Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 62


Clasa: a III-a C
Data: 14 martie 2017
Învăţător: prof. înv. primar Ilona-Mihaela LEPUȘ
Aria curriculară: Educație fizicǎ, sport și sǎnǎtate
Disciplina: Joc și mișcare
Unitatea tematică: Responsabilitățile rolurilor de conducere. Reguli de interacțiune inter-grup
Subiectul : Joc: Între două focuri!
Tipul lecţiei: de formare de deprinderi
Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacităţii elevilor de a realiza jocuri de mișcare, trasee aplicative și
ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe.

Competențe specifice:
1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu
caracter complex și eforturi diferite
2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare

Obiective operaţionale:
O1: să realizeze exercițiile de încǎlzire pentru a pregǎti organismul pentru efort;
O2 : să își însușească etapele de executare a jocurilor ;
O3: să respecte etapele de executare a jocurilor ;
O4: să colaboreze pentru a duce sarcinile la bun sfârșit ;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
Mijloace de învăţământ: minge, calculator, recompense;
Forme de organizare: frontală, pe echipe, individuală.

BIBLIOGRAFIE:
- Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr.
5003/02.12.2014
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Compe-
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI tențe procedee învăţare organizare
Se organizeazǎ sala pentru începerea orei de Joc și
1.Moment
mișcare.
organizatoric - Conversaţia Frontal
Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil bunei
1 min.
desfăşurări a activităţii.
2. Încǎlzirea 1.3 Încǎlzirea organismului pentru efort este realizatǎ Individual Observarea
organismului prin exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea sistematică
pentru efort fiecarei pǎrți a corpului.
5 min. VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE
− mers normal; Explicația
− mers pe vârfuri cu braţele sus;
− mers pe călcâie cu mâinile pe șold;
VARIANTE DE ALERGARE:
− alergare uşoară; Demonstrația
Formație de lucru alineați :
Complex de exerciţii libere:
Ex.1. P.I. – stând cu mâinile pe șold:
 rotări ale capului spre dreapta.
 rotări ale capului spre stânga;
Ex.2. P.I. – stând cu mâinile pe șold:
 aplecări ale capului înainte;
 aplecări ale capului înapoi;
 îndoiri ale capului spre stânga;
 îndoiri ale capului spre dreapta;
Ex.3. P.I. – stând depărtat cu brațele sus:
 rotări simultan de brațe înainte;
 rotări simultan de brațe înapoi;
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Compe-
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI tențe procedee învăţare organizare
Ex.4. P.I. – stând:
 mâinile pe șold;
 mâinile pe umăr;
 ridicare pe vârfuri cu brațele sus;
Ex.5. P.I. – stând depărtat cu mâinile pe șold:
 îndoiri ale trunchiului spre stânga;
 îndoiri ale trunchiului spre dreapta.

JOC : „Buchețelele”

Elevii se deplasează liber (mergând, alergând) în


spațiul de joc. Ei reprezintă florile din care trebuie Observarea
3. Repetarea
formate buchetele. La pronunțarea sau arătarea de către sistematică
jocurilor 1.1
învățătoare a unei cifre aceștia se grupează în numărul Explicația Pe echipe
învǎțate 2.1
corespunzător, în buchete (ținându-se de mâini;
2 min.
cuprinzându-se pe după umeri sau pe după mijloc). Aprecieri
Copiii rămași în afara buchetelor vor auzi din partea verbale
tuturor colegilor strigarea: „Te-ai mișcat încet, nu ești în
buchet. Grăbește-te!” Apoi jocul se reia prin desfacerea
buchetelor.

Elevii sunt anunțați că astǎzi vor învăța jocuri noi.


4.Anunțarea Fiecare, în parte, trebuie să își ajute echipa pentru a ieși Conversația
temei și a triumfătoare.
- Pe echipe
obiectivelor Pe tablă vom nota punctele obținute de fiecare echipă Explicația
1 min. la fiecare joc, iar la sfârșit vom afla echipa câștigătoare.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Compe-
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI tențe procedee învăţare organizare
5. Dirijarea 1.1
jocului nou JOC 1: „Între două focuri”
Explicarea Observarea
noilor jocuri Pe suprafața de joc se trasează un dreptunghi despărțit sistematică
și executarea în două zone printr-o linie de centru. Elevii sunt împărțiți
lor în două echipe, fiecare dispunându-se cu jumătate din Observaţia Frontal
25 min. efectiv înapoia uneia din liniile de fund ale
dreptunghiului, iar cealaltă jumătate se dispune, în linie,
1.2 în jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de fund.
Prin tragere la sorți se acordă o minge uneia dintre Tablă
echipe care, la semnalul de începere a jocului, o pasează Conversaţia
între cele două linii (focuri) încercând să surprindă și să
atingă cu mingea unul dintre componenții echipei
adverse aflat între liniile proprii. Fiecare atingere cu
1.3 mingea a unui adversar aduce echipei un punct. Când Aprecieri
mingea iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă în verbale
joc de către echipa adversă. După o repriză de 3 minute, Explicaţia
echipele schimbă pozițiile liniilor, cei din centru trecând
înapoia liniilor de fund.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare număr
de puncte. Observaţia
Minge
2.1 JOC 2: „Mingea la căpitan”
Ștafetă
Se formează două echipe care se dispun pe două
cercuri concentrice trasate pe sol/podea. Echipa situată Minge
pe cercul exterior își trimite „căpitanul” în mijlocul Demonstraţia
cercului interior. Echipa de pe cercul exterior, având o Recompense
minge, încearcă să o transmită „căpitanului” lor printre
brațele și picioarele elevilor din echipa adversă, situată
pe cercul interior. Transmiterea mingii spre căpitan se va
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Compe-
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
LECŢIEI tențe procedee învăţare organizare
face fără a depăși înălțimea copiilor. Dacă mingea ajunge
la „căpitan”, echipa realizează un punct, iar dacă mingea
este transmisă înapoi de către „căpitan” se realizează
încă un punct. Se joacă pe reprize de câte 3 minute, după
fiecare repriză, echipele își schimbă rolurile.
Pe grupe

Se face prin intermediul jocului “Scaunele muzicale”,


unde, copiii dansează în jurul scaunelor pe muzică până
când aceasta este oprită. În momentul în care muzica se
Scaune
6. Revenirea opreşte fiecare dansator trebuie să-şi găsească un scaun.
Observarea
organismului Cel care rămâne fără loc, iese afară din joc.
sistematică
10 min. La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun din Conversația
Calculator Individual
joc. Dansul continuă până când rămâne un singur scaun,
câştigător fiind copilul care reuşeşte să se aşeze primul
pe ultimul scaun.
7. Concluzii,
Fac aprecieri asupra modului în care elevii au
aprecieri și Aprecieri
participat la lecţie. Sunt încurajaţi elevii cu ritm lent de Conversația Medalii Frontal
recomandări verbale
lucru, apreciindu-se fiecare progres.
1 min.