Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza SWOT a litoralului românesc

Punctele tari
1. Concentrarea populației în mediul urban;
2. Existența zonei metropolitane Constanța cu toate funcțiile economice complexe și servicii
de importanță locală și națională;
3. Evoluția pozitivă a zonei sudice a litoralului din ultimii ani;
4. Tendința de creștere a numărului de turiști pe litoral și în Delta Dunării;
5. Tendința de diversificare a ofertei de agrement de pe litoral;
6. Autostrada București-Constanța;
7. Modernizarea căii ferate București-Constanța;
8. Situarea aeroporturilor Mihail Kogălniceanu și Tulcea, precum și a Aeroportului Tuzla în
proximitatea zonei costiere;
9. Importanța strategică și oportunitățile de dezvoltare a portului Constanța;
10. Valorificarea resurselor de hidrocarburi;
11. Spațiu multietnic;
12. Localizarea Clusterului maritim românesc cu sediul la Constanța;
13. Centrul universitar Constanța;
14. Orașele turistice Eforie și Techirghiol cu statut de stațiuni balneare .

Puncte slabe
1. Necesitatea de modernizare a conexiunilor porturilor maritime cu externe
2. Existența unor arii rurale mai puțin dezvoltate la nord de Constanța;
3. Expansiunea urbană necontrolată;
4. Competitivitate redusă a sectorului piscicol marin;
5. Infrastructura rutieră deficitară în nordul zonei costiere;
6. Densitate scăzută a populației în localitățile din Delta Dunării;
7. Scăderea numărului populației școlare pe fondul declinului demografic constant;
8. Sezonalitatea activităților turistice specifică litoralului ;
9. Disparități urban-rural în accesul la servicii de sănătate;
10. Dependența exclusivă de transportul naval a orașului Sulina, ;
11. Infrastructură pentru servicii culturale slabă, subdimensionată, nediversificată;
12. Existența unor zone cu deficit de vegetaţie forestieră;
13. Capacitatea de cazare insuficientă, în perioada estivală;
14. Promovarea slabă a zonei de turism;
15. Lipsa unei strucuri de dig, care a rezultat pierderi importante de faleză pe coasta
românească din cauza curenților;
16. Sistem vechi de canalizare a localităților.

Oportunități

1. Promovarea turismului pentru sănătate.


2. Fondurile europene pentru refacerea plajelor;
3. Revitalizarea unor tradiții locale ale minorităților entice și reinventarea unor tradiții
locale multiculturale;
4. Canalul Dunăre-Marea Neagră;
5. Menținerea interesului UE pentru dezvoltarea relațiilor comerciale prin portul Constanța;
6. Utilizarea resurselor regenerabile de energie eoliană;
7. Potențial pentru dezvoltarea acvaculturii ecologice;
8. Potențial pentru agrement nautic și pescuit sportiv;
9. Recunoaştere internaţională a valorilor de patrimoniu existente în Delta Dunării;
10. Investițiile private în turism și servicii conexe;
11. Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;
12. Strategia UE privind bazinul maritim al Mării Negre;
13. Politica maritimă integrată a Uniunii Europene;
14. Masterplanul Protecția și reabilitatea zonei costiere;
Amenințări

1. Degradarea constantă a numeroase unități hoteliere în special în sudul litoralului;


2. Poluarea litoralului și a Deltei precum și procesele de degradare a plajei și falezei ţărmul
Marii Negre;
3. Lipsa unor prevederi specifice clare privind elementele componente ale zonei de protecție
la nivelul zonei costiere;
4. Concurența dată de produsul turistic similar în Bulgaria, Croaţia şi Slovenia şi alte ţări
din zonă;
5. Supra-exploatarea resurselor piscicole;
6. Mobilitatea forței de muncă în afara țării;
7. Declinul unor ramuri industriale la nivelul orașelor componente zonei;
8. Efectele nocive ale schimbărilor climatice asupra zonei costiere (secete frecvente și
prelungite, aridizare);
9. Afectarea infrastructurii portuare și a conditiilor de transport fluvial ca urmare a
modificarii regimului de curgere a Dunării și intensității crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;
10. Risc ridicat al celor două companii foarte mari din industria petrolieră și industria
mijloacelor de transport (Constanța și Năvodari) ale căror performanțe economice trebuie
monitorizate;
11. Lipsa informării cu privire la ofertele și potențialul litoralului românesc;
12. Nerespectarea prevederilor privind regimul construcțiilor pe litoral.

Strategii pentru abordarea problemelor în analiza SWOT


1. Dezvoltarea infrastructurii de primire a turiștilor și vizitatorilor, precum şi a
infrastructurii de agrement şi a complexelor balneare;
2. Valorificarea turistică a patrimoniului natural și construit;
3. Înființarea și sprijinirea clusterelor de servicii turistice și de agrement;
4. Dezvoltarea infrastructurii turistice a porturilor maritime;
5. Implementarea unui sistem comun de monitorizare a calității factorilor de mediu din zona
Deltei Dunării;
6. Construcția, reabilitarea și modernizarea drumurilor care asigură accesul la frontiera
româno-bulgară;
7. Creşterea nivelului de rezilienţă faţă de riscurile specifice de hazard natural/ tehnologic;
8. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și feroviar pe direcția nord-sud;
9. Întărirea cooperării dintre porturile maritime și modernizarea acestora;
10. Dezvoltarea infrastructurii portuare pentru transportul gazul petrolier lichefiat.
11. Îmbunătățirea cunoașterii mediului marin, prin cercetare, şi a supravegherii maritime
integrate;
12. Promovarea portului Constanța ca nod european energetic, prin realizarea unei
infrastructuri de încărcare-descărcare de conteinere.

S-ar putea să vă placă și