Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect didactic

UNITATEA ŞCOLARĂ:Școala Gimnazială Ungureni


CLASA: Pregătitoare
DATA:16.05.2016
PROPUNǍTOR: Meșniță Iuliana
ARIA CURRICULARĂ: Matematicǎ și știinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Universul
SUBIECTUL:Unitǎţi de mǎsurǎ a timpului:ziua
FORMA DE REALIZARE: Lecţie integrată
TIPUL LECŢIEI: comunicare/insușire de noi cunoștinţe
SCOPUL: Însușirea unitǎţilor de mǎsurǎ neconvenţionale si formarea unei gândiri logice.
COMPETENŢE GENERALE:
6.Utilizarea unor etaloane neconvenţionale pentru mǎsurǎri și estimǎri
COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematica și explorarea mediului
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0 – 10, cu ajutorul obiectelor
2.1 Discriminarea unor forme geometrice plane
6.2 Utilizarea unor unitǎţi de mǎsurǎ pentru determinarea/estimarea duratelor unor evenimente
familiar
Muzicǎ și mișcare
2.1Cântarea în colectiv a cântecelor ,asociind mișcarea sugeratǎ de text;
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare rostit clar şi rar;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive
OC1 – să recunoască semnul operațiilor de adunare și scǎdere de pe planșă;
OC2- sǎ rezolve probleme în concentrul 0-10;
OC3- sǎ denumească toate figurile geometrice din imaginile date;
OC4– să stabileascǎ distanţa dintre două obiecte prin măsurare cu un jeton;
OC5– să recunoascǎ orele exacte ale ceasului cu ajutorul materialului de lucru

b)Psiho-motorii:
OM1 –să coloreze trenul de pe fișa de lucru conform codului scris

c)Afective:
OA1 – vor manifesta interes pentru rezolvarea cerințelor referitoare la unitǎţile de
mǎsurǎ a timpului

Strategia didactică
Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstrația,
exercițiul, jocul didactic,;
Mijoace didactice: materiale power-point ,planșe,fişe de muncă independentă, flip-
chart, cariocă., CD cu cântece,ceasul;
Forme de organizare: frontală, pe grupe

Resurse
Umane:13 elevi
Temporale: 35 minunte activitate + 15 minute activităţi liber-alese

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor,


autoevaluarea, aprecieri verbale

BIBLIOGRAFIE:
- MECTS- Programa pentru disciplina Matematica si explorarea mediului, aprobata prin
ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013, Bucuresti,
2013;
- Ghidul cadrului didactic- clasa pregǎtitoare, Editura Delta Cart Educational, Pitești,2013;
- Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-
a,Editura Paralela 45, Piteşti, 19
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Momen- Compe- Conținuturi Strategii didactice Evaluare


tele tenţe Metode Mijloa- Forme de
lecţiei specifi- didactice ce organizare
ce didactice

Captare CLR Se realizeazǎ prin Recita- frontal Apreciere


a 1.1 recitarea poeziilor : Zilele rea verbalǎ
Atentiei sǎptǎmânii și Sǎptǎmâna
6 minute (Anexa 1)
CLR Copii, haideti să-i Convers Observare
Reactua- 1.1 împǎrtǎșim Zânei aţia Materi- a
lizarea Primǎvara ce am învǎţat Explica- al comporta
Cunoștin noi pǎnǎ acum,lucrând ţia power- Frontal și mentului
țelor împreunǎ problemele din Exerciț- point individual
10 fișǎ, scriindu-le sub iul
minute formǎ de exerciţiu:
MEM 1.Zâna Primaverii este
tristǎ. In livada ei sunt
5.2 doar 5 pomi înfloriţi si 1
pom nu este înflorit.
Ajutati-o pe Zâna
Primǎverii sǎ afle câţi
pomi are.
2. Pe câmpie sunt doi miei
Negri şi cu clopoţei.
Unul alb, născut în urmă
Se adaugă la turmă.
Vreau acum să-mi spui şi
mie:
Câti mieluţi sunt pe
MEM câmpie? Observa-
5.2 rea
3. La circ, în lac sistemati-
Zece răţuşte baie fac că
Două pleacă.Mac,mac, Frontal si
mac! individual
Câte au mai rămas pe lac?

4. 10 şoricei, sub plop, Convers


Joacă hora, hop-hop! aţia
Unu a fugit că plouă, Explicaţ
Câţi mai joacă hora? ia
Exerciti
5. 5 ciuperci cu pălărie ul Aprecieri
Au de curăţat o vie Jocul verbale
2.1 Una a plecat la teatru didactic
Si lucrează numai … Creaţii
TAN-
6.Ana pune pentru mine GRAM
În coş 10 cireşe pline.
Mai adaugă o căpşună
Zemoasă şi foarte bună. Fișǎ de
Ia ghiceşte de îndată lucru
MEM Câte fructe-s de salată?
6.2
Acum haideţi sǎ îi arǎtǎm Planșe
cǎ știm figurile
geometrice
Pe tablǎ avem lucrǎri
realizate prin metoda
TANGRAM.
Sǎ denumim figurile
geometrice cunoscute.
Sǎ colorǎm acum
trenuletul de pe fisa de
lucru ,conform
cerinţelor.(anexa 2).

Sǎ vedem dacǎ știm sǎ


mǎsurǎm distanţa de la un
obiect la altul.
Anuntar CLR Astazi,vom învǎţa cǎ și conversa Frontal Observare
ea 1.1 timpul se mǎsoara. ţia a
Temei si MEM La sfârșitul activitǎtii vom sistematic
a 6.2 ști unitǎţile de mǎsurǎ a a
obiective timpului:secundǎ,minut,or
lor ǎ,zi
operatio
nale
1 minut
Prezenta CLR De-a lungul vieţii omul Explicaţ Flip Frontal Observare
rea 1.1 trece prin mai multe etape ia chart a
noului de creștere și Demons sistematic
conţinut dezvoltare:copil,adolescen tra-ţia a
t,adult,matur.
5 minute Tot astfel și timpul
urmeazǎ mai multe
etape:secunda,minutul,ora
,ziua,sǎptǎmâna,luna,anul,
MEM deceniul,secolul,mileniul,
6.2 era.
Noi vom învǎţa doar
despre unitǎţile de mǎsurǎ
mai mici ale
timpului:secunda,minutul,
ora și ziua.
Astfel vom afla cǎ:
-1minut=60 secunde
-o orǎ=60 minute
-o zi =24 ore
Dirijarea MEM Deschidem caietul auxiliar Explicaţ Caiete Frontal si Apreciere
învǎţǎrii 6.2 /pag.53 si rezolvǎm ia auxiliar individual verbalǎ
10 sarcinile: e
minute 1.Coloreazǎ casetele din
dreptul imaginilor care
prezintǎ acţiuni care
dureazǎ mai puţin de o zi
2.Scrie ce orǎ indicǎ
ceasul
3.Incercuiește numǎrul
care arata câte ore are o zi
Asigura- MEM Spuneţi cum așezǎm conversa ceasul Frontal Observare
rea feed- 6.2 limbile ceasului pentru a ţia a
back- indica Comporta-
ului orele:12.00,9.00,3.00 mentului
5 minute Ce zi este astǎzi?
Câte ore stǎm la școalǎ?
Câte ore trebuie sǎ
dormim?

MEM Coloreazǎ imaginile Audiţia Carioca Frontal si Observare


Activitǎţi 6.2 obiectelor cu ajutorul Dansul CD cu individual a
recreative cǎrora se poate mǎsura cântece Comporta-
15 minute timpul mentului
MM Audiţie muzicalǎ:
2.1 Ceasul
Dupǎ unu vine doi
Șade raţa pe butoi
CLR Se fac aprecieri asupra Convers Recom Frontal si Apreciere
Activitǎţi 1.1 comportamentului copiilor atia pense individual globalǎ
de . Autoeva
încheiere lua-re
1minut
ANEXA 1

ZILELE SǍPTǍMÂNII
De la unu începi s-aduni
Prima zi se cheamǎ luni SĂPTĂMÂNA
Unu si cu unu-s frati
Cea de-a doua zi e marti Şapte flori
Stii c-a treia zi e miercuri? Şapte surori,
Patru greierasi vioi Cât ai vrea să le măsori,
Cântǎ pân se face joi. Cum e una-i şi cealaltă;
Cucu invatǎ a numǎra Nici mai mică,
Ziua a cincea-i vinerea Nici mai înaltă.
Cocostârcu-n apǎ stǎ , Din grădină
Ziua a sasea -i sâmbǎtǎ Când le-aduni,
Iar furnica harnicǎ Îţi apare-n faţă luni;
Munceste duminicǎ. Marţi răsare după ea,
Zilele le stii pe toate O zoreşte miercurea;
Dar sǎ-mi spuneti câte-s ? Scoate capul mai apoi,
Sapte! Floarea următoare, joi;
Vinerea în spate-i stă
Apoi alta, sâmbătă.
Duminica-n graba mare
S-a gătit de sărbătoare.
Iar grădina ce le creşte,
Săptămâna se numeşte.
ANEXA 2.
Colorează trenul conform codului scris:

ALBASTRU NEGRU ROŞU PORTOCALIU


Anexa 2
Fișă de lucru (Tema 2)

Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0 -30

1. Calculaţi ,aşezând numerele unele sub altele :

9+ 7=
11 + 9 =
16 + 5 =
23 – 8 =

30 –12 =
24 –16 =
12 – 3 =
17 + 8 =

2. Măriţi cu 7 diferenţa numerelor 30 şi 12.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3. În curte erau 15 miei .Tata a mai adus 9 .
Câţi miei sunt acum în curte?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

4.Anca a cules 25 de narcise şi i-a dăruit mamei 17.


Câte lalele i-au rămas Ancăi?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.Completaţi tabelele :

b 8 14 16 c 19 11 30

b+ 5 c-3
b+6 c- 5
Dacă ai terminat ,aşterne culori vesele ca primăvara!
Anexa 3
Fișă de lucru (Tema 3)

Adunări și scăderi cu trecere peste ordin 0-31

1. Completează pentru a obține egalități:

25 22

2. Compune probleme:
Sunt

Au mai
venit

Total
3. Completează cu numărul corect de elemente:
+ = 18

+ = 13

- =9
4. Calculează prin numărare:
5+7= 18+4= 3+19= 15-7=
19+6= 13-5= 21-8= 31-9=

5. Curcubeul matematic:
4+7 9+8 4+9 7+7 6+6 21-3 31-6 22-3 30-8 21-6
13 14 25 11 18 17 19 15 12 22

6. Gogu și Gica au rezolvat operațiile de mai jos. Corectează-le prin reprezentare


grafică.
Exemplu: 3+9=12 + =
11-4=7

16-8=7
6+6=12
21-7=14
14-8=5
6+8=16
7+7=14
25-9=17
5+7=11
13-5=8
11-9=3

7. Numără:
a) Din 2 în 2, pornind de la 5
.................................................................................................................................
b) Din 3 în 3 pornind de la 8
..................................................................................................................................
c) Din 4 în 4 pornind de la 11
................................................................................................................................
Anexa 4
Fișă de lucru (Tema 4)

1. COMPLETEAZĂ PENTRU A OBȚINE 10!


7 + …. = 10 ….. + 3 = 10 6 + …… = 10
5 + …. = 10 …. + 5 = 10 ….+ 4 = 10
2 + ….= 10 ….. + 2 = 10 8 + ….. = 10
3 + … = 10 ….. + 7 = 10 ….. + 9 = 10

2. ÎNCERCUIEȘTE REZULTATUL CORECT:

14 + 4 = 11 18 28 17 + 3 = 21 20 25
16 - 3 = 13 11 12 11 - 3 = 7 8 9
5 + 18 = 13 23 31 31 - 4 = 17 27 7
25 - 3 = 11 22 12 5 + 15 = 19 20 21
19 + 4 = 23 13 3 30 - 4 = 26 28 30

3. AFLĂ SUMA DINTRE( SCRIIND ȘI OPERAȚIA ):

7 ȘI 3 7 + 3 = ------- 21 ȘI 3 ………………………………..
9 ȘI 4…………………………………. 14 ȘI 5 …………………………………..
8 ȘI 2 …………………………………… 19 ȘI 4………………………………….
12 ȘI 4……………………………………. 27 ȘI
4…………………………………..
15 ȘI 3……………………………………. 14 ȘI
6…………………………………..

4. AFLĂ DIFERENȚA DINTRE:

12 ȘI 2 12 - 2 =……… 31 ȘI 5 ………………………………….
14 ȘI 5 ……………………………. 12 ȘI 4……………………………………
11 ȘI 3……………………………….. 18 ȘI 3…………………………………..
27 ȘI 4………………………………. 11 ȘI 2…………………………………..

5. CALCULEAZĂ:

14 + 5 - 4 = 14 - 5 + 4 =
21 - 3 + 2 = 21 + 3 - 2 =
31 - 5 + 2 = 21 - 5 + 2 =
14 + 7 + 5 = 17 - 5 - 3 =
20 + 2 - 3 = 2 + 2 - 2 =
Anexa 5
Fișă de lucru (Tema 5)
Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere în concentrul 0-31

1.ÎN GRĂDINĂ AU ÎNFLORIT 15 FLORI. MARIA A CULES 5 FLORI . CÎTE FLORI AU


RĂMAS ÎN GRĂDINĂ?

RĂSPUNS:AU RĂMAS FLORI

1. PE O CRENGUŢĂ ÎNFLORITĂ ERAU 18 ALBINE. AU ZBURAT 4 ALBINE.


CÂTE ALBINE AU RĂMAS PE CRENGUŢĂ?

RĂSPUNS:AU RĂMAS
ALBINE

3.ÎN GRĂDINĂ STĂTEAU PRINTRE FLORI 26 DE BUBURUZE.AU PLECAT 4


BUBURUZE.
CÂTE BUBURUZE AU RĂMAS PRINTRE FLORI?
RĂSPUNS:AU RĂMAS BUBURUZE

Anexa 6
Fișă de lucru (Tema 6)
Probleme ilustrate
1. ÎNTR-UN COPAC SE JUCAU 6 VEVERIŢE. DOUĂ S-AU SEPRIAT ŞI AU FUGIT ÎN
PĂDURE. CÂTE VEVERIŢE MAI SUNT ÎN COPAC?

2. PRINTRE TUFELE DE IARBĂ SE JUCAU 4IEPURAŞI. AU MAI VENIT LA JOACA


INCA 2. CATI IEPURASI SE JOACA IN TOTAL ?
3.PE UN LAC STĂTEAU 4 BROSCUŢE, DACĂ BARZA A MÂNCAT DOUĂ, CÂTE
MAI SUNT ACUM PE LAC?

3.O GÂSCĂ AVEA 4 BOBOCI. MAMA A MAI CUMPĂRAT 2. CÂŢI BOBOCI ARE
ACUM GÂSCA?
4.O GĂINĂ AVEA 7 PUI, DOI S-AU RĂTĂCIT PRIN IARBĂ. CÂTI PUI AU MAI
VENIT LA GĂINĂ ?

Anexa 7
Fișă de lucru (Tema 7)
1. Scrie câte figuri geometrice
de fiecare fel sunt.
= ____ = ____
= ____ = ____

2. Adună cu 12 fiecare număr din cercuri.


_______________________________________
______________________
______________________
______________________
______________________

3. Scade din numărul 29 fiecare


număr din pătrate.
______________________________________
______________________
______________________
______________________
______________________

4. Află numerele cu 5 mai mari decât numerele din dreptunghiuri.


_______________________________________
_________________________________________
______________________ _______________________
______________________ _______________________

5. Află numerele cu 6 mai mici decât numerele de pe triunghiuri.


_______________________________________
______________________
______________________
______________________
6. Află diferenţa dintre cel mai mare nr. din triunghiuri şi cel mai mic nr. din cercuri.

__________________

7. Află suma dintre cele două numere egale din pătrate şi dreptunghiuri.

___________________

10. Colorează: pătratele cu roşu, triunghiurile cu galben, cercurile cu verde, dreptunghiurile cu


albastru.

12. Calculează:
26 + 3 – 14 = _________________ 15 + ___ = 27
15 – 12 + 24 = _________________ 24 – ___= 12
31 – 31 + 27 = _________________ ___ – 16 = 11
4 + 12 + 11 = _________________ ___ + 23 = 27

11 + 16 – 7 = _________________ 14 + ___ = 19
29 – 13 – 15 = _________________ __ + 7 = 28
26 – 23 + 14 = _________________ 25 – ___ = 3
27 + 2 – 5 = _________________ ___ – 14 = 14

12. Încercuieşte pe imaginea de jos cele 10 diferenţele observate faţă de imaginea


de sus.
13. Colorează imaginea de sus.

Anexa 8
Fișă de lucru (Tema 8)
Figuri și corpuri geometrice

1. Completează fiecare șir cu încă 5 elemente:Colorează apoi mozaicul.


............................................
.

.....................................
2. Realizează corespondența :
ROMB PIRAMIDA

PĂTRAT CILINDRU
CERC
CON
TRIUNGHI
CUBOID
DREPTUNGHI
CUB CUB
SFERĂ
TRIUNGHI

3. Exercițiu practic
Folosește bețișoarele sau creioanele colorate pentru a verifica dacă afirmațiile de mai
jos sunt adevărate sau false.
a) Cu trei bețișoare pot forma un triunghi;
b) Cu 6 bețișoare pot forma un dreptunghi;
c) Cu 6 bețișoare pot forma un triunghi;
d) Cu 4 bețișoare pot forma un pătrat.
e) Cu 5 bețișoare pot forma un triunghi.
6
4. Calculați urmărind cu atenție cerințele de mai jos.
a)suma nr. din interiorul pătratului;
b) diferența nr. din exteriorul pătratului; 5
2
c) suma nr. din interiorul triunghiului și al cercului; 3

5. Pornind de la un corp geometric (îl decupați din fișa cu corpuri geometrice),


construiți-vă palatul în care ați vrea să locuiți alături de familia voastră regală.
(Folosește cât mai multe figuri geometrice decupate. Apoi decupează regele și regina
și lipește-i lângă palat. Nu uita să te desenezi și pe tine)

Anexa 9
Fișă de lucru (Tema 10)

 Numerotează zilele săptămânii în ordine:

MARŢI DUMINICĂ JOI LUNI MIERCURI VINERI

SÂMBĂTĂ

 Colorează cu roșu etichetele pe care sunt numele zilelor în care mergi la şcoală şi cu
mov etichetele pe care sunt numele zilelor în care stai acasă:

miercuri sâmbătă joi duminică

luni vineri marţi

 Completează în fila de calendar numerele care lipsesc, apoi propoziţiile de mai jos:

MARTIE

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

1 2

3 .... 5 6 7 8 9

10 11 12 .... 14 15 16

17 18 .... 20 21 22 23

24 25 26 27 28 .... 30

31

Prima zi a lunii martie este ...............................................


18 martie este într-o zi de ...............................................
Ziua mamei este în date de ............................................
 Scrie în tabel numele zilelor care lipsesc:

IERI AZI MÂINE

JOI

DUMINICĂ

SÂMBĂTĂ