Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Petresti


PROFESOR: Petrica Iuliana
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CLASA: a- III-a
DATA: 29-05-2017
OBIECTUL : Educație Fizică și Sport
DURATA: 45 minute
EFECTIV: 20 elevi(13baieti,7fete)
LOC DESFĂȘURARE: Teren de sport 40m - lungime, 20m – lățime
MATERIALE FOLOSITE: 10 mingi de handbal,1fluier, 1cronometru, 6 jaloane, 6 cartoane;
TEME:
1. Coordonarea in manevrari de obiecte (Îndemanare)
2. Alergare de viteza-evaluare sumativa

TIPUL LECȚIEI : Mixtă


SCOPUL DIDACTIC : educare/consolidare/evaluare
OBIECTIVE OPERATIONALE : la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili :
Psiho-motrice :
-Să execute alergarea de viteza pe distanta de 25 m intr-un timp cat mai scurt.
-Sa execute cu deplin control miscarile simple si complexe .
-Sa realizeze coordonarea cu manevrarea obiectelor.
Cognitive :
- Să cunoasca tipurile de exercitii date conform comenzilor
- Să reproducă regulile de desfașurare a jocurilor :
Afective :
- Să colaboreze cu colegii în vederea realizării exersării.
- Să își incurajeze colegii în execuţie şi întrecere.
STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. Metode şi procedee metodice : - explicaţia ;- conversaţia ;- demonstrația ; - observare sistemică ;
- apreciere verbală ; - evaluare formativă/sumativă ; -exersarea mai multor deprinderi şi/sau
priceperi motrice ; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă ;- exersarea actelor și
acţiunilor motrice în tempou maxim.
2. Mijloace didactice : - sisteme de acţionare specifice dezvoltării coordonării generale, sisteme de
acţionare specifice alergarii.

BIBLIOGRAFIE:
1.Cârstea Gh. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Bucureşti, Editura AN-DA ;
2.Octav Constantinescu, Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar,Editura Gheorghe
Alexandru,Craiova2008;
3.Programa de educaţie fizică 2014.

1
Desfășurarea lecției

Verigă şi Conţinutul lecției Dozare Formaţii de lucru și obs


durată indicații metodice
1. -Adunarea și alinierea; 15 sec În linie pe un rând
Organizarea -Salutul 15 sec 00000000000
colectivului - Prezenţa,verificarea ţinutei şi a stării de 30 sec - Conştientizarea elevilor
de elevi; sănătate; pentru o ţinută adecvată şi
2 min - Anunţarea temelor; 30 sec curată, captarea atenției
-Întoarceri:la dreapta, la stanga; -comanda 6x privind sarcinile de
inversă (joc atenţie) îndeplinit.
-explicaţia, demonstraţia
2. -alergare ușoară; 1 tur
Pregătirea -mers pe vârfuri cu brațele sus; 1l -în coloană câte unul.
organismului -alergare cu genunchii sus; 1L
pentru efort; -mers normal cu exerciții de respirație; 1l - previne accidentele şi
6 min -mers pe călcâie cu mâinile la spate; 1l organismul este gata să
-alergare cu pendularea gambei înapoi; 1L desfășoare diferite acțiuni
-mers normal cu exerciții de respirație; 1l și activități motrice
-alergare laterală cu pași adăugați cu fața 1L
spre interior;
-alergare laterală cu pași adăugați cu fața 1L -Observare sistemică.
spre exterior;
-mers normal cu exerciții de respirație; 1l -Apreciere verbală
-mersul piticului cu mâinile pe genunchi; 1l
-mers normal cu relaxarea picioarelor; 1l -Întărirea sănătăţii,
-alergare cu pas săltat braț-picior opus; 1L influenţarea aspectului fizic
-mers cu exerciții de respirație; 1l

2
3. Exercițiul nr. 1 - coloană de gimnastică
Influenţarea P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: 2x8t câte 4
selectivă a T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire;
aparatului T3-4 extensia capului cu arcuire;
locomotor; T5-6 aplecarea capului spre dreapta cu -efectele pozitive ale
7 min arcuire; practicării sistematice a
T7-8 aplecarea capului spre stânga cu exerciţiilor fizice asupra
arcuire; propriului organism
Exercițiul nr.2 2x8t
P.I.Stând depărtat ,cu mâinile pe șold:
T1-4 rotirea capului spre stânga prin față;
T5-8 rotirea capului spre dreapta prin față;
Exercițiul nr.3
P.I.Stând depărtat cu braţele pe lângă 2x8t
corp:
T1-4 rotirea simultană a brațelor spre Observare sistemică.
înainte;
T5-8 rotirea simultană a brațelor spre
înapoi.
Exercițiul nr.4 3x8t
P.I. Stând depărtat , braţele îndoite la
nivelul pieptului :
T1-2 : extensie cu arcuire a braţelor Apreciere verbală
îndoite (plan orizontal) ;
T3-4 : extensie cu arcuire a braţelor
întinse (plan orizontal );
Exercțiul nr.5 3x8t
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 îndoirea trunchiului lateral stânga cu
arcuire;
T3-4 îndoirea trunchiului lateral dreapta
cu arcuire;
T5-8 Idem T1-4
Exercițiul nr.6 3x8t
P.I.Stând depărtat cu braţele sus:
T1-2 extensia trunchiului cu arcuirea
brațelor;
T3-4 aplecarea trunchiului înainte cu
atingerea solului cu palmele; Evaluare formativă
T5-8se repeta T1-4
Exercițiul nr.7 3x8t
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu
arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;
T5-8se repeta T1-4
Exercițiul nr.8 3x8t
P.I.Stând:

3
T1-2 păşire prin fandare înainte pe
piciorul drept cu ducerea brațelor înainte
şi revenire;
T3-4 păşire prin fandare înainte pe
piciorul stâng cu ducerea brațelor înainte
şi revenire;
T5-8 se repetă.
Exercițiul nr.9 2x8t
P.I.Stând:
T1-2 păşire prin fandare laterală pe
piciorul drept cu ducerea brațelor lateral şi
revenire;
T3-4 păşire prin fandare laterală pe
piciorul stâng cu ducerea brațelor lateral şi
revenire; Observare sistemică.
T5-8 se repetă.
Exercitiul nr.10 2x8t
P.I.Stând cu mâinile pe șold:
T1-8 sărituri ca mingea cu desprindere de
pe ambele picioare pe loc cu bătaia
palmelor deasupra capului,cu forfecarea
picioarelor, apropiere si departare a Apreciere verbală
picioarelor
Exercitiul nr.11
P.I.Stând: 3x8t
T1-4 ridicarea brațelor sus cu inspiraţie;
T5-8 aplecarea trunchiului cu coborârea
brațelor jos și expiraţie.

Stafeta: -patru coloane câte unul


4.Coordonare Elevii asezati in coloana pe patru siruri cu
in manevrari o minge de handbal sub brat rostogoleste 5x10m - dezvoltarea unor calităţi
de obiecte o alta minge printre 4 jaloane,ocoleste motrice necesare
(Îndemanare) ultimul jalon (10m) apoi alearga cu exercitării unor profesii
10 minute ambele mingii sub brat si le preda
urmatorului coechipier care procedeaza la
fel,castiga echipa care termina
prima.Tempo 4/4 Patru coloane cate unul
,,CURSA PE CARTOANE’’ Observare sistemică.
Materiale – cartoane groase, cu

4
dimensiunea de 30/50 cm. Apreciere verbală
Jucatorii impartiti pe echipe(4) de 4x12m
cate 5 sunt asezati in coloane de cate unul, Evaluare formativă
in spatele unei linii de plecare. In fata ei,
la distante de 12 pasi, se marcheaza o pauză
linie de sosire. 30 sec
Primul din fiecare coloana are
cate doua cartoane. La semnal pune
cartoanele jos si aseaza cate un picior pe
fiecare carton, iar marginea din fata o
apuca cu mana din aceeasi parte, indoind
cartonul usor spre gamba. Porneste in
acest mod pana la linia de sosire. Dupa ce
a depasit-o, coboara de pe cartoane, le ia
in mana, fuge inapoi si le aseaza pe linia
de plecare. Urmeaza al doilea si
procedeaza la fel, apoi urmatorii pana la
ultimul.
Nu e voie sa se ridice picioarele
de pe cartoane sau sa se tarasca cartoanele
cu picioarele, fara sa fie tinute cu
mana.Tempo 4/4

5. Alergare de
viteza- -Alergarea se executa in linie dreapta pe cate doi
Evaluare teren plat
15 minute -cronometrul se porneste la miscarea Evaluare sumativa
piciorului din spate (calificative)
-se inregistreaza timpul realizat in secunde
si fractiuni de secunda
-se alearga cate doi
Tempo4/4

6. -alergare usoara 1L -în coloana pe un sir


Revenirea -mers cu mişcări de relaxare a membrelor - Explicaţia -Demonstraţia
organismului inferioare şi superioare; 1I - Observare sistemică.
după efort; -mers cu exerciții de respirație. 1l - Apreciere verbală
3 min - Evaluare formativă
(calificative)

7. - alinierea pe un rând; 30 sec -în linie pe un rând:


Recomandări - aprecieri asupra desfăşurării lecţiei; 30 sec -Aprecieri verbale
şi aprecieri; -evaluarea elevilor care s-au evidențiat; 30 sec -Autoaprecieri
2 min - salutul. 30 sec -Evaluare formativă

5
6

S-ar putea să vă placă și