Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV- a
Efectiv: 24 elevi

Tema 1 – Legări de elemente


Tema 2 – Transport de obiecte
Calitatea motrică: Forţă
Tipul lecţiei: Consolidare

Obiective:
O.R. - Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive
elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente;
O.P.M.1 - Să se asigure dezvoltarea fizică, corectă şi armonioasă a organismului.
O.P.M.2 - Să transporte obiecte prin apucarea cu două mâini individual
O.P.M.3 - Să execute corect legarea de elemente cu accent pe corectitudine şi ritm.
O.P.M.4 - Să dezvolte calităţii motrice- forţa- cu accent pe musculatura membrelor superioare şi
inferioare.
O.A.1. - Dezvoltarea interesului pentru practicarea independenta a exercitiilor fizice

Strategii didactice

Metode şi procedee metodice


M1 – explicaţia
M2 – demonstraţia
M3 – exersarea – frontal pe grupe
- individual

Mijloace
m1 – mingi (oină, baschet)
m2 –saltele
m3 – cutii
m4 –băncuţe
m5- jaloane

Locul de desfăşurare: Sala de sport

BIBLIOGRAFIE
1. Dumitru. M., Educația fizică- componentă a curriculumului naţional (teorie şi metodică), Ed.
Ovidius University Press, Constanţa, 2011
2. Dragnea, A., (coord), Teoria educației fizice și sportului, Ed. Cartea Școlii, București, 2000.
3. Stan, L., şi colectiv: Educaţie fizică. Ghid metodologic privind proiectarea activităţilor de
predare – învăţare – evaluare – clasele I-IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001

1
. Desfășurarea lecției
MOMENTELE ELEMENTE INFORMAŢII STRATEGII
DE DOZARE ŞI
LECŢIEI O.B. DIDACTICE
CONŢINUT INDICAŢII METODICE
M m
1. Organizarea - alinirea și salutul; 10”
colectivului de - verificarea echipamentului şi a stării de sănătate; 30” În linie pe un rând
elevi - anunţarea temelor şi a obiectivelor; 10”
OA1 ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
2-3 minute - întoarceri: la dreapta 2X
la stânga 2X ☺ M1
la stg. împrejur; 2X - se execută pe vârfuri şi pe călcâi
- joc pentru ridicarea stării emoţionale 30” - mers pe pingea, braţele se mişcă pe lângă corp, privirea
înainte
- ruperi de rânduri cu reveniri în diferite formaţii, conform
indicaţiilor
- mers obişnuit 2 ture
2. Pregătirea - variante de mers În coloană câte unul.
organismului  pe vârfuri cu bratele sus 20 paşi
O ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
pentru efort  cu rotirea brețelor inaunte și inapoi 20 paşi ☻ M1
8 minute  cu pas fandat, 20 paşi ☻
 mers pe călâie, mâinile la spate 2 ture ☻ ☺

2x15 m
- alergare obişnuită 2x15 m
- variante de alergare - variantele de mers şi alergare se fac pe laturile sălii M2
2x15m
 cu genunchii sus - variantele de mers se lucrează alternativ cu alergarea
obişnuită şi jocuri de atenţie, cu exerciţii de respiraţie şi
 cu joc de glezne 2x15m
relaxare.
 cu pendularea gambelor înapoi
 cu pas schimbat (cu schimbarea - din alergare uşoară, la un semnal auditiv, se va aşeza
braţelor înainte, mâini pe şolduri) ghemuit, la două semnale vor schimba sensul de alergare M3
3. Influenţarea Complex de dezvoltare fizică Din coloană câte unul în coloană câte patru
selectivă a Exerciţiul 1 M1
3X8
aparatului Poziţia Iniţială - Stând depărtat OPM1
☻ ☻ ☻ ☻
locomotor T1 -aplecarea capului în faţă ☻ ☻ ☻ ☻
8 minute T2 - extensia capului în spate ☻ ☻ ☻ ☻
T3 - idem T1 ☻ ☻ ☻ ☻
T4 - idem T2 ☺
T5 - aplecarea capului lateral stânga - se execută în ritm individual
T6 - aplecarea capului lateral dreapta M2
T7- idem T5
T8 - idem T6

Exerciţiul 2 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
4X4
Poziţia iniţială – Stând depărtat
T1 - ridicarea braţelor sus
T2 - coborârea braţelor lateral
T3 - ducerea braţelor pe umeri P.I. T1 T2 T3 T4 M3
T4 - coborârea braţelor pe lângă corp - atenţie la ducerea corectă a braţelor pe direcţia indicată

Exerciţiul 3 4X4
Poziţia iniţială stând depărtat cu braţul stâng sus şi ☻ ☻ ☻
braţul drept jos
T1-2 ducerea braţelor înapoi şi arcuire
T3-4 schimbarea braţelor şi arcuire
P.I. T1-2 T3 -4
- pe parcursul exerciţiului se menţine poziţia corectă
corporală

☻ ☻
Exerciţiul 4 4X4
Poziţia iniţială stând depărtat:
T1-2 ridicarea braţelor şi arcuire
T3-4 îndoirea corpului cu coborârea palmelor pe sol şi
arcuire P.I. T1- 2 T3 -4
- în timpul execuţiei genunchii vor fi bine întinşi
Exerciţiul 5
Poziţia iniţială- Stând depărtat cu mâinile la ceafă
T1 - aplecarea trunchiului înainte 4X8
T2 - revenire
T3 - răsucirea trunchiului spre stânga
T4 - revenire - pe parcursul exerciţiului tălpile rămân bine lipite
T5 - răsucirea trunchiului spre dreapta pe sol
T6 - revenire
T7 - extensia spatelui
T8 -revenire

Exerciţiul 6
Poziţia iniţială- Stând cu picioarele uşor depărtate
T1 - fandare laterală spre stânga 6X4 - fandarea se va executa cu piciorul opus bine
T2 - revenire întins
T3 - fandare laterală spre dreapta
T4 - revenire

Exerciţiul 7
Poziţia iniţială - Stând cu pumnii la piept
T1- sărituri în depărtat cu ducerea braţelor înainte - atenţie la coordonarea mişcării braţelor cu
T2 - revenire la poziţia iniţială 6X4 picioarele
T3 - săritură în depărtat cu ducerea braţelor sus
T4 - revenirela pozişia iniţială
4. Învăţarea, Tema 1: Legări de elmente: - se urmăreşte executarea corectă a elementelor la M 1
consolidarea şi Elevii execută elementele învăţate: podul de jos, saltea.
2X
verificarea semisfoara, lumânarea, cumpăna pe genunchi, etc. - se lucrează la saltele m3
deprinderilor (Stând, ghemuit cu mainile pe saltea, rostogolire - legăm câte 2- 3 elemente, după care legăm toate
motrice înainte din ghemuit în ghemuit, revenire în culcat OPM3 elementele învăţate M2
16 minute dorsal, executarea lumânării, revenire, ridicare în
pod, revenire, rulare în culcat pe piept, cumpăna pe
genunchi, semisfoara, săritură în ghemuit, ridicare în
stând;)
Tema:2 - Transportul de obiecte M3
”Semănatul şi culesul cartofilor,, m1
OPM2
Colectivul este împărţit în mai multe echipe egale
ca număr şi care se găsesc în spatele unei linii de start. La semnalul sonor (fluier) primii jucători din m2
Pe linia de start, în dreptul fiecărui echipe se află câtă fiearee chipă culeg mingiile iar apoi se intorc şi le M4
un "sac" (un cerc) cu ,cartofi"(mingi). înainte, la seamănă predând ştafeta
distanţe egale se află aşezate pe sol 3-4 cercuri
(cuiburi). La semnal, primii elevi iau câte un cartof
din sac, aleargă cu el până la primul cuib, îl
"seamănă", se întoarce înapoi ia alt cartof, aleargă la
următorul cuib, îl seamănă etc. După ce a semănat toţi
cartofii, se întoarce în alergare atinge pe umăr
următorul jucător care culege tot pe rând cartofii
punându-i în sac. Câştigă echipa care termină prima.
5. Dezvoltarea Exerciţii pentru prelucrarea musculaturii membrelor
calităţii motrice superioare şi inferioare şi transportul de obiecte: ☻ ☻ M1 m1
forţă ☻ ☻
10 minute Traseu aplicativ: ☻ ☻ m3
OPM4
Elevii, împărţiţi pe echipe. Pe traseu se găsesc M2 m2
următoarele obiecte: la plecare o cutie ce conţine o
minge. Urmează o altă cutie în care se găseşte o altă m4
minge, după care întâlnim o bancă de gimnastică şi în 2X M3
OPM2
final un jalon .
m5
Elevul va lua prima minge, va merge cu ea până la
cutia următoare, ia și cealaltă minge, merge până la
banca de gimnastică peste care va sări. După ce trece
de bancă, merge până la jalon, îl ocoleste, după care
coboară şi reface traseul în sens invers, aşezându-se la
coada şirului propriu,. Câştigă echipa care termină - se urmăreşte transportarea mingilor corect cu
mai repede parcursul. ambele mâini la piept
6. Revenirea Mers cu mișcări de respirație - formaţia de lucru – cerc
organismului după 1-2 ture ☻ M1
efort Joc liniştitor: – Zboarǎ frunzele ☻ ☻ M2
3 minute Copiii stau în cerc şi la comanda Zboarǎ frunzele, ei ☻ ☻ M3
vor sulfa de pe palme frunze imaginare în scopul de a ☻ ☻
le înǎlţa cât mai sus (prin respiraţii ample). ☻ ☺ ☻
☻ ☻
☻ ☻
☻ ☻

7. Aprecieri - Aprecieriasupra comportamentului elevilor la lecţie; 2 M1


finale - Evidenţieri pozitive şi deficienţe; În linie pe un rând
2 minute - Recomandări; ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
- Salutul.

-se face o analiză a rezultatele obtțnute se vor


face aprecieri care vizează clasa, cu privire la
modul cum au executat sarcinile, aprecieri
individuale stimulative pentru copiii care s-au
evidenţiat dar şi pentru ceilalţi.
-

S-ar putea să vă placă și