Sunteți pe pagina 1din 3

Alfabetul chirilic moldovenesc

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Alfabetul chirilic moldovenesca fost folosit în Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească(RASSM) începând cu din
1924 (cu o întrerupere între 1932-1938) și, ulterior, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM). Este folosit și azi în
Republica Moldovenească Nistreană(Transnistria), unde autoritățile separatiste îi prigonesc pe cei care folosesc alfabetul latin.

Este un alfabet de legătură între cel românesc și cel rusesc. A fost introdus mai ales pentru a sprijini teza sovietică a existenței limbii
moldovenești. Cu toate acestea, românii care cunosc alfabetul chirilic înțeleg cuvintele grafiate în acest alfabet chirilic simplificat și
nu au nevoie de mijloace auxiliare ori cunoștințe speciale.

Cuprins
Literele alfabetului chirilic moldovenesc
Text exemplu
Regulile aproximative de transliterare
Vezi și

Literele alfabetului chirilic moldovenesc


„Veşnică amintire celor duşi din viaţă”
Majuscule

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю
Я

Minuscule

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н
о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю
я

Acest alfabet are 31 de caractere. În unele nume se recurge la utilizarea unor litere ca: Ъъ (Ă ă), Щщ (Șt, șt) (aceastea prezente și în
alfabetul chirilic bulgar, precum și în alfabetul chirilic românesc) și Ёё (IO, io, ca diftong).

Text exemplu
În chirilic: În latin:
Привя ын заре кум пе мэрь Privea în zare cum pe mări
Рэсаре ши стрэлуче, Răsare și străluce,
Пе мишкэтоареле кэрэрь Pe mișcătoarele cărări
Корэбий негре дуче. Corăbii negre duce.
(Mihai Eminescu, Luceafărul)

Regulile aproximative de transliterare


С = К (nu înaintea vocalelor).

CA = КА.

CĂ = КЭ.

CÂ = КЫ.

CE = ЧЕ.

CEA = ЧА.

CI = ЧИ (de оbicei), ЧЬ (ca ultimă literă a unui cuvânt, dacă nu еste аccentuat), Ч/ЧЬ (ca ultimă literă a unui cuvânt, dacă acesta
corespunde șablonului: ...ci (singular) ~ ...ci (plural); ex: Koпoлoвичь (Kopolovici)).

CIA = ЧИА.

CIO = ЧО.

CIU = ЧУ.

CO = КО.

CU = КУ.

E = Е.

EA = Я (dacă se citește ca un singur sunet), ЕА (dacă sunt două sunete; ex: ре


ал (real) și kpeaт (creat)).

EEA = ЕЯ.

EIE = ЕЕ (fon. [e-ie], de ex.: kee (cheie)).

G = Г (dar nu înaintea vocalelor).

GE = ӁЕ.

GEA = ӁА.

GI = ӁИ (de оbicei), ӂЬ (ca ultimă literă a unui cuvânt, dacă nu еste аccentuat).

GIA = ӁИА.

H = Х (nu sе scrie după C și G).

I = И (de obicei), -Ь (la sfârșitul unui cuvânt, dacă nu se accentuează (i semivocalic)), -Й (la sfârșitul unui cuvânt, după vocale (i
semivocalic)).

IA = Я (la începutul unui cuvânt și după vocale), -ИЯ (în cuvinte ca: Ромыния(România); în verbe: detalia = деталия), -ИА- (în
cuvinte împrumutate), -ЬЯ- sau, mai rar, -ИА- (în cuvinte locale).

IE = Е (la începutul unui cuvânt și după vocale), ИЕ (în cuvinte ca: теорие(teorie)), ЬЕ (de obicei în cuvinte locale:
пьердут(pierdut)), ИЕ (în cuvinte împrumutate: У
ниуня Совиетикэ(Uniunea Sovietică)).
II = ИЙ (ca ultime litere ale unui cuvânt), -ИИ- (în interiorul unui cuvânt).

III = ИИ (ca ultime litere ale unui cuvânt).

IO = ЙО sau, mai rar, ИО (la începutul unui cuvânt), ЙО (după vocale), ИО (normal).

IU = ИУ (de exemplu, în sufixul -циуне (-țiune);ex:аkциуне(acțiune)), Ю (la începutul unui cuvânt), Ю (dacă sе citește cа [ʲu]:
ochiul = окюл), ЬЮ (în cuvântul интервью).

X = КС [ks], КЗ [gz].

Vezi și
Alfabetul chirilic român
Ӂ

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetul_chirilic_moldovenesc&oldid=11320306

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 1 septembrie 2017, ora 22:35.

Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice
; pot exista și clauze
suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.