Sunteți pe pagina 1din 1

Notiunea

1. Dupa nr. partilor


2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor
3. Dupa mom. in care isi produc efectele
4. Dupa modul lor de formare
5. Dupa efectele pe care le produc
6. Dupa importanta actului jur. in rap. cu un bun sau cu un patrimoniu
Clasificarea actelor jur. civile
7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in det. continutului actelor jur.
8. Dupa corelatia dintre ele
Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din tipurile de acte
9. jur. reglementate expres de lege
10. Dupa modul de incheiere a actelor jur. civile
11. Dupa modul lor de executare

Def. si clasificare
Capacitatea
Legatura dintre consimtamant si vointa jur.
Corelatia dintre vointa interna si vointa declarata
Conditiile de valabilitate a consimtamantului
Consimtamantul Eroarea
Dolul
Viciile de consimtamant
Violenta
Leziunea

Notiune
Obiectul trebuie sa existe
Obiectul trebuie sa fie determinat sau determinabil
Conditiile de validitate generale Obiectul trebuie sa fie posibil
Conditiile de formare si de Obiectul actului jur. civil
Obiectul trebuie sa fie in circuitul civil
validare a actului jur.
Obiectul trebuie sa fie licit si moral

Obiectul sa constituie un fapt personal al celui care se obliga


Conditiile de validare speciale
Cel care se obliga trebuie sa fie titularul dreptului

Actul juridic civil Notiune


Elementele cauzei
Conditiille actului jur. civil Cauza actului jur. civil
Cauza trebuie sa existe
Conditii de validitate
Cauza trebuie sa fie licita si morala

Principiul autonomiei de vointa


Forma ceruta pt. validitatea actului jur. civil
Forma actului jur. civil
Notiunea de forma a actului jur. civil si felurile ei Forma ceruta pt probarea actului jur.
Forma ceruta pt opozabilitatea fata de terti

Notiune
Termenul Clasificare
Efectele termenului

Notiune
Clasificare
Conditia Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea conditiei
Conditiile de eficacitate a actului Efectele conditiei
jur. civil. Modalitatile actului jur.
civil Dif. intre termen si conditie

Notiune
sarcina in favoarea dispunatorului
Sarcina Clasificare sarcina in favoarea gratificatului
sarcina in favoarea tertei persoane
Efectele neexecutarii sarcinii

Interpretarea actului jur. civil

Efectele actului jur. civil

Rep. in actele jur. civile

Nulitatea actului jur. civil

Actul juridic civil.mmap - 10.12.2012 - Mindjet

S-ar putea să vă placă și