Sunteți pe pagina 1din 31

Proiect de ferma de porcine (max.

100 capete)

ferma-porci resize PROIECT MODEL: Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis

1. Date generale

1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: Popescu Dan Intreprindere Familiala

Sediu social: Comuna Islaz, Judetul Teleorman

Cod unic de inregistrare:

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/325/01.02.2015

1.2. Scurt istoric al solicitantului

Intreprinderea Familiala Iov Iov a fost infiintata in anul 2015.

Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului

Activitatea principala a solicitantului este „Cresterea porcinelor” – cod CAEN 0146

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:

Comuna Barsanesti, Judetul Bacau 1.800 mp / arabil 22.750 lei

Proprietate Iov Iov

Intreprindere Familiala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 12 din 30.01.2015

2. Descrierea proiectului

2.1. Denumirea investitiei

Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis

2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).


Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozite de MADR pentru
Ferma de

crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis.

P.F.A Pelim Florin

Sediu social: Bzczu

Tel/Fax : 0756.302.737 ; flohelloo@yahoo.com

Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management

Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura

Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2015

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2015)

2.3. Obiectivele investitiei/prioritati

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis, cu
o capacitate de 100 de capete/ciclu.

Investitia consta in:

construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent. Cladirea va include
spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile, precum si
filtru sanitar pentru personal;

dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure conditii bune de furajare, adapare,
microclimat si evacuarea dejectiilor;

asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord la reteaua
de energie electrica;

construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate;

construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor, respectiv cresterea si


ingrasarea
porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si
sprijina

investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii Popescu Dan Intreprindere Familiala printr-o utilizare mai buna a resurselor
umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de
exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care
necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Caracteristicile constructive ale
fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor, cu monitorizarea
permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura
atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din
alte tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia
mediului inconjurator, in acest scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor
provenite de la porci si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma intreprinderii
familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. De asemenea, proiectul
propus de Popescu Dan Intreprindere Familiala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale
Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului,


nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei. Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul
fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea
microclimatului din hale. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control
sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential de productie marit,
favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. Avand in vederea deficitul de
carne de porc produsa anual la nivel national, comparativ cu necesarul de consum al populatiei,
investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita la
preturi competitive. Asigurarea de catre Iov Iov Intreprindere Familiala a unor produse de calitate va fi
garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv
de sistemul de nutritie.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare. Investitia va respecta legislatia romaneasca
armonizata cu normele europene, respectiv: Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008
de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor; Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor.
Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel
protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru


Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din
comercializarea porcilor in viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate
pe piata pentru acest tip de carne. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne
de porc in viu, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la
obtinerea unor venituri constante.

Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere. Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de
productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei
surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. In plus, profitul inregistrat din activitatea
de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai
al membrilor acesteia. Dupa implementarea investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati
performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

Obiective operationale

Obiective de ordin tehnic Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare
pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in
conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru
membrii familiei. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Islaz permite asigurarea
cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei
respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel:
o hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica
(sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o
buna izolare termica; o hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru
asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe tot parcursul
anului; o echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si
biologice; o accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru; o dejectiile
rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare inclusiv statie de pompare
aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii. o accesul in incinta fermei se va face printr-
un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor. Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprindere Familiala
in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in
conditii de siguranta alimentara.

Obiective de ordin economico-financiar Principala preocupare a Intreprinderii Familiale Iov Iov va fi


mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate
cu celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori care permit minimizarea
costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: o sistemul automatizat de
adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. De asemenea, prin hranirea conform unor
retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje; o optimizarea consumului de
utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta
a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc); o controlul riguros al bolilor ca urmare a
lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite
obtinerea unei productii constante si de calitate; o efortului uman fizic redus pentru asigurarea
activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu
echipamente specifice pentru hrana animalelor, instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul
animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.

Obiective de mediu Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei din
comuna Islaz va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Ventilatia automatizata asigura un
microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul
si emisiile de NH3. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat.
Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din
Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004” , comuna Barsanesti, judetul Bacau are
potential ridicat pentru cresterea porcilor. Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere
utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un
control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca productiile
obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.4. Descrierea investitiilor


Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in com. Barsanesti, Jud. Bacau.

2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Necesitatea investitiei: In Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne, detinand circa
jumatate din productia totala de carne, cresterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in
zootehnie. Pentru consumatorii romani consumul de carne de porc constituie o traditie si reprezinta
aproximativ 50% din consumul anual de carne. Dupa anul 1989, in Romania efectivele totale de porcine,
precum si cele de scroafe matca s-au diminuat permanent. Abia in ultimii ani a inceput sa se simta o
usoara crestere a efectivelor, in special in gospodaria populatiei. Scaderea efectivelor de porci a
determinat scaderi semnificative ale productiei de carne de porc. Ca urmare a investitiilor realizate cu
sprijin financiar acordat in perioada de pre-aderare, exploatatiile agricole comerciale nu au reusit decat
intr-o mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, imbunatatirea
competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semi-subzistenta care, prin investitii in capital fix si
prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de
astfel de ferme in exploatatii agricole viabile. Conform datelor Patronatului Roman al Carnii, consumul
anual de carne de porc se ridica la 700.000 tone, din care circa 350.000 tone reprezinta piata organizata.
Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, in 2012, cele mai importante importuri realizate
de Romania au fost cele de carne de porc proaspata, refrigerata sau congelata, fiind aduse in tara astfel
de produse in valoare de peste 350 milioane euro. De asemenea, potrivit datelor Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, efectivele de porcine au scazut in anul 2011 cu aproape 22%, de la 5,38
milioane capete in 2010 la 4.15 milioane capete in 2011. Pentru a diminua efectul negativ al importului
de carne asupra producatorilor romani si pentru folosirea fortei de munca bine calificate din sectorul
cresterii animalelor, este necesara refacerea efectivelor de porcine si relansarea productiei de carne de
porc. In prezent, pentru sectorul carnii de porc se intrevad sanse mai ales din partea marilor companii si
dinspre fermierii care au reusit sa creeze o retea zootehnica cu certitudini sigure de dezvoltare. Se
constata un interes aparte al crescatorilor de porci spre ferme comerciale mici, de sub 2.000 de capete,
care se pot adapta mai usor perturbatiilor ce apar pe piata. Aproximativ 70% din efectivul total de porci
crescuti in Romania, este localizat in gospodariile populatiei si reprezinta, in general, autoconsumul
populatiei rurale. Aparitia unor noi agenti economici si cresterea efectivelor readuc aceasta industrie pe
linia de plutire. Un semn al revigorarii acestei industrii este cresterea efectivelor din fermele comerciale
si complexele specializate. Astfel, se impun infiintari si modernizari de ferme zootehnice, avand in
vedere importanta economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei
agriculturi competitive si durabile, in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. Toate aspectele
mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al
Intreprinderii Familiale Popescu Dan. Intreprinderea si-a propus alinierea politicii investitionale la
cerintele de piata in paralel cu respectarea standardelor nationale si europene in domeniul cresterii
porcilor ca o conditie a dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a
fermei. Investitia propusa urmareste realizarea unei crescatorii de porci cu circuit inchis, realizandu-se
un numar stabilit de monte, fatari, intarcari, ingrasari si livrari. La baza acestui sistem de crestere se
gaseste principiul reproductiei continue, care porneste de la necesitatea producerii purceilor in corelatie
cu timpul de stationare in fiecare faza tehnologica. Fluxul tehnologic impune o corelare permanenta a
efectivelor pe faze de productie si grup de stari fiziologice cu spatiul din diferitele sectoare de activitate.
Activitatea de productie din ferma se va desfasura pe baza unei tehnologii ultramoderne de exploatare,
care reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatiuni sau faze ce se desfasoara intr-o anumita
ordine si corelare (flux tehnologic) respectand anumite conditii si folosind o gama de instalatii si
echipamente care se refera la furajare, adapare si asigurare microclimat. Studiu de fezabilitate Ferma de
crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis Pagina 12/71 Tehnologia de exploatare urmareste
valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea rationala a furajelor si utilajelor din dotarea
halelor si a fortei de munca in scopul realizarii unei productii ritmice, constante calitativ si cu costuri
controlabile pe unitatea de produs. Ferma va fi utilita conform unei tehnologii moderne de crestere a
porcilor in sistem intensiv. Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia europeana, cat si
de avantajele pe care le are comparativ cu sistemul extensiv.

Criteriu analizat Sistem intensiv Sistem extensiv

Spatiile de cazare Adaposturi cu sectoare delimitate pentru asigurarea principiului ”totul gol totul plin”,
in vederea executarii dupa depopulare, a curatirii, spalarii, dezinfectiei. Adaposturile sunt incalzite
artificial, pentru asigurarea unui climat optim pentru fiecare categorie de porci. Adaposturi simple, pe
asternut de paie, fara dotare tehnica. Adaposturile nu sunt incalzite, singura sursa de incalzire fiind cea
naturala. Productia de carne Performante zootehnice excelente, cu productie la intervale de timp
regulate. Performante zootehnice slabe, cu un pronuntat caracter sezonier Nr. cicluri/an 2.26 cicluri pe
an 1 ciclu pe an Nr. de purcei/fatare 10-11 purcei/fatare/scroafa 8-9 purcei/fatare/scroafa Varsta de
intarcare a purceilor 3 saptamani 8 saptamani Sporul mediu de crestere 790g/zi 380g/zi Greutatea de
sacrificare a animalelor 110-120 kg, procentul de carcasa depasind 55%, iar stratul de grasime nu
depaseste 18mm 120-180 kg, procentul de carcasa fiind sub 50%, iar stratul de grasime depaseste
30mm.

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting urmatoarele aspecte
relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedoclimatice precum si
al economiei locale.
La nivel sectorial: dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de
productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind
impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de
oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare.
cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import.
La nivelul pietei de desfacere: cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne
de porc, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana.

La nivelul conditiilor de sol si clima: Conditiile pedo-climaterice din zona comunei Islaz sunt favorabile
activitatilor de crestere a porcilor. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitatii si
temperaturi medii anuale de 10°-11° C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne;
Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de crestere a porcilor.

La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice: amplasarea fermei in apropierea zonelor cu


potential cerealier ridicat, prin care se asigura necesarul de materii prime furajere.

Privind toate acestea, se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Familiala

Iov Iov, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in
cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul
National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit
mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat
din surse proprii ale solicitantului.

2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Solicitantul este o intreprindere familiala, constituita conform OUG nr. 44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare si care aplica in nume propriu. Realizarea proiectului de investitii necesita
participarea in procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va
permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. In plus, profitul
inregistrat din activitatea de exploatare a suinelor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale
si implicit la cresterea nivelului de trai a membrilor acesteia. Intreprinderea familiala este formata din 3
membri; implementarea proiectului va fi asigurata de dl. Iov Iov, iar in activitatea de functionare
propriuzisa va fi implicata si sotia dansului, dna. Daniela Popescu. Astfel, intreprinderea familiala va
deservi 2 din cei 3 membri ai sai.

2.7. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Politica de aprovizionare.
Potentiali furnizori de materii prime Principalele materii prime ce vor fi achizitionate pentru
functionarea optima a procesul de crestere si ingrasare a porcilor sunt: materialul biologic (scrofite de
28 saptamani), paiele pentru asternut, cerealele pentru hrana porcilor, premixuri si medicamente.

Scrofitele de 28 de saptamani se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie si crestere,


producatorii de material biologic. Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S.C. Pig S.R.L. din
Alexandria, S.C. Suine de reproductie S.R.L. Din Giurgiu.

Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati agricole. Nu se fac
depozitari in ferma. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de 2kg/zi/cap. Va rezulta un
necesar de asternut anual de 66 tone. Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile
agricole din regiune: S.C. Spicul ., din jud. Bacau, S.C. Graul S.R.L. din jud. Galati.

Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona. Nutreturile
combinate au in compozitie orz, porumb, grau, srot de soia si mazare. Posibili furnizori ar putea fi
fabricile de nutreturi si furaje din zona: S.C. Nutreturi si Furaje S.R.L. din Jud Teleorman.

Medicatia – Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori, ex. SC


Medicamente pentru porci SRL, jud. Teleorman, SC Farmacia Veterinara SRL, jud. Teleorman. Vaccinurile
si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau injectabil. Antibiotice se administreaza doar la
indicatiile medicului, in caz de necesitate. Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se
face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special amenajat.

Alte materiale consumabile: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor; alte


consumabile pentru activitatea administrativa.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


SC Pig SRL Alexandria, Strada Unirii, nr 14, Jud Teleorman Scrofite 28 saptamani 3 buc 3.900 3,20%

SC Spicul SRL Islaz, Str Marin Preda, nr 1720 jud Teleorman asternut 62 tone 15.441 12,68%

SC Nutreturi si furaje SRL Islaz, Str Dunarii, nr 6, Jud Teleorman nutret 86 tone 85.334 70,09%

SC Medicamente pentru porci SRL Turnu Magurele, Str General Praporgescu, nr 38, Jud Teleorman
Medicamente Vitamine 474 doze 6.873 5,65%

SC Materiale dezinfecie SRL Alexandria, str Bucuresti, nr 53, jud Teleorman Solutii dezinfectie 25 l 900
0,74%

Total 121.750 100%

Piata de desfacere Produsele obtinute in cadrul fermei de crestere si ingrasare porci sunt: porci grasi;
gunoi de grajd

Piata carnii de porc constituie cel mai semnificativ segment al productiei de carne, care este amplificat
prin traditia in consumul si cresterea acestei specii.In functie de directia de valorificare a porcinelor dupa
sacrificare, aproape in toate tarile cu efective mari de porcine si cu zootehnie avansata, s-au conturat
doua directii principale de exploatare, si anume: una pentru productia de carne si alta pentru productia
de carne si grasime. Din acest punct de vedere este cunoscuta si ingrasarea pentru grasime. Asemenea
preocupare nu mai este frecventa deoarece grasimea si in special cea de origine animala nu mai este
solicitata in prezent de consumatori. Valorificarea porcinelor pentru carne are la baza existenta unor
rase specializate in productia de carne, conform cererii consumatorilor. La cresterea in sistem intensiv,
greutatea economica de valorificare este de 110-120 kg. Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de
porc a reprezentat cca. 25% din valoarea adaugata bruta in industria alimentara din Romania. Gunoiul
de grajd reprezinta productia secundara a fermei.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


1 SC Abator SRL, Alexandria, str. Banului, nr. 4, judetul Teleorman 77.800 26,03%

2 SC Supermarket SRL, Alexandria, str. Florilor, Nr. 5, judetul Teleorman 35.200 11,77%

3 SC Unitatea de alimentatie SRL, Turnu Magurele, str. Politehnica nr. 9, judetul Teleorman 45.000
15,05%

4 Sc Restaurant SRL, Giurgiu, str. Viilor, Nr. 5, judetul Giurgiu 45.000 15,05%

5 SC Abatorul SRL, Corabia, str. Scolii Nr. 3, judetul Olt 50.000 16,73%

6 SC Ferma vegetala SRL, str. Pajistei, comuna Islaz, judetul Teleorman 15.093 5,05%

7 Subventii acordate de Ministerul Agriculturii 30.848 10,32%

Total vanzari 298.941 100,00%

Analiza concurentei Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o mai mare concurenta intre producatori.
Concurenta din partea companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si multe ferme
au disparut. Productia a scazut dramatic, crescand importurile. In prezent, Romania are aproximativ
130.000 de unitati de productie, 50.000 dintre ele fiind detinute de Smithfield, care a luat locul Comtim.

Cele mai importante ferme de crestere a porcilor din Romania sunt:

Smithfield Ferme SRL - Smithfield Ferme S.R.L este o societate romaneasca, membra a companiei
Smithfield Foods, cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume cu venituri de peste
12 miliarde de dolari in anul fiscal 2011.
Vegetal Trading SRL Braila: - Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea porcinelor

Nutricom SA: - Cu sediul in orasul Oltenita, judetul Calarasi, la doar 60 km de capitala, Bucuresti, este
unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din Romania. Compania detine ferme
si abatoare de pui si porci.

Cele mai importante ferme de cresterea a porcilor din judelul Teleorman sunt :

Romcip S.A. – Locul 1 in Top profit in Judetul Teleorman, Romcip S.A. comercilizeaza porci grasi, carcase
si semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc.

Pigalex S.A. – este o societate romaneasca din Alexandria care se ocupa cu cresterea si ingrasarea
porcilor. Ferma are o capacitate de productie de 3.500 de capete/an.

Grufal Suin S.R.L. – din Viisoara, jud Teleorman, are ca activitate principala cresterea si ingrasarea
porcilor.

Pentru producatorii autohtoni, problemele majore sunt legate de concurenta, in sensul in care sunt
exercitate doua tipuri de presiuni externe: una din partea importurilor, a caror influenta tinde sa aiba o
importanta mai insemnata, si alta din partea productiei provenite din gospodariile taranesti. Romania a
devenit, in ultimii ani, un importator net de carne de porc, in conditiile in care carnea romaneasca
acopera doar 30 la suta din necesarul de consum. In cazul Romaniei, din cauza restrictiilor impuse la
exportul carnii de porc autohtone din considerente legate de pesta porcina, aceasta piata este accesibila
numai pentru mezelurile produse in sistem „lohn”, adica produse din carcase importate din randul altor
state comunitare si procesate aici. Pentru a beneficia de o trasabilitate (parcursul carcaselor pentru
transformarea in mezeluri) multi procesatori au renuntat de tot si fara echivoc la achizitia de carne
romaneasca. Potrivit estimarilor, in prezent, se cresc aproximativ doua milioane de porci in fermele
comerciale si 2,5 – 3 milioane in gospodarii, ceea ce reprezinta 30 - 40% din cererea totala din tara.

Analiza cererii La nivel international, carnea de porc este cel mai consumat tip de carne, cei mai mari
consumatori sunt europenii, Rusia si SUA. In Romania, carnea de porc este foarte populara, majoritatea
preparatelor traditionale au in compozitie carnea de porc, multe dintre ele fiind asociate cu sarbatorile
de iarna. Pentru carnea de porc – bun consumabil de larg consum, consumatorii au urmatoarele
caracteristici: Nu exista o diferenta semnificativa cu privire la structura consumatorilor din punct de
vedere al varstei, sexului sau clasei sociale, ci doar cu privire la cultura (obiceiurile alimentare ale
diferitor popoare) si nivel social (populatia saraca consuma mai putin decat are nevoie), orice crestere a
nivelului social determinand in principiu o crestere a consumului acestor produse; Fiind bun de
alimentatie – necesitatea este bine identificata, motivatia de cumparare primara si constienta bine
definita, motivatia secundara cu privire la alegerea marcii putand fi un punct pe care societatea noastra
sa actioneze prin atragerea consumatorului catre produsele sale; In privinta perceptiei si atitudinii –
consumatorii actuali au o orientare catre produse proaspete, eventual ecologice, stimulata si de noile
reglementari legislative care impun marcarea mai multor informatii cu privire la produsele alimentare;
alta componenta importanta care influenteaza decizia de cumparare este pretul, deoarece produsele
diferitor companii sunt greu identificabile, singurele diferente majore sunt calitatea carnii de porc si
prospetimea.

Competitivitatea solicitantului si strategia de piata Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce
in ce mai concurentiale, Intreprinderea Familiala Popescu Dan are in vedere un proiect de investitie
major care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul
dintre cei mai mari furnizori regionali. In ceea ce priveste avantajele fermei in comparatie cu fermele
concurente, putem evidentia: utilizarea unei tehnologii de ultima generatie pentru cresterea porcilor;
dotarea unitatii cu echipamente moderne in vederea ingrasarii porcilor in conditii corespunzatoare la
preturi avantajoase.

Politica de pret Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu
comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare. In absenta unei diferentieri
accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut.
In cazul porcilor, pretul este unul din elementele principale care face diferenta intre producatori.
Concurenta puternica care exista pe piata carnii de porc limiteaza trendul de crestere a preturilor care
poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor de crestere a porcilor, tendinta
este de crestere lenta si in unele perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul marjei de profit.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Intreprinderea Familiala Popescu Dan va incerca
sa-si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin
cresterea productivitatii muncii. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea va lua in
calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: - costul de productie si de comercializare;
clasa de greutate in care se incadreaza; preturile practicate pe piata la produsele similare; starea
concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in vigoare; etc

2.8. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode
de alimentare, ingrijire, selectie a animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mai
mici de exploatare. Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de
mecanizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care
permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea automata a microclimatului. Pentru ingrasarea
porcilor vor fi achizitionate echipamente performante cu capacitati corelate intre ele si care limiteaza
interventia operatorului uman si implicit riscul de contaminare a porcilor. Tehnologia utilizata va
permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mai mare
de porci. Proiectul vizeaza realizarea unei capacitati de 100 capete/ciclu (in medie 230 capete/an)
Tehnologia utilizata in cadrul fermei va permite obtinerea productiei la costuri reduse de exploatare, in
special ca urmare a automatizarii fluxurilor de productie. Ferma va fi dotata cu toate utilitatile si
echipamentele necesare obtinerii unor produse de calitate, in conditiile de siguranta alimentara si
pierderi tehnologice minime.

Obiective tehnice: achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina
cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul
tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de
crestere a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor
produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In
acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune
de munca pentru membrii familiei. Investitia propusa de Intreprinderea Familiala Popescu Dan
presupune realizarea unei hale de crestere si ingrasare a porcilor dupa ultimele tehnologii in domeniu.
Solutia constructiva aleasa pentru infiintarea fermei permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor
si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare
referitoare la porcilor. Hala este organizata in 2 zone: Zona industriala – cu spatiul de productie:
maternitate, grasuni si grasi; Zona pentru personal - hol acces, vestiar tip filtru cu grup sanitar, spatiu
tehnic, birou veterinar diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii. Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprinderea Familiala in urma
implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc pastrate in conditii de
siguranta alimentara. Carnea de porc este un produs alimentar usor alterabil, iar daca este pastrat in
conditii nefavorabile sufera numeroase modificari de natura fizica, chimica si biologica, devenind
periculoase pentru consumul uman.

Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de porci va permite minimizarea impactului
activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu. Astfel: o colectarea dejectiilor amestecate cu apa se
face intrun bazin de stocare dejectii; dejectiile amestecate cu apa din cuvele din hala de crestere a
porcilor sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare; apele uzate menajere rezultate de la
obiectivele sanitare din dotarea corpului vestiar filtru sunt canalizate printr-o conducta spre bazinul
vidanjabil;

3. Date tehnice ale investitiei

3.1. Date generale

3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica

ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

Ferma de porci va fi amplasata in comuna Islaz, Judetul Teleorman.

Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 1.800 mp.

Terenul este in proprietatea intreprinderii familiale Popescu Dan in baza contractului de vanzare-
cumparare nr 12 din 30.01.2013.

3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice,

nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune Din punct de vedere
geomorfologic, zona studiata este amplasata in Campia Romana, la extremitatea sud-vestica a
subunitatii Campul Romanatilor (componeneta a Campiei Olteniei), pe un teren plan si orizontal. Arealul
pe care se afla situata localitatea Islaz apartine zonei de clima continentala, mai putin moderata decat a
altor regiuni din Romania, cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie anuala este de 11-12oC, cu
valori medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive in intervalul martie-noiembrie.
Din punct de vedere geologic, zona cercetata este formata dintr-un fundament cristalin acoperit de o
cuvertura ce cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice. Coloana litologica este alcatuita din
strat de sol vegetal (0.00-0.40m), praf argilos loessoid cafeniu-galbui plastic-vartos (0.40-1.20m) si praf
argilos loessoid galbui, cu concretiuni calcaroase, plastic-vartos. Din punct de vedere seismic, zona
cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in zona de grad 7,5 (MSK) de intensitate seismica,
iar potrivit Normativ P100-1992, in zona seismica de calcul C, cu valorile coeficientilor de acceleratie
seismica Ks = 0,20, iar a perioadei de colt Tc = 1,5 sec. Adancimea de ingheti este de 0,80 m, conform
STAS 6054-1977.

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si

inaltimea acestora, volumul construit

Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR ”Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu
circuit

inchis” cuprinde urmatoarele obiective constructive:

Obiectul 1- Hala

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat

Obiectul 3 - Platforme auto pietris

Obiectul 1- Hala

Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 8,60m


Travei: 8 travei, cu dimensiunea de 6.00m

Suprafata construita la sol: 460,00mp

Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 460,00mp

Suprafata utila totala interioara supraterana: 435,15 mp, din care:

Suprafata utila int. Parter: 435,15mp;

Regim de inaltime: Parter

Inaltimea max. la coama: +3.45m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);

Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);

Inaltime utila Parter : minim 2.50 m – maxim 2.90 m

Volum construit : 1477,50mc

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat Se propune infiintarea unui bazin dejectii ingropat
cu ziduri perimetrale din beton armat h=1,70m. Acesta se va hidroizola cu membrana hidroizolanta
geotextil pentru a evita infiltratiile in sol a materialului depozitat. Dejectiile provenite de la animale trec
prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton, ajung in canale/conducte PVC colectoare
dejectii proiectate sub suprafata halei si ajung in bazinul de dejectii cu o capacitate de 170 mc.
Obiectul 3 Platforme carosabile pietris: Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat-
pietris. Circulatiile pietonale-trotuare se vor realiza din beton (trotuar de garda anexa depozitare).
Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. De asemenea se va amenaja o
platforma auto betonata pentru livrarea porcilor grasi, conform plan general plansa desenata A1.

3.2.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre


tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de
transformate pentru alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre
beneficiari dupa caz.

Alimentare cu apa: Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m ) pentru asigurarea apei.

Alimentare cu gaz: nu se cere prin proiect acest tip de bransament.

Energie termica: Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru


asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este
compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Spatiul
destinat animalelor se va incalzi cu lampi cu infrarosu si se prevede instalatie frigorifica pentru Camera
necropsie.

Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea a doua fose septice ecologice cu o capacitate de 750l si
2000lconform plansa A2. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin intermediul
unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera – 750 litri. Colectarea
apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) se face prinseparatorul de hidrocarburi
catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 – 2000 litri. Aceasta se afla la o distanta minima de
10m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536 / 1997. Apa rezultata din
consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si
rigole va evacua apele de la invelitoare.

Lungimi retele:
Nr.crt Denumire Cant.

1. Alimentare cu apa

2. Tub din PVC-KG, D=110 mm 30 ml

3. Tub din PVC-KG, D=125 mm 40 ml

4. Canalizare

5. Teava PEHD Dn=63 mm 50 ml

6. Camin canalizare menajera 3 buc

7. Alimentare cu energie electrica

8. Cablu CYYF 5x50 mmp 20 ml

9. Electrozi l=2.0 m 8 buc

10. Platbanda OL-ZN 40X4 80 ml

11. Platbanda OL-ZN 30X4 40 ml


12. Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet 1 buc

13. Piesa separatie 4 buc

3.3. Structura constructiva

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind
tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

OBIECTUL 1 -HALA:

Regimul de inaltime este Parter Inaltimea maxima la coama este de +3.45 m fata de cota terenului
amenajat. Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0,00
iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi
realizati din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica si sistem gips carton 10
cm. Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie
spuma poliuretanica. Sarpanta va avea structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o
invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Finisajele interioare
propuse : finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple, culoare alb,
tapet PVC h=2,10m (mai putin spatiul de productie: maternitate, grasuni, grasi, camera izolata animale
bolnave unde se vor lasa panourile termoizolante aparente). Finisajele la pardoseli vor fi realizate din
gratare prefabricate din beton pentru zona de productie (cu canale de colectare dejectii sub gratare-
apoi prin tevi PVC evacuarea acestora in bazinul de dejectii exterior ingropat) si covor PVC/beton sclivisit
pentru restul spatiilor. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din
gipscarton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb- vestiare, birou veterinar, spatiu tehnic.
Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica, culoare
gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. Pentru
evacuarea eficienta a aerului viciat din hala, se propun guri de admisie aer in fatadele cladirii si
ventilatoare evacuare aer montate in invelitoare. Cladirea este organizata in 2 zone: zona industriala (cu
spatiu productie: spatiu maternitate 10 boxe/2,90mx 2,60 m, spatiu grasuni 4 boxe/ 3,90x5,70m, spatiu
grasi 4 boxe 3,90x7,80m, camera izolata animale bolnave, camera necropsie) si zona pentru personal (2x
vestiar tip filtru la capetele halei, birou veterinar, spatiu tehnic). Imobilul gazduieste functiunea de ferma
pentru crestera si ingrasarea porcilor.
3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare,

ascensoare etc.)

- Siloz 1,5 t (1 buc.)

- Siloz 1,0 t (1 buc.)

- Siloz 0,5 t (1 buc.)

- Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa,
ajustare a debitului.

- Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: reglabila vertical, cu placa pentru prindere perete-
formeaza un unghi de 30º

- Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m;
Capacitate 170 kg; 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale; 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x
0.5 in boxele comune grasuni; 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi

- Senzori de temperatura (3buc.)

- Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)

- Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: Cablu 5 m cu stecher; Grilaj de protectie; Montaj
perete/ stand mobil
Echipamente electrice

- Tablou Electric 46 circuite: intrerupator general 100A/30mA (10A iluminat – 5 circuite; 10A iluminat
rezerva – 1 circuit; 16 A prize – 34 circuite; 16 A rezerva – 2 circuit; alimentare 380 V; 25A/380V – 4
circuite); cutie cofret aparent. - Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.)

Echipamente sanitare - Boiler Electric 30 l (2 buc.) Caracteristici: Putere electrica boiler : 1.5 [kW];
Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]; Plaja de temperatura: 10-65 [°C]; Consum mediu pentru a mentine
temperatura de 65°C: 0.56 [kWh/24h]; Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1.9 [ kWh];
Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.6 [h]; Timp de incalzire pana la 65ºC: 1.3 [h]; Inaltime boiler
electric : 610 [mm]; Diametru boiler electric : 365 [mm]; Distanta intre racorduri R: 100 [mm]; Greutate
boiler electric : 19 [kg]

Termice

- Convector electric 500 W (6 buc.) Caracteristici: Putere convector electric: 500 W; Tensiune nominala:
230 Vac 50Hz; Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm; Greutate : 3.4 kg; Termostat
reglabil; Element de incalzire tip X din aluminiu; Intrerupator

- Convector electric 1500 W (2 buc.) Caracteristici: Putere convector electric: 1500 W; Tensiune
nominala: 230 Vac 50Hz; Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm; Greutate : 4.4 kg;
Termostat reglabil; Element de incalzire tip X din aluminiu; Intrerupator; Ventilator axial 25.000 mc/h,
230 V, 1.100 W, 6,8 A evacuare fortata (10 buc.)

- Unitate frigorifica (pentru camera de necropsie) Caracteristici: 1400 litri greutate 150Kg, Volum 1400 l,
Temperatura -5/+10gr.C, putere Inst. 0.57 kW, tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat,
grosime straturi izolator: 60 mm, umiditate relativa 65%, usa cu garnitura magnetica, prevazut cu panou
de control, gaz refrigerant R404A/R507.

3.5. Instalatii aferente constructiilor Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat,
forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m,
conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare
va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei
menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie
de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la
put special destinat echipamentelor de instalatii. Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata
subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta
densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata pe pat de nisip. Apa calda pentru consum
menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic. Parametri tehnici
boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de
temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere
consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler
electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg.
Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces
la robineti de inchidere. Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de
pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata
pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea
deversare libera. Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate
cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face
prin intermediul unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera – 750
litri . Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute
cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si
mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu capac de
vizitare in ghena de instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus. Colectarea apei de pe platforma
circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) prin separatorul de hidrocarburi catre fosa septica cu diametru
de racordare Dn 110 – 2000 litri Parametri tehnici: lungime 2.1 metri, Diametru 1.2 metri, 3
compartimente, dubla ranforsare fibra sticla. Apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea halei de
productie, ajunge, odata cu dejectiile, in cuva fiecareia din hala. Cuvele haleli sunt vidanjate periodic, iar
dejectiile sunt utilizate ca ingrasamint natural prin imprastiere pe terenurile agricole detinute de
societate. Pentru marirea capacitatii de depozitare a dejectiilor fluide vor realizate, in incinta fermei, un
bazin de stocare ingropat cu volumul de 170mc. In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza
robinete sferice de separatie Ø25. S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus.
Instalatiile se vor executa din: - tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda; -
tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare; - baterii amestecatoare cu monocomanda
stative pentru lavoare; - robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ; - robinete de reglaj de
colt, cu ventil ; - robinete de retinere cu ventil si mufe.

Instalatii termice Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru


asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este
compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste
radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care
asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil. Toate
modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice -
convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie
speciala pentru curatire usoara. Camera necropsie va fi dotata cu unitate frigrorifica: dimensiuni:
1420x800x2030 mm; greutate: 150 kg; volum: 1400 L ; temperatura: -2/ +8 grade C; putere: 570W 220
V. Constructie integrala inox interior si exterior. Tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat.
Compatibil cu tavi GN 2/1 (65x53 cm). Dotat cu colturi interioare rotunjite pentru igienizare mai buna.
Izolatie in CFC din poliuretan. Grosime stratului izolator: 60mm. Temperatura ambientala: +43øC
Umiditate relativa: 65%. Usa cu garnitura magnetica. Prevazut cu panou de control electronic. Gaz
refrigerant R404A/R507. Sistem complet de decongelare automata. Racire ventilata. Picioare inox
reglabile pe inaltime (110/190mm). Echipat cu teava de scurgere cu capac si bazin pentru scurgere.

Instalatii electrice I

nstalatii de iluminat artificial In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de
iluminat noi care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va asigura
un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 100 lx, 200 lx, cu un minim de 50 lx, factorul de uniformitate
fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu
temperatura de culoare intre 4.500 – 6.500 K. In spatiile cu destinatia “Vestiar cu grup sanitar si dus,
spatiu tehnic si birou veterinar”, se vor monta, corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avand grad de
protectie minim IP 20, iar in “boxe maternitate, culoar inspectie, boxa vier, boxe grasuni si boxe grasi” se
vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, cu grad de protectie minim IP 65. Comanda
iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti,
la intrarile in incaperi. Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu
modificarile de rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru. Instalatiile electrice de iluminat
se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC
cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform
detaliilor din planse. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20
cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie
sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce
urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi
de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si
acoperite de masca din material plastic izolant.

3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.

Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea
unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.

Alimentare cu gaz. Nu exista retea de alimentare cu gaz.

Accesul se face pe drum de exploatare, pe laturile de VEST si de SUD ale terenului.

3.7. Avize si acorduri

La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul


urbanistic emis de Primaria Comunei Islaz, judetul Teleorman pentru “Ferma de crestere si ingrasare
porci – ferma cu circuit inchis” apartinand solicitantului Popescu Dan Intreprindere Familiala.

Alte avize de specialitate sunt:

Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman care atesta ca
solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;

Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman care atesta
conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta
alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Teleorman privind conformitatea proiectului cu


conditiile de igiena si sanatate publica.

3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor


/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin

proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv

utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor

tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea

necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos)

Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj

- Silozuri (3 buc.) Siloz 1,5 t (1 buc.); Siloz 1,0 t (1 buc.); Siloz 0,5 t (1 buc.)

- Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m;
Capacitate 170 kg; 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale; 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x
0.5 in boxele comune grasuni; 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi

- Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa,
ajustare a debitului.

- Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: reglabila vertical, cu placa pentru prindere perete-
formeaza un unghi de 30 º

- Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)


- Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: Cablu 5 m cu stecher; Grilaj de protectie; Montaj
perete/ stand mobil

- Senzori de temperatura (3buc.)

Utilaje si echipamente fara montaj

- Transpalet

- Filtru auto Caracteristici tehnice: Latime de lucru : 3 - 4 m; Inaltime de lucru: 4 - 5 m ; presiune pompa:
40 bar

Descrierea fluxului tehnologic

Etapele fluxului tehnologic in ferma sunt: aprovizionarea cu scroafe; aprovizionarea cu furaje;


aprovizionarea cu premixuri si medicamente; organizarea si efectuarea procesului de monta; asistarea
procesului de nastere; crestere (ingrijire zilnica animale: supraveghere activitate curenta bucatarie
furajera; hranire/Administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a
animalelor; adapare; supraveghere starea generala de sanatate a animalelor; administrare medicamente
curative / preventive ; supraveghere sistem ventilatie hala); pregatire depopulare hala; pregatire hala
pentru un nou ciclu de productie (evacuare dejectii; curatare , decontaminare, verificare functionare
instalatii). In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de crestere si
ingrasare porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum minim de furaje.

In cadrul fermei, spatiul de cazare va fi format din 3 compartimente:

- 1 spatiu pentru maternitate,


- 1 compartiment pentru grasuni, porci intre 15 si 60kg;

- 1 compartiment pentru grasi, porci intre 60 si 110 kg.

Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate. Prima populare a fermei se va face
cu 10 scrofite, urmand ca anual, efectivul de animale sa se reinoiasca cu 3 animale, scroafele reforma
fiind scoase din Animalele din maternitate vor fi cazate in boxe individuale. O boxa va fi in permanenta
libera pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal, spor mediu zilnic mai mic decat celalalte
animale). Boxele individuale pentru scroafe vor avea o suprafata de 7.54mp(2.9mx2.6m). Animalele sunt
cazate in ferma circa 4 saptamani, inainte de a intra in ciclul de reproductie, perioada numita si perioada
de carantina.

Sugarii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele individuale,
cat se va realiza lactatia. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 10 capete de
scroafe/ciclu si 100 de sugari/ciclu, iar intr-un an vor fi 2,26 cicluri. In total, efectivul anual de sugari este
de 230 animale.

Grasunii vor fi cazati in al doilea compartiment cu 4 boxe comune, fiecare boxa avand o suprafata de
22.23mp (3.9x5.7m). Aici vor fi cazati pentru o perioada de 63 de zile. Dupa cele 63 de zile petrecute in
compatimentul pentru grasuni, animalele vor fi mutate in compartimentul pentru porci grasi.

Porcii grasi vor fi cazati in cel de-al treilea compartiment al cladirii timp de 63 de zile, pana ajung la
greutatea de 110-120 kg. Vor fi cazati in 4 boxe comune, fiecare avand o suprafata de 30.42mp
(3.9x7.8m). In ferma distribuirea apei se executa automatizat, iar hranirea animalelor va fi facuta de
catre personalul fermei cu ajutorul unui transpalet. Sarcina personalului din ferma este ca zilnic, sa
controleze fiecare boxa, starea de sanatate a animalelor, functionarea instalatiei de adapare,
distribuirea hranei, inchiderea usilor de la boxe, controlul functionarii corecte a instalatiilor de ventilatie,
incalzire, etc. Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave va fi insotita
de masuri corespunzatoare si imediate. Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic, atunci
cand a expirat timpul de stationare in compatimentele pentru maternitate, grasuni sau grasi si cand
porcii au atins varsta si greutatea planificata. Depopularea se face pentru tot compartimentul, deoarece
conform fluxului tehnologic - dupa perioada in care se va curata, se dezinfecteaza spatiile respective si
se vor verifica instalatiile aferente, hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de suine.
Depopularea compartimentului se va face in 2 - 4 zile.

Hranirea suinelor Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-
uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 3 silozuri achizitionate prin proiect. Porcii vor fi
alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta. In alimentatia
efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate, tinand cont de regimul de folosire la monta si
greutate corporala, realizandu-se un consum zilnic de 2,8 kg nutret combinat in perioadele de asteptare
si de gestatie. Pentru scroafele lactante se va utiliza o furajare la discretie, consumul la aceasta categorie
de animale fiind de aprox. 10 kg de nutret combinat pe zi. Tot la discretie va fi asigurat si consumul zilnic
de apa, necesar metabolismului crescut precum si in procesul de producere a laptelui. In prima parte a
vietii, purcelul sugar valorifica foarte bine hrana si are un ritm de crestere accelerat, sporindusi masa
corporala de la nastere de circa 5 ori pana la varsta de o luna si de 10–12 ori pana la varsta de doua luni.
In primele 3 saptamani de viata, purceii vor primi doar lapte matern. La varsta de 3 saptamani, purceii
vor fi intarcati. Alimentatia grasunilor si a grasilor se va face in concordanta cu greutatea lor corporala,
in sistemul de hranire permanenta. Cantitatea de hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea
fiziologica a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, iar pe de alta parte de calitatea
ratiei, volumul si densitatea ratiei. Porcii din categoria 15-60 kg in finisare consuma 2 kg furaje pe zi, iar
porcii din categoria 60-120 kg consuma 3 kg de furaje pe zi.

Adaparea suinelor Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate
categoriile de porcine, indiferent de sistemul de furajare. Ferma este dotata cu gospodarie de apa
compusa din: puturi de adancime medie, pompe submersibile, bazine de stocare si bazin hidrofor pentru
asigurarea presiunii in hala. Presiunea in adapatori va asigura un debit de 0.5-0.8l/min. Inaltimea de
amplasare a adapatorilor tip cupa va fi de 20-35cm. Numarul dispozitivelor de adapare va trebui sa
permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte cu alti indivizi la accesul de apa. Boxele individuale
vor avea fiecare cate o adapatoare, iar in boxele comune, cate 3 adapatoare/boxa pentru grasuni si 4
adapatoare/boxa pentru grasi. Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru consumul uman.
Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca. 106.55 mc/an.

Iluminatul adapostului pentru suine Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva
91/630/EEC, unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric, ele avand nevoie
de lumina comparabila cu cea naturala din orele de zi. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru
controlarea animalelor, ea neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor. Sunt utilizate
diferite lampi, fiecare avand propriile cerinte de energie. Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte
standardele privind operarea in siguranta si sa fie rezistente la apa. Sursele de lumina vor fi instalate
astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de
intretinere si control al activitatii in hala. Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de iluminat: -
iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie rabatabile, care la
temperaturi ridicate se coboara; - iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor
de intretinere a echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii.

Dejectiile animaliere Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii,
structurii si compozitiei balegarului. Din punct de vedere al protectiei mediului, balegarul este cel mai
important reziduu ce este administrat de ferma. Cantitatea anuala de balegar de porc, urina si mixtura
de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie, continutul de nutrienti al hranei si de
sistemul de adapare aplicat, ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. Cu cat sunt
mai avansate stadiile de dezvoltare, cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii. Dejectiile animaliere
se scurg in canalele amplasate sub gratarele de beton ale halei, pardoseala avand o inclinatie de 10%.
Aceste dejectii se colecteaza in acest spatiu, sub un pat de apa, toata perioada sederii animalelor in hala,
dupa care – dupa fiecare ciclu - aceste dejectii sunt eliminate din bazinul amplasat sub hala si
transportate la bazinul de stocare dejectii. Halele vor fi spalate, dezinfectate si pregatite pentru un nou
ciclu dupa livrarea fiecarei serii catre abatoare, inainte de repopulare.

Gestionarea dejectiilor Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd, namolul
de la porci, etc.) vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic.

Asistenta veterinara Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat din
cadrul fermei.

Vidul sanitar Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza
decontaminarea fermei Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul urmator: se
evacueaza animalele din boxe; se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului; se umezeste
intreaga suprafata decontaminabila cu apa; suprafata decontaminabila se curata atent de resturile
organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al maturilor
sau al unor solutii decapante; se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de
productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar; se
face curatenia mecanica; se aplica decontaminantul. Serviciul de decontaminare va fi asigurat de
personalul din cadrul fermei.
Mortalitatea animalelor Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului.
Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special
destinat acestui scop.

Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si
activitati. Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice). In
realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi
scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii. Beneficiarul solicita primirea
ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu
nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de
zile de la depunerea Cererilor de plata.