Sunteți pe pagina 1din 1

Confirmare

Prin prezenta, subsemnatul ___________________________, originar din s.


Milești, rn. Nisporeni, deținător al buletinului de identitate cu seria ___________,
IDNP __________________, care expiră la data de _____________, îmi exprim
acordul ca copiii mei minori ___________________ anul nașterii ___________
și ___________________ anul nașterii______________ să se afle în grija dnei
_____________________ originară a satului Boldurești, pe perioada cît soția
mea _____________________ se află la muncă peste hotarele Republicii
Moldova.
Această confirmare poate fi folosită pentru ca dna. _________________ să poată
înscrie copiii la grădinița din localitate și la medicul de familie.

___________________ ___________________