba Franceza
1 avansat 1 avansat 2 independent 2 independent 2 independent

1
Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de comunicare, convingere si argumentare la dezbateri pe diferite


teme in activitatile de voluntariat.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizare destul de buna datorita parintilor care mi-au insuflat-o de cand eram
mica.
Competenţe şi aptitudini tehnice Competente de utilizare a aparaturii de birou dobandite datorita practicii din cadrul
facultatii.
Competenţe şi aptitudini IT O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office dobandite in perioada liceului.
Competenţe şi aptitudini artistice Dansul este aptitudinea pe care am perfectionat-o datorita lectiilor de balet.
Alte competenţe şi aptitudini Spiritul de echipa dobandit datorita implicarii in diverse activitati culturale, de
voluntariat atat in liceu cat si la facultate.
Permis de conducere B
Informaţii suplimentare
Anexe

1 Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina:


http://europass.cedefop.europa.eu

2
Semnătura ____________________ Data _____________