Sunteți pe pagina 1din 6

COLECŢIA CAIETE EXPERIENŢIALE

Colecţie apărută sub îngrijirea Prof. Dr. Iolanda Mitrofan


IOLANDA MITROFAN DORU BUZDUCEA

PSIHOLOGIA PIERDERII
ŞI TERAPIA DURERII

Editura SPER
Colecţia Caiete Experienţiale Nr. 12
Bucureşti
2002
Cartea a apărut sub egida
Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română

© 2002 Editura SPER


ISBN 973-8383-10-2
Toate drepturile sunt rezervate Editurii SPER.
Nici o parte a lucrării nu poate fi copiată, tradusă, reprodusă în
nici un fel fără acordul scris al editurii.
Această lucrare a apărut cu sprijin financiar din partea C.N.C.S.I.S
(Proiectul: „Consiliere şi Psihoterapie Experienţială”).

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


MITROFAN, IOLANDA
Psihologia pierderii şi terapia durerii /Iolanda
Mtrofan, Doru Buzducea – Bucureşti: Editura SPER, 2002
p. ; 21 cm. – (Caiete experienţiale; 12)
ISBN 973-8383-10-2
I. Buzducea Doru
159.9

Tehnoredactare: Adrian Luca


Coperta: Prelucrare după Salvador Dali
Prelucrare grafică: Cătălin Andrei

Difuzare - Editura SPER


Bucureşti, Str. Ritmului nr. 2A, Sector 2
Tel./Fax 314.89.72 Email: sper@fx.ro, sperpsi@yahoo.com
Web: http://users.pcnet.ro/sper
Cuprins

Prefaţă …………………………………………………………...… 9
Experienţa psihologică a pierderii şi suferinţei – noi abordări şi noi
perspective ………………………………………………………… 11
Capitolul I 21
Faţă în faţă cu realitatea. Pierderi şi răspunsuri ……………...… 21
Negarea morţii …………………………………………………….. 21
Supravieţuitorii pierderilor multiple ………………………………... 22
Răspunsuri stadiale la pierdere ……………………………………... 39
Durerea legată de separare – normalitate – anormalitate …………… 46
În apropierea morţii – realitate, înţelegere şi reacţii spirituale ………. 53
Semnele emoţionale şi spirituale care preced moartea ……………… 56
Momentul morţii – datini, obiceiuri, ritualuri ………………………. 60
Capitolul II 67
Trauma pierderilor multiple şi supravieţuirea. O perspectivă
psihologică şi interpersonală …………………………...……….. 67
Evenimente şi situaţii traumatizante. Reacţii de răspuns sau despre
«neputinţa învăţată» la adulţi ……………………………………….. 67
Tipuri de pierderi şi consecinţe …………………………………….. 78
• Cercul concentric al pierderilor multiple …………………...……... 79
• Pierderea istoriei personale şi a viitorului ………………………… 79
• Pierderea securităţii psihosociale …………………………………. 81
• Pierderea tonusului emoţional ……………………………………. 81
• Pierderea speranţei ……………………………………………….. 82
• Pierderea interesului pentru viaţă ………………………………… 83
• Pierderea stimei de sine …………………………………………... 83
• Pierderea rolurilor sociale ………………………………………... 84
• Pierderea înţelesurilor, sensurilor şi aşteptărilor …………………... 84
• Pierderea intimităţii ………………………………………………. 85
Impactul psihologic al pierderilor sumative - pânza de păianjen …… 86
Capitolul III 89
Terapia contextual–modulară (Fr. Mcnab) – cum se poate face
faţă suferinţei? Terapia durerii la adult …………………………. 89
Pierderea speranţei de viaţă – terapia post-tentativă suicidară …………. 89
Violul – situaţie de criză şi durere multiplă ………………………… 94
Mutilarea – câteva pierderi ………………………………………… 106
• Experienţa pacienţilor cu arsuri – imaginea de sine ………………. 106
• Dependenţa biologică – bolnavii hemodializaţi …………………... 117
Capitolul IV 125
Experienţa pierderii şi terapia durerii la copii …………..……… 125
Pierderile aşteptate versus pierderile neaşteptate …………………… 125
Fazele durerii şi reacţiile comportamentale caracteristice la copii …... 128
Refacere şi reaşezare. Consilierea copiilor (trişti, depresivi, anxioşi şi
agresivi) şi a familiilor lor …………………………………………... 135
Câteva tehnici specifice de lucru …………………………………… 139
Copiii şi veştile rele – comunicarea terapeutică – repere în consiliere . 143
Structura procesului dezvăluirii – un model pentru părinţi, consilieri
şi psihoterapeuţi …………………………………………………… 152
Capitolul V 161
Către transmutarea suferinţei. Tehnici de supravieţuire.
Grupuri de suport …………………………………………….…... 161
Provocările vieţii actuale. O lume în transformare …………………. 161
Înspre ce ne îndreptăm? …………………………………………… 163
Durerea – o experienţă personală şi comunitară …………………..... 164
• Opţiuni în refacere – renaştere şi redresare ………………………. 166
• Sprijin exterior – salvarea prin prieteni …………………………… 168
• Transmutarea suferinţei – comunicarea şi ascultarea atentă ………. 175
Forme şi posibilităţi de a ajutorare: atenuare – ameliorare – aplanare 180
Psihosocioterapia durerii dintr-o perspectivă existenţială şi spirituală 180
Referinţe bibliografice ……………………………………………... 193
Motto:
„Nu contează ceea ce noi aşteptăm de la
viaţă, ci ceea ce viaţa aşteaptă de la noi”

V. Frankl