Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Mă rginenii de Jos


Data: 29 octombrie 2013
Clasa: pregatitoare A
Propunător: prof. înv. primar Sîrbu Georgiana
Aria curriculară: Sanatate si motricitate
Disciplina: Educatie fizica si sport
Subiectul lecţiei: Deprinderi motrice
Tipul lecţiei: Predare de noi cunoştinţelor
Scopul lecţiei: Cresterea vitezei de reactie in timpul alergarii;

Competente:
EFS: 1.1. Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii;
1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte;
1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului
2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează capacităţile motrice
individuale;
3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor;
3.2. Participarea la activităţi motrice organizate în grup.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Mijloace de învăţământ: Curtea scolii, ghiozdane, fluier.
Forme de organizare: activitate frontală, in grup.

Bibliografie:
 Programa şcolară pentru clasa pregatitoare – MEC 2013;
Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane: 20 elevi


SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/
crt. lecţiei cadrului didactic elevilor Metode şi Mijloace de Forme de instrumente
procedee învăţământ organizare de evaluare
1. Organizarea Aseaza elevii in linie in functie de Se aliniaza; Echipament Activitate
colectivului inaltime; sportiv frontală
de elevi Verifica daca elevii sunt echipati
corespunzator pentru ora de educatie Curtea scolii
fizica;
Saluta; Saluta;
Pregatirea Specifica variante de mers:(al piticului cu Executa comenzile Explicaţia Curtea scolii Activitate Observarea
2. organismului mainile pe genunchi, flexat cu bratele pe frontală sistematică
pentru efort langa corp, pe varfuri cu bratele coronita Exercitiul
deasupra capului, pe calcaie cu mainile la
spate) si de alergare (cu pendularea gambei
inapoi, cu genunchii la piept)
Influentarea Executa ca model exercitiile pentru fiecare Executa dupa model Conversaţia Curtea scolii Activitate Observarea
3. selectiva a segment al corpului. exercitii pentru fiecare frontală sistematică
aparatului segment al corpului: cap si Exerciţiul
locomotor gat, brate,trunchi, picioare
Invatarea Organizeaza elevii pentru intreceri; Intreceri sportive pe Explicaţia Curtea scolii Activitate Observarea
4. deprinderilor Explica regulile si coordoneaza activitatea distante medii, cu alergare in perechi sistematica
motrice printre jaloane, cu saritul Exercitiul
(alergarea) peste obstacole.
Revenirea Explica regulile jocului:”Alergatea pe Participa la joc respectand Explicaţia Curtea scolii Activitate Observare
5 organismului culori” regulile Conversatia frontală sistematică
dupa efort Exerciţiul
7 Încheierea Aliniaza elevii; Elevii repeta ce au ca Explicaţia
organizată a Nominalizeaza elevii care s-au evidentiat tema. Curtea scolii Activitate Aprecieri
lecţiei pozitiv in cadrul activitatilor. Ascultă recomandările şi- frontală verbale
Ofera recomandari elevilor. şi aplaudă colegii. Conversaţia
Anunta incheierea orei si saluta Saluta