Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

Bucureşti, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
FACTURA
Reg.Com: J40/9006/1999 CIF: RO 12276949
Capital Social subscris si varsat: 53.497.460 LEI Cod client: 10037638
Cod IBAN RO33 BRDE 450S V010 5961 4500
Cod SWIFT: BRDEROBU, Banca: BRD - SMCC Nr: ANB180007157
Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Mun.Bucureşti
Nr. înreg. în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 18609
Dată emitere: 03.01.2018
Dată scadenţă: 18.01.2018

Client: AP DECUSARA COSTACHI


Număr contract: 26017
Adresă: STR. FLUIERULUI Nr.25A
Dată contract: 08.02.1999
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
Perioada de facturare: 28.11.2017 -
Cod 021432
27.12.2017
Dată aproximativă 03.02.2018 Adresă sediu: STR. FLUIERULUI Nr.25 A
Sc.A Ap.7 BUCURESTI Sector 2
a următoarei facturi: Cod 021432

Bancă:
COD IBAN:
CIF:

Contravaloare servicii: 251,10 Sold servicii apă şi canalizare: 781,63


Sold alte servicii: 0,00
TVA [9%] : 14,30 Sold penalităţi de întârziere: 0,00
TVA [19%] : 17,52 Sold eşalonări 0,00
Penalităţi întârziere : 0,00 Sold TMAU: 7,20
TMAU*: 2,65 Sold precedent: 788,83 lei
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 285,57 lei
(detalii pe verso )

Total de plată (factura curentă + sold precedent): 1.074,40 lei

10037638ANB18000715703011800000107440
Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Daca aţi achitat integral debitele până la data primirii prezentei, vă rugăm să nu luaţi in
considerare valorile soldurilor precedente.

Penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie platită integral până la scadenţă. Neachitarea facturii atrage dupa sine penalităţi de întârziere şi sistarea furnizării serviciilor conform
Legii 241/2006.

Call Center(Non Stop)


021 207 77 77 sau *7777(apelabil din reţele Telekom,
Informaţii utile Orange şi Vodafone la tariful practicat de aceste reţele)
-data următoarei citiri: 29.01.2018
-transmiteţi indexul prin oricare dintre Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
modalităţile alăturate Centru Relaţii Clienţi şi Casierie
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură şi ştampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Detalii consum
Adresa punctului de consum:
STR. FLUIERULUI Nr.25A BUCURESTI 021432

Serie contor Index nou Index vechi Consum Stabilit prin Motiv* Data:
_______________________________________________________________________________________________
54083376 1.836 1.788 48 Autocitire TA 27.12.2017

Servicii facturate Cantitate[mc] Tarif[lei] Valoare[lei] TVA[lei] Total[lei]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc) 48 3,31 158,88 14,30 173,18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii canalizare apă uzată (mc) 48 1,74 83,52 15,87 99,39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Servicii colectare şi
transport apă meteorică (mc) 5 1,74 8,70 1,65 10,35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Contravaloare servicii: 251,10 31,82 282,92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
din care Taxa de Reglementare Tehnică (AMRSP)(lei) 1,76

TMAU=Taxa Municipală pentru Apă Uzată este colectată de Apa Nova


pentru şi în numele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform hotărârii CGMB 317/2008
Valoare taxă 2017 = cantitate apă uzată(canalizare şi deversare apă pluvială)*0,05 lei/mc
Valoare taxă 2018 = cantitate apă uzată(canalizare şi deversare apă pluvială)*0,09 lei/mc

Tarife aprobate: Aviz A.N.R.S.C. 401984/27.01.2016


Aviz A.N.R.S.C. 426490/16.01.2017

MODALITĂŢI DE PLATĂ
* La ATM-urile (bancomatele) din reteaua extinsă a BCR sau BRD
* În unitatile BRD - Groupe Societe Generale (ghişeu, ordin de plată, robo BRD)
* La unităţile BCR
Puteţi plăti în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor MFM&APT din reţeaua
BCR.
* Prin Internet Banking
Puteţi plăti prin internet banking/phone banking, prin modulul "PLĂŢI FACTURI", în contul BCR: RO24 RNCB 0072 0004
9145 0001 şi contul BRD-SMCC: RO33 BRDE 450S V010 5961 4500.
* Prin Serviciul Westaco Express disponibil în benzinăriile OMV - Petrom şi în magazinele Orange, pe baza prezentării
facturii
* La punctele de plată - Pay Point pe baza prezentării facturii
- Payzone pe baza prezentării facturii;
* Prin decontare automată (DEBIT DIRECT)
* În Oficiile Poştale pe baza prezentării facturii
* La casieria Apa Nova Bucuresti, în numerar sau cu cardul
* Online pe site-ul www.apanovabucuresti.ro prin intermediul Contului Online
* Prin virament bancar** in contul RO33 BRDE 450S V010 5961 4500, deschis la BRD - Groupe Societe Generale
**Pentru plăţile prin virament bancar vă rugăm să menţionaţi obligatoriu codul de client şi numărul facturii.

S-ar putea să vă placă și