Sunteți pe pagina 1din 3

Să se scrie un program care citește un număr natural de maxim 9 cifre si determina cea mai mică cifră

impară a sa. În cazul in care numărul nu conține cifre impare se va afișa mesajul corespunzător.
Să se scrie un program care citește un șir de n numere întregi și determină cel mai mare numar par din
șir.
Să se scrie un program care citește un șir de n numere întregi și determină cel mai mic numar impar din
șir.